almanca eğitim seti

A1 SINAVINA GİRECEKLER DİKKAT!!! HERKES BU HOCAYI KONUŞUYOR

Almanca Cümle Kurulumu Dersi, Almanca Cümle Nasıl Kurulur

Değerli arkadaşlar, konuya girmeden önce sizlere çok önemli bir bilgi vermek istiyoruz.almancax.com eğitmenleri olarak sizler için çok değerli bir Almanca eğitim seti hazırladık.Hiç Almanca bilmeyenlerin dahi çok kolayca Almanca öğrenebileceği Almanca eğitim setimizde 1 ADET KİTAP 1 DVD 23 DİL KARTI bulunuyor.Setimizi sizler için özenle hazırladık, konular sıfırdan başlıyor ve üniteler Türkçe açıklamalı olarak ayrıntılı bir şekilde açıklandı.DVD'nin içinde 40 civarında FULL HD kalitesinde Türkçe konu anlatımlı Almanca ders videoları yer almakta.Bütün bunların yanında setimizin içinde ayrıca 23 adet kelime kartı yer almaktadır.Kelime kartlarını da sizler için özenle hazırladık, 23 adet kelime kartında toplam 550 kelime ve 50 adet Almanca konuşma kalıbı yer almaktadır.Kelime kartları Türkçe-Almanca-İngilizce olarak arkalı önlü hazırlanmıştır.Böylelikle bu kartları İngilizce öğrenme esnasında da kullanabileceksiniz.Ürünümüz hem lise öğrencilerinin Almanca derslerindeki başarılarını olağanüstü artırmakta hem de Almanca öğrenmeye yeni başlayan arkadaşlarımıza çok kolay ve anlaşılabilir bir biçimde Almanca öğrenme fırsatı sunmaktadır. Sizler için özenle hazırladığımız Almanca eğitim setimizde şu an kampanya vardır ve KARGO ÜCRETİ ALINMAMAKTADIR.ÜCRETSİZ KARGO fırsatından yararlanmak istiyorsanız siparişinizi hemen verebilirsiniz.Size göndereceğimiz Almanca eğitim setinin ücretini ise kapıda ödeme yöntemiyle yani ürünü teslim alırken ücretini kargo görevlisine vererek ödeme yapabilirsiniz.Almanca eğitim setimizi daha yakından incelemek veya satın almak için lütfen burayı tıklayınız Değerli arkadaşlar, Almanca eğitim setimizden çok memnun kalacağınızı almancax eğitmenleri olarak şimdiden garanti ediyoruz.
Şimdi yazımıza geçelim:

