ALMANCAX => Almanya ve Diğer Avrupa Ülkeleri İle İlgili Genel Bölüm

Konu: Almanya da yüksek ögrenim ile ilgili belgler ve doldurulacak forumlar

Sayfa: [ 1 ]

cixi_54 21.08.2007 01:19:36

arkadaslar almanyada yuksek ogrenimle ilgili sorular geliyor gordugum kadariyla,sorusu olan arkadaslar ve bundan sonra bilgi almak isteyecek arkadaslar icin biraz bilgi vermek istiyorum..sorunu olan arkadaslar burda yazilanlara goz atarlarla sanirim bircok sorunun cevabini bulabilirler..

Yabancı bir ülkede yüksek öğrenim görmek için iyi bir planlama gerekir. Bu planlama her şeyden önce sahip olduğumuz bireysel şartlarla yakından ilgilidir. Dil yeterliğiniz, orta öğrenim başarı durumunuz, öğrenim görmeyi planladığınız alanın Almanya’da merkezi yerleştirmeye tabi olup olmaması, hangi sömestrde öğrenime başlayacağınız, eğitim ve yaşam giderlerini dikkate alarak bir plan yapmanız gerekir. Bu durumları düşünerek en az bir yıl önceden eğitiminizi planlamanız önerilir.


Kayıt Kabul şartları


Almanya’da ön lisans ve lisans düzeyinde yükseköğrenimin iki temel şartı vardır. Bunlar;

A: Türkiye’de lise mezunu olup, üniversite giriş sınavında 185 ve üstü bir puan alarak dört yıllık bir yüksek Öğretim programına yerleştirilmiş olmak;

B: En az orta düzeyde Almanca bilmektir.

C: Almanya’daki yüksek öğretim kurumları Türkiye’den öğrenci kabulünde, üniversite giriş sınavında (ÖSYM) 185 ve üstü puan alarak dört yıllık bir yüksek öğretim programına yerleştirilmiş olma. (ÖSS sınav sonuçlarının geçerliliği 1 yıldır)

Türkiye’deki üniversite sınavında hangi branş kazanılmış ise Almanya’da da ancak o branşta ya da benzer bir branşta eğitim alınabilir. Benzer dalda okumak için şartları öğrenim yapmayı düşündüğünüz üniversite ile görüşmeniz gerekmektedir.

Almanya’daki üniversitelerin Almanca dilbilgisi konusunda aradıkları şartlar değişiklik göstermekle beraber, esas olarak orta düzeyde Almanca dilbilgisi aranmaktadır. Bu durumu tespit için temel düzey (Grundstufe-III), 500 saat Almanca kursuna devam edildiğinin belgelenmesi, orta düzey (Mittelstufe II veya M- III) belgelerinden biri istenmektedir. Hangi belgenin istendiğini kayıt yaptıracağınız üniversiteden öğrenebilirsiniz.Türkiye’de alınan lise diploması Almanya’da üniversite eğitimi için yeterli midir?Genel ve Meslek LiselerTürkiye’de genel lise ve meslek lisesi gibi 11 yıllık ortaöğretim mezunları üniversite sınavında 185 ve üzeri puan alıp bir yüksek öğretim programına yerleştirilme şartını karşılasalar dahi üniversite eğitimine başlayabilmeleri için hazırlık eğitimine (studienkolleg) devam etmek zorundadırlar. Bir yıllık eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar üniversite eğitimine devam hakkı kazanırlar. Studienkolleg konusunda hazırlık okulu başladığı altındaki ilave bilgilere bakınız.

Almanca Eğitim Yapan Anadolu Liseleri ve Özel Alman, Avusturya LiseleriTürkiye’de Almanca eğitim yapan (Alman, Avusturya, Anadolu ve 12 yıllık eğitim veren diğer özel liseler) liselerden mezun olanlar okullardan Almanca bildiklerine dair alacakları yazı genellikle Alman üniversitelerince yeterli görülmektedir. Ayrıca Türkiye’de Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan Alman Kültür Merkezleri’nin dil seviye sınavından alınacak dil seviyesi belgeleri de kabul edilmektedir.

İstisnai bir durum olarak, Alman ve Avusturya Liseleri mezunları ile, lise mezuniyeti sonrası Almanya’da 13 yıllık lise bitirme sonunda alınan “Abitur” belgesini alanlar, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası (minimum 2 dersten), Uluslar arası Bakalorya (IB), SAT 1 (minimum 1000 puan) ve ACT (minimum 21 puan), alanlar Türkiye’de üniversite giriş sınavına katılmadan da Almanya’da üniversiteye kabul edilebilmektedirler. Bu durum Eğitim Ataşeliğimizce de öğrenciliğin tanınmasında kabul edilmekte ve ÖSYM sınav belgesi aranmaktadır.

İngiltere, Amerika, Fransa, Avusturya, Hollanda, Belçika, Danimarka, İsviçre, Avustralya ve Almanya’da denklikleri Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının şartlarını yerine getirecek esas öğrenime kayıt yaptıran ve bir dönem başarılı olduklarını belgelendirenlerin öğrencilikleri de tanınmaktadır.

2-ÜNİVERSİTELERE SON BAşVURU TARİHLERİ

Alman yüksek öğretim kurumları sömestr esasına göre eğitim vermekte olup, iki dönem halinde öğrenci kabul etmektedirler. Her dönem için başvuru tarihleri aşağıda verilmiştir.

Yaz dönemi ( Nisan-Temmuz ) için...............................15 Ocak

Kış dönemi ( Eylül-Ocak ) için...............................15 Temmuz,

Son tarihlerdir.

Bazı branşlara sadece dönemi için başvuru yapılabilmektedir. Bu branşları başvuru yaptığınız üniversiteden öğreniniz. Yeni sınav sistemine göre ÖSYM sınav sonuçları Temmuz sonunda ve yerleştirildiğine dair sonuçlar ise Eylül ayı içerisinde belli olmakta ve bu nedenle 15 Temmuz’a kadar başvuru yapılmamaktadır.

Bu nedenle üniversite sınavına yeni girmiş adayların her ihtimale karşı dönem kaybetmemeleri için Türkiye’de kazanılan üniversiteye kayıtlarını yaptırmaları veya başvuru yaptığı üniversiteye sınav sonucunun Eylül ayı içinde geleceğini bildirmesi (bazı Numerus-Clausus programları dışında ) önerilir.

3-ALMANYA’YA GİRİş VE OTURMA İZNİ

Almanya’ya yüksek öğrenime gelecek Türk öğrencilerin Türkiye’deki Alman diplomatik temsilciliklerinden öğrenci vizesi ( Aufenhaltserlaubnis in der Form des Sichtvermerks ) almaları gerekmektedir. Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan temsilcilikler bu vizeyi vermektedir.

Turistik veya ticari vizeler Almanya’ya gelindikten sonra öğrenci vizesine çevrilmez ve uzatılması pratikte mümkün olmamaktadır. Turistik amaçlı vizenin sonunda tekrar Türkiye’ye dönüp oradaki Alman temsilciliklerinden öğrenci vizesi almanız gerekmektedir. Öğrenci vizesi ilk aşamada üç aylık verilmekte, Almanya’ya geldikten sonra bu vizeyi her altı ayda bir uzattırmak gerekmektedir. Bu konuda nereye, nasıl başvurulacağını öğrenmek için üniversitelerin öğrenci işlerinden ( Studentenwerk ) yardım isteyebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Türkiye’deki Alman temsilciliklerinin kültür ataşelikleri öğrenci vizesi bölümlerine veya aşağıda verilen İnternet adreslerine başvurabilirsiniz.DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) http:// www.daad.de/ibz/ankara

DSW ( Almanca Öğrenci Birliği ) http:// www.student-affairs.de

yada http:// www.studentenwerk.deA. Öğrenci Vizesi İçin Gerekenler

Almanya’ya üniversite eğitimi veya dil kursu görmek üzere gidecek öğrencilerden Alman diplomatik temsilciliklerine vize başvurusu yaptıklarında istenen belgeler:1) 2 adet almanca olarak doldurulmuş beyaz müracaat formu,

( Vize bölümü girişinde ücretsiz olarak alınabilir )

2) 2 adet vesikalık renkli fotograf,

3) En az 6 ay geçerli pasaport,

4) Almanya Yabancılar Polisince Madde 84’e uygun olarak tasdik edilmiş öğrenim için davetiye – Verpflichtungserklarung veya Türkiye’deki garantörden noter tasdikli taahhütname/Garanti Belgesi, ( Her ay için en az 750.-Euro’dan başlayarak doğabilecek tüm masrafların karşılanacağına dair belge ve Almanca tercümesi ) (Bakınız. Ekler)

5) Garantöre ait evraklar ( vergi levhası, faaliyet belgesi, imza sirküleri, Maddi durumunu gösteren belgeler; emekli maaşı, banka hesap cüzdanı vs.),

6) Almanya’da dil kurs kayıt belgesi ( haftada en az 15 ders saati ) ve/veya,

Alman makamları tarafından tanzim edilmiş Almanya’daki üniversiteye giriş hakkı olduğunu ibraz eden belge-(Zulassaungsbescheid)-,

7)Türkiye’de en son bitirdiğiniz okulun belgesinin veya diplomanın noter tasdikli örneği,

8) Anne ve babanızın ikametgah ilmuhaberi,

9) Askerlik şubesinden askerlik tecil belgesi (Erkek adaylardan)ÖNEMLİ NOT : Bütün belgelerin asıllarının yanınızda bulunması, düzgün bir dosyada ve ikişer nüsha olarak sunulması talep edilmektedir.

(08-12 saatleri arasında şahsen başvurulması, vize ücreti 30 EUR)Türkiye’de iken herhangi bir Alman üniversitesi veya Studienkolleg ile temasa geçerek kabul belgesi temin edemediğiniz durumda, size aday öğrenci olarak Almanya’ya gelip 3 ay kalma şansı veren ve sonradan Türkiye’ye geri gitmeden kalıcı öğrenci vizesine çevrilebilen Studien-bewerber –Sichvermerk vizesi için de başvurabilirsiniz. Bu vize için yalnız üniversite kabul belgesi hariç diğer belgelerle başvurmanız ve “neden kabul almadığınız” konusunda ikna edici bilgi vermeniz istenebilir.B. Üniversitelerden Kabul Alma ( Acceptance-Zulassungsbescheid )Öncelikle öğrenim görmeyi düşündüğünüz Alman üniversitelerinden başvuru formlarını isteyiniz ve başvuru şartlarını öğreniniz. Alman üniversiteleri birbirlerinden bağımsız olduklarından, farklı başvuru şartları öne sürebilirler. İlk başvuruda aşağıda örneği verilen başvuru mektubu dışında hiçbir diploma, ( not dökümü/transkript ve belge ) göndermeyiniz. İlk bilgi isteme başvurusunda üniversitedeki dil kursları, öğrenci yurtları konusunda bilgi de isteyebilirsiniz. Bunu,aşağıda verilen başvuru formu isteme mektubunun altına“P.S: Bitte senden sie mir Informations Unterlagen über Sprachkurse und Studenten Wohnheime” ifadesini ekleyerek yapabilirsiniz.Başvuru formu istemek için örnek mektup:

Sol üst : Adınız ve adresiniz Sağ üst: TarihSehr geehrte Damen und Herren,İch möchte an Ihrer Hochschule im Studiengang.........................studieren und bitte Sie um Übersendung der entsprechenden Formularenund Unterlagen.Mit bestem Dank im voraus

( İmza )Başvurduğunuz üniversiteler size formları, 2 ila 4 hafta içinde göndermektedirler. Üniversiteden gönderilen başvuru formlarının eksiksiz olarak doldurulması gerekir. Üniversitenin sizden istediği bütün belgeleri ( Almanca çevirileri ve Türkçe fotokopilerini ) önce Noterden ve sonra ilgili Valiliklerden tercüme doğruluğunu onaylattıktan sonra başvurduğunuz üniversiteye iadeli taahhütlü olarak gönderiniz. Bilgi için Zulassaungsbescheid örneği Ek-2’ de verilmiştir.C. Alman Üniversitelerince İstenen Belgeler· Almanca yazılmış özgeçmiş,

· Lise diploması,

· ÖSYM sınav sonuç belgesi yada ÖSYM’den alınacak puan belgesi ( ÖSS ) ile ( ÖYS ) kayıt yerleştirme belgesi ( kazanılan bölümü gösterir.),

· Üniversitede okuyorsanız öğrenci belgesi,

· Varsa not dökümleri,

· Varsa üniversite diploması ya da çıkış belgesi,

· Varsa LES Sonuç Belgesi ( LES = Lisansüstü Eğitim Sınavı ),

· Varsa yüksek lisans not dökümleri,

· Varsa staj belgeleri,

· Varsa Almanca bildiğinizi gösteren belgeler.Not: Bu belgeler Almanca’ya tercüme edilmiş ve onaylanmış olacaktır. şansınızı arttırmak için durumunuza uygun birkaç üniversiteye başvurmanız önerilir. Posta gönderinizi saklayınız.Başvuru yaptığınız üniversitenin yabancı öğrenci bürosundan başvurunuzun kabul edildiğini belirtir yazıyı (Zulassungsbescheid) aldıktan sonra dil yeterlik sınavını da geçtiğinizde üniversitede seçtiğiniz bölüme devam etme hakkı kazanmış olursunuz. Yabancı öğrenci bürosundan alacağınız giriş kabul yazısında kayıt numaranız ( Martikelnummer ) belirtilir. Kesin kayıt işlemi için verilen süre oldukça sınırlıdır. Bu nedenle kayıt için öğrenci işlerine başvurmanız önerilir.

Bu sırada öğrenci işleri sosyal katkısı ( Studentenwerk Sozialgebühren, yaklaşık 140 Euro ) yatırmış olmanız ve sağlık sigortanızı tamamlamış olmanız gerekir. Öğrenci işlerinden alabileceğiniz dersleri gösteren kataloğu (Studienbuch ) ve öğrenci kimliğinizi ( Studentenausweis ) almayı unutmayın. Bu işlemlerden sonra Almanya’da resmen öğrenci olarak tanınmış olursunuz.

Öğrenci kaydı yalnız bir sömestr için yapılır ve her sömestr başında yenilenmesi gerekir. Alacağınız öğrenci kimliği size üniversitedeki tüm faaliyetlere katılma, kütüphane, spor tesisleri,bilgisayar laboratuarından faydalanma , sosyal ev kültürel etkinliklerden indirimli faydalanma, ulaşım, yemekhanelerden, öğrenci kafeteryalarından ( Mensa ) faydalanma, öğrenci derneği ile parlamentosuna katılma ve buralarda oy kullanma hakkı sağlar.

Üniversite eğitiminiz sırasında rehberlik ve danışmaya ihtiyacınız olduğunda bölümünüzdeki öğrenci derneği, yabacı öğrenci işleri bürosu ( AAA ) ve öğrenci arkadaşlarınıza danışmaktan çekinmeyiniz. Diğer öğrencilerinde benzer sorunlarla sizden önce karşılaştıklarını hatırınızdan çıkarmayınız.D. Üniversite Başvuru Teyit BelgesiAlman üniversitelerine başvuru yaptığınızda kabul belgesinin gelmesi zaman alabilir. Bu arada öğrenci vizesini almak için diğer belgeleriniz tamamlanmış ise, üniversiteye başvurduğunuzu gösteren ve size ilgili üniversite tarafından gönderilecek “başvuru teyit belgesi – Bewerbestatigung” ile de vize için başvurabilirsiniz. Bu belge size yukarıda örneği verilen mektup ile alacağınız başvuru formlarını Alman üniversitesine yolladıktan sonra, Alman üniversitesi tarafından 2 ila 4 hafta içinde gönderilmektedir. Bazen Alman üniversiteleri bu belgeyi otomatik olarak göndermediklerinden, başvuru formlarınıza şu notu düşün. “Bitte senden sie mir eine Bewerbebestatigung. Mit diese Bewerbebestatigung werde ich ein Studium Visum beantragen.”

Bu belge üniversitenin sizi kayıt ya da kabul ettiği anlamına gelmez! Sadece başvurunuzu teyit eden belgedir. ( Alman üniversitesi kayıt belgesini size ancak “ Zulassaungsbescheid “ adı altında şubat/Mart yada Ağustos/Eylül aylarında gönderir. )E. Almanca Dil Kursu VizesiAlmanya’da yüksek öğrenim için üniversitelerden kabul almanız uzun sürdüğü durumlarda Almanya’da ciddi bir dil kursuna kesin kayıt yaptırarak dil öğrenimi vizesi için başvurabilirsiniz. Almanca kursu tamamen özel veya üniversite bünyesinde olabilir. Dil kursu haftada en az 20 saatlik olmalıdır. Hatta kurs ücretinin peşinen yatırıldığına dair makbuzun vize başvurusuna eklenmesi de tavsiye edilir. Dil kursuna kayıt ve ücret yatırma sırasında şayet vize alamazsanız paranızı geri alabileceğinizin belirtilmesini istemeniz faydalı olur.F. Dil KurslarıÇoğu Alman üniversitesinin bünyesinde dil kursları bulunmaktadır. Bunların çoğunluğu ücretsiz olabilmektedir. Dil kurslarının olup olmadığını, tarihlerini ve ücretlerini lütfen Alman üniversitelerinden öğreniniz. Eğer dil kursları yoksa öncelikle üniversitenin önereceği bir dil kursuna gidiniz. Almanya’da Halk Yüksek Okullarında (Volkhochschule) her düzeyde Almanca dil kursları verilmekte, uygun fiyatlı bu kurslar, kabul ve vize almak için ciddi kurs olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Goethe Enstitüleri ve ciddi özel kurslarda bulunmaktadır.

Bu konuda ayrıntılı bilgiyi eğitim göreceğiniz bölgedeki Eğitim Ataşeliğinden alabilirsiniz. Türkiye’deki Alman temsilciliklerinden dil öğrenimi vizesi alabilmeniz için kursunun haftada en az 15 saat olması gerekir. En ideali haftada 40 saatlik, yani günde 8 saatlik bir yoğun dil kursuna gitmenizdir.Bu takdirde Alman üniversitelerinin istendiği seviyeye 6 ay hatta daha kısa sürede ulaşabilirsiniz. Türkiye’de Alman Kültür Merkezi’nde de dil kursları düzenlenmektedir. Lütfen yoğun dil kursların başlama zamanını, sürelerini, çeşitlerini web sayfamızda bulunan dil kurslarına telefon ederek sorunuz.

4-GARANTİ BELGESİGaranti belgesi (Verpflichtigungserklarung gem. & 84 zwecks Studium ), Almanya’daki bir tanıdıktan (Alman ya da Türk olabilir, akraba olma zorunluluğu yoktur. ) ya da Türkiye’deki bir şahıstan alınabilir. Eğer Almanya’dan alınacaksa Yabancılar Kanunu madde 84’e uygun öğrenim için davetiyenin kefiliniz tarafından yabancılar dairesinden alınıp ve tasdikleştirilip size gönderilmesi gerekir.

Bu belgeyi alacağınız şahsın maaşına ve geçindirdiği aile fertleri sayısına lütfen dikkat ediniz. Size her ay gerektiğinde en az 525 Euro verebilecek durumda olmalı ve her ay düzenli bir geliri olmalıdır. Eğer tanıdıklarınızdan hiç kimse 525 Euro verebilecek durumda değilse, örneğin bir kişiden 150 Euro, bir diğerinden 375 Euro olmak üzere toplam 525 Euro edecek birkaç garanti belgesi de alabilirsiniz. Ancak, bu durumda yabancılar dairesinin soruşturma işlemleri de daha uzun sürecektir.

Türkiye’den garanti belgesi alacaksanız kefilinizin ( Almanya’da doğabilecek tüm masraflarınızı karşılayacağını beyan ettiği ) taahhütnamesinin noterden tasdik edilmesi ve Almanca tercümesi ile ( tercüme de noterden tasdik ettirilmelidir.) birlikte size verilmesi gerekmektedir. Bu durumda Alman konsolosluğunun vize bölümü sizden ayrıca kefilinizin gelir durumunu gösteren belgeler de isteyecektir. Bunlar kefiliniz çalışıyorsa iş evrakı ( yani vergi levhası, faaliyet belgesi, imza sirküleri, maaş bordrosu v.b. ) emekli ise emekli maaşını gösteren belgeler, hesap cüzdanları gibi belgelerdir.

Vize başvurusunda verdiğiniz ve Alman tarafını ilgilendiren evrakların birer nüshası Türkiye’deki Alman konsolosluğunca Almanya’da başvurduğunuz üniversitenin bulunduğu şehirdeki Yabancılar Dairesine (Auslanderbehörde) doğrulukları araştırılmak üzere gönderilir. Yabancılar dairesinin araştırmaları genelde dört ile altı hafta bazen de altı ila sekiz hafta arasında sürmektedir. Araştırma sonuçları Türkiye’deki vize bölümüne aktarılır ve olumlu ise Türkiye’deki temsilcilik vizenizi verir. Almanya’daki vize araştırmalarını çabuklaştırmak için, mümkünse garanti belgesi veren kefil, dil kursu ve üniversite aynı şehirde, en azından aynı eyalet sınırları içinde olmalıdır.5- STUDIENKOLLEG (HAZIRLIK SINIF)Türkiye’de 11 yıllık liselerden mezun olan adaylar, ÖSYM sınavını kazansalar dahi, doğrudan Alman üniversitelerine kabul edilmezler. Bu adaylar, önce bir yıl boyunca lise eğitimine benzer bir eğitim alacakları “Studienkolleg” denen hazırlık okullarına kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bir yıllık eğitim sonunda yapılacak sınavı geçen adaylar üniversiteye devam etme hakkını elde ederler. Sınava sadece bir defa girilebilmektedir.

Hazırlık kursları iki sömester halinde bir yıl devam eder. Her sömester belli şartlarda bir kez tekrar edilebilir.Bu okullara devam zorunludur. Haftada 32 saat ders görülür ve 6 hafta yaz tatili, 2 hafta yılbaşı, 2 hafta ilkbahar (ostern) tatili verilir. Bu kurslara devam etmek için belli düzeyde (Grundstufe II-III) Almanca bilinmesi gerekir. Hiç bilmeyenler için kurslar da bulunmaktadır. Studienkolleg kursları verilen Almanca kurslar ve hazırlık eğitimi üniversite eğitimi göreceğiniz alana göre beş gruba ayrılmaktadır.T - Kursları Matematik (bilgisayar bilimleri dahil), fizik veya kimya,

M-Kursları Biyoloji ve/veya kimya, fizik veya matematik,

W-Kursları Matematik, ekonomi, iş idaresi,

G- Kursları Tarih, Alman veya İngiliz edebiyatı, coğrafya, sosyal bilimler,

S- Kursları İkinci bir yabancı dil, tarih ve sosyal bilimler, coğrafya ve Alman dili edebiyatı.

Eğer “Studienkolleg”e devam etmek istemiyorsanız, Türkiye’de kazandığınız üniversitede en az iki yıl okumamız gerekmektedir. Ancak ondan sonra Alman üniversitesine kayıt (yani yatay geçiş) yaptırabilirsiniz.

6-ÖÐRENİM HARCIAlmanya’da üniversite öğrenimi ücretsizdir. Yani öğrenim harcı (özel üniversiteler hariç) alınmamaktadır. Ancak paralı öğretim yapan özel üniversiteler de bulunmaktadır.

Burs ve Öğrenim KredisiAnne ve babası son altı yıl içinde Almanya’da düzenli olarak en az üç yıl çalışmış olan öğrenciler “NAFÖG” (Federal Öğrenimi Destekleme Kanunu) çerçevesinde öğrenci kredisinden yararlanabilirler. ( ayda yaklaşık 500 Euro). Bu konuda bilgi ve form almak için üniversitenin öğrenci işlerine (studentenwerk) başvurunuz. (http://www.studentenwerke.de)Burs imkanları çok kısıtlı olup, genelde lisans (resim, müzik ve güzel sanatlar alanında) ya da yüksek lisans mezunlarına burs verilmektedir. Almanya’da burs veren çeşitli kurumlar, kuruluşlar ve vakıflar bulunmaktadır. Bunlardan en fazla burs sağlayan kurum, Almanya Akademik Değişim Hizmetleri (Deutscher Akademischer Austauschdienst- DAAD) kurumudur. Dünyanın bir çok yerinde bürosu bulunan bu kurumun Almanya ve Türkiye irtibat adresi aşağıda verilmiştir. Ayrıca İnternet üzerinden de bilgi alınabilir.

Almanya:

DAAD Genel Faks: ++49.228.882-444

Deutscher Akademischer Austauschdienst Telex: 885515 daad de

Kenedystr.50, D-53175 Bonn E-Mail: postmaster@ daad.de

Postfach , D-53134 (http://www.daad.de)Türkiye:Türkiye’de DAAFD bürosu yoktur ancak daha önce adresleri verilen ve Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan Alman temsilcilikleri kültür bölümlerinden başvuru formları ve her yıl için verilen bursların şartları temin edilebilir.7-ÇALIşMA İZNİÖğrenci vizesi alanlar Almanya’da ancak oturma iznine sahiptirler. Çalışma izinleri yoktur. O nedenle çalışamazlar. Ancak bazı eyaletlerde yaz tatillerinde ya da yarım zamanlı (haftada 15 saate kadar) çalışma izni verilmektedir. Bu konuda Alman üniversitelerinde bulunan öğrenci işlerine (Studentenwerk) başvurarak bulunulan yerdeki çalışma izni süreleri öğrenilebilir.8-TÜRKİYE’DEKİ ALMAN TEMSİLCİLİKLERİ ADRESLERİ

Federal Almanya BüyükelçiliğiAtatürk Bulvarı 114

Kavaklıdere- Ankara

Tel: ++90.312.426 54 65 (4 hat), 455 51 00

Faks: ++90.312.426 69 59

Öğrenci İşleri Vize Tel: ++90.312.468 59 06 – 468 59 08Federal Almanya Başkonsolosluğu- İSTANBULİnönü Caddesi 16-18

Gümüşsuyu, Taksim-İSTANBUL

Tel: ++90.212.251 54 04 (4 hat)

Faks: ++90.212. 249 99 20Federal Almanya Başkonsolosluğu- İZMİRAtatürk Caddesi 260

35220 Alsancak - İZMİR

Tel: ++90.232.421 69 95 - 96

Faks: ++90.232. 463 79 90Goethe Enstitüsü (Alman Kültür Merkezi)Gaziosmanpaşa Bulvarı 13

