YENİ ÇIKAN ALMANCA DERS KİTABIMIZI ÜCRETSİZ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ


ALMANCA GRAMATİK BİLGİLERİ...(Kursta öğrendiğim tüm almanca gramatik bilgilerim)

 • 21 Yanıt
 • 45954 Gösterim

0 Üye ve 4 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Reyya

 • almancax Fanatiker
 • *******
 • İleti: 653
 • Seviye 63
 • Cinsiyet: Bayan
1-NOMİNATİV   ( YALIN HAL)
2-AKKUSATİV    ( İ HALİ)
3-DATİV      (E HALİ)
4-GENİTİV   (İN HALİ)  alttaki 1,2,3,4, sıralaması bu halleri gösteriyor...

     BELİRLİ ARTİKEL İLE YAPILAN SIFAT TAMLAMASI

      DER                                     DAS                        DİE                                DİE(ÇOÐUL)

1-der gutE Mann                  das gutE Kind                 die gutE Frau           die gutEN  FrauEN
2-den gutEN Mann               das gutE Kind                 die gutE Frau           die gutEN FrauEN
3-dem gutEN Mann             dem gutEN Kind               der gutEN Frau         den gutEN FrauEN
4-des gutEN MannES          des gutEN KindES             der gutEN Frau         der gutEN FrauEN

1 iyi  erkek                               iyi çocuk                          iyil Kadın                   iyi kadınlar
2-iyi erkeği                              iyi çocuğu                        iyi kadını                   iyi kadınları
3-iyil erkeğe                            iyi çocuğa                        iyi kadına                 iyi  kadınlara
4-iyi erkeğin                            iyi çocuğun                      iyi kadının                iyi  kadınların

--------------------------------------------------------------------------------------------------

         BELİRSİZ ARTİKEL İLE YAPILAN SIFAT TAMLAMASI

EİN                                          EİN                               EİNE                   

1- ein gutER Mann            ein gutES Kind                   eine gutE Frau                 ÇOÐULU yok
2-einen gutEN Mann         ein gutES Kind                   eine gutE Frau                   
3-einem gutEN Mann        einem gutEN Kind               einer gutEN Frau         
4-eines gutEN MannES      eines gutEN MannES         einer gutEN Frau         
 
1-iyi bir erkek                      iyi bir çocuk                       iyi bir kadın                  iyi kadınlar
2-iyi bir erkeği                    iyi bir çocuğu                      iyi bir kadını                 iyi kadınları
3-iyi bir erkeğe                   iyi bir çocuğa                     iyi bir kadına                iyi kadınlara
4-iyi bir erkeğin                  iyi bir çocuğun                    iyi bir kadının               iyi kadınların


     KEİN (olumsuz artikel) aynı ein gibi çekimlenir. çoğulu İSE şÖYLEDİR

     keine kleinen Kinder     (hiçbir küçük çocuk)
     keine kleinen Kinder     (hiçbir küçük çocuğu)
     keinen kleinen Kindern  (hiçbir küçük çocuğa)
     keiner kleinen Kinder    (hiçbir küçük çocuğun)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

bir cümlede artikel olmadan yapılan çekimler şöyle:

1-gutER Mann               kleinES Kind                gutE Frau                 kleinE KindER
2-gutEN Mann               kleinES Kind                gutE Frau                 kleinE KindER
3-gutEM Mann               kleinEM Kind               gutER Frau               kleinEN KinderN
4-gutEN MannES           kleinEN KindES            gutER Frau              kleinER Kinder       

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

MEİN(der)                      MEİN(das)                      MEİNE(die)                   MEİNE(plural)

mein gutER Sohn             mein gutES Kind           meine gutE Mutter        meine gutEN Bücher
meinen gutEN Sohn         mein gutES Kind            meine gutE Mutter       meine gutEN Bücher
meinem gutEN Sohn        meinem gutEN Kind        meiner gutEN Mutte    meinen gutEN Büchern
meines gutEN SohnES     meines gutEN KindES      meiner gutEN Mutter   meiner  gutEN Bücher
(aynen Belirsiz tanımlık gibi çekimlenir)
 

benim iyi oğlum                benim iyi çocuğum              benim iyi annem          benim iyi kitaplarım
benim iyi oğlumu              benim iyi çocuğumu            benim iyi annemi          benim iyi kitaplarımı
benim iyi oğluma              benim iyi çocuğuma           benim iyi anneme          benim iyi kitaplarıma
benim iyi oğlumun            benim iyi çocuğumun         benim iyi annemin        benim iyi kitaplarımın

--------------------------------------------------------------------------------------------------

DİESER                             DİESES                             DİESE                          DİESE ( ÇOÐUL)

dieser Hut                       dieses Heft                         diese Tür                          diese Hefte
diesen Hut                      dieses Heft                         diese Tür                          diese Hefte
diesem Hut                     diesem Heft                        dieser Tür                         diesen Heften
dieses Hutes                  dieses Heftes                     dieser Tür                         dieser Hefte
(bu adılda, aynen belirli tanımlık gibi çekimlenir)
 

bu şapka                         bu defter                             bu kapı                          bu defterler
bu şapkayı                      bu defteri                           bu kapıyı                          bu defterleri
bu şapkaya                    bu deftere                          bu kapıya                          bu defterlere
bu şapkanın                  bu defterin                          bu kapının                         bu defterlerin

Çevrimdışı Reyya

 • almancax Fanatiker
 • *******
 • İleti: 653
 • Seviye 63
 • Cinsiyet: Bayan
ALMANCADA CÜMLE KURULUMU...

Cümleler yapıları açısından 1)- BASİT CÜMLE   2)- BİLEşİK CÜMLE olarak ikiye ayrılır.
1)- BASİT CÜMLE:
Basit cümle(einfacher Satz) sadece bir çekimli eylemle kurulan ve sadece bir yargı içeren cümledir.

Ayşe putzt sich jeden Tag die Zahne (Ayşe hergün dişlerini fırçalıyor,temizliyor)
Meine Tocher bereitet das Essen vor.(Kızım yemeği hazırlıyor)....gibi

2)-BİLEşİK CÜMLE:
Bileşik cümle (zusammengesetzter Satz) ise birden çok çekimli eylemlerle kullanılan ve birden çok yargıyı içeren cümledir.

Bileşik cümle iki yada daha fazla temel oluşabildiği gibi, bir TEMEL(HAUPTSATZ), bir yada birden fazla YAN CÜMLE(NEBENSATZ) dan oluşabilir.

a)-İki TEMEL cümle: /Ich bat ihn um eine Zigarette/,aber er hatte keine Zigarette/
                                 (Temel cümle)                         (Temel cümle)


                      Ich will in Deutschlan studieren/,deshalb lerne ich Deutsch
                           (Temel cümle)                           (Temel cümle)


b)-Bir TEMEL ve bir yada birden fazla YAN cümle:

 Ayşe konnte nicht an der Prüfung teilnehmen/, weil sie schwer krank war
        (Temel cümle)                                          (Yan cümle)

 TEMEL CÜMLE VE CÜMLE ÖÐELERİNİN YERLERİ:

Almancada temel cümlede şu öğeler bulunur,

1-ÖZNE(subjekt), 2-YÜKLEM(pradikat), 3-NESNE(Objekt), 4-DİÐERLERİ(örn:belirteçler..gibi)

İlk sırada ÖZNE, ikinci sırada MUTLAKA ÖZNEYE GÖRE ÇEKİLEN EYLEM, daha sonra NESNE...vs...

 Almancada cümle yapısı:  ( ÖZNE+YÜKLEM+ NESNE) ben formül yaptım bunu almancada ÖYN

Türkçede cümle yapısı:      (ÖZNE+ NESNE+ YÜKLEM)  türkçede ÖNY

 

CÜMLE ÖÐELERİNİN YERİNDE KULLANILMASI:

Temel bir cümlede AKKUSATİVOBJEKT yada DATİVOBJEKT varsa ve bunlar sözcük olarak kullanılıyorsa önce DATİVOBJEKT sonra AKKUSATİVOBJEKT gelir..

Yani  DATİV + AKKUSATİV   (normal cümlede)

ÖRNEK: Mein Onkel schenkt SEİNEM SOHN,/ EİNEN COMPUTER (Amcam oğluna /bir bilgisayar  hediye ediyor)
                                               (dativ)      /     (akkusativ)

     (Amcam oğluna /  bir bilgisayar hediye ediyor) KİME: OÐLUNA(dativ)  NEYİ:BİLGİSAYARI(akk.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ancak bunlardan herhangi birinin yerine adılı(personalpronomon) kullanılırsa, ADIL biçiminde olan diğerinden önce söylenir.

ÖRNEK: Mein Onkel schenkt    İHM(adıl)  / EİNEN COMPUTER  (Amcam ONA / bir bilgisayar hediye ediyor.)
                                              (dativ)  / (akkusativ)                                     (d)            (a)

 
şimdi buraya dikkat!!

       Mein Onkel schenkt    İHN(adıl)          /   SEİNEM SOHN (Amcam ONU / oğluna hediye ediyor.)

                                            (akk)        /                (dativ)                          (a)          (d)

 Burada değişti..akkusativ önde, dativ sonra oldu..neden? çünki cümlede adıl var..neydi, cümlede adıl varsa herzaman önde olur demiştik..)

             Mein Onkel schenkt İHN(adıl)     /   İHM(adıl)   (Amcam ONU  /  ONA hediye ediyor.)

                                           (akk)               (dat.)

YANİ CÜMLEDE ADILLAR HEP ÖNDE, şAYET CÜMLEDE İKİ ADIL VARSA DAİMA AKKUSATİV ÖNDE OLUR...

KISACA şÖYLE ÖZETLEYİM: Almancada normal cümlede sıralanış önce DATİV, sonra AKKUSATİV..AMA CÜMLEDE BİR  ADIL (PERSONALPRONOMEN) VARSA (İSTER DATİV OLSUN,İSTER AKKUSATİV OLSUN) DAİMA ÖNDE BULUNUR.....CÜMLEDE ADILLAR(PERSONALPRONOMEN) VARSA, DAİMA AKKUSATİV DATİV DEN ÖNCE GELİR...

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Normal cümle.... dativ+akkusativ

1adıl varsa......önce adıl (dat veya akk. farketmez)
2 adıl varsa.....   akkusativ+dativ  olur...(yukarıda örnekleri iyice incelerseniz daha iyi anlarsınız..)

Yine örnek cümleler veriyorum

   NORMAL CÜMLE:           Ich wasche MİR /   DİE HÄNDE  (Ellerimi yıkıyorum.)
                                                 (dat)   /     (akk)


içinde ADIL olan CÜMLE:    Ich wasche SİE /  MİR  (Onları yıkıyorum.)
                                                  (akk) /    (dat)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
ALMANCADA BİR CÜMLEDE CÜMLENİN MÜMKÜN OLAN BÜTÜN ÖÐELERİ YER ALIYORSA SIRALAMA şÖYLE OLUR.

ÖZNE + ÇEKİMLİ EYLEM(fiil) + ZAMAN belirten sözcük + dativOBJEKT + NEDEN belirten sözcük + TARZ belirten sözcük+ akkusativOBJEKT + YER belirten sözcük

kısaca özne+çekimli eylem+zaman+objekt+yer.....(ich+ lese + heute+  Deutsch + zu Hause)

ÖRNEK CÜMLE:(yukarıdaki tablonun cümle ile anlatımı)

 
Er  / schrieb / gestern / seinem Direktor / weger dieser Sache / voller Angst   /     einen Brief / nach Bonn

(ö) /  (ç.e)    /  (zmn)  /  (d.obj)  /   (neden blr sözck)    /  (tarz blr sözc)  /    (akk obj) /    (yer)

-------------------------------------------------------------------------------------------
BİR CÜMLEDE ÖZNENİN YERİ DEÐİşTİRİLDİÐİ ZAMAN İSE DURUM şÖYLE OLUYOR

normal cümle: ICH  RASİERE MİR HEUTE DEN BART (özne+ç.eylem+zaman+nesne) (nominativ+dativ+akkusativ)

zaman başta:     HEUTE RASİERE ICH   İHN    MİR (zaman+ç.eylem+özne+nesne) (nominativ+akkusativ+dativ)

                                   

Çevrimdışı Reyya

 • almancax Fanatiker
 • *******
 • İleti: 653
 • Seviye 63
 • Cinsiyet: Bayan
1)-DÖNÜşLÜ EYLEMLER (REFLEXİVE VERBEN)

Öznenin yaptığı işin etkisi yine kendine yönelikse bu eylemlere DÖNÜşLÜ EYLEM (REFLEXİVE VERBEN) denir. Dönüşlü eylemlerde özne genellikle canlı varlıklardır. Almancada bu tür eylemler SİCH dönüşlü adılı (Reflexivpronomen) ile kullanılır. (Örn. SİCH FREUEN: sevinmek).

Dönüşlü eylemlerde , SİCH dönüşlü adılından sonra bir nesne (Akkusativobjekt) geldiğinde, 1. ve 2. tekil kişilerdeki mich ve dich,  yönelme durumuna (Dativ)e dönüşerek MİR veya DİR olur.

MİCH(akkusativ)---------MİR(dativ)
DİCH------------------------DİR

SİCH WASCHEN: yıkanmak (Akkusativ)         SİCH DİE HÄNDE WASCHEN: ellerini yıkamak (Dativ)
ich wasche MİCH----    -Ben yıkanıyorum.         ich wasche MİR die Hände---------Ben ellerimi yıkıyorum

du wäschst DİCH----     -Sen yıkanıyorsun         du wäschst DİR die Hände---------Sen ellerini yıkıyorsun

er-sie-es wäscht SİCH----O yıkanıyor                er-sie-es wäscht SİCH die Hände---O ellerini yıkıyor

wir waschen UNS-------   Biz yıkanıyoruz           wir waschen UNS die Hände------Biz ellerimizi yıkıyoruz

ihr wascht EUCH------    -Siz yıkanıyorsunuz       ihr wascht EUCH die Hände------siz ellerinizi yıkıyorsunuz

sie waschen SİCH------    onlar yıkanıyorlar           sie waschen SİCH die Hände----onlar ellerini yıkıyorlar

Sie waschen SİCH-----   Siz yıkanıyorsunuz       Sie waschen SİCH die Hände-----Siz ellerinizi yıkıyorsunuz
-------------------------------------------------------------------------------------------------

2)-DÖNÜşSÜZ EYLEMLER

SİCH WASCHEN eylemi SİCH olmadan kullanıldığında DÖNÜşSÜZ EYLEM olur ve YIKAMAK anlamına gelir.

etwas waschen: birşeyi yıkamak.
ich wasche meine Hände: Ben ellerimi yıkıyorum......gibi..

Dönüşlü eylemleri genel olarak iki gruba ayırabiliriz. Bunlardan bazıları daima SİCH ile kullanılır, bazıları ise hem sich ile hemde sich siz kullanılabilir.

Her zaman sich ile kullanılan dönüşlü eylemlere örnekler verelim:

SİCH BEEİLEN: acele etme
SİCH ENTSCHLİEßEN: kesin karar vermek
SİCH ERHOLEN: dinlenmek
SİCH KÜMMERN: ilgilenmek
SİCH SCHÄMEN: utanmak
SİCH SEHNEN: hasretini çekmek,özlemek.......gibi

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Hem dönüşlü, hemde dönüşlü olmayan eylemlere örnekler verelim:

SİCH ÄNDERN: değişmek                       ÄNDERN: değiştirmek
SİCH BEWEGEN: kımıldamak                 BEWEGEN: kımıldatmak
SİCH FÜRCHTEN: korkmak                     FÜRCHTEN: korkutmak
SİCH RASİEREN: traş olmak                    RASİEREN: traş etmek
SİCH STELLEN: dikilmek                         STELLEN: koymak
SİCH TREFFEN: buluşmak                       TREFFEN: isabet ettirmek
SİCH WASCHEN: yıkanmak                     WASCHEN: yıkamak.......................gibi....

ich wasche mich:Ben yıkanıyorum   (DÖNÜşLÜ)

ich wasche das Kind: Ben çocuğu yıkıyorum (DÖNÜşSÜZ)
------------------------------------------------------------------------------------------------
SİCH KÄMMEN:taranmak..(Ali steht vor dem Spiegel und ali kämmt sich)
SİCH UNTERHALTEN:sohbet etmek  (Wir sitzen an dem Tisch und wir unterhalte uns)
SİCH DUSCHEN: duş almak.. (Nach dem Sport dusche ich mich)
SİCH ERKÄLTEN: üşütmek....(Ohne Mantel erkälst du dich)
SİCH SCHÄMEN: utanmak....(er schämt sich nicht)
SİCH FREUN: sevinmek..... (Freust du dich,dass dein Freund kommt?)
SİCH LEGEN: yatmak..... (Er ist müde,er legt sich ins Bett)
SİCH ERKUNDİGEN: Danışmak
SİCH BESSERN: Düzelmek
SİCH BEGEGNEN: karşılaşmak
SİCH SONNEN: güneşlenmek... (ich sonne mich:güneşleniyorum...gibi)
SİCH ERHOLEN: dinlenmek
SİCH TREFFEN: buluşmak..(ich treffe mich mit meiner Tochter ODER wir treffen uns .....)
SİCH ERİNNERN: hatırlamak.. (erinnerst du dich an mich?)
SİCH UMZİEHEN: üstünü değiştirmek..... UMZİEHEN: taşınmak (sich olmadan )
SİCH NÄHERN: e yaklaşmak
SİCH VORSTELLEN: tanıtmak.....(darf ich Ihnen meinen Freund vorstellen?)
SİCH İNTERESSİEREN: ilgi duymak, ilgilenmek.. (İch interessiere mich für Fussball)
SİCH LANGWEİLEN: Canı sıkılmak
SİCH FREUEN: Sevinmek.... (ich würde mich freuen: sevinirim.......ich habe mich sehr gefreut: çok sevindim)
SİCH WUNDERN: şaşırmak     WUNDERN: şaşırtmak (sich olmadan)
SİCH İRREN: yanılmak
SİCH BEEİLEN: acele etmek.

Çevrimdışı Reyya

 • almancax Fanatiker
 • *******
 • İleti: 653
 • Seviye 63
 • Cinsiyet: Bayan
AYRILABİLEN VE AYRILAMAYAN VERBLER.
YÜKLEMLERDE ÖNEKLER.....VERBEN MİT PRÄFİX
-------------------------------------------------

Önekler önüne geldiği verb(yüklemlerin)  anlamını etkiler. öneki olan yüklemler cümlede kullanılırken 3 e ayrılıyor.

1- öneklerden ayrılmayan yüklemler (UNTRENNBARE VERBEN)
2- öneklerden ayrılan yüklemler (TRENNBARE VERBEN)
3- öneklerden hem ayrılan , hemde ayrılmayan yüklemler (TRENNBARE/UNTRENNBARE VERBEN) olarak üçe ayrılıyor..
-------------------------------------------------------------------------------------------
1- UNTRENNBARE VERBEN (AYRILMAYAN)----NİCHT TRENNBARE VERBEN

verben mit den prafixen(ayrılmayan yüklemler)
başı BE- EMP- ENT- ER- GE- MİSS- VER- ZER ile başlayan yüklem(verbler) asla ayrılmaz...

BESTELLEN(ısmarlamak)- GEFALLEN(hoşuna gitmek)- MİSSFALLEN(hoşuna gitmemek)- EMPFEHLEN (tavsiye etmek)- ERZAHLEN(anlatmak)- ZERREİSSEN(yırtmak)- BEGİNNEN(başlamak)- BEZAHLEN(ödemek)- ERWARTEN(beklemek)

örnek: ich habe einen Brief bekommen... (perfekt)...

           ich bekommt einen Brief.. (preasens)....gibi...
          ich beginne.....
          ich bezahle......
          ich erwarte.......
         ich vereinbare......
--------------------------------------------------------------------------------------------
2- TRENNBARE VERBEN(AYRILAN)-----
başı AB- MİT- AN- AUF- EİN- AUS- BEİ- VOR- ZU-FERN .... vs..ile başlayan yüklemler ayrılırlar

 EİNSTEİGEN(binmek)- AUFSTEHEN(ayağa kalkmak)- EİNKAUFEN(alışveriş yapmak)- FERNSEHEN(televizyonseyretmek)- ANFANGEN(başlamak)- AUSSCHALTEN(kapatmak elekt..gibi)

örnek: ich steige in den Bus ein   (preasens)  ben otobüse biniyorum

           ich bin in den Bus eingestiegen  (perfekt) ben otobüse bindim. perfekte inmek, binmek ,gitmek,gelmek, ölmek, erimek...vesaire...sein ile yapılır..

          ich stehe auf.(preasens)   .......ich bin aufgestanden(perf)
         ich kaufe ein.(preasens)...........ich habe eingekauft (perf)
         ich sehe fern.(preasens)..........ich habe ferngesehen(perf)

--------------------------------------------------------------------------------------------       

3- TRENNBARE ODER NİCHT TRENNBARE VERBEN (HEM AYRILAN, HEM AYRILMAYAN YÜKLEMLER)

DURCH- ÜBER- UM- UNTER- WİDER- WİEDER..vs...

----------------------------------------------------------------------------------------------
SEİN İLE YAPILAN VERBLER..
 
ANKOMMEN........................İST ANGEKOMMEN
ABFAHREN........................İST ABGEFAHREN
AUSTEİGEN......................İST AUFGESTANDEN
BLEİBEN..........................İST GEBLİEBEN (özel bir durum.hareket olmadığı halde SEİN ile yapılır
FLİEGEN..........................İST GEFLOGEN
KOMMEN..........................İST GEKOMMEN
GEHEN..............................İST GEGANGEN
MİTFAHREN.....................İST MİTGEFAHREN
SEİN..............................İST GEWESEN
LAUFEN...........................İST GELAUFEN..........gibi....

Çevrimdışı Reyya

 • almancax Fanatiker
 • *******
 • İleti: 653
 • Seviye 63
 • Cinsiyet: Bayan
YER-ZAMAN-GÜN gösteren sözcükler....

GÜN,GÜN ZAMANLARI, AYLAR VE MEVSİMLERİN TANIMLIÐI DAİMA (DER ) artikelidir
DİE ZEİT.......WANN?

SAAT SÖYLENİRKEN  (UM)  İLE SÖYLERİZ..
------------------------------------------------
DİE UHRZEİT:          um zwei Uhr (saat ikide)
                              um halb neun ( sekizbuçukda)

 

GÜNLER SÖYLENİRKEN DAİMA (AM) İLE SÖYLENİR--YALNIZ (NACHT) İN DİE NACHT OLARAK SÖYLENİR....
-----------------------------------------------------------------------------------
DİE TAGEZEİT:            am Morgen (sabahleyin)-----morgens (sabahları)
                                 İN DER FRÜH(sabah erkenden)                         
                                  am Vormittag (öğleden önce)------vormittags (öğleden önceleri)
                                  am Mittag (öğle)-------mittags(öğleleri)       
                                 ZU MİTTAG ESSEN (ÖÐLE YEMEÐİ YEMEK)
                                  am Nachmittag (öğleden sonra)------nachmittags (öğleden sonraları)
                                 am Abend (akşamleyin)------------abends (akşamları)
                                 ZU ABEND ESSEN (AKşAM YEMEÐİ YEMEK)
                                 İN DER NACHT (geceleyin)-----nachts (geceleri)

DER MORGEN(sabah)--DER VORMİTTAG--DER MİTTAG(öğle)---DER NACHMİTTAG--DER ABEND(akşam)   ama  İN DİE NACHT oluyor..

DER WOCHENTAG:  am Montag (pazartesi günü) ----- montags (pazartesileri)
                                am Dienstag (salı günü)--------   dienstags (salıları)
                                am Wochenende (haftasonu)

DER MONTAG(pazartesi)--DER DİENSTAG(salı)--DER MİTTWOCH(çarş)--DER DONNERSTAG(perş)--DER FREİTAG--DER SAMSTAG--DER SONNTAG

 

AYLAR , MEVSİMLER SÖYLENİRKEN DAİMA (İM ) İLE SÖYLENİR...
----------------------------------------------------------------
DER MONAT  : im Februar (şubat ayında)   der Februar (şubat ayı)
                       im April (Nisan ayında)      der April (nisan ayı).

 

DİE JAHRESZEİT:  im Frühling (ilkbaharda)        der Frühling(ilkbahar)
                            im Sommer(yazın)                der Sommer(yaz)

İN DEN FERİEN:tatilde
İM URLAUB:izinde
ZU OSTERN
ZU WEİHNACHTEN
DİE SEKUNDE: saniye--DİE MİNUTE:dakika--DİE STUNDE:saat (artikelleri hep DİE dir)
DER TAG- DİE WOCHE- DER MONAT- DAS JAHR..

YER GÖSTEREN SÖZCÜKLER:

WO                                                    WOHİN                                       WOHER
(NEREDE)                                          (NEREYE)                                (NEREDEN)
-----------                                        -------------                          -----------------
HİER:burada                                     HİERHİN: b                          VON HİER: buradan

DORT:orada,şurada                          DORTHİN:oraya                 VON DORT: orada

DA: orada                                        DAHİN: oraya                      VON DA: oradan

DRAUßEN:dışarıda                          HİNAUS: dışarıya          VON DRAUßEN:dışarıdan
 (außen:dışarıda )                        ( nach draußen:dışarıya)

DRİNNEN: içeride                            HİNEİN: içeriye                 VON DRİNNEN: içeriden
 (innin:içeride)                             (nach drinnen:içeriye)

OBEN: yukarıda                              HİNAUF: yukarıya            VON OBEN: yukarıdan
                                                  (nach oben:yukarıya)

