YENİ ÇIKAN ALMANCA DERS KİTABIMIZI ÜCRETSİZ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Yeni göc yasasinda aile birlesimi ile ilgili degisiklikler..

 • 7 Yanıt
 • 4243 Gösterim

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı suluboya

 • Junior Mitglied 2
 • ***
 • İleti: 43
 • Seviye 0
YENİ GÖÇ YASASINDA AİLE BİRLEşMESİ

Gecen Haziran ayının ortasında Federal Alman Parlamentosu’nda kabul edilen ve 6 Temmuz’da 16 Alman Eyaleti’nin de temsil edildiği Federal Konsey tarafından onaylanan Resmi Gazetedeki ilanıyla 28.08.2007 tarihinde yürürlüğe geçen yasanın aile birleşmesine yönelik getirdiği değişikleri bu yazı dizisinde ele alınacak.

Tartışılan Yeni Göç Yasası nedir? Ne içeriyor? Yapılan yeni düzenlemeler Alman Anayasası’na uygun mu? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri karşısında yeni yasanın durumu nedir? Avrupa Konseyi Sözleşmesi bu konuda ne diyor.

 

YENİ GÖÇ YASASI’NA GÖRE AİLE BİRLEşMESİNDE TEMEL DEÐİşİKLER NEDEN YAPILDI ?

Alman hükümeti aile birleşimi konusunda Avrupa Birliği’nin aile birliğine ilişkin 2003/86/EG direktifini iç hukukuna uyarlamakla yükümlü olduğunu açıkladı. Adı geçen direktif Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden, yani üçüncü ülkelerden evlilik yapıp aile birleşimi yolu ile Avrupa Birliği üyesi ülkelere gelmek isteyenlerin durumunu düzenleyen bir alt sınırdır. Topluluğa üye ülkelere tavsiye niteliği taşıyan bu direktifler, üye ülkeler arasında yasal bir uyumun oluşmasını sağlamak amacını taşır.

Avrupa Birliğinin 2003/86/EG ‘nolu aile birliğine ilişkin bu direktifi Federal Almanya tarafından en geç 03.10.2005 tarihine kadar iç hukuk düzenlemesi haline getirilmek zorundaydı. Bu direktif Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ailelerini kapsamıyor, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin aileleri için ise ‘’ortak vatandaşlık direktifi bulunuyor ve bu direktif birlik üyesi ülkelere bu konuda düzenleme serbestisi getiriyor. 2003/86/EG nolu direktif ileride Avrupa Birliği Hukuku açısından bir referans niteliği taşıyacağından bu düzenlemeden kaynaklanacak yetki ve yorum uyuşmazlıkları Avrupa Birliği Adalet Divan Mahkemesi’ne (EUGH) götürüldüğünde mahkemece bu direktif dikkate alınacak.

BU DÜZENLEME İLE NE DEÐİşTİ ?

Aile ve bu kapsamda çocukların aile yanına alınmalarına ilişkin mevcut düzenleme daha zor hale getirildi. Bu kapsamda mevcut yasanın (§27) paragrafına 1a) diye yeni bir başlık eklendi.

Mevcut yasanın başlığı: Ailevi Nedenlerle İkamet İzni Verilmesi’ adını taşımakta. Göç Yasası Paragraf 27, Aile Birleşimi İlkesini düzenliyor. Alman Anayasanın 6. maddesi gereği evliliğin ve ailenin korunması amacıyla bir yabancının yabancı uyruklu aile fertlerine, Federal Almanya’da aile birliğinin kurulması ve korunması ( Aile Birleşimi ) için oturma izni verilir ve uzatılır. Aile birleşimi amacıyla oturma izni verilmesi talebi, aile fertlerini yanına getirecek yabancının diğer yabancı uyruklu aile fertlerinin veya diğer hane mensuplarının geçimi için sosyal yardım almaya muhtaç olması halinde reddedilir. Mevcut yasaya yeni Göç Yasasıyla eklenen 1a) maddesi: Aile birleşimine dayalı ikamete aşağıdaki şartların varlığı halinde müsaade edilmez, hükmünü madde metnine ekledi, o haller:

1-Evliliğin kendi akraba çevresinden ve sırf Almanya’ya gelmek ya da ikamet etmek amacıyla yapıldığı tespit edilirse,

2-Fiili bulgular bireylerden birinin evliliğe zorlandığı varsayımını gerekçelendiriyorsa, bu evlilik dolayısıyla kişinin Federal Almanya’da ikamet etmesine müsaade edilmez, denmektedir.

‘’Ailevi Nedenlerle İkamet İzni Verilmesi’’ başlığını taşıyan 27. paragrafa eklenen bu madde ile ne oldu? Yasaya eklenen bu ek hüküm ile daha önce Alman Mahkemelerince önüne geçilmeye çalışılan formalite evliliklerin önüne geçilmeye çalışıldığı anlaşılıyor. Mahkemeler tarafından önlenmeye çalışılan formalite evliliklere ilişkin yasal boşluk, bu düzenleme ile dolduruldu. Bu düzenleme, aile birleşimini ve evlilik kurumunu düzenleyen Avrupa Birliği’nin 2003/86/EG Yönergesi’ne de uygun.

AMAÇ FORMALİTE İCABI VEYA ZORLA YAPTIRILAN EVLİLİKLERİ ÖNLEMEK

Burada meydana gelen çok önemli bir değişiklik ise, formalite icabı evlilikleri ya da, evlilik birliği kurma dışındaki amaçlarla kurulmak istenen evlilik birliklerinin gerçek amacını kanıtlamada ispat yükünün memurlara kaydırılmış olmasıdır. İlgili memurun şüpheye mahal bırakmayacak bir şekilde bu evliliğin bir formalite evliliği olduğuna inanması ve bunu tespit etmesi gerekiyor. İlgili memur şüphelendiği durumlarda taraflara aile birleşimi nedeniyle vize vermeden önce bir soruşturma yapmalı, çeşitli sorular yöneltmelidir. Buradan edineceği kanaate göre vize talebine yanıt vermelidir. Burada güdülen amaç, vize talebine verilecek ret yanıtı ve bu işlemlere yapılacak itirazları ortadan kaldırmak ve böylece gerçek mi yoksa formalite bir evliliğinin mi amaçlandığını önceden tespit etmektir.

Bu düzenlemenin ikinci amacı ise, zorla yaptırılan evlilikleri de tespit ederek, buna ilişkin önlemleri almak olarak belirtiliyor. Görücü uslu ile evlenen çiftler bunun bir zorlama evlilik olmadığı, bir formalite evliliği olmadığını ilgili memura açıklamalı ve ispat etmeli. Böylelikle, Alman kamuoyunda sıkça tartışılan töre cinayetleri ve zorla evlikler Yeni Göç Yasası’nın bu düzenlemesinde kendisini göstermiş oldu.
--------------------------------------------

Göç Yasası’nın 30. maddesi’nin birinci fıkrası bir yabancının nasıl eşiyle aile birliği kurabileceğini düzenlemiş. Buna göre:

Bir yabancının,eşini yanına getirebilmesi için
1. Eşlerin 18 yaşını tamamlamış olması

2. Eşin basit bir düzeyde kendisini Almanca dilinde ifade edebilmesi ve

3. Almanyadaki eş
a) Bir yerleşme izni (Niederlassungserlaubnis) ile ikamet ediyor ise,

b)AB ülkelerinden birinde sürekli bir ikamet izni bulunuyor ise (Daueraufenthalt EG)
c)Göç Yasası’nın 20 paragrafı ve 25. paragrafı’nın 1. ya da ikici fıkrasına göre bir ikamet iznine sahip ise,
d) İki yıldan beri ikamet izni bulunan ve aynı yasanın 8. paragrafının 2. fıkrası gereği bir ek şart ile damgalanmamış ikamet izni bulunması ya da daha sonra verilecek olan bir yerleşim izninin herhangi bir yasal düzenleme ile imkânsız hale getirilmemiş olması,
e) İkamet izni sahibi ise ve bu izini Almanya sınırları içerisinde kural olarak bir yıldan daha fazla uzayacak ise,
f) ya da Göç Yasası’nın 38. Paragrafının a bendi gereğince bir ikamet izni sahibi olmak, AB üyesi ülkelerden herhangi birinde ortak yaşamı sürdürmeye haiz uzun süreli bir ikamet izni varsa, bu kişinin aile birleşimi yoluyla getirdiği eşine ikamet izni verilir, diyerek yabancıda olması gereken ikamet izini statüsünü açıklıyor.

AİLE BİRLEşİMİNDE ASGARİ YAş şARTI: 18

Göç yasasının 30. maddesi evlenecek olan yabancı çiftlerin evlendikten sonra aile birleşimine dayalı bir ikamet izni talep edebilmelerini, evlenen çiftlerin 18 yaşını tamamlama şartına bağlamış. Yasanın gerekçesinde bu düzenleme ile yaşı küçük olanların zorla büyüklerle evlendirilmesinin önüne geçilmek, ve bu şekilde evlenenlerin Almanya’ya gelmesini önlenmesinin amaçlandığı belirtilmiş.

Burada sadece yaş sınırı dikkate alınmış. 18 yaşından önce yasal dir şekilde evlenme hakkı olması ilgilendirmiyor.


İlk yasa tasarısında tartışılan 3 yıl bekleme süresi veya yaşsınırı’nın 21 olmasın’dan vazgeçilmiştir.
ALMANCA BİLGİSİ

En çok tartışılan ve aile birleşiminde en çok sorun yaratacak konu ise aile birleşiminde yabancı çiftlerden aranan Almanca bilgisi şartı Göç Yasası’nın 30. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiş.
Yabancı biri evlenerek Almanya’ya getirmek istediği eşine, Almanya’da ikamet izni yalnızca Almanya’ya gelecek olan yabancı eşin kendini ifade edebileceği basit bir Almanca bilgisine sahip olması ile mümkündür.

Bu şart Göç Yasası’nın 28. paragrafının 2. fıkrasına göre yurt dışından evlendiği eşini getirmek için aile birleşimine başvuran Alman vatandaşından da isteniyor.

Dil bilme koşulundan muaf olanlar ise Göç Yasası’nın 30. maddesinde belirtilmiş.

Bunlar; yüksek nitelikli bilim adamları veya yatırımcılar (madde 19 - 21), çok az uyum ihtiyacı içerisinde olanlar ve özellikle resmi mülteci statüsü tanınmış sığınmacılar, Almanca kendini ifade şartına tabi değil.
Bunun dışında hastalıkları veya özürlülükden ötürü dil öğrenemeyen veya konuşamayanlar da dil bilme şartına tabi değil.
-----------------------------
İKAMET İZNİNİN SÜRESİ


Göç Yasası’nın 27. maddesi’nin 4. fıkrasında düzenlenen yabancı eşin aile birleşimi nedeniyle ikamet izini talebinde bulunan eşine verilecek ikamet izinin süresi şu şekilde düzenlenmiştir. Yukarıdaki şartları taşıyan bir :‘’ikamet iznine sahip yabancının aile birleşimi yoluyla Almanya’dan ikamet izni talebinde bulunan eşine ‘’en az bir yıllık’’ ikamet izni verilir. Verilecek ikamet izni, getirecek kişinin ikamet izninin türüne, süresine bağlı olduğu gibi, ikamet izni başvurusunda bulunan kişinin pasaportunun geçerlilik süresine de bağlıdır.’’
İKAMET İZİNİNİN UZATILMASI

İkamet izninin uzatılmasında, ikamet izninin uzatılması genel esasları uygulanır.
Göç Yasası’nda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesinin ardından, ikamet izninin uzatılması sırasında basit bir Almanca bilgisinin ispatlanması da talep edilmek zorunda. Bu şart ikamet izinlerinin uzatılmasında problemlere yol açacak.
Ancak, Türk vatandaşlarının AB ile Türkiye arasında bulunan ortaklık ilişkisinden ve hukukundan kaynaklanan hakları bulunmaktadır. Buna göre, Türk vatandaşlarının statülerinde kötüleştirici, geriye götürücü düzenlemeler yapılamayacağı kuralı burada işleyeceğinden, ikamet izini uzatmalarında Türk vatandaşlarından basit Almanca bilgisini ispatlamaları istenemez kannatındayım.

Yazinin sahibi: Avukat Ünal Zeran

Çevrimdışı fuk_18

 • ................
 • Global Moderatör
 • *****
 • İleti: 2447
 • Seviye 118
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: Yeni göc yasasinda aile birlesimi ile ilgili degisiklikler..
« Yanıtla #1 : Nisan 28, 2013, 02:59:59 ÖS »
neden bu kadar kendini birseyleri ispatlamak zorunda gorusyorsun türk avukatlarin yayinladigi makaleler yayinliyorsun,bunlarin hepsini bizlerde biliyoruz ve böyle türkceye cevrilmis degil almanca olarak almanlarin kendi orjinal kanunlarini okuyoruz,sen kendinden maas istendigi diye bozulmus gibisin ama senden istendigi diye herkezden istenecek bir durum degil,senin sanslizligin o maas konusu senden baska kisilerdende istendi burda onlarda var ama genelde uygulanan kanun alman vatandaslarindan gelir belgesi istenmicektir diye bu yasalardada var baybars zaten yayinlamis diger actigin konunda,,vizeye basvurup almanyadaki esin haberi olmadan vize alanlar var yani almanyadaki alman vatandasi ese hic bir kagit yada haber gitmeden onaylananlar var yani bunlari yayinlaman birseyi degistirmiyor
Alman Ehliyetini Almak Icin Yapilmasi Gerekenler Ve Türkce Calisma Kitabi

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,19537.0.html

Aile Birlesimi Vizesi icin istenilen Belgeler

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,18986.0.html

Aile Birlesimi Basvuru Formunu indirmek icin Tiklayin.

http://www.istanbul.diplo.de/contentblob/4090862/Daten/132035/00antrag_national_Fzf_Studium_ueber_drei_monate_DD.pdf

Aile Birlesimi Basvuru Formunun Doldurulmus Hali (ÖRNEK) icin tiklayin.

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,19364.0.html

Aile Birleşimi (A1) Sinavi Genel Bilgi

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,18873.0.html

Almanyada Nikah icin istenilen Belgeler

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,18115.0.html

Aracinizla Türkiye´ye Gitmeden Önce yapilmasi Ve Alinmasi Gereken Önlemler

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,19504.0.html

Çocuk Üzerinden Aile Birlesimi Vizesi icin istenilen Belgeler

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,18987.0.html

Turistik Vize icin Gerekli Belgeler

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,19019.0.html

Uygun Fiyatli Tercume icin Buraya Tiklayin

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,19457.0.html

Vize Başvurusu Ve Nikah işlemleri

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,18877.0.html

Çevrimdışı suluboya

 • Junior Mitglied 2
 • ***
 • İleti: 43
 • Seviye 0
Ynt: Yeni göc yasasinda aile birlesimi ile ilgili degisiklikler..
« Yanıtla #2 : Nisan 29, 2013, 05:16:47 ÖS »
Yazdiklarini tekrardan okurmusun?

O halde bana cevap ver!
Madem o kadar kesin ve emin konusuyosun bu alman yasalari bi tek beni mi buldu maas kagidi isteyecek?ya da bu sadece benim esimden mi istenmis? yo hayIr!kesinlikle hayIr!
Esi alman vatandasi oldugu icin maas yetersizliginden turkiyedeki esini getiremeyen bir sürü kisi var.
ALMAN VATANDASLARINDAN MAAS BELGESI ISTENMEYECEK YERINE 'BU KONU YABANCILAR DAIRESININ TAKDIRINE BIRAKILMISTIR' desen olmazmi?
böylece sorun cözülmüs olur.!!!

