Almanca Sayılar ve Almanca Sayı Oluşturma

almanca rakamlar sayilar sayilar almanca Almanca Sayılar ve Almanca Sayı Oluşturma

Sevgili öğrenci arkadaşlar, bu dersimizde Almanca Sayılar ve Almanca Sayı Oluşturma konusunu inceleyeceğiz. Almanca sayılar dersi bizim için çok önemli, çünkü günlük hayatta oldukça fazla kullanacağız ve her yerde karşımıza çıkacak.Dolayısıyla en kısa sürede Almanca sayıları öğrenmek ve ezberlemek zorundayız.
Daha önceki Almanca sayılar dersimizde sıfırdan itibaren sayıları ve sayıların nasıl oluşturulduğunu görmüştük.
Şimdi ise Almanca sayılar konumuza daha büyük sayılar ve örnekler ile devam edeceğiz.

Eğer sıfırdan milyonlara kadar bütün Almanca sayıları hem yazılışları hem de okunuşları ile birlikte öğrenmek isterseniz lütfen şu dersimize bakınız : Almanca sayılar

EN : German Numbers

Öncelikle sayılarımızı yazalım:
Burada tekrar hatırlatalım; normalde sayılar bitişik olarak yazılırlar fakat biz burada daha rahat anlaşılabilmesi için sayıları ayrı ayrı yazmayı tercih ettik.

Şimdi Almanca sayılara 100’den itibaren başlayalım:

100 : hundert (hundert)
100 Almanca’da “hundert” demektir.200-300-400 vs sayıları ise “hundert” kelimesinin önüne 2-3-4 vs. sayıları yazmakla oluşur.
örneğin:
200 : zwei hundert (svay hundert) (iki – yüz)
300 : drei hundert (dray hundert) (üç – yüz)
400 : vier hundert (fi:ır hundert) (dört – yüz)
500 : fünf hundert (fünf hundert) (beş – yüz)
600 : sechs hundert (zeks hundert) (altı – yüz)
700 : sieben hundert (zi:bın hundert) (yedi – yüz)
800 : acht hundert (aht hundert) (sekiz – yüz)
900 : neun hundert (noyn hundert) (dokuz – yüz)


Fakat, örneğin 115 veya 268 veya bu şekilde herhangi bir yüzlü sayı yazılmak istenirse, bu defa önce yüzlü sayı daha sonra birler ve onlar basamağını yazarız.
Örnekler:
100 : hundert
101 : hundert eins
102 : hundert zwei
103 : hundert drei
112 : hundert zwölf (yüz ve oniki)
113 : hundert dreizehn (yüz ve onüç)
114 : hundert vierzehn (yüz ve ondört)
120 : hundert zwanzig (yüz ve yirmi)
121 : hundert ein und zwanzig (yüz ve yirmibir)
225 : zwei hundert fünf und zwanzig (iki yüz ve yirmibeş)
350 : drei hundert fünfzig (üç yüz ve elli)
598 : fünf hundert acht und neunzig (beş yüz ve doksansekiz)
1000 : tausend (tauzınd)

Binli sayılar da aynı şekilde yüzlü sayılar gibi yapılır.

2000 : zwei tausend
4000 : vier tausend
10000 : zehn tausend

Burada onbin,oniki bin,onüç bin,ondört bin…….
sayılarını ifade ederken gördüğünüz gibi işin içine iki basamaklı sayılar ve bin sayısı girdi.Burada da önce iki basamaklı sayımızı ve sonra bin sözcüğünü getirerek sayımızı elde ediyoruz.

14000 : vierzehn tausend
15000 : fünfzehn tausend
16000 : sechzehn tausend
20000 : zwanzig tausend

Şimdi çeşitli örneklerle devam edelim:

35000 : fünf und dreißig tausend (otuzbeş-bin)
40000 : vierzig tausend (kırk-bin)
100000 : hundert tausend (yüz-bin)

Yüzbinli ifadelerde de sistem aynı.
110000 : hundert zehn tausend (yüzon-bin)
500000 : fünf hundert tausend (beşyüz ve bin)

Şimdi aşağıdaki Almanca sayılar konulu videomuzu inceleyelim ve hem sayıları hem de telaffuzlarını iyice öğrenelim.
Başarılar dileriz.

RİSALE-İ NUR’DAN VECİZELERÖmür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gâyesi; Hâlık-ı Kâinat’ı tanımak ve O’na îmân edip ibâdet etmektir.

En bahtiyar odur ki : Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya fedâ etmesin.

Hâlık-ı Rahmân’ın ibâdından istediği en mühim iş, şükürdür.

Amelinizde Rızâ-yı İlâhî olmalı. Eğer O râzı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

Bu dünya fanidir. en büyük dava, baki olan alemi kazanmaktır. insanın i’tikadı sağlam olmazsa, davayı kaybeder.

Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.

Sultan-ı kâinat birdir, her şey’in anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir.

NAMAZIN EHEMMİYETİ NEDİR? TIKLA ÖĞRENİNSANIN EN BÜYÜK DAVASI NEDİR? TIKLA ÖĞRENLİSEDE GÖRDÜĞÜMÜZ DERSLER ALLAH’I BİZE NASIL TANITTIRIYOR? TIKLA ÖĞRENGençlik Rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar.

Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, âhiret mes’uliyetinden ve kabir azabından ve zevâlinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücâzâtlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder.
.
.
.
Eğer istikamet dairesinde gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i İlâhiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrat olarak âhirette gayet parlak ve bâki bir gençlik netice vereceğini, başta Kur’ân olarak çok kat’î âyâtıyla bütün semâvî kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Madem hakikat budur. Ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet, bazan bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette, gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lâzım ve elzemdir.

almancax ekibi başarılar diler…Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir