ตัวอย่างเวลาและตัวอย่างภาษาเยอรมัน ALL →
Kelimeler เยอรมัน ALL →
CLOSE
CLOSE