UNTEN: aşağıda                              HİNUNTER:aşağıya          VON UNTEN:aşağıdan
                                                  ( nach unten:aşağıya)

VORN: önde                                   NACH VORN: öne             VON VORN:önden
HİNTEN:arkada                             NACH HİNTEN:arkaya      VON HİNTEN:arkadan
LİNKS: solda                                  NACH LİNKS:sola              VON LİNKS: soldan
RECHTS: sağda                            NACH RECHTS: sağa       VON RECHTS:sağdan   

----------------------------------------------------------------------------------------------
HİN VE HER arasındaki fark:

HİN: Konuşandan uzaklaşıldığı zaman kullanılıyor..            (benden uzaklaşıyorsun)
HER: Konuşana doğru yaklaşıldığı zaman kullanılıyor         (bana doğru yaklaşıyorsun)

 Örneğin: HİNAUS: birisinin bizden uzaklaşarak dışarı çıktığı zaman kullanılır.
 Gene aynı şekilde HERAUS: ise birisi dışarı çıkarak bize doğru geldiği zaman kullanılır...         
---------------------------------------------------------------------------------------------
ZAMAN GÖSTEREN SÖZCÜKLER:

SEİT HEUTE:    bugünden itibaren                   SEİT EİNEM JAHR:    bir yıldan beri
SEİT GESTERN:    dünden beri,itibaren            SEİT JAHREN:     yıllardan beri
SEİT MONTAG:    pazartesinden beri               SEİTDEM:    ozamanden beri
SEİT DEM HERBST:   sonbahardan beri           SEİT DAMALS:   eskiden beri
BİS GESTERN:   düne kadar                            SEİT KURZER ZEİT:   kısa zamandan beri
BİS HEUTE:   bugüne kadar                            OFT:   sık sık,ekseriya
BİS MORGEN:   yarına kadar                          MEİSTENS:   çoğu zaman
BİS MONTAG:   pazartesine kadar                  MEHRMALS:   çok defa
BİS JETZT:   şimdiye kadar                             SELTEN:  nadiren
JEDEN TAG:   hergün                                     MANCHMAL:   bazen
ALLE TAGE:   bütün gün                                 AB UND ZU:   arada sırada
den ganzen Tag:   bütün gün

 STÜNDLİCH:   saatlik       
 TÄGLİCH:   günlük         
 WÖCHENTLİCH :  haftalık
 LANGE ZEİT:   uzun zaman

Çevrimdışı Reyya

 • almancax Fanatiker
 • *******
 • İleti: 653
 • Seviye 63
 • Cinsiyet: Bayan
ALMANCADA KONJUKTİV I ve KONJUKTİV II....

KONJUKTİV I: birinin sözü başka birine aktarılıyor (dolaylı anlatım).Bir kişinin konuşması aktarılırken konjuktiv I kullanılır. yani sözün kendisine ait değil,başkasına ait olduğunu ve kendisinin bir aracı olduğunu belirler. Konjuktiv I ile ayrıca ARZU, DİLEK, İSTEK,DUA.... vs ifade edilir. (DÜZENLİ VE DÜZENSİZ EYLEMLER TABLOSU EZBERLENMESİ LAZIM)..

DÜZENLİ                             DÜZENSİZ                    KONJUKTİV I (DÜZENLİ-DÜZENSİZ FİİLER
---------------                 --------------------          ---------------------------------------
ich frag-e                          ich nehme-e                               -e
du frag-est                        du nehm-est                             -est
er,sie,eis frag-e                 er,sie,es nehm-e                           -e
wir frag-en                        wir nehm-en                               -en
ihr frag-et                          ihr nehm-et                                -et
sie / Sie frag-en                 sie/Sie nehm-en                          -en   takıları alıyor

KONJUKTİV I İN ZAMANLARA GÖRE DÖNÜşÜMÜ şÖYLE OLUYOR...

INDIKATİV(NORMAL CÜMLE)                                         KONJUKTİV I
----------------------------------                              -----------------------
präsens: ich lade dich zur party ein                            *  er lade mich zur Party ein
(ben seni partiye davet ediyorum)                          (o beni partiye davet ediyormuş)veya edermiş

präteritum: ich lud dich zur Party ein                         *   er habe mich zur Part eingeladen
(ben seni partiye davet ettim)                                     (o beni partiye davet etmiş)

perfekt: ich habe dich zur Party eingeladen                * er habe mich zur party eingelan
(ben seni partiye davet ettim)                                     (o beni partiye davet etmiş)

futur: ich werde dich zur Party einladen                      * er werde mich zur Party einladen
(ben seni partiye davet edeceğim)                             (o beni partiye davet edecekmiş)

Yine örnek cümle ile açıklama yapayım. normal bir cümle yapayım,
ALİ: ICH GEHE HİER MİT MEİNEM SOHN ZUR ARBEİT (Ali: ben burada oğlumla işe gidiyorum)

KONJUKTİV I ile yapalım şimdi
ER GEHE DORT MİT SEİNEM SOHN ZUR ARBEİT (O orada oğlu ile işe gidiyormuş)
dolaylı anlatımla anlatılıyor alinin oğluyla işe gittiği...dolaylı anlatımı yukarıda açıklamıştım zaten.

KONJUKTİV II: gerçek olmayan ve gerçekleşmesi şuan olanak dışı olan olaylar anlatılıyor. yani DİLEK, İSTEK,GEREKLİLİK,EMİR,TAHMİN vesaire durumlar ifade ediliyor.
Konjuktiv II    * WÜRDEN +MASTAR YAPI ilede oluşturulmaktadır. WERDEN in konjuktiv II biçimi WÜRDEN olur.Yine bunu cümlelerde açıklayayım

normal cümle(ındikativ)                                             KONJUKTİV II
-------------------------                                   -----------------------------
Präsens: ich komme                                         ich käme/ ich würde kommen (ikiside aynı anlam)
futur:   ich werde kommen                                ich käme/ ich würde kommen
Ben genelde würden ile daha çok yapıyorum cümleyi.daha kolay geliyor bana

präteritum: er gab                                                 ich  hätte gegeben
perfekt: er hat gegeben                                        ich  hätte gegeben


şİMDİKİ ZAMAN ile
İCH KÄME NİCHT ZU SPÄT (ben olsam geç gelmem)
İCH WÜRDE NİCHT ZU SPÄT KOMMEN (ben olsam geç gelmem.. BU İKİ CÜMLEDEDE ANLAM AYNIDIR. birinde würden ile yapılmış..esas fiilde en sona geçmiş.. 

GEÇMİş ZAMAN ile
İCH WÄRE NİCHT ZU SPÄT GEKOMMEN (ben olsaydım geç gelmezdim)

konjuktiv de
HABEN               SEİN              WERDEN
HÄTTEN             WÄREN          WÜRDEN   olmaktadır.

Çevrimdışı Reyya

 • almancax Fanatiker
 • *******
 • İleti: 653
 • Seviye 63
 • Cinsiyet: Bayan
şimdilik bu kadar . hepsini kendim hazırladım.  :) sonra yine vakit bulduğumda paylaşım yapacağım.

Çevrimdışı jusus

 • Junior Mitglied 2
 • ***
 • İleti: 62
 • Seviye 0
SİCH FREUN: sevinmek..... FREUN Diye bir fill yok
sich freuen (sevinmek sevindirmek her iki anlamida icerir)

Çevrimdışı Reyya

 • almancax Fanatiker
 • *******
 • İleti: 653
 • Seviye 63
 • Cinsiyet: Bayan
SİCH FREUN: sevinmek..... FREUN Diye bir fill yok
sich freuen (sevinmek sevindirmek her iki anlamida icerir)

bunu biliyorum ama zannediyorum orada yazarken unutulmuş bir harf olmuş.  bunu da maruz görün artık. sizler okurken yazım hatalarımı düzeltirseniz sevinirim.  yazarken acele yazdım hatayı hiç farketmedim bile. yinede teşekkür ederim elbetteki. ama şu varki, harf hataları haricinde almanca gramatiğime güvenirim.

Çevrimdışı Reyya

 • almancax Fanatiker
 • *******
 • İleti: 653
 • Seviye 63
 • Cinsiyet: Bayan
gerçi biliyorum harf hatası olduğunda bazen kelimelerin anlamlarının değiştiğini. :)
ama ben bu kadar becerebildim. sizlerde devamını getirirsiniz. saygılar

Çevrimdışı jusus

 • Junior Mitglied 2
 • ***
 • İleti: 62
 • Seviye 0
hatalar elbette herkeste olur bende hatayi duzeltmek icin not dusmek istedim ve yazilarinin hepsini inceleme vaktim oldu bilmedigim cok sey ogrendim cok düzenli ve anlasilir tarzin var