Faşizm Nedir?

Faşizm Nedir?

İçindekiler
Faşizm nedir denildiğinde akıllara öncelikle aşırı sağ bir ideoloji gelmelidir. Milleti ya da ırkı organik bir birlik olarak yüceltmektedir. Diğer tüm kavramlardan üstün tutan aşırı sağ bir görüş olarak karşımıza çıkmaktadır. Düşüş ya da bir ülkenin yok oluş periyodunun arkasında ırkçılık veya milliyetçilik gazıyla yeniden doğuş oluşturmayı hedef almaktadır. Aslında faşizm genel anlamda erkek üstün bir toplum ile birlikte bunlar gibi şiddet üretebilecek her türlü olay da aslında faşizm içerisinde normal karşılanmaktadır. Faşizm içerisinde ırkçılığa ait olan her türlü işlem makbul sayılmaktadır. Her zaman ırk üstünlüğünü ve etnik yönünü emperyalist gelişmeyi ve soykırımı da teşvik ettiği söylenmektedir. Faşizm genel anlamda erkek üstünlüğünü açıkça savunmaktadır. Ancak yine de faşizm yanlıları ırkın ve milletin kadınlara dayanışma ile büyüyeceğini vaat etmektedir.

Faşizm sadece bunlarla kalmamaktadır. Aslında faşizmin toplum üzerinde vermiş olduğu ciddi bir sıkıntı da bulunmaktadır. Çünkü faşistlerin ağırlıklı olarak suç ve ceza takıntısı bulunmaktadır. Özellikle bu tarzda yönetilen ülkelerde polise kanunları uygulamak için sınırsız yetki verilmesi durumu söz konusu olmaktadır. Milliyetçilik, polisin kötü hareketlerini umursamaması gerektiği ve bazı özgürlüklerden vazgeçilmesi gerektiğini dahi düşünmektedirler. Yaygın hemşericilik ve yolsuzluk durumları da söz konusu bulunmaktadır. Faşist iktidarlarda bugüne kadar görülen şey doğal kaynakların ve hatta hazinenin bile bireyler tarafından kullanıldığı ve istenildiği gibi yapıldığı görülmektedir. Ülkedeki yaygın dinler kamunun düşüncelerini kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmek için kullanabilir. Din istediği gibi prensiplerle yönetebilmektedir.

Faşist Ne Demek?Faşist ne demek denilirse elbette ki ortak özelliklerini göz önünde bulunmak gerekir. İnsan haklarını hor görmek bunların başında gelmektedir. Düşman korkusu ve güvenlik ihtiyacı yüzünden faşistler ağırlıklı olarak insan haklarını askıya alırlar. Güçlü ve devamlı bir milliyetçilik de elbette ki faşistlerin ortak özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar birleşik milliyetçi bir çılgınlık içinde düşmanı elemek yerine bir araya getirirlerse bu da aslında faşistlerin özelliklerinden biridir denilebilir. Çünkü düşmanlar belirlenir ve birleştirici amaçlarla bir araya getirildiği takdirde bu faşizm düşüncesiyle ortaya çıkmış bir düşüncedir denilebilir.

Faşist Kime Denir?

Faşist kelime anlamıyla faşizme sempati duyan ve bu şekilde yaşayan insanlara denilmektedir. Günümüzde egemen olan düşünce burjuva sınıfı, sistematik bir kriz içerisinde girdiğinde devletin bütün olanaklarını kullanarak bu muhalif sorunu bastırmak için başvurduğu olağanüstü bir rejim olarak görünen faşizmin yanlısı olarak tabir edilmektedir.

Faşizm Tarihçesi

Liberalizm ve demokratik parlamenter düzenini reddederek ortaya çıkmış bulunan faşizm, ilk olarak Birinci ve 2. Dünya Savaşı sırasında başta Avrupa’da, Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde görülmüş olan bir yönetim biçimidir. Özellikle İtalya’da Benito Mussolini, 1922’de iktidara gelmiş ve tamamen faşizm ile ülkeyi yönetmeye başlamıştır.

Adolf Hitler’in ırkçı yaklaşımını da bilmeyen yoktur. 1933’te Almanya’da Irkçı Nazi Partisi’nin iktidara gelmesiyle birlikte 2. Dünya Savaşı’nın çanlarının çalması da beraberinde gelmiştir. Faşist devletlerin genişlemeci ve yayılmacı siyasetleri başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve Uzak Doğu’da da etkili olmuştur. Faşizmin ilkeleri aslında İtalyan filozof Giovanni Gentile tarafından oluşturulmuştur. Faşizm tam olarak dile getirilmesi de örnek rejimlerle ülkelerde çeşitli şekilde görülmüştür. ispanya’da falanjizin ve peronizm, Yugoslavya’da ustaşa, Almanya’da Nasyonal Sosyalizm dünyada gösterilebilecek faşizm örnekleridir. Adolf Hitler ve naziler Alman ırkını bozduğu gerekçesiyle Yahudileri soykırımı uğratması da aslında faşizmin ve ırkçılığın en net örneği olarak karşımızda bulunmaktadır. Bu anlamda sizler için en net sonuçları bulmak için de yakın tarihte Nazi Almanya’sı incelendiğinde net sonuçlar alınabilir.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir