Almanca Perfekt, Das Perfekt – Almanca’da Di’li Geçmiş Zaman

almanya bayragi resimleri yeni Almanca Perfekt, Das Perfekt - Almanca'da Di'li Geçmiş Zaman

Almanca Perfekt konu anlatımı başlıklı bu dersimizde Almanca’da Das Perfekt konusunu inceleyeceğiz.
Perfekt de Präteritum gibi -di’li geçmiş zaman demektir. Bildiğiniz gibi geçmiş zaman cümleler geçmişte yapılıp bitmiş olan eylemleri anlatır.Almanca’da Perfekt ile Präteritum arasında belirli farklar vardır; Präteritum genellikle yazı dilinde kullanılır, deyimlerde kullanılır, masallarda, roman veya hikayelerde çok kullanılır, Perfekt ise konuşma dilinde kulanılır, roman, hikaye gibi eserlerde kullanılmaz.

Bu iki zaman da -miş’li geçmiş zaman hariç olmak üzere yerine göre tüm geçmiş zamanları ifade edebilir.
Mesela “çalıştım” , “çalışırdım” , “çalışıyordum” gibi zamanları karşılayabilirler, fakat “çalışmış” , “çalışmışım” gibi -miş’li zamanlar için kullanılmazlar.


Almanca Perfekt

Bugüne kadar Almanca’da şimdiki zaman (Präsens) ve -di’li geçmiş zaman (Präteritum veya Imperfekt de denir) konularını incelemiştik.

Daha önceki derslerimizde gördüğümüz gibi, Präteritum ve Präsens zamanlarında cümleler aşağıdaki gibi kuruluyordu:

Präteritum ve Präsens Cümle Kalıbı : ÖZNE FİİL DİĞER ÖĞELER

Fakat Perfekt (-di’li geçmiş zaman) için bu sıralama değişmektedir. Almanca Perfekt’te kulanılan kalıp aşağıdaki gibidir:

Perfekt Cümle Kalıbı : ÖZNE YARDIMCI FİİL DİĞER ÖĞELER  ESAS FİİL

Görüldüğü gibi burada daha önceki derslerimizde görmediğimiz yardımcı fiil kavramı ortaya çıkmaktadır. O halde şimdi Almanca’da yardımcı fiiller hakkında bilgiler verelim.


Almanca’da Yardımcı Fiiller

Almanca Perfekt cümle kurulumunda iki yardımcı fiil kullanılır, bunlar; HABEN ve SEIN yardımcı filleridir.
Bu filler yardımcı fiil olarak kullanıldıklarında bir anlam ifade etmezler, dolayısıyla Türkçe’ye çevrilemezler.Ancak asıl fiil olarak da bu kelimelerin kendilerine has anlamları vardır.

Almanca’da Perfekt yapılırken bu fiillerin şimdiki zamana göre (Präsens) çekimleri kullanılır.(Bu kural kafanızı karıştırmasın, ek bilgi mahiyetinde verdik, bilmeniz yeterli)
Şimdi bu fiillerin şimdiki zamana göre çekimlerini verelim.

Almancada Haben ve Sein Çekimleri

ALMANCA HABEN VE SEIN FİİL ÇEKİMİ
ŞAHISLAR HABEN SEIN
ben / ich habe bin
sen / du hast bist
o / er/sie/es hat ist
biz / wir haben sind
siz / ihr habt seid
onlar / sie haben sind
siz / Sie haben sindYukarıdaki tabloda Almanca Perfekt‘te kullanılan haben ve sein yardımcı fiilerinin şahıslara göre çekimleri verilmiştir.

 • Yardımcı fiil cümlenin öznesine göre belirlenecektir, örneğin öznesi birinci tekil şahıs yani “ich” olan bir cümlede yardımcı fiil olarak ya “bin” ya da “habe” kullanılacaktır.
 • Öznesi ikinci çoğul şahıs yani “ihr” olan bir cümlede ya “habt” ya da “seid” kullanılacaktır.

Almanca’da Perfekt ile kurulmuş bir cümlede bu yardımcı fiillerin özneye göre çekimlenmesi zorunludur, yukarıdaki tablo ezberlenmelidir, çünkü perfekt ile yapılan cümlelerde özne-yardımcı fiil uyumluluğu söz konusudur.

Esas fiil ise (partizip perfekt) şahıslara göre değişmez, tüm şahıslar için aynıdır (aşağıda göreceğiz).Dolayısıyla Perfekt zamanda kurulan cümlelerde özne-yardımcı fiil uyumluluğu vardır.

Madem ki Perfekt’te özneden sonra yardımcı fiil kullanacağız ve karşımızda “haben” ve “sein” olmak üzere iki tane yardımcı fiil var, bu durumda “haben” mi kullanacağız yoksa “sein” mi?

Haben veya sein yardımcı fiilerinden hangisini seçeceğiz? Neye göre seçeceğiz?
Bu sorulara cevabımız şudur: Perfekt’te hangi yardımcı fiili kullanılacağımızı esas fiile bakarak belirleriz.

Bazı fiillerle haben kullanılır, bazılarıyla sein kullanılır. Hangi yardımcı fiili kullanacağımıza, kuracağımız cümlenin esas fiiline bakarak karar veririz.Genel olarak Perfekt’te en çok kullanılan yardımcı fiil “haben” dir. Özellikle düzensiz olan bazı fiillerle ise “sein” kullanılır.
Hangi fiillerle sein, hangi fiillerle haben kullanacağımızı aşağıda yer alan fiil listesinde görebilirsiniz.
Daha önce de söylediğimiz gibi, Almanca grameri yoğun ezber gerektiren bir yapıya sahiptir, dolayısıyla hangi fiillerle haben, hangi fiillerle sein kullanıldığını da ezberlemeniz gerekmekte.
Burada küçük bir gruplama yapmak gerekirse; hal veya hareket değişimi (örneğin yukarıdan aşağı inmek, çıkmak, sağdan sola gitmek, ya da düz zeminde herhangi bir yöne ilerlemek gibi) anlam veren fiillerle “sein” kulanılır.

En çok kullanılan düzensiz fiilleri anlamlarıyla beraber görmek, hangi fiilerle haben, hangi fiilerle sein kullanılacağını öğrenmek için aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Aşağıdaki resimlerde Almanca fiillerin halleri verilmiştir.

almanca perfekt1 Almanca Perfekt, Das Perfekt - Almanca'da Di'li Geçmiş Zaman
almanca perfekt2 Almanca Perfekt, Das Perfekt - Almanca'da Di'li Geçmiş Zaman
almanca perfekt3 Almanca Perfekt, Das Perfekt - Almanca'da Di'li Geçmiş ZamanYukarıdaki tablolarda birinci sütunda (en solda) fiilin mastar hali yer almaktadır, ikinci sütunda fiilin Partizip Perfekt hali verilmiştir, Perfekt zamanda cümle kurmak için kullanılacak olan kısım bu kısımdır. Her fiilin Partizip Perfekt’i ezberlenmelidir. Soldan üçüncü sütunda fiilin Türkçe karşılığı verilmiştir. Son sütunda ise bu fiille kullanılacak olan yardımcı fiil gösterilmiştir.

Perfekt’te çoğunlukla “haben” yardımcı fiili kullanılır, biz “sein” ile kullanılan düzensiz fiillerin tamamına yakınına yukarıda yer vermeye çalıştık.Dolayısıyla yukarıdaki tabloda yer almayan bir fiille haben kullanmak çok büyük bir ihtimalle doğru olacaktır.

Almancada Esas Fiil Partizip Perfekt

Partizip Perfekt, Perfekt zamanda cümle kurarken kullanılan fiilin özel bir halidir.
Aynı zamanda ileride göreceğimiz Plusquamperfekt zamanını oluştururken de fiillerin Partizp Perfekt halini kullanacağız.

Partizip Perfekt, bir fiilin şahısa göre çekimlenmiş hali değildir, fiile bazı ekler getirilerek elde edilen bir halidir ve Perfekt (-di’li geçmiş zaman)’ da cümle kurabilmek için fiillerin Partizip Perfekt hallerini ezberlemek lazımdır.

Daha önceki derslerimizde gördüğümüz gibi Präsens yani şimdiki zamanda veya Präteritum’da bir cümle kurmak için fiilin köküne şahıslara göre değişen bazı ekler getiriyorduk, fakat Perfekt zamanda bu böyle değildir, Perfekt zamanda kurulan cümlelerde fiilin Partizip Perfekt hali kullanılır, mastar hali kullanılmaz ya da fiilin köküne şahıslara göre değişen ekler getirilmez.


Partizip Perfekt, cümlede en sonda bulunur ve şahıslara göre değişmez.Perfekt zamanda cümle kurarken şahıslara göre değişen şey yardımcı fiildir, esas fiil (buradaki adıyla Partizip Perfekt) şahıslara göre değişmez, tüm şahıslar için tek hali vardır.Yani cümlenin öznesi esas fiili etkilememektedir.

Gerçekte Partizip Perfekt fiile bazı ekler eklenerek meydana getirilir, fakat özellikle düzensiz fiillerde bu eklerin neye göre ekleneceği belli olmadığından dolayı, yani belirli bir kuralın olmamasından dolayı fiillerin Partizip Perfekt hallerini tek tek bilmek gerekir.
Fakat düzenli fiiller için basit bir kural verilebilir, bu kuralı uygulayarak düzenli fiillerin Partizip Perfekt hallerini oluşturmak mümkündür.

Düzenli fiillerin Partizip Perfekt’i şu kurala dayanılarak elde edilir:

Almanca Partizip Perfekt : ge takısı + Fiilin Kökü + t takısı

Örnekler:

lieben” fiilinin kökü “lieb” dir.Bu fiilin Partizip Perfekt halini elde etmek için, kökün önüne ge ekleriz, kökün sonuna t ekleriz.
Yani : ge lieb t ——>  geliebt (Not: bir fiilin kökünü bulmak için o fiilin mastar eki kaldırılır, burada mastar eki -en dir, dolayısıyla geriye lieb kelimesi kalmıştır.)

hören fiilinin kökü hör dür. Bu fiilin Partizip Perfekt halini elde etmek için fiil kökünün önüne ge ekleriz, kökün sonuna ise t ekleriz.
Yani : ge hör t ——->  gehört

Dolayısıyla, lieben fiilinin Partizip Perfekt’i geliebt dir. hören fiilinin Partizip perfekt’i gehört dür.
Bu şekilde sizler de düzenli fiillerin Partizip Perfekt hallerini oluşturabilirsiniz.

Daha önce de dediğimiz gibi, Almanca gramerinde bolca istisnalara rastlayabilirsiniz. Burada da geçerli olan birkaç istisna var.
1. Bazı düzenli fiiller önlerine ge takısı almazlar.
2. Kökleri d, t, m, n harfleriyle biten fiillere t takısı eklerken, t takısıyla fiil kökü arasına bir e harfi girer.
Dolayısıyla bu gruba giren fiillerin de ezberlenmesi gerekir.
Düzensiz fiillere gelince; düzensiz fiiller için maalesef böyle bir kural verilemez. Dolayısıyla her düzensiz fiilin, en azından en çok kullanılanların Partizip Perfekt’inin ne olduğu tek tek ezberlenmelidir.
Düzensiz fiilerin Partizip Perfekt’leri hakkında bilgi aşağıda verilecektir.

Konuyu toparlamak adına birkaç küçük örnekle devam edelim ve Perfekt zamanda kurulmuş cümleler yazalım.

Perfekt yani di’li geçmiş zamanda kurulmuş basit cümleler:

ich habe gehört : Duydum

ich : Özne (1. tekil şahıs)
habe : Yardımcı fiil (haben fiilinin 1. tekil şahsa göre çekimi)
gehört : Esas fiil  (hören fiilinin Partizip Perfekt hali)
Burada “haben” yardımcı fiilini kullandık, çünkü “hören” fiiliyle “haben” kullanılır.(Ezber)

sie haben gehört : Duydular

sie : Özne (3. çoğul şahıs)
haben : Yardımcı fiil (haben fiilinin 3. çoğul şahısa göre çekimi)
gehört : Esas fiil (hören fiilinin Partizip Perfekti)

