Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri (A1-A2-B1-B2-C1-C2)

almanya avrupa birligi bayraklari almanca ogrenme sitesi Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri (A1-A2-B1-B2-C1-C2)

AVRUPA KONSEYİ ORTAK DİL KRİTERLERİ  (A1-A2-B1-B2-C1-C2) NEDİRAşağıda Avrupa Konseyi Ortak Kriterleri’ nden alınan genel açıklamalar bulunmaktadır. Öğrencinin yabancı dil öğrenme sürecindeki başarısı, A1-C2 başarı düzeylerinde belirtilen temel, bağımsız ve yetkin dil kullanımı tanımları ile açıklanmaktadır.

C2
Okuduğu ya da duyduğu her şeyi zorlanmadan anlayabilir. Yazılı ve sözlü
kaynaklara dayanan bilgileri özetleyebilir ve bu sırada nedenleri ve açıklamaları
anlamlı bir şekilde tekrar ifade edebilir. Kendini doğal, akıcı ve tam olarak ifade
edebilir ve karmaşık konularda ince anlam farklılıklarına dikkat çekebilir.

C1
Çeşitli zor, uzun metinleri anlayabilir ve açık olmayan anlamları da kavrayabilir.
Kendini, sık sık kelime aramak zorunda kalmadan, doğal ve akıcı bir şekilde ifade
edebilir. Dili, toplumsal, meslekî ya da öğrenim hayatında etkili ve yerinde
kullanabilir. Kendini, karmaşık konularda açık, uygun ve ayrıntılı bir şekilde ifade
edebilir ve bu sırada çeşitli araçları, metnin bütünlüğüne uygun bir şekilde
kullanabilir.

B2
Somut ve soyut konulara yönelik karmaşık metinlerin temel içeriğini anlayabilir;
kendi uzmanlık alanında yapılan tartışmaları da anlayabilir. Anadilini konuşanlar
ile her iki taraf için de fazla çaba gerektirmeden doğal ve akıcı bir şekilde
anlaşabilir Geniş kapsamlı bir konuya ilişkin görüşlerini açık ve ayrıntılı bir şekilde
ifade edebilir, güncel bir soruyla ilgili görüş bildirebilir ve çeşitli olasılıkların olumlu
ve olumsuz yönlerini gösterebilir.

B1
Temel bilgileri, yalın ölçünlü dil (Standardsprache) kullanıldığında ve aile, okul,
boş zamanlar gibi bilinen konular söz konusu olduğunda anlayabilir. Yapılan
seyahatlerde dil alanında karşılaşılan durumlarla başa çıkabilir. Bilinen konular ve
kişisel ilgi alanları hakkında kendisini, yalın ve bütünlüğü sağlayacak şekilde ifade
edebilir. Deneyimleri ve olaylarla ilgili bilgi verebilir, hayallerini, ümitlerini ve
hedeflerini tarif edebilir, plan ve görüşlerle ilgili kısa gerekçeler gösterebilir ya da
açıklamalar getirebilir.


A2
Konunun anlamıyla doğrudan doğruya bağlantılı cümleleri ve sık kullanılan ifade
biçimlerini anlayabilir (kişi ve aile ile ilgili bilgi, alışveriş, iş, yakın çevre gibi). Basit
ve rutin durumlarda iletişim kurabilir. Yani bilinen ve sık karşılaşılan konularda,
basit ve dolaysız anlatım ve bilgileri kullanabilir. Temel gereksinimlerine bağlı
olarak kendini, öğrenim durumunu, içinde bulunduğu çevreyi ve nesneleri basit
araçlarla tarif edebilir.

A1
Somut gereksinimlerin karşılanmasını amaçlayan, bilinen ve olağan ifadeleri ve
çok basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir ve
diğer insanlara sorular sorabilir (örn. nerede oturduklarını, ne tür insanlar
tanıdıklarını ya da ne gibi şeylere sahip olduklarını) ve bu tarzdaki sorulara cevap
verebilir. İletişimde bulunduğu kişi yavaş, anlaşılır konuştuğunda ve yardım
etmeye hazır olduğunda kolaylıkla iletişim kurabilir.

Almanca derslerimiz hakkında her türlü soru ve görüşlerinizi almancax forumlarına yazabilirsiniz. Tüm sorularınız almancax eğitmenleri tarafından yanıtlanacaktır.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir