Шинэ Герман хэлний сургалт
A1-ийн үлгэр жишээ, дээд сургуулийн сурагчдад, үг хэллэг, үгсийн сан, өөрсдийгөө сурч мэдсэн Герман
Шинэ Герман хэлний сурах бичигтэй танилцах, худалдаж авахын тулд энд дарна уу