మా జనాదరణ పొందిన జర్మన్ కోర్సులు అన్ని →
  1 జర్మన్ యజమానులు (యాజమాన్యం) సర్వనాశన
  2 జర్మన్ డేస్, జర్మన్ డేస్ ఆఫ్ ది వీక్ (వోచెంజ్)
  3 జర్మన్ నెలలు మరియు జర్మన్ సీజన్స్
  4 జర్మన్ గడియారాలు (మరణిస్తారు), జర్మన్ గంటలు చెపుతూ, Wie spät ist es?
  5 జర్మన్ సంఖ్యలు
  6 జర్మన్ స్వీయ-వ్యక్తీకరణ పదబంధాలు
  7 జర్మన్ స్కూల్ సామాగ్రి
  8 జర్మన్ టెక్స్ట్ బుక్
  9 జర్మన్ ప్రస్తుత సమయం (Präsens) మరియు జర్మన్ సెంటెన్సెస్
  10 జర్మన్ ప్రాయోజన్స్
  11 జర్మన్ క్రాఫ్ట్స్
  12 జర్మన్ కలర్స్
  13 జర్మన్ సాంగ్స్
  14 జర్మన్ పదాలు
  15 జర్మన్ స్పష్టతలేని ఆర్టికల్లు (ఆర్టికెల్ ఆర్టికెల్)
  16 నిర్దిష్ట ఆర్టికల్స్ (బెస్ట్ మిమ్మీ ఆర్టికెల్)
  17 జర్మన్ ఆర్టిల్స్ లెక్చర్స్, జర్మన్ పదాలు
  18 జర్మనీలో, ఆర్టిల్స్ ఎక్కడ ఉపయోగించాలో, ఎక్కడ ఉపయోగించాలి, ఎలా ఉపయోగించాలి?
  19 జర్మన్ కళాత్మక లెక్చర్స్ (Geschlechtswort)
  20 జర్మన్ ఆల్ఫాబెట్ (దాస్ డ్యూయిష్ ఆల్ఫాబెట్)
  21 హాలి జర్మన్ జర్మన్ పేరు (జర్మన్ జెనిటివ్) లెక్చర్ చేస్తోంది
  22 జర్మన్ పేరు -ఐ హాలీ (జర్మన్ అక్కిసాటివ్) లెక్చర్
  23 జర్మన్ పేరు యొక్క కాన్సెప్ట్స్ (డిక్లెషన్ డెర్ సబ్స్టాంంటివ్)
  24 జర్మన్ పేరు-ఇ హాలీ (డేటివ్) లెక్చరింగ్
  ప్రాథమిక జర్మన్ కోర్సులు
  1 జర్మన్ గడియారాలు (మరణిస్తారు), జర్మన్ గంటలు చెపుతూ, Wie spät ist es?
  2 జర్మన్ నెలలు మరియు జర్మన్ సీజన్స్
  3 జర్మన్ సంఖ్యలు
  4 జర్మన్ ఆర్టిల్స్ లెక్చర్స్, జర్మన్ పదాలు
  5 జర్మన్ స్పష్టతలేని ఆర్టికల్లు (ఆర్టికెల్ ఆర్టికెల్)
  6 జర్మన్ యజమానులు (యాజమాన్యం) సర్వనాశన
  7 జర్మన్ విషయం పరీక్షలు
  8 జర్మన్ ఆల్ఫాబెట్ (దాస్ డ్యూయిష్ ఆల్ఫాబెట్)
  9 జర్మన్ డేస్, జర్మన్ డేస్ ఆఫ్ ది వీక్ (వోచెంజ్)
  10 జర్మన్ స్వీయ-వ్యక్తీకరణ పదబంధాలు
  11 జర్మన్ ట్రెన్బరే వెర్బేన్ (వేరు వేరు వేరు)
  12 జర్మన్ కళాత్మక లెక్చర్స్ (Geschlechtswort)
  13 జర్మన్ కూరగాయలు
  14 జర్మన్ ప్రాయోజన్స్
  15 జర్మన్ ప్రస్తుత సమయం (Präsens) మరియు జర్మన్ సెంటెన్సెస్
  16 జర్మన్ పేరు -ఐ హాలీ (జర్మన్ అక్కిసాటివ్) లెక్చర్
  17 జర్మన్ పేరు-ఇ హాలీ (డేటివ్) లెక్చరింగ్
  18 జర్మన్ సింగిల్ పేర్లు ప్లూరైజేషన్ రూల్స్
  జర్మన్ టైమ్స్ మరియు సెంటెన్స్ ఉదాహరణలు అన్ని →
  1 జర్మన్ ప్రస్తుత సమయం (Präsens) మరియు జర్మన్ సెంటెన్సెస్
  2 జర్మన్ ప్లస్క్వామ్ఫెర్ఫెక్ట్ - జర్మన్-ఇంగ్లీష్
  3 జర్మన్ పెర్ఫెక్ట్, దాస్ పెర్ఫెక్ట్ - జర్నల్ లో పాస్ట్ ప్రెజెంట్
  4 జర్మన్ టెన్సెస్ మరియు సెంటెన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ కంటెంట్
  5 జర్మన్ ప్రెజెంట్ టైమ్ లెక్టింగ్, ప్రెస్సెన్స్ అండ్ ఎక్సర్సైసిస్ విత్ మాదిరి సెంటెన్స్
  6 జర్మన్ ప్రశ్నలు ప్రెజెంట్స్, జర్మన్
  7 జర్మన్ ప్రస్తుత సమయం (Prasens)
  8 జర్మనీ లో వాక్య ప్రసంగాలు, జర్మనీ లో వాక్యం లో ప్రసంగం
  9 జర్మన్ ప్రతికూల వాక్యాలు
  10 జర్మన్ నామవాచకం క్లాజులు
  11 జర్మన్ వైడ్ టైమ్ (ప్రసేన్స్) లెక్చర్స్
  12 జర్మన్ సింపుల్ సెంటెన్సెస్, జర్మన్ సెంటెన్స్ నమూనాలు
  13 జర్మన్ ఫ్రేజ్ ఇన్స్టాలేషన్ కోర్సు, ఒక జర్మన్ ఫ్రేజ్ ఎలా సెటప్ చేయాలి
  14 జర్మన్ బహువచనం, జర్మన్ వాక్యాల యొక్క బహువచనం
  జర్మన్ పదాలు అన్ని →
  1 జర్మన్ స్కూల్ సామాగ్రి
  2 జర్మన్ జంతు పేర్లు
  3 జర్మన్ స్కూల్ సంబంధిత పదాలు (విద్య సంబంధిత పదాలు)
  4 జర్మన్ కూరగాయలు
  5 జర్మన్ టర్కిష్ వర్డ్స్ (ఉత్తరం D)
  6 జర్మన్ పదాలు
  7 జర్మన్ క్రాఫ్ట్స్
  8 జర్మన్ ఫుట్బాల్ నిబంధనలు
  9 జర్మన్ షాపింగ్ సంబంధిత పదాలు మరియు వాక్యాలు
  10 జర్మన్ టర్కిష్ వర్డ్స్ (W)
  11 జర్మన్ టర్కిష్ వర్డ్స్ (N)
  12 జర్మన్ సింగులర్ టర్కిష్ బహువచనం నిఘంటువు
  13 జర్మన్ పదజాలం మరియు టర్కిష్ (లెటర్ C)
  14 జర్మన్ టర్కిష్ వర్డ్స్ (V లెటర్)
  15 Montag ఏ రోజు?
  16 జర్మన్ టర్కిష్ వర్డ్స్ (లెటర్ K)
  17 జర్మన్ టర్కిష్ వర్డ్స్ (L)
  18 జర్మన్ పదజాలం మరియు పదాలు (ఉత్తరం B)
  19 Sonntag ఏమిటి, Sonntag ఏమిటి?
  20 జర్మన్ టర్కిష్ వర్డ్స్ (లేఖ M)
  జర్మనీ నుండి షాపింగ్
  జర్మనీ ఆన్లైన్ షాపింగ్