Almanca Zamanlar ve Cümleler

Dikkat : Bu konu anlatımı, bir önceki derste işlediğimiz Perfekt konusunun devamı niteliğindedir. Plusquamperfekt'in anlaşılabilmesi için öncelikle Perfekt konusuna bakılmalıdır.Perfekt konusunu anlatırken yaptığımız açıklamaları burada tekrar yapmayacağız.Merhaba, bu dersimizde Plusquamperfekt konusunu işleyeceğiz.Plusquamperfekt genel olarak -miş'li geçmiş zaman olarak tanımlanır.Aslında Plusquamperfekt için Geçmişte Bitmiş Zaman demek daha doğrudur. İngilizce'de tam karşılığı Past Perfect Tense (Geçmişte Bitmiş Zaman) demektir. İngilizce ile karşılaştırıldığında cümle yapıları da benzerdir. Bir önceki dersimizde Perfekt konusunu görmüştük, Plusquamperfekt'in Perfekt'ten tek...
DAS PERFEKT (ALMANCA -Dİ'Lİ GEÇMİŞ ZAMAN)I. ÖN BİLGİLERBugüne kadar Almanca'da şimdiki zaman (Präsens) ve -di'li geçmiş zaman (Präteritum veya Imperfekt de denir) konularını incelemiştik.Bu dersimizde Das Perfekt konusunu inceleyeceğiz. Perfekt de Präteritum gibi -di'li geçmiş zaman demektir. Geçmişte yapılıp bitmiş olan eylemleri anlatır. İkisinin arasında belirli farklar vardır; Präteritum genellikle yazı dilinde kullanılır, deyimlerde kullanılır, masallarda, roman veya hikayelerde çok kullanılır, Perfekt ise konuşma dilinde kulanılır, roman, hikaye gibi eserlerde kullanılmaz. Bu iki...
Bu bölümde Almanca zamanlar ve cümle kurulumu hakkında bilgiler verilmiştir.Konular hakkında almancax forumlarında destek verilmektedir. ALMANCA’DA CÜMLE KURULUMUALMANCA’DA ŞİMDİKİ ZAMAN (Präsens) ve FİİL ÇEKİMLERİALMANCA ŞİMDİKİ ZAMANDA CÜMLE KURULUMUALMANCA ŞİMDİKİ ZAMANIN İSTİSNA FİİLLERİALMANCA PRASENS (ÖRNEK CÜMLELER)ALMANCA'DA GENİŞ ZAMANALMANCA BASİT CÜMLE YAPILARI ve ÖRNEKLERALMANCA’DA İSİM CÜMLELERİALMANCA’DA SORU CÜMLELERİALMANCA’DA OLUMSUZ CÜMLELERALMANCA’DA ÇOĞUL CÜMLELERALMANCA WAS IST DAS KALIBIALMANCA'DA PRATERİTUM - Dİ'Lİ...
ALMANCA PRASENS ve Almanca Prasens (Şimdiki Zaman) ile İlgili Örnek Cümleler ve AlıştırmalarMerhaba,Bu derse kadar şimdiki zaman ile ilgili gerekli bilgileri verdik. Şimdi öğrendiklerimizi pekiştirelim ve basit özne ve yüklemden oluşan cümlelerden de sıyrılıp, nasıl daha geniş cümleler yapacağımızı da öğrenelim. Derslerimizi birinci konudan itibaren takip eden herkesin basit cümleleri bir çırpıda kurabilir duruma gelmiş olması gerekiyor.Aslında bu etapta sizlere cümlenin diğer öğeleri ve diğer sözcük türleri ile ilgili bilgiler vermemiz uygun olur ancak,...
ALMANCA'DA SORU CÜMLELERİBu dersimizde Almanca soru cümlelerini inceleyeceğiz.Düz bir cümleyi soru cümlesi haline getirirken, tekil ya da çoğul olmasına bakılmaz.Aralarında fark yoktur. Düz bir cümle aşağıdaki kalıp kullanılarak soru cümlesi yapılır;Düz cümle: DAS + İST/SİND + EİN/EİNE + BİR İSİMSoru Cümlesi : İST/SİND + DAS + EİN/EİNE + BİR İSİMBurada, bu anlamına gelen das kelimesiyle, nesnenin tekil ya da çoğul olmasına göre belirlenen ist veya sind kelimelerinin yer değiştiğini görüyoruz.Örnekler;Das ist ein Kind (bu...
ALMANCA ŞİMDİKİ ZAMAN (Präsens) Konu Anlatımı, Örnek Cümleler ve AlıştırmalarBu dersimizde hem kolay olması hem de günlük yaşamda fazlaca kullanılması nedeniyle şimdiki zamanda cümle kurulumlarını inceleyeceğiz. Şimdiki zaman, Almanca'da Präsens kelimesiyle tanımlanır. Biliyorsunuz ki anlamlı ve doğru bir cümle için özne ile yüklemin uyumlu olması gerekirdi ve dilimizde fiiller şahıslara ve zamanlara göre farklı ekler alıyordu. Bu durum Almanca'da da geçerlidir ve fiillerin şahıs ve zamanlara göre aldıkları ekler iyice ezberlenmelidir. O halde ilk olarak Almanca'da fiillerin şimdiki...
ALMANCA ŞİMDİKİ ZAMAN (PRASENS) KONU ANLATIMI, ÖRNEKLER VE ALIŞTIRMALARMerhaba almancax okurları, almancax ile derslerimizde en son şimdiki zamana giriş yapmış ve özne yüklem uyumluluğuna dayalı basit cümleler kurmuştuk. Bu dersimizde de şimdiki zamanla ilgili daha önce verilmeyen bazı bilgileri vereceğiz ve örnek cümlelerle devam edeceğiz. Burada genel olarak zamanlar ve cümleler üzerinde duracağız. Şimdi hemen anlatıma geçelim ve şimdiki zaman ile ilgili vermediklerimizi bu derste verelim. Daha önceki dersimizde şimdiki zamanda fiillerde meydana gelen değişmelerden söz etmiştik.Şimdi...
ALMANCA CÜMLELER (PRASENS)ŞİMDİKİ ZAMANDA CÜMLE KURULUMUBundan önceki derslerimizde oldukça sağlam bir yapı oluşturduk kanısındayız. Artık hem daha önce öğrendiklerimizi hem de yeni öğreneceklerimizi kullanarak cümle kurmaya başlayabiliriz.ALMANCA'DA BASİT CÜMLE YAPILARIGenek olarak Almanca'da cümlenin başında özne bulunur.Özneden sonra fiil gelir ve fiilden sonra cümlenin diğer öğeleri (nesne,tümleç vs.) gelir. Aşağıda düz cümleler için kullanılan kalıbı görmektesiniz.Kullanılacak Kalıp:ÖZNE + FİİL + DİĞERLERİArtık kullanılacak temel kalıbı da öğrendiğimize göre hemen cümle kurmaya başlayabiliriz. Kolayca anlaşılabilmesi açısından...
ALMANCADA OLUMSUZ CÜMLELERBu dersimizde "das ist ein Kind" (bu bir çocuktur) cümlesinin olumsuzu olan "bu bir çocuk değildir" türü cümlelerin nasıl elde edildiğini anlatacağız.Ama hatırlamakta güçlük çekenler bu konuya başlamadan önce artikeller ve olumsuz-belirsiz artikeller konusuna bakarlarsa, burada da zorluk çekmezler. Çünkü o bölümde verdiğimiz bilgilerden burada yararlanacağız. İnceleyen okuyucular bilirler ki, ein / eine artikellerinin olumsuzları kein ve keine artikelleridir ve bunlar cümleye "değil" anlamı katarlar. Yani olumsuz cümlelerde ein eine yerine bunların olumsuzları olan "kein...
ALMANCADA BASİT DÜZ CÜMLELER, ALMANCA CÜMLE YAPISI, ALMANCA CÜMLE KURMA DERSİBu dersimizde geniş zamanda isim cümlelerinin, tanım cümlelerinin üzerinde duracağız. Tanım cümleleri; bu .......dır, bu ..........dur gibi cümlelerdir. İngilizce bilen okuyucular bu temel ve en basit kalıbı bilirler;this is a penthis is a computerthis is a bookgibi.Almanca'da da durum çok farklı değildir.Kelimeler bile çok benzerdir. This yerine das, is yerine ist, a yerine ein ya da eine kullanılır. Örneğin;this is a bookbu bir kitaptırdas ist...
Almanca geniş zaman konu anlatımı, Almanca geniş zaman dersi, Almanca geniş zaman ders anlatımı, Almanca geniş zaman alıştırmalar, 9. sınıf Almanca geniş zamanALMANCA GENİŞ ZAMAN Almanca geniş zaman konu anlatımı, örnekler ve alıştırmalar.Merhaba,bu dersimizde Almanca'da geniş zamanı inceleyeceğiz. Almanca'da geniş zamanın kullanışı şimdiki zaman ile aynıdır. Yani şimdiki zamanda kurulmuş olan cümleler aynı zamanda geniş zaman anlamı taşıyabilir. Şahıslara eklenen ekler, fiil çekimleri vs. şimdiki zamanın aynısıdır ve biz burada tekrarlamayacağız. Şimdiki zamanı öğrenen aynı zamanda geniş...
ALMANCA CÜMLELER (ÖRNEK CÜMLE KURULUMLARI)Önceki bölümlerde "bu bir kapıdır", "bu bir masadır" kalıbındaki cümleleri hakkında çeşitli bilgiler vermiştik. Bu bölümde de "masa mavidir" "Ahmet öğrencidir", "araba yenidir" türündeki cümlelerin yapılışını anlatacağız.Örnekler;Das ist ein Haus (bu bir evdir)Das Haus ist grün (ev yeşildir)Das Haus ist weiss (ev beyazdır)Das Haus ist neu (ev yenidir)Das Haus ist alt (ev eskidir) Burada görüldüğü gibi bu anlamına gelen "das" kullanılmıyor, bilakis "das" kelimesinin işaret etmiş olduğu nesne, özne olarak kullanılıyor.Ama...
ALMANCA CÜMLE KURULUMUALMANCA CÜMLE KURMAYI ÖĞRENELİMDikkat: Bu ve bundan sonra anlatılacak konuları tam olarak anlayabilmeniz için Türkçe Dilbilgisi konularınını yeterli derecede bilmeniz gerekir. Türk dilbilgisinde cümle ve öğeleri hakkında bilgi açığınız var ise kısa zaman içerisinde gideriniz.BASİT CÜMLE KURULUMU Bir özne ve bir yüklemden oluşan cümleleri basit cümle olarak değerlendiriyoruz. Örneğin;Ben gidiyorum. Siz gülüyorsunuz. Onlar okuyacaklar. Cümleleri oldukça basit cümle yapılarıdır.Eğer dikkat edilirse yukarıdaki üç cümlede de özne-yüklem uyumluluğu gözlenir.Doğru ve anlamlı cümlelerde özne-yüklem uyumluluğu şarttır. Eğer...
ALMANCA DERSLERİALMANCA ÇOĞUL CÜMLELERBu bölümde bir önceki derste incelediğimiz cümlelerin çoğullarını inceleyeceğiz. Elbette tekil haldeki nesneler kullanılan bir cümle ile çoğul nesneler kullanılan cümleler arasında belli farklar olacaktır.Yine İngilizce destekli örneklerimizle devam edelim,Bu bir evdir **** Bu bir kedidirThis is a hause **** This is a catDas ist ein Haus **** Das ist eine Katze Bunlar evdir (evlerdir) *** Bunlar kedidirThese are hauses *** These are catsDas sind Hauser *** Das sind KatzenYukarıdaki örnekleri...
Sayfa başına git
iltihap -- Ferace Modelleri