Прекрасна германска азбука песна, Das deutsche азбука

9.433
A+
A-Цитати

Германска азбука со стихови.
Убава работа за оние кои сакаат да ја научат германската азбука и читањето на писма.
Кога се применува со такви песни, учиме побрзо и трајно.

Песната е убава и едукативна, а луѓето слушаат 3-4 пати и веднаш ја меморираат германската азбука.
Ние ќе продолжиме да ги споделуваме овие типови видеа со вас со текот на времето.
Особено, овие типови видеа овозможуваат децата и возрасните да учат за краток временски период.

Сега како што можете да видите во видеото за да се види некои германски нетурските писма што е на располагање, ќе научите како да ги прочитате овие писма.
Пред да одиме во речникот на германски, да ви ја дадеме германската азбука и германската азбука.

ГЕРМАНСКИ АЛФАБИ И ЧИТАЛИ
(DAS DEUTSCHE ALPHABET)

а: аа
б: да биде
c: se
d: de
e: ee
f: ef
g: ge
h: ха
i: ii
j: yot
k: ka
l: el
m: em
n: mk
o: oo
ö: öö
p: pe
q: qu
r: er
s: es
t: te
u: uu
ü: üü
v: fau
w: ние
x: ix
y: ipsulon
z: во собата
ä: ae
ß: ss (Напишано е на некои места како ss.)

Во Германија некои букви се користат рамо до рамо и следните читања обично се користат.
Најмногу се среќаваат и постојат посебни читања на буквите кои исто така се рамо до рамо.

ei: прочитајте во месеци
односно: читај како јас
ЕУ: како гласови
Ш: Прочитај како
прочитајте како ch: h
z: прочитајте како ts
au: прочитате како o
прочитајте како ph: f
sp: прочитајте како ch
st: прочитате како

Забелешка: ä, ü во германската азбука е umlaut (испрекината) форма на буквите a (uo).КОМЕНТАРИ НА ПОСЕТАТА - КОМЕНТАЦИЈА НА 1
  1. вашето име Деди Ки:

    германски песни супер ya