Almanca Saatler (die uhrzeit), Almanca Saatleri Söyleme, Wie spät ist es?

02.11.2019
107.088
A+
A-
Almanca Saatler (die uhrzeit), Almanca Saatleri Söyleme, Wie spät ist es?

Özlü Sözler


İNTERNETSİZ ALMANCA ÖĞRENME UYGULAMASI. ALMANCA DERSLERİ HER AN YANINIZDA.
TIKLAYIN, HEMEN TELEFONUNUZA İNDİRİN

Bu dersimizde Almanca saatler konusunu işleyeceğiz.Öncelikle şunu önemle belirtelim ki Almanca’da saati söyleyebilmek için Almanca sayılar konusuna hakim olmak en azından Almanca 1’den 100’e kadar sayıları çok iyi bilmek lazımdır.Almanca sayıları tam olarak bilmeden saatleri söyleyebilmemiz zordur.

Almanca saatler konusu genellikle lise 9. sınıfların eğitim müfredatında yer almakta olup 10. ve 11. sınıflarda da görülmesi muhtemeldir.Almanca saatler adlı bu dersimizde aşağıdaki konular ayrıntılarıyla birlikte incelenecektir:

 • Almanca saat nasıl sorulur?
 • Almanca tam saatler nasıl söylenir?
 • Almanca buçuklu saatler nasıl söylenir?
 • Almanca çeyrekli saatler nasıl söylenir?
 • Almanca saat ve dakika nasıl söylenir?

ALMANCA’DA SAAT NASIL SORULUR?

 • Almanca saatler : die Uhrzeit

Almanca’da saatler aşağıdaki kalıp kullanılarak sorulur.

Almanca Saat Sorma

1. Wie spät ist es?
2. Wieviel Uhr ist es?
Wie spät ist es? ve Wieviel Uhr ist es? soru kalıpları Almanca’da saat kaç? anlamına gelir.İki kalıbı da kullanabilirsiniz, ikisi de aynı anlama gelir.
Almanca’da saat bu şekilde sorulur.

Görüldüğü gibi bu Almanca kalıplar İngilizce’deki What is the time? ve What time is it? soru şekline de bir benzerlik arz ediyor.

Ek bilgi olarak spät kelimesindeki ä harfinin ne anlama geldiğini, nasıl okunduğunu ve klavyesinde bu harf olmayan arkadaşların bu ä harfini nasıl yazabilecekleri hususunda geniş kapsamlı bilgiler Almanca Alfabesi başlıklı konumuzda anlatılmıştır.Dileyen arkadaşlar o konumuzu okuyabilirler.

Almancada Saati Söyleme

Almanca’da saatin nasıl sorulduğunu öğrendikten sonra şimdi de saatlerin nasıl söylendiği konusunu ele alalım.Almanca’da saatler günlük konuşmalarda yani resmi olmayan (Informell) konuşmalarda 1-12 arasındaki rakamlarla ifade edilirler. (örneğin saat 3’te, saat beşte gibi)
Resmi görüşme ve yazışmalarda ise (Formell) 12-24 arasındaki rakamlar kullanılır. (örneğin saat 20.00-saat ondokuz otuz gibi).

 • Almanca’da Formell (Offiziell) Saatler
 • Almanca’da Informell (Inoffiziell) Saatler
BUNU KAÇIRMA :   Almanca Artikeller Konu Anlatımı, Almanca Kelimelerin Artikelleri

Almanca’da saatlerin söylenmesi hususunda resmi ve gayri resmi kullanım farkı vardır.Günlük hayattaki kullanıma gayri resmi kullanım denir, Informell denir veyahut Inoffiziell denir.Dolayısıyla karşınıza saatleri Informell söyleme ya da saatleri Inoffiziell söyleme diye bir şey çıktığı zaman günlük hayatta kullanılan gayri resmi söyleniş olduğunu biliniz.

Aynı şekilde, karşınıza saatleri Formell söyleme ya da saatleri Offiziell söyleme diye bir şey çıktığı zaman da resmi hayatta, resmi kurumlarda, haberlerde, televizyonda, radyoda kullanılan resmi kullanım olduğunu biliniz.

O halde Almanca saatler konusunu hem günlük hayatta kullanılan gayri resmi yani Informell kullanım açısından hem de resmi kullanım yani Formell açısından değerlendirmek lazımdır.Biz öncelikle günlük hayatta kullanılan Informell kullanımı göreceğiz.Informell kullanımı öğrendikten sonra konumuzun sonunda Formell kullanıma da örnekler vereceğiz.

İlk olarak Almanca’da tam saatlerin söylenmesi ile konumuza başlayalım.

Almanca Tam Saatleri Söyleme

İlk olarak tam saatleri ele alalım.Bu konuya hakim olabilmeniz için sayıları ezbere bilmeniz gerekir.
Tam saatlerin söylenmesinde izlenecek yöntem aşağıdaki gibidir:

Es ist …….. Uhr.
Almanca Tam Saatlere Örnekler:

 • Saat 5 : Es ist fünf Uhr
 • Saat 7 : Es ist sieben Uhr
 • Saat 8 : Es ist acht Uhr
 • Saat 9 : Es ist neun Uhr
 • Saat 10 : Es ist zehn Uhr
 • Saat 12 : Es ist zwölf Uhr

Almanca’da tam saatlerin söylenmesi gayet kolay olup yukarı verdiğimiz örneklere ek olarak bir de aşağıdaki görseli örnek olarak verelim.

Almanca Tam Saatlerin Söylenmesi

Almanca Tam Saatlerin Söylenmesi

Şimdi Almanca’da buçuklu saatlerin nasıl söylendiğine bakalım.

Almancada Buçuklu Saatleri Söyleme

Almanca’da buçuklu saatler aşağıdaki yöntem izlenerek söylenir.

Almanca Buçuklu Saatleri Söyleme

Es ist halb ….(+1)….

Yukarıdaki kalıpta noktalar ile boş bırakılan yere, içinde bulunulan zaman değil, bir saat ilerisi söylenir.Yani eğer saat dört buçuk ise, noktalı yere dört rakamı değil, beş rakamı getirilir.
Halb kelimesi buçuk anlamına gelmektedir.
Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

 • Saat dört buçuk : Es ist halb fünf
 • Saat beş buçuk : Es ist halb sechs
 • Saat altı buçuk : Es ist halb sieben
 • Saat on buçuk : Es ist halb elf
BUNU KAÇIRMA :   Almanca Sporlar ve Almanca Spor Dalları

Almanca’da buçuklu saatler halk arasında günlük konuşmalarda kısaca aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi de söylenebilir:

 • halb sieben : altı buçuk
 • halb acht : yedi buçuk
 • halb elf : on buçuk
 • bir buçuk : halb zwei
 • iki buçuk : halb drei
 • üç buçuk : halb vier

Burada önemli olan, kesinlikle unutulmaması gereken nokta, bir saat ilerisini kullanmak gerektiğidir.

Şimdi de Almanca buçuklu saatleri söyleme ile ilgili resimli örnekler verelim.
Resimli örnekler konunun daha iyi anlaşılarak akılda kalıcı olmasına da yardımcı olmaktadır.

Almanca Buçuklu Saatlere Örnekler

Almanca Buçuklu Saatlere Örnekler

* Almanca’da buçuklu saatler söylenirken bir saat ilerisini söylemeyi unutmayınız.

Almanca Çeyrekli Saatleri Söyleme

Almanca’da çeyrekli saatleri söylemeyi çeyrek geçiyor ve çeyrek var olarak iki aşamada inceleyeceğiz.

Almanca Çeyrek Geçiyor (nach) - Çeyrek Var (vor)

Almanca Çeyrek Geçiyor (nach) – Çeyrek Var (vor)

Almanca Çeyrek Geçiyor Nasıl Denir?

Almanca’da saatleri söylerken çeyrek geçiyor aşağıdaki kalıpta gösterildiği gibi söylenir:

Es ist Viertel nach ……………

Yukarıdaki kalıpta, nach sözcüğü “geçe-geçiyor” anlamına gelir.Saat kaçı çeyrek geçiyor ise noktalı yere o sayı getirilir.Örneğin saat 3’ü çeyrek geçiyor ise o halde noktalı yere de üç yani “drei” yazılması gerekir.Viertel kelimesi çeyrek anlamına gelmektedir.Şimdi vereceğimiz örneklerle konu daha iyi anlaşılacaktır.

Almanca çeyrekli saatlere örnekler:

 • Saat beşi çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach fünf
 • Saat sekizi çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach acht
 • Saat dördü çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach vier
 • Saat yediyi çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach sieben

Almanca Çeyrek Var Nasıl Denir?

Almanca’da saatleri söylerken çeyrek var aşağıdaki kalıpta gösterildiği gibi söylenir:

Es ist Viertel vor ……………

Yukarıdaki kalıpta, vor sözcüğü “var, kala” anlamına gelir.Saat kaça çeyrek var ise noktalı yere o sayı getirilir.Örneğin saat 4’e çeyrek var ise o halde noktalı yere de dört yani “vier” yazılması gerekir.Viertel kelimesi çeyrek anlamına gelmektedir.Şimdi vereceğimiz örneklerle konu daha iyi anlaşılacaktır.

Almanca çeyrekli saatlere örnekler:

 • Saat beşe çeyrek var : Es ist Viertel vor fünf
 • Saat sekize çeyrek var : Es ist Viertel vor acht
 • Saat dörde çeyrek var : Es ist Viertel vor vier
 • Saat yediye çeyrek var : Es ist Viertel vor sieben
BUNU KAÇIRMA :   Almanca Şahıs Zamirleri ve Hallere Göre Çekimleri

Almanca Saatleri Dakikalı Olarak Söyleme

Almanca’da dakikalı saatler aşağıdaki örneğe göre teşkil edilirler.

Es ist ……… vor/nach ………

Yukarıdaki dakikalı saatleri söyleme kalıbında birinci noktalı yere dakikayı, ikinci noktalı yere ise saati getireceğiz.

Burada vorkelimesinin var-kala anlamına geldiğini ve nach kelimesinin geçe-geçiyor anlamına geldiğini az önce de belitmiştik.

Şimdi hem var hem de geçiyor cinsinden Almanca saatlere örnekler verelim:

 • Saat üçü yirmi geçiyor : Es ist zwanzig nach drei
 • Saat üçe yirmi var : Es ist zwanzig vor drei
 • Saat beşi kırk geçiyor : Es ist vierzig nach fünf
 • Saat beşe kırk var : Es ist vierzig vor fünf
 • Es ist zehn nach zwei : Saat ikiyi on geçiyor
 • Es ist zwanzig nach drei : Saat üçü yirmi geçiyor
 • Es ist fünfundzwanzig nach fünf : Saat beşi yirmibeş geçiyor
 • Es ist elf nach sieben : Saat yediyi onbir geçiyor
 • Es ist fünf vor fünf : Saat beşe beş var
 • Es ist zehn vor vier : Saat dörde on var
 • Es ist zwanzig vor neun : Saat dokuza yirmi var
 • Es ist acht vor elf : Saat onbire sekiz var

Almanca saatleri öğrenebilmek için öncelikle almanca sayılar konusuna hakim olmak gerekir demiştik.
Sitemizde almanca sayılar araması yaparak dilerseniz bunlara da göz atabilirsiniz:

Almanca Saatleri Formell Söyleme

Yukarıdaki tüm konu anlatımlarımızı resmi hayatı dikkate almayarak, günlük hayatta kullanılan biçimiyle yaptık.Ancak resmi konuşma ve yazışma gibi durumlarda saatler 24 saat üzerinden söylenir.Örneğin öğlen saat iki olduğunda ondört denir.Ayrıca resmi saatlerde aşağıda vereceğimiz kalıp kullanılır.Şimdi bu gibi durumlar için de birkaç örnek verelim:

Almanca Saatleri Formell – Offiziell (Resmi) Söyleme

Es ist ……. Uhr …….

Yukarıda görülen kalıpta önce saati sonra dakikayı söyleriz.Yani ilk noktalı yere saati, ikinci noktalı yere dakikayı yazarız.

Almanca Saatleri Formell – Offiziell (Resmi) Söylemeye Örnekler:

 • Es ist zehn Uhr zwanzig : Saat onu yirmi geçiyor
 • Es ist acht Uhr fünfundzwanzig : Saat sekizi yirmibeş geçiyor
 • 7. 40 Es ist sieben Uhr vierzig
 • 10. 45 Es ist zehn Uhr fünfundvierzig
 • 20. 55 Es ist zwanzig Uhr fünfundfünfzig
 • 22.30 Es ist zweiundzwanzig Uhr dreißig

Son olarak aşağıda yer alan ve sizler için hazırlamış olduğumuz FORMELL – INFORMELL saat örneklerini içeren görselimizi de mutlaka iyice incelemenizi tavsiye ederiz.

Almanca Formell Informell Saatler

Almanca Formell Informell Saatler

Almanca öğrenme hayatınızda hepinize başarılar dileriz.

Almanca derslerimiz ile ilgili her türlü soru, görüş ve önerilerinizi almancax forumlarına ya da altta bulunan yorum kısmına yazabilirsiniz.almancax eğitmenleri sorularınızı bekliyor.

Başarılar dileriz.

HARİKA BİR KONU ANLATIMI İLE ALMANCA SAYILARI ÖĞRENMEK ÇOK KOLAY.
TIKLAYIN, ALMANCA SAYILARI SIFIRDAN MİLYONLARA KADAR KOLAYCA ÖĞRENİN
ALMANCA SAATLERİ ÖĞRENMEK HİÇ BU KADAR KOLAY OLMAMIŞTI.
TIKLAYIN, HEMEN ALMANCA SAATLERİ ÖĞRENMEYE BAŞLAYIN
ALMANCA RENKLER RESİMLİ KONU ANLATIMIMIZ İLE RENKLERİ ÖĞRENİN VE KOLAYCA CÜMLELER KURUN.
TIKLAYIN, HEMEN ALMANCA RENKLERİ ÖĞRENMEYE BAŞLAYIN
İNTERNETTEN PARA KAZANMAK İSTER MİSİNİZ?
TIKLAYIN, İNTERNETTEN PARA KAZANMA YOLLARINI ÖĞRENİN
İNTERNETSİZ ALMANCA ÖĞRENME UYGULAMASI. ALMANCA DERSLERİ HER AN YANINIZDA.
TIKLAYIN, HEMEN TELEFONUNUZA İNDİRİN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 69 YORUM
 1. heci dedi ki:

  sinavda yardimcim oldu tenkyou so mach

 2. Hıtler dedi ki:

  Teşkkürler yapanların eline sağlık

 3. KFC eatbox dedi ki:

  İlk defa almancadan bişi yapabildim .. teşekkürler almancax

 4. İbrahim çelik dedi ki:

  Gerçekten güzel hazırlanmış.emeğinize sağlık çok yardımcı oldu.

 5. Sezar juniir dedi ki:

  22:30 kısmında bir yanlışlık olabilir mi

  1. Merhaba, evet bir yanlışlık olmuş, ters yazılmış, uyarınız üzerine derhal düzeltildi.
   İlginiz, uyarınız ve dikkatiniz için teşekkür eder başarılar dileriz.

 6. Buğra dedi ki:

  Es esr perfekt

 7. mary dedi ki:

  danke schön

 8. Anonim dedi ki:

  bir yerde sayılarda yanlış yazmişsınız ama sınavımda yardımcı da oldu

1 5 6 7