Almanca Der Imperativ Almanca Emir Kipi ve Emir Cümleleri

almanya bayragi almanca ogren lernen deutsch Almanca Der Imperativ Almanca Emir Kipi ve Emir Cümleleri

ALMANCA EMİR CÜMLELERİAlmanca’da Der Imperativ (Almanca’da Emir Kipi)

Tek bir sahsa yapilan cagri: Imperativ SingularFiil                                 Imperativ Singular   

bringen-getirmek                        Bringe!-Getir!
gehen-gitmek                             Gehe!-Git!
kommen-gelmek                         Komme!-Gel!
arbeiten-calismak                       Arbeite!-Calis!
schreiben-yazmak                      Schreiben!-Yaz!

Buradaki emir kiplerinin son harfi olan -egünlük hayatta kullanilmiyor.
Bring, Geh, Komm, Schreib  olarak kullanılırlar.

Fakat emir kipi -d, -t, -m, -n harfleri veya -eln veya -ern harfleriyle bitmesi halinde köke mutlaka -e eklenmesi gerekir.

arbeiten-calismak                      Arbeite!-Calis!
binden-baglamak                      Binde!-Bagla!
öffnen-acmak                            Öffne!- Ac!
sammeln- toplamak                   Sammeli!-Topla!
fördern-tesvik etmek                 Fördere!-Tesvik et!


Fiil                                                Imperativ Singular

lesen-okumak                                           Lies!- Oku!
werfen-atmak                                           Wirf!- At!
sterben-ölmek                                          Stirb!- Öl!
essen-yemek                                            Iss!-Ye!
messen-ölcmek                                        Miss!- Ölc!
sprechen-konusmak                                Sprich!- Konus!
vergessen-unutmak                                Vergiss!- Unut!
nehmen-almak                                        Nimm!- Al!
helfen-yardim etmek                               Hilf!- Yardim et!
geben-vermek                                        Gib!- Ver!
sehen-görmek,bakmak                           Sieh!- Gör,Bak!

Birden fazla sahsa yapilan cagri: Imperativ PluralBurada fiilin köküne -t veya -et eklenerek elde edilir.

Fiil                                   Imperativ Plural

gehen-gitmek                               Geht!- Gidin!
kommen-gelmek                           Kommt!-Gelin!
arbeiten-calismak                         Arbeitet!-Calisin!
öffnen-acmak                               Öffnet!-Acin!
geben-vermek                             Gebt!-Verin!
lesen-okumak                              Lest!-Okuyun!
helfen-yardim etmek                   Helft!-Yardim edin!

Nazik Cagri Sekli: Imperativ-Höflichkeitsform anlamina gelen ve cümle icinde ilk harfi büyük harfle yazilan kibarligi belirten Sie sahis zamiri ile birlikte kullanilir.

Siz

Fiil                                 Nazik cagri

kommen                                      Kommen Sie!-Geliniz!
gehen                                         Gehen Sie!-Gidiniz!
schreiben                                    Schreiben Sie!-Yaziniz
lesen                                           Lesen Sie!-Okuyunuz!
hören                                          Hören Sie!-Dinleyiniz!
sehen                                         Sehen Sie!-Bakiniz
öffnen                                        Öffnen Sie!-Aciniz!
schliessen                                  Schliessen Sie!-Kapatiniz!
biringen                                     Bringen Sie!-Getiriniz!
nehmen                                     Nehmen Sie!-Aliniz!

Emir kipinde cümle mutlaka fiille baslar ve cümle bir ünlem işaretiyle bitirilir.


Fiil               Imperativ Sing.  Imperativ Plurl.  Imperativ Höflichkeitsf.

achten                  Achte!                         Achtet!                          Achten Sie!
dikkat etmek        Dikkat et!                    Dikkat edin!                  Dikkat ediniz!

trinken                 Trink!                           Trinkt!                          Trinken Sie!
icmek                    Ic!                               Icin!                              Iciniz

lernen                  Lern!                           Lernt!                            Lernen Sie!
ögrenmek            Ögren!                        Ögrenin!                        Ögreniniz!

kochen                 Koch!                          Kocht!                            Kochen Sie!
pisirmek               Pisir!                           Pisirin!                            Pisiriniz!

schlafen               Schlaf!                        Schlaft!                           Schlafen Sie!
uyumak                Uyu!                           Uyuyun!                          Uyuyunuz!

tragen                  Trag!                         Tragt!                              Tragen Sie!
tasimak                Tasi!                          Tasiyin!                            Tasiyiniz!

stehen                 Steh!                         Steht!                              Stehen Sie!
(ayakta)durmak   Dur!                           Durun!                             Durunuz!

springen              Spring!                       Springt!                           Springen Sie!
atlamak               Atla!                           Atlayin!                            Atlayiniz!

schneiden           Schneide!                    Schneidet!                      Schneiden Sie!
kesmek               Kes!                             Kesin!                             Kesiniz!

zeichnen             Zeichne!                      Zeichnet!                        Zeichnen Sie!
cizmek                 Ciz!                             Cizin!                              Ciziniz!4 thoughts on “Almanca Der Imperativ Almanca Emir Kipi ve Emir Cümleleri

  1. almanca imperativ emir kipi konu anlatımı
    9. sınıf almanca konu anlatımı
    10. sınıf almanca konu anlatımı

    HARİKASINIZ ALMANCAXXXXXX

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir