Нашите најпопуларни германски лекции СИТЕ →
1 Германски исмин Халери (Деклинизација на супстанцијата)
2 Германско име - во Хали (германски генитив) субјект нарација
3 Германска училишна опрема
4 Германски предавања, германски текстови
5 Германски Келимелер
6 Германски посесивни заменки
7 Германски броеви
8 Германски Aylar и германски времиња
9 Плуралната држава на германски именки (мнозинска тематска експресија)
10 Германски специфичен артикел (Bestimmte Artikel)
11 Германски исмин-Е Хали (Dativ) Опис на предметот
12 Германска артикелерска експресија (Geschlechtswort)
13 Алманкада Артикелер Каде да се користи, каде да не се користи, како да се користи
14 Германска азбука (Дас Дојче азбука)
15 Германско име -i Хали (германски аккусатив) Тема нарација
16 Германското денешно време (Präsens) и германскиот Cümleler
17 Германски занимања
18 Германски бои
19 Германска книга за книги
20 Германски лични презимиња
21 Германски денови, Денови на германската недела (Wochentage)
22 Германски неизвесен артикел (Неизвесен артикл)
23 Германски кодови за самоуправа
24 Германски еднински имиња мнозински правила за правење
Референци од Германија
Германија онлајн шопинг