Нашите најпопуларни германски лекции СИТЕ →
1 Германски броеви
2 Германски лични презимиња
3 Германски Келимелер
4 Германски песни
5 Германски бои
6 Германски кодови за самоуправа
7 Азбука Дас Дојче, германски писма
8 Германски Aylar и германски времиња
9 Германски занимања
10 Германска училишна опрема
11 Германски часови (умерени урзеит), не велат германски часовници, Дали ви е ист?
12 Германски денови, Денови на германската недела (Wochentage)
13 Плуралната држава на германски именки (мнозинска тематска експресија)
14 Германски посесивни заменки
15 Причини за губење на косата и третман
16 Германски исмин Халери (Деклинизација на супстанцијата)
17 Германско име - во Хали (германски генитив) субјект нарација
18 Германски предавања, германски текстови
19 Германски специфичен артикел (Bestimmte Artikel)
20 Германски исмин-Е Хали (Dativ) Опис на предметот
21 Германска артикелерска експресија (Geschlechtswort)
22 Алманкада Артикелер Каде да се користи, каде да не се користи, како да се користи
23 Германско име -i Хали (германски аккусатив) Тема нарација
24 Германското денешно време (Präsens) и германскиот Cümleler