ALMANCA CÜMLE KURULUMU ALMANCA CÜMLE KURMAYI ÖĞRENELİM Dikkat: Bu ve bundan sonra anlatılacak konuları tam olarak anlayabilmeniz için Türkçe Dilbilgisi konularınını yeterli derecede bilmeniz gerekir. Türk dilbilgisinde cümle ve öğeleri hakkında bilgi açığınız var ise kısa zaman içerisinde gideriniz. BASİT CÜMLE KURULUMU Bir özne ve bir yüklemden oluşan cümleleri basit cümle olarak değerlendiriyoruz. Örneğin; Ben gidiyorum. Siz gülüyorsunuz. Onlar okuyacaklar. Cümleleri oldukça basit cümle yapılarıdır.Eğer dikkat edilirse yukarıdaki üç cümlede de özne-yüklem uyumluluğu gözlenir. Doğru ve anlamlı cümlelerde özne-yüklem uyumluluğu şarttır. Eğer bir cümlede özne ile yüklem uyumlu değilse, o cümle bozuk ve anlamsız olur.Örnekleri inceleyelim, Ben gidecekler. O okuyorsunuz. Siz geldi. Cümleleri bozuk cümlelerdir.Çünkü bu cümlelerde fiiller özneye göre çekimlenmemiş ve ortaya özne-yüklem uyuşmazlığı çıkmıştır. Örneğin, bozuk olan "Ben gidecekler" cümlesi özneye göre, "Ben gideceğim" yada yükleme göre, "Onlar gidecekler" şeklinde düzenlenmelidir. Peki, madem ki bir cümlede özne ile yüklem her zaman uyumlu olmak zorundadır, o halde biz cümlenin sadece yüklemine bakarak da cümlenin öznesi hakkında bir fikir edinebiliriz.İsterseniz aşağıya bir kaç örnek yazalım: Geliyorum. Yazdınız. Yazacaklar. Geleceksin. Yukarıdaki birkaç cümleyi ele alalım. "Geliyorum" cümlesinde işi yapan şahıs (özne) kolayca anlaşılacağı gibi birinci tekil şahıs olan "ben" dir. "Yazdınız" cümlesinin öznesi ise, anlaşılacağı gibi "siz" dir. "Yazacaklar" cümlesinin öznesi ise "onlar" dır. "Geleceksin" cümlesinin öznesi ise "sen" dir. Elbette biz cümlenin yüklemine bakarak, o cümlenin öznesini de bilebiliyoruz. Peki, fiiller bize sadece cümlenin öznesi hakkında mı bilgi verir? Elbette hayır. Fiiller aynı zamanda bize cümlenin öznesi, işin yapıldığı zaman, cümlenin çatısı ve kipi hakkında da bilgiler verir. Fiiller cümlenin yüklemini meydana getirirler ve fiillerin çekimlenmemiş hallerine fiilin mastar hali denir. Türkçe'de fiillerin mastar eki -mek yada -mak olmaktadır. Almanca'da ise bu mastar eki -en bazen de -n olmaktadır. Şimdi durumu daha iyi kavramak için iki dilde de fiilleri karşılaştıralım. spielen fiilinin Türkçe karşılığı oynamak fiilidir.Her iki fiil de mastar halindedir. spiel - en oyna - mak Görüldüğü gibi yukarıdaki fiillere göre Almanca'da mastar eki en, Türkçe'de ise mak 'tır. Bir fiilin mastar eki atılırsa geriye kalan sözcük fiilin kökü olarak kabul edilir. Fiile şahıs yada zaman ekleri getirilirken fiilin mastar eki atılır ve geriye kalan fiilin köküne şahıs, zaman vs ekleri getirilir.Bunu bir örnekle açıklayalım. Okumak fiilinin mastar ekini atıyoruz ve elimizde "oku" kelimesi kalıyor.Bu kelimeye şimdi bir şahıs ve bir de zaman eki getirelim.Örneğin 1. tekil şahıs eki ve şimdiki zaman eki getirelim. oku - yor - um Şimdi bu fiile getirdiğimiz ekleri açıklayalım. oku : fiilin kökü yor : şimdili zaman eki um : 1. tekil şahıs eki (ben) Şimdi bir kaç çekim daha yapalım: OKU - YOR - SUN OKU - DU - N OKU - YOR - UZ OKU - DU - K Şimdi burada bir noktaya dikkat edelim.Örneğin okuyoruz ve okuduk fiillerini ele alalım. Her ikisi de 1. çoğul şahıs olmasına rağmen acaba neden farklı şahıs ekleri almışlardır? Bu durum gramer yapısıyla ilgilidir ve kulanılan zamanların farklı olmasından ileri gelmektedir.Almanca'da da fiiller farklı zaman ve şahıslara göre farklı ekler alırlar. Aynen dilimizde olduğu gibi Almanca'da da fiilin mastar eki kaldırılır ve fiilin köküne ekler getirilir. Şimdi Almanca bir fiili çekimleyelim: Lernen : Öğrenmek Fiilin mastar ekini atıyoruz ve geriye lern kelimesi kalıyor. Şimdi bu lern kelimesine bir şahıs ve zaman eki getirelim.Örneğin 1. tekil şahıs ve şimdiki zaman eklerini getirelim. Lern - e : Öğren - iyor - um Görüldüğü gibi sadece -e eki fiile hem şimdiki zaman hem de 1. tekil şahıs anlamlarını vermiştir. Lern - t : Öğren - iyor - sunuz Lern - te : Öğren - di - m Yukarıda bir kaç fiilin çekimini verdik.İleride zamanlara göre fiillere getirilen ekleri iyice öğreneceğiz. Şimdi bir noktaya daha dikkatinizi çekelim. Görüldüğü gibi fiillerin mastar eklerini kaldırdık ve geriye kalan fiilin köküne ekler getirerek fiili çekimledik.Fakat Almanca'da fiillerin çok büyük bir bölümünü bu şekilde çekimlenmesine karşın, bu kurala uymayan 200 kadar düzensiz fiil de mevcuttur. Eğer bir fiilin kökü, fiil çekimlenirken değişmiyorsa o halde bu fiil Düzenli Fiildir denir. Fakat fiilin kökü çekimlenirken değişiyorsa bu fiil Düzensiz Fiildir denir. Düzenli fiillere bazen Zayıf fiiller, düzensiz fiillere de bazı yerlerde Kuvvetli fiiller denir. Peki biz nereden bileceğiz fiilin kökünün değişip değişmeyeceğini? Bu soruyu cevaplayabilmeniz için bütün düzensiz fiileri ezberlemeniz gerekir. Bu aşamada sadece günlük hayatta en çok kullanılanları ezberleyerek işe başlayabilirsiniz. Fakat şunu özellikle belirtelim ki, bu fiileri ve çekimlerini ezberlemekten başka bir çaremiz yok! YARDIMCI FİİL NEDİR? Almanca'da yardımcı fiil kavramı vardır.Yardımcı fiillerin cümle içerisinde çeşitli hörevleri vardır.Esasen Almanca'da 3 tane yardımcı fiil vardır.Bunlar sein - haben - werden yardımcı fiilleridir.Bu yardımcı fiillerin Türkçe karşılıkları yoktur ve yardımcı fiiller cümlede tek başlarına kullanılamazlar.Mutlaka cümlede normal bir fiille kullanılmalıdırlar ki asıl fiilin zamanını yada anlamını değiştirebilsinler. Yukarıdaki yardımcı fiiller aynı zamanda normal bir fiil olarak da kullanılabilirler. Normal bir fiil olarak kullanılırlarsa o zaman bir anlamları olur ve tek başlarına kullanılabilirler.Yardımcı fiil konusunu derslerimiz ilerledikçe daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Burada bazı önemli noktalara değinmek adına bazı gramer bilgileri verdik. İlerideki derslerimizde en basit cümle yapılarından en karmaşık cümlelere kadar tüm zamanlarda cümle kurulumlarını gramer destekli olarak anlatmaya devam edeceğiz. Almanca derslerimiz hakkında her türlü soru ve görüşlerinizi almancax forumlarına ya da altta bulunan yorum kısmına yazabilirsiniz.Tüm sorularınız almancax eğitmenleri tarafından yanıtlanacaktır. Hepinize başarılar dileriz...

Değerli arkadaşlar, almancax.com eğitmenleri olarak sizler için çok değerli bir Almanca eğitim seti hazırladık.Hiç Almanca bilmeyenlerin dahi çok kolayca Almanca öğrenebileceği Almanca eğitim setimizde 1 ADET KİTAP 1 DVD 23 DİL KARTI bulunuyor.Setimizi sizler için özenle hazırladık, konular sıfırdan başlıyor ve üniteler Türkçe açıklamalı olarak ayrıntılı bir şekilde açıklandı.DVD'nin içinde 40 civarında FULL HD kalitesinde Türkçe konu anlatımlı Almanca ders videoları yer almakta.Bütün bunların yanında setimizin içinde ayrıca 23 adet kelime kartı yer almaktadır.Kelime kartlarını da sizler için özenle hazırladık, 23 adet kelime kartında toplam 550 kelime ve 50 adet Almanca konuşma kalıbı yer almaktadır.Kelime kartları Türkçe-Almanca-İngilizce olarak arkalı önlü hazırlanmıştır.Böylelikle bu kartları İngilizce öğrenme esnasında da kullanabileceksiniz.Ürünümüz hem lise öğrencilerinin Almanca derslerindeki başarılarını olağanüstü artırmakta hem de Almanca öğrenmeye yeni başlayan arkadaşlarımıza çok kolay ve anlaşılabilir bir biçimde Almanca öğrenme fırsatı sunmaktadır. Sizler için özenle hazırladığımız Almanca eğitim setimizde şu an kampanya vardır ve KARGO ÜCRETİ ALINMAMAKTADIR.ÜCRETSİZ KARGO fırsatından yararlanmak istiyorsanız siparişinizi hemen verebilirsiniz.Size göndereceğimiz Almanca eğitim setinin ücretini ise kapıda ödeme yöntemiyle yani ürünü teslim alırken ücretini kargo görevlisine vererek ödeme yapabilirsiniz.Almanca eğitim setimizi daha yakından incelemek veya satın almak için lütfen burayı tıklayınız Değerli arkadaşlar, Almanca eğitim setimizden çok memnun kalacağınızı almancax eğitmenleri olarak şimdiden garanti ediyoruz.

Arama Terimleri


Etiketler

AŞAĞIDAKİ ALMANCA DERSLERİNE DE GÖZ ATABİLİRSİNİZ

YORUM YAZ

Bu yazıya 5 yorum yapılmış.

 • Anonim

  29 Temmuz 2013 Tarih: 16:09

  hayir

  • Anonim

   27 Eylül 2013 Tarih: 10:46

   nicht

 • yahuda

  11 Ekim 2013 Tarih: 02:22

  Çok açıklayıcı, sade ve güzel bir dille anlatmışsınız sevgili hocam. Emeğinize sağlık

 • fatma hancerli

  06 Ocak 2015 Tarih: 22:42

  iyi aksamlar almanca ogrenmek zorundayim :( ama en kolay nasil ogrenirim bilmiyorum …. her kafadan bir ses cikiyor nerden ve nasil baslayacagimi bilmiyorum.
  n’apabilirim

 • yesim

  22 Ocak 2015 Tarih: 18:53

  Herr Stern/ spazieren gehen
  Mein Vater / um 13. Uhr/ einkaufen
  Musik hören/ er/ gerne
  Ich/ früh/ einschlafen
  Bu kelimeler karışık sıralanmış ve çekimlenmemiş bunları cümle haline getirmemde yardımcı olabilir misiniz? Teşekkürler

almanca eğitim seti
 • EN SON EKLENEN ORTA SEVİYE DERSLER
 • GÜNÜN ALMANCA ÖZLÜ SÖZÜ
 • Du kannst dir eine Uhr kaufen, aber nicht die Zeit!..:
 • GÜNÜN ALMANCA KONUŞMA KALIBI
 • Wie geht es ihnen?
 • GÜNÜN ALMANCA KELİMESİ
 • Schön
  Güzel
 • GÜNÜN ALMANCA DEYİMİ
 • Nach wie vor
  Eski hamam, eski tas