Almanca Şimdiki Zaman (Prasens) Konu Testi

1. spielen fiilinin kökü aşağıdakilerden hangisidir?
2. gehen fiilinin kökü aşağıdakilerden hangisidir?
3. trinken fiilinin kökü aşağıdakilerden hangisidir?
4. Almanca'da mastar ekleri hangi şıkta doğru verilmiştir?
5. spielen fiilinin 1. tekil şahsa (ben) göre çekimi hangisidir?
6. spielen fiilinin 3. tekil şahsa (o) göre çekimi hangisidir?
7. spielen fiilinin 3. çoğul şahsa (onlar) göre çekimi hangisidir?
8. reden fiilinin 2. tekil şahsa (sen) göre çekimi hangisidir?
9. arbeiten fiilinin 3. tekil şahsa göre çekimi hangisidir?
10. kommen fiilinin emir kipi aşağıdakilerden hangisidir?
11. bir fiilin emir kipi nasıl elde edilir?
12. Aşağıdaki fiillerden hangisinin mastar eki yanlış ayrılmıştır?
13. Kökleri -d-m-n-t harferinden biriyle biten fiillere zaman takıları eklenirken araya bir -e harfi girer.Aşağıdakilerden hangisi bu fiillere bir örnek teşkil etmez?
14. 13. soruyu aşağıdaki şıklar için cevaplayınız.
Copyright © almancax