Çankaya-İZMİR

Tel: ++90.232.425 14 14

cixi_54 21.08.2007 01:20:15

1. Almanya’YA GELDİKTEN SONRA EĞİTİM ATAŞELİKLERİNDE YAPTIRILACAK İŞLEMLER

Almanya’nın Türkiye’de bulunan temsilciliklerinden öğrenci vizesi alarak Almanya’ya gelen öğrencilerin öğrenciliklerini, yurt dışındaki temsilciliklerimiz bünyesinde bulunan Eğitim Ataşeliklerine en kısa (15 gün-bir ay) zamanda tanıtmaları önerilir. Öğrenciliğin tanıtımı Almanya’ya gelmeden önce, Mili Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğüne başvurularak Türkiye’de de yaptırılabilir. Öğrencilik durumunun Türkiye’de iken tanıtılmış olması halinde Almanya’ya geldikten sonra yine de Eğitim Ataşeliklerine en geç altı ay içinde müracaat edilerek öğrenci dosyası açtırma işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir. Yurtdışı için öğrenim süreleri, dosya açtırma, belge alma gibi tüm konular, yasal hak ve sorumluluklar 1416 sayılı “Yurtdışında Öğrenim Yapacaklarla İlgili Kanun” ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan 03.11.1994 tarih ve 22100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Daha detaylı açıklamalar, T:C: Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr WEB sayfasında veya bizim web sayfamızda bulabilirsiniz.A. Öğrenciliğin tanıttırılması ve öğrenci dosyası açtırmaÖğrencilik niçin tanıttırılmalıdır? Öğrenci dosyası açtırmak yasal bir zorunluluk mudur? Bu sorular kısaca şöyle yanıtlanabilir:

Askerlik erteleme işleri, pasaport uzatma, yenileme ve her türlü öğrenci belgesi düzenlemesi için öğrenci dosyası açtırılması şarttır. Özel öğrencilerin pasaport işlemleri (uzatma, yenileme, vb) ve askerlik işlemlerine ilişkin belgeler Başkonsolosluklar bünyesinde bulunan Eğitim Ataşeliklerince harçsız olarak hazırlanmaktadır. Ataşeliklerde öğrenci dosyası açtırmayan öğrencilerin Başkonsolosluklarda öğrenci olarak bir işlem yaptırmaları mümkün değildir. Öğrenciliğini tanıtmayanlara yurtdışına çıkışta ödenen fondan muafiyet için gerekli olan “Öğrenci Belgesi” veya herhangi başka bir belgenin verilmesi de mümkün değildir.

Öğrenciliğini tanıtmayan ve buna ihtiyacı olmayan öğrencilere herhangi bir işlem yapılması söz konusu değildir. Bu durumda öğrenciliğini tanıtmak isteğe bağlı bir işlem olarak görülebilir. Ancak öğrencilerimizin mağdur olmamaları için mutlaka öğrenciliklerini tanıtmaları ve masrafı olmayan bu işlemle; harçsız pasaport uzatma, askerlik erteleme, yurtdışına harçsız çıkış (yurtdışı çıkış harcı), öğrenciliğin sağladığı diğer haklardan faydalanmaları mümkündür.B. Özel öğrencilik tanıtımı için gerekli belgelerYurtdışında özel öğrenciliğin tanıtılması için gerekli belgeler ve diğer açıklamalar her yıl Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü’nce tespit edilerek kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu yıl yapılan açıklama metni ve öğrencilik tanıtmak için gerekli olan belgeler ve belgelere ilişkin detaylı açıklamalar aşağıda verilmiştir.

Yurtdışında özel öğrenci olarak ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim yapacakların başvuru dilekçelerini eksiksiz olarak doldurmaları ve aşağıda belirtilen belgelerin tümünü dilekçelerine ekleyerek yurtiçinde MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğü’ne; yurtdışında Eğitim Müşavirliklerine ve Ataşeliklerine, bunların bulunmadığı yerlerde ise Başkonsolosluklara göndermeleri gerekir. Başvurular her yıl 01 Haziranda başlar, ertesi yılın Nisan ayı sonuna kadar 11 ay süre ile devam eder.

Belgeler


· Başvuru dilekçesi (Eğitim Ataşeliklerinden alınarak doldurulur).

· Mezuniyet Belgesi (En son mezun olunan okul belgesi, Lise veya Üniversite diploması)

· Bir Alman Üniversitesinden Alınacak Kayıt Belgesi veya Dil Öğrenimi Belgesi

· ÖSS Sonuç ve ÖSYM Yerleştirme Belgeleri (1 yıl ) geçerlidir.

· Nüfus Cüzdanı Örneği (Ataşelikten alınır, nüfus cüzdanı aslı yanınızda bulunmalı)

· Askerlik Belgesi (Askerlik Şubenizden alınır)

· Fotoğraf (vesikalık 6 adet)

· Pasaport (yanınızda bulundurunuz)C. Yurtdışında özel öğrenci olarak azami öğrenim süreleriÖĞRTİM KURUMU EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİAZAMİ ÖĞRENCİLİK SÜRESİDil Önlisans Lisans Master Doktora

Normal Süre 1 yıl 2 yıl 4 yıl 2 yıl 3 yıl

Azami Süre 18 ay 3 yıl 6 yıl 3 yıl 5 yılMilli Eğitim Bakanlığınca öğrencilikleri tanınan öğrencilerin öğrenimlerine başarı ile devam etseler dahi, Askerlik Kanunu’nda belirlenen yaş sınırı sonuna geldiklerinde (Lisans öğrenimi görenler için 29 yaşını, lisansüstü öğrenim görenler için 33 yaşını doldurdukları yılın sonu) öğrencilikle ilişikleri kesilmektedir.

Almanya’DA BULUNAN YÜKSEK ÖĞRETIM KURUMLARI VE ARALARINDAKİ FARKLARAlmanya’da üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler için 2001 yılı itibariyle 323 yüksek öğretim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumların arasında üniversiteler ,üniversite statüsünde enstitüler ,teknik üniversiteler(Technischen Universitäten),meslek yüksek okulları (Fachhochschule), film, müzik ve sanat yüksek okulları(Hochschule) bulunmaktadır. Almanya’daki devlet yüksek öğretim kurumlarının tamamı yabancılara açıktır.

Hangi tür yüksek öğretim kurumuna gideceğiniz yüksek öğrenim amacınıza bağlıdır. Geleceğe dönük

Öğrenim planınızı açıklığa kavuşturduktan sonra size en uygun yüksek öğretim kurumu ve dalını tercih etmelisiniz. Üniversite eğitimine başlamadan önce aşağıdaki sorulara doğru yanıtlar bulmuş olmanız gerekmektedir.

Yüksek öğrenim görmeyi planladığınız kurumun Türkiye’de Yüksek öğrenim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmış olması gerekir. Ayrıca sizin için hangi Alman yüksek öğretim kurumu uygundur?Kuramsal ağırlıklı eğitim için üniversiteyi, üniversiteye göre nispeten daha kısa süreli ve daha çok pratiğe dayalı eğitim için Fachhochschule’yi,yeteneğe bağlı eğitim için sanat, spor, müzik yüksek okullarını seçebilirsiniz.

Alman yüksek öğretim kurumundan alınan diplomaların Türkiye’de denkliği(geçerliği) Türkiye’de (YÖK) tarafından yapılmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi http://www.yok.gov.tr. WEB sayfasında bulabilirsiniz.2.

3.

4. YÜKSEK LİSANS(MASTER) VE DOKTORA YAPMAK İÇİN ŞARTLARLisans üstü eğitim yapmak için Almanya’ya gelmeyi düşünen adayların iki eğitim sistemi arasındaki farklıklardan doğan uygulamaları bilerek bir bireysel eğitim planı yapmaları gerekir. Alman üniversitelerinden mezun olanlar, Türkiye’den farklı olarak, yüksek lisans eğitimi yapmadan doğrudan doktora eğitimine başlayabilmektedirler. Yani Almanya’da Türkiye’deki yüksek lisans eğitimine benzer ,doktora öncesi zorunlu bir eğitim yoktur. Bir çok alanda lisans eğitimi,.yüksek lisans eğitimini de içine almaktadır.

Bu nedenle Türkiye’deki üniversitelerden mezun olanlar genelde Alman üniversitelerince üniversite mezunu sayılmayıp, ön lisans mezunu sayılmaktadırlar. Yani Türkiye’de okunan dört senenin sadece iki senesi Alman üniversitelerince sayılmaktadır. Alman üniversitelerinde yatay geçiş yada yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin Almanca’ya tercüme edilmiş not dökümlerine (transkript)bakarak fark derslerini vermeleri istenmekte , yada aday Türkiye’deki eğitim seviyesinin daha altında bir sömesterden üniversiteye kabul etmektedir.

Almanya’da üniversiteden mezun olanlar gerek Almanya’da gerekse Türkiye’de (Türkiye’de yüksek lisans okumadan)doğrudan doktora eğitimine başlayabilmektedirler. Türkiye’de yüksek lisans yapmış olanlar ise , Almanya’da lisans mezunu sayılmaktadırlar. Yüksek lisansını Türkiye’de bitirip Almanya’da doktora yapmak isteyen öğrenciler, kabul edilmek için , Almanya’da bir profesör yada enstitü ile yazışmak zorundadırlar. Ayrıca Almanya’da doktoraya yardim edecek bir danışman (Doktorvater)bulmak da gerekmektedir.5. YURTDIŞINDA LİSE ÖĞRENİMİNİ TAMAMLAYANLARA TÜRKİYE’DE YÜKSEK ÖĞRETIM OLANAĞIAlmanya’da lise öğrenimini tamamlayan Türk vatandaşları isterlerse Türkiye’de yüksek öğrenim yapabilirler. Bunun için iki tercihleri bulunmaktadır.

Birincisi lise mezuniyeti(Abitur veya Fachhochschulreife)belgesine sahip olanlar veya son sınıfta okuyanlar Eğitim Ataşeliklerinde denklik yaptırarak her yıl ÖSYM tarafından Türkiye’de il ve bazı büyük ilçelerde, yurtdışında Lefkoşe’de yapılan Öğrenci Seçme Sınavı(ÖSS)’ye başvurabilirler. Türkiye’deki her lise mezunu gibi basarili oldukları takdirde , kazandıkları üniversitede öğrenimlerini sürdürürler. Daha sonra isterlerse Almanya’daki üniversitelere yatay geçiş yapabilirler.

İkinci bir yol ise ailesinin yurtdışında çalışması dolayısıyla lisenin son üç yılını yurtdışında tamamlayan öğrencilere üniversitelerde sağlanan kontenjandan yararlanarak yüksek Eğitim görmektedir. Bu sınav hakkında ayrıntılı bilgi aşağıda verilmektedir.

Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı(YCS)


Türkiye’deki bazı yükseköğretim programlarında ``anne veya babası , isi veya görevi nedeniyle yurtdışında bulunduğu sırada , ortaöğrenimlerini bu ülkelerin lise veya dengi meslek okullarında yapan öğrenciler için kontenjan ayrılmıştır. Bu kontenjanlardan yararlanmak isteyenlerin Seçme ve yerleştirme işlerine ilişkin (YCS) Sınavı Ankara ve Köln’de ÖSYM tarafından yılda bir defa yapılmaktadır.Başvuru Koşulları
Bir adayın YCS’ ye başvurabilmesi için,

a)T.C. uyruklu olması(Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar yani Pembe Kart sahipleri ile bunların kanuni mirasçıları da YCS’ ye katılabilir.)

b)Anne veya babası , işi veya görevi nedeniyle en az 3 yıl yurtdışında kalmış ve bu sürede lise veya dengi okulun son üç sınıfını yurtdışında okumuş olması,

c)Lise veya dengi okul bitirmiş olmak(Almanya’da Abitur, Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife veya acık lise diplomasi sahibi olmak) gerekmektedir.

Başvuru Zamanı ve Sınavı:Her yıl YCS sınav kılavuzları Eğitim Ataşeliklerine gelmektedir. Mayıs ayı içerisinde müracaatlar olmaktadır. Sınavda sorular genel basari, yabancı dil ve Türkçe testi olarak sorulmaktadır. Sınav soruları Türkçe-Almanca- İngilizce ve Fransızca dillerinde sorulmakta ve aday istediği dilde soruları yanıtlayabilmekte. Aday, tercihine göre Ankara’da ya da Köln’de sınava girebilmektedir.

Kontenjan Ne Kadardır?
Bütün devlet üniversitelerinde 2003 yılında 980 öğrencilik kontenjan bulunmaktadır. Bu kontenjanlara gecen yıl başvuran aday şayisi yaklaşık 300’dür.Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Yükseköğretim (YÖS)

Türk uyruğu dışında olan örneğin ebeveyni Alman olan bir ailenin liseyi bitiren çocukları da isterlerse, üniversitelerde yabancı uyruklu Öğrenciler için ayrılan kontenjandan faydalanarak Yükseköğretim görebilirler.

Üniversitelerde yabancı uyruklu (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu veya uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti yada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan çift uyruklular hariç ) Öğrenciler için yılda bir kez Türkiye’de ve yurtdışında her yıl belirlenen merkezlerde Sınav düzenlenmektedir. YÖS sınavının tüm is ve işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

ÖSS,YCS ve YÖS sınavlarıyla ilgili her türlü yazışma ve bilgi için ÖSYM adres ve telefon numaraları:ÖSYM Ankara BürosuKaryağdı Sokak, No:28

Aşağıayrancı-Ankara

Tel:0090-312-298 80 50 (Çok hatlı santral)

Internet Adresi:http://www.osym.gov.trYurtdışında Açık Yükseköğretim Olanağı:Almanya‘da lise bitirme (Abitur) Olanağı olmamış veya lise öğrenimi çeşitli nedenlerle yarım kalmış vatandaşlarımız lise öğrenimlerini yine yurtdışında açık lisede tamamlayarak,açık yüksek öğretim programına katılabilirlerEskişehir Anadolu Üniversitesi Köln’de bulunan Batı Avrupa Bürosu yurtdışında ilköğretim, lise ve yüksek öğretim seviyesinde uzaktan eğitim olanağı sağlamaktadır. Yurtdışında ilköğretim, lise ve yükseköğretim olanağı vardır. Yüksekögretimde;-İşletme Lisans

-İktisat Lisans

-Kamu Yönetimi Lisans

-Dış Ticaret Ön Lisans

-Turizm Otelcilik Ön Lisans

-Halkla İlişkiler Ön Lisans

-Bilgi Yönetimi Ön Lisans

olmak üzere yedi alanda program sağlanmaktadır.

Açık yükseköğretim programlarının iki yıl süren ön lisansını tamamladıktan sonra Almanya’da üniversitelerin birinci sınıfına yatay geçiş yapma olanağı da vardır.

Açıköğretim programları konusunda daha ayrıntılı geniş bilgi için;

Anadolu Üniversitesi

Batı Avrupa Bürosu

Friesenplatz 13

D-50672 Köln/Almanya

Tel:0221-51 10 44 (4 hat) Faks:0221-52 11 49

Adresine başvurabilirsiniz.EKLER

Ek-1 (Yabancılar Polisinden alınacak belge)

Selbstschuldnerische Bürgschafts-und Verpflichtungserlarung

Gemass $$ und 84 Auslandergesetz (AusIG) in Verbindung mit $$ 765 und 773 BGB

Bitte stets nachweise über die wirtschaftlichen Verhaltnisse vorlegen !

Ich bzw. Wir (Familienname, Vorname, Geburtsname), Ben veya Biz Soyadı-Adı, Kızlık SoyadıGeburtsdatum, Geburtsort – Doğum Tarihi, Doğum Yeri Staatsangehörigkeit – VatandaşlıkAnschrift (Strasse, Hausnummer, PLZ, Wohnort) Adres (Cad., no., posta kodu, şehir)Verpflichte mich bzw. Wir verpflichten uns hiermit unwiederruflichgegenüber dem

Oberbergischen Kreis, Der Landrat, Auslanderbehörde,

(Hausanschrift: Moltkestrasse 42, 51643 Gummersbach)Herrn bzw. (Familienname, Vorname, Geburtsname), Sayın Soyadı-Adı, Kızlık Soyadı Staatsangrhörigkeit

Geburtsdatum, Geburtsort – Doğum Tarihi, Doğum Yeri Heimatnschrift – Kendi ülkesindeki Adresi

Aufenthaltszweck in der Bundes Republik Deutschland Düşünülen kalış süresi

(.....tarihinden......tarihine kadar) Federal Almanya’da kalış sebebi

Angaben zu zweitern Personen siehe Folgeseitemindestens wahrend der beabsichtigten Aufenthaltsdauer, langstens jedoch bis zum

Unterkunft und Lebensunterhalt einschliesslich Versorgung im Krakheitsfall / bei Pflegebedürftigkeit in unbeschrenkter Höhe zu gewahren sowie samtliche sonstigen Verbindlichkeiten in uneingeschrankter Höhe zu übernehmen ($ 84 AusIG) Dies gilt auch für einen über den genanten Aufenthaltszweck hinausgebenden oder davon abweichenden Aufenthalt (z.B. Aus Oder Weiterwanderung, Antragstellung auf Anerkennung als Volldeutscher);

dafür zu sorgen, dass die o.g. person(en) sich nur innerhalb des in der Aufenthaltsgenehmigung bzw. im Vizum abgegebenen Zetraumes in der Bundesrepublik aufhalt bzw. aufhalten;

für die Ausreise kosten der o.g. Person(en) aufzukommen, soweit diese nicht selbst getragen werden können ($ 82 Abs. 2 AusIG)

Mir ist bekannt dass zu den kosten, zu deren Übernahme ich mich Verpflichte, insbesondere zahlen.Lebensunterhalt (z.B. Verpflegung, Kleidung), Versorgung mit ausreichendem Wohnraum, Versorgung im Krankheitsfall oder bei Pflegedürftigkeit (z.B. arztliche Behandlung, Krankenhauskosten, Pflegepersonal, Medikamente, Hilfsmittel, Operationen);

Reisekosten (z.B. Flugticket); Verwaltungskosten für die Vorbereitung und Durchführung aufenthaltsbeendender Massnahmen einscliesslich notwendiger Abschiebungshaft, Dolmetscher, Unterbringung, Verpflegung; Kosten für amtliche Begleitung.Ich erklare ausdrücklich, dass ich in der Lage bin, diese Kosten aus eigenem Einkommen/Vermögen zu tragen und füge als Nachweis hierfür entsprechende Belege über meine wirtschaftlichen Verhaltnisse bei. Mein Einkommen ist nicht gepfandet. Ich wiess, dass die Aufenthaltsgenehmigung / das Visum versagt wird, wenn ich diese Nachweise nicht führe, ich übernehme hiermit zur Sicherheit für die eingegangene Verpflichtung die selbstschuldnerische Burgschaft unter Versicht auf die Einrede der Vorausklage nach $ 77I des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Mir ist bekannt,

Dass ich alle öffentlichen Mittel erstatten muss, die zur Deckung der o.g. Kosten aufgewendet werden, und dass die angeorderten Betrage notfalls im Verwaltunsverfahren beigetieben werdwn können, auch soweit die Aufwendungen auf einem gesetzlichen Anspruch des/der Asulander(s) beruhen.

Dass sich nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Aufenthaltsgenehmigung / des Visums der weitere Aufenthalt nach den allgemeinen Ausweisungs- und Abschiebungsvorschriften richtet;

Dass ich diese Verpflichtung nicht wiederrufen kann.Ort, Datum Unterschrift des bzw. der VerpflictetenGummersbach, İmzaUnterchrift erst bei der Beglaubigung leisten! Auf

Jeder Ausfertigung separat unterschreiben!Die vorstehende Unterschrift des bzw. Verpflichtet”en wird hiermit aufgrund der vor/von mir erfolgten Vollziehung Anerkennung beglaubigt.

Gummersbach – Tarih

Obergisches Kreis Der Landrat MÜHÜR Ausgewiesen durch

Im Auftrag Pass TR -..............................

(Unterschrift, Amtsbezeichnung)Ek-2

ZULASSUNGSBESCHEİD (KABUL BELGESİ)-ÖRNEK-(Üniversite) Adı Üniversitat

Gesamthochschule (Fakülte – Yüksekokul)

Adres Akademische und Studentische

Telefax Anlegenheiten

Telefon Akademisches AuslandsamtÜniversitenin Adı, Fakülte Adı, Adresi

Akademisches Auslandsamt, Adres, Posta Kodu, Şehir Adı Datum Tarih

Gasprachspartner Sorumlu kişi

Aktenzeichen Dosya No

Sayın Tel Nr.

Adı-Soyadı Fax

Adresi Gebaude Bina

Ebene Kat

Raum Oda No

E-mail

Geboren am : Doğum Tarihi ve Yeri

Staatsangehörigkeit : VatandaşlığıZulassung für das (Sömestre dönemi 200 .zum Studium an der Üniversite/Fakülte Adı

(200.... yılı ......sömestresi için .........Üniversitesi/Fakültesi öğrenim için kabul belgesi)Sehr Geehrte/r Studienbewerber/in,Aufgrund Ires Antrages lasse ich Sie hiermit zum (kış veya yaz) .....sömester 200.... (yılı) zum Studium an der

Üniversite/Fakülte Adı...................Şehir im Studiengang

“(Öğrenim dalı)..............”

unter der Voraussetzung, dass bei der Einschreibung das Abitur-Zeugniss (Lise diploması)............in begalubigter Kopie (onaylı kopisi) vorgelegt wird, zu.Ich bin bereit Sie zum (Sömestre dönemi) 200...(Yılı) an der hiesigen Üniversitat in den o.a. Studiengang einzuschreiben, sofern sie Zugangsvoraussetzungen der z.Z. gültigen Einschreibungsordnung der Üniversite/Fakülte adı............erfüllen.WICHTIG: Sollten Sie sich gleichzeitig für einen ZVS-Studienplatz beworben haben, warten Sie bitte das Ergebnis dieser Bewegung ab. Eine Einschreibung an der Üniversite/Fakülte adı...........ist auch anschliessend möglich!

ÖNEMLİ NOT: Eğer ZVS’e * (Merkezi Yerleştirme) başvurduysanız bunun sonucunu bekleyiniz. Sonuca göre halen üniversitemize başvurma imkanınız bulunmaktadır.Die Einschreibung ist personlich (şahsi başvuru) vorzunehmen in der Zeit vom (Kayıt için başvuru)Ab sofort (bu günden itibaren)

Başvuru Günleri-Saatleri – Bina No – Kat No – Oda No –

Kommen Sie bitte nicht erst gegen Ende der Öffnungszeiten, da das Ausfüllen der Unterlegen einige Zeit in Anspruch nimmt. Der Üniversitat befürwortet die baldige Erteilung des Visums für Studienzwecke, damit die aufgeführten Termine eingehalten werden können.

Zur Einschreibung bitte ich, die nachstehenden Unterlagen mitzubringen:

(Kayıt için gerekli belgeler)

Zwei Passbilder (5 cm x 3.8 cm)

Versicherungsnachweis der Krankenkasse (vgl. Beiliegendes Merkblatt),

Pass mit gültiger Aufenthaltserlaubnis/Studentenvisum,

Diesen Zulassaungsbescheid,

Bei Hochschulwechslern; Exmatrikulationsbescheinigung der zuletz besuchten Hochschule sowie Studienbescheinigung des letzten Semesters.Die Zahlung des in jedem Semester zu entrichtenden Sozialbeitrags /z.Z. EUR 34.35), Studentenschaftsbeitrags (z.Z. EUR 10.22) sowie Mobilitatsbeitrags (z.Z. EUR 63.40), insgesamt EUR 107.98, ist nach der Einschreibung durchzuführen.Sie erhalten hierfür im Akademischen Auslandsamt einen codierten und ausfüllten Überweisungsvordruck (maschinenlesbar; bitte nur diesen verwenden) zur Zahlung bei einer Bank oder der Post.Ihre Einschreibung zum ...........Semester 200.... wird erst nach Eingang der Zahlung auf dem konto der Hochschule wirksam, d.h. erst hiernach werden Ihnen Studentenausweis und studienbescheinigung zugesandt.Die Vorlesungszeiten für das ............Semester 200.... sind wie folgt festgelegt.

(................Bölümü için Konferans TarihleriDiese Zulassung beinhaltet keine Zimmerreservierung. Die Wohnraumvermittlung erfolgt durch das

(Oda Kiralama Yerinin Adresi)Ich wünsche Ihnen für Ihr Studium viel Erfolg!Mit freundlichen GrüssenIm Auftragİmza / Mühür

Bazı bölümler örneğin Bilgisayar Mühendisliği, tıp gibi ortaöğretim başarı puanına göre not ortalaması (Numerus Clausus) ile merkezi yerleştirmeye tabidir. Başvurduğunuz bölümün numerus Clausus’la öğrenci alıp almadığını öğreniniz


umarim birilerine yardimci olabilmisimdir--

10.03.2009 20:33:24

Bu konu mesaj yazmaya kapatılmıştır.
Olası nedenleri aşağıdakilerden biri olabilir.


1) Mesajınıza verdiğiniz başlık (konu başlığınız) mesajınız hakkında bir bilgi ya da ipucu içermiyor.
Foruma yeni bir konu açarken konu başlığınızın mesajınız hakkında bir ipucu içermesine dikkat ediniz.
Lütfen mesajınızın 4 - 5 kelimelik özetini konu başlığı olarak kullanınız, konu başlığınızın mesajınızın özü olmasına dikkat ediniz.

2) Bu konuda yer alan bazı mesajların içeriği konu içeriği ile uyuşmamaktadır.
Lütfen konulara mesaj yazarken konu başlığını göz önünde bulundurunuz ve hangi konuya hangi mesajı yazdığınıza dikkat ediniz.
Mesajınız konu başlığından bağımsız ise lütfen mesajınızı yeni bir konu açarak ve uygun bir başlık yazarak gönderiniz.
Konunun daha fazla dağıtılmaması için bu tür konular kapatılmaktadır.

3) Konu amacına ulaşmış veya güncelliğini yitirmiş olabilir.Konunun dağıtılmaması için bu tür konular kapatılmaktadır.

Dilerseniz kurallara uygun yeni bir konu açabilirsiniz.
Anlayışla karşılayacağınızı umar, ilginiz için teşekkür ederiz.
Sayfa: [ 1 ]