VAOVAO VAOVAO VAOVAO ISAM-PARITRA VAOVAO ARA-PITSARANA
FITSIDIHANA A1, FIANARAN'NY LEHILAHY LEHIBE, MPIVAROTRA AVY AMIN'ANDRIAMANITRA, FIANGONANA HAMPIARAKA ANTSIKA ANJELY
MIEZAKA HIPO HIPODY NY BOKIN'I LEHILAHY VAOVAO VAOVAO