Ben almanyaya ilk kez gitmiyorum.Erlangen Universitesi Mathematik bölümü mezunuyum.sizler kadar iyi almanca konusuyorum.ben de okuyorum soruyorum sorusturuyorum. kendimi ispatlama geregi duymuyorum.buna ihtiyacim yok.
SON KEZ diyorum!

bi daha bu sekilde küstahca cevap verirsen account u silecegim.
saygilar.Çevrimdışı fuk_18

 • ................
 • Global Moderatör
 • *****
 • İleti: 2447
 • Seviye 118
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: Yeni göc yasasinda aile birlesimi ile ilgili degisiklikler..
« Yanıtla #3 : Nisan 29, 2013, 05:32:18 ÖS »
burda kimseye kustahca cevap vermiyoruz senin derdin bence senden gelir belgesi istendi diye yasalara dayatmaya calsiyorsun bizde diyoruz ki tamam senin gibi istenilen kisiler varbu eyaletten eyalete degisiyor hatta birak ayni eyaletteki yabancilar dairesinden dairesine dahi degisiyor ama baybarsda yayinlamis bizde sunlari diyoruz eger alman vatandasi ile evlencekseniz ve bu kisiden gelir yada ev isterseler bunlari karsilicak durumu yok ise yani issiz ise avukata gitmelerini söylüyoruz cunku bu konuda bir cok arkadasimiz avukata giderek kurtuldu direk vizeleri basildi basi yabancilar dairsindeki memurlar insiyatif kullanip istememezlik yapiyorlar ya neler neler gorduk eski konulari okursan anlarsin demek istedigimi giciklik olsun diye oyalayanlarmi,türk vatandasi olupda 20 euro 10 euro maas yetersiz diye red yiyenlermi yani cok cesitleri var

Bu alman vatandaslarindan gelir belge isteyen yerler var bazi bölgeler buralara giden kisilerden sik duydugumuz bir sikayet ama millet istedikleirni verecek gucu varsa ugrasmiyorlar topluyorlar ne gerekliyse verip vizelerini aliyorlar hamburg mesela belgeye isteyen biryer sunu söyleyim yuzdeye vuracak olursak alman vatandaslarindan belge maas istenme orani %20 dir yada 30 geri kalanlardan belge istenmemistir sana diyorum ki alamnyadaki esin haberi dahi olmadan vizesi basilan arkadaslar var,
Alman Ehliyetini Almak Icin Yapilmasi Gerekenler Ve Türkce Calisma Kitabi

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,19537.0.html

Aile Birlesimi Vizesi icin istenilen Belgeler

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,18986.0.html

Aile Birlesimi Basvuru Formunu indirmek icin Tiklayin.

http://www.istanbul.diplo.de/contentblob/4090862/Daten/132035/00antrag_national_Fzf_Studium_ueber_drei_monate_DD.pdf

Aile Birlesimi Basvuru Formunun Doldurulmus Hali (ÖRNEK) icin tiklayin.

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,19364.0.html

Aile Birleşimi (A1) Sinavi Genel Bilgi

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,18873.0.html

Almanyada Nikah icin istenilen Belgeler

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,18115.0.html

Aracinizla Türkiye´ye Gitmeden Önce yapilmasi Ve Alinmasi Gereken Önlemler

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,19504.0.html

Çocuk Üzerinden Aile Birlesimi Vizesi icin istenilen Belgeler

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,18987.0.html

Turistik Vize icin Gerekli Belgeler

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,19019.0.html

Uygun Fiyatli Tercume icin Buraya Tiklayin

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,19457.0.html

Vize Başvurusu Ve Nikah işlemleri

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,18877.0.html

Çevrimdışı suluboya

 • Junior Mitglied 2
 • ***
 • İleti: 43
 • Seviye 0
Ynt: Yeni göc yasasinda aile birlesimi ile ilgili degisiklikler..
« Yanıtla #4 : Nisan 29, 2013, 05:34:30 ÖS »
BAYERN eyaleti yabancilar kanunu acisindan diger eyaletlere göre daha fazla SIKINTILı bunu biliyorum.
Eyaletten eyalete degistigini de biliyorum.
ama sunu da biliyorum. Vize olayi biraz da nasip kismet..


Çevrimdışı fuk_18

 • ................
 • Global Moderatör
 • *****
 • İleti: 2447
 • Seviye 118
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: Yeni göc yasasinda aile birlesimi ile ilgili degisiklikler..
« Yanıtla #5 : Nisan 29, 2013, 05:52:43 ÖS »
evet dedigim gibi senin sansizligin olmus bayern eyaleti cok buyuk biliyorsun burda bile yabancilar dairesinden daireye degisiyor uygulamalar mesela kimine 1 yil veriliyor ilk geldiginde oturum kimisine 3 yil yani bunda bile standart yok
Alman Ehliyetini Almak Icin Yapilmasi Gerekenler Ve Türkce Calisma Kitabi

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,19537.0.html

Aile Birlesimi Vizesi icin istenilen Belgeler

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,18986.0.html

Aile Birlesimi Basvuru Formunu indirmek icin Tiklayin.

http://www.istanbul.diplo.de/contentblob/4090862/Daten/132035/00antrag_national_Fzf_Studium_ueber_drei_monate_DD.pdf

Aile Birlesimi Basvuru Formunun Doldurulmus Hali (ÖRNEK) icin tiklayin.

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,19364.0.html

Aile Birleşimi (A1) Sinavi Genel Bilgi

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,18873.0.html

Almanyada Nikah icin istenilen Belgeler

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,18115.0.html

Aracinizla Türkiye´ye Gitmeden Önce yapilmasi Ve Alinmasi Gereken Önlemler

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,19504.0.html

Çocuk Üzerinden Aile Birlesimi Vizesi icin istenilen Belgeler

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,18987.0.html

Turistik Vize icin Gerekli Belgeler

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,19019.0.html

Uygun Fiyatli Tercume icin Buraya Tiklayin

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,19457.0.html

Vize Başvurusu Ve Nikah işlemleri

http://www.almancax.com/forum/index.php/topic,18877.0.html

Çevrimdışı EL-TURCO

 • almancax Fanatiker
 • *******
 • İleti: 680
 • Seviye 52
Ynt: Yeni göc yasasinda aile birlesimi ile ilgili degisiklikler..
« Yanıtla #6 : Nisan 29, 2013, 08:44:10 ÖS »
sn suluboya sidik yarismasi varmis gibi bu iddia neden ki burda herkes sana ayni lafi yaziyor yine diyorsun benim dedigim.sonucta ne yaparsan yap karar senin hayat senin burda millet sana yardimci olmaya calisirken --ki yasa ile kulaktan dolma bilgi degil-bu amacsiz laf savasinia bir son versen herkes icin iyi olacak gibime geliyor.tskler.
« Son Düzenleme: Mayıs 01, 2013, 07:02:51 ÖÖ Gönderen: EL-TURCO »
Sen Senden sonra Senden Baskasini Sevmeye Utandigimsin...

Çevrimdışı impress

 • Junior Mitglied 2
 • ***
 • İleti: 49
 • Seviye 2
Ynt: Yeni göc yasasinda aile birlesimi ile ilgili degisiklikler..
« Yanıtla #7 : Nisan 29, 2013, 11:07:01 ÖS »
BAYERN eyaleti yabancilar kanunu acisindan diger eyaletlere göre daha fazla SIKINTILı bunu biliyorum.
Eyaletten eyalete degistigini de biliyorum.
ama sunu da biliyorum. Vize olayi biraz da nasip kismet.. Alman vatandaşı ile evlenip, bu nedenle yani maaş yetersizliğinden dolayı red alan kimse var mi ?