er hat gehört : Duydu

er : Özne (3. tekil şahıs)
hat : Yardımcı fiil (haben fiilinin 3. tekil şahısa göre çekimi)
gehört : Esas fiil (hören fiilinin Partizip Perfekti)

ich bin erkrankt : Hasta oldum (hastalandım)

ich : Özne (1. tekil şahıs)
bin : Yardımcı fiil (sein fiilinin 1. tekil şahısa göre çekimi)
erkrankt : Esas fiil (erkranken fiilinin Partizip Perfekti)
Burada “sein” yardımcı fiilini kullandık, çünkü “erkranken” fiiliyle “sein” kullanılır.(Ezber)

sie ist erkrankt : Hasta oldu (hastalandı)

sie : Özne (3. tekil şahıs)
ist : Yardımcı fiil (sein fiilinin 3. tekil şahısa göre çekimi)
erkrankt : Esas fiil (erkranken fiilinin Partizip Perfekti)

Yukarıdaki basit örneklerde de görüldüğü gibi, Partizip Perfekt (esas fiil) şahısa göre değişmemekte, tüm şahıslar için aynı kalmaktadır. Şahsa göre değişen şey yardımcı fiildir. Partizip Perfekt (esas fiil) cümlenin sonunda bulunur.
Yardımcı fiil ise özneden sonra gelir, örneğin soru cümlesi yapmak için yardımcı fiille öznenin yerini değişmek yeterlidir.

er hat gehört : Duydu.
hat er gehört? : Duydu mu?

du hast gehört : Duydun.
hast du gehört? : Duydun mu?

şeklinde örnekler verilebilir.

Şimdi Perfekt konusunun ana unsurlarını öğrenmiş bulunuyoruz, bunlar; cümle sıralaması, yardımcı fiil ve partizip perfekt.şimdi birkaç örnek cümle yazalım. Düzenli fiilerle düzensiz fiiller arasında cümlenin kurgusu bakımından fark yoktur, tek fark Partizip Perfektlerinin oluşturulmasındadır. Yukarıda düzenli fiiller için kural vermiştik, bu kural düzensiz fiiller için geçerli değildir.

O halde şimdi tekrar yukarıda verdiğimiz görselleri verelim ve en çok kullanılan düzensiz fiillerin anlamlarını, Partizip Perfektlerini ve bunlarla kullanılacak olan yardımcı fiili (sein / haben) tek tek tekrar inceleyelim:

almanca perfekt1 Almanca Perfekt, Das Perfekt - Almanca'da Di'li Geçmiş Zaman
almanca perfekt2 Almanca Perfekt, Das Perfekt - Almanca'da Di'li Geçmiş Zaman
almanca perfekt3 Almanca Perfekt, Das Perfekt - Almanca'da Di'li Geçmiş ZamanYukarıdaki tablolarda birinci sütunda (en solda) fiilin mastar hali yer almaktadır, ikinci sütunda fiilin Partizip Perfekt hali verilmiştir, Perfekt zamanda cümle kurmak için kullanılacak olan kısım bu kısımdır. Her fiilin Partizip Perfekt’i ezberlenmelidir. Soldan üçüncü sütunda fiilin Türkçe karşılığı verilmiştir. Son sütunda ise bu fiille kullanılacak olan yardımcı fiil gösterilmiştir.47 thoughts on “Almanca Perfekt, Das Perfekt – Almanca’da Di’li Geçmiş Zaman

 1. oğlum almanca okulunda okuyor.ben sizden öğrenip ona anlatıyorum.tıpkı hoca tutmuş gibi.çok teşekkürler

 2. bence de çok güzel.Almanca yazılıma çalışırken çok yardımcı oldu. Teşekkürler 🙂

 3. abi Allah sizden razı olsun Allah ne muradınız varsa versin abi sayenizde bu sınav 45 i geçicem abi

 4. kamyon şoförü gibi bir almanca hocam var (ciddiyim, kel pala bıyıklı), GAL de okuyorum. bir şey anlatmadan sınav yapıyor. çok saolun şu son 1 saat te onun 1 dönemlik dersinden çok şey
  öğrendim 🙂

 5. Çok teşekkür ederim baya güzel hazırlanmış hocamdan hiçbir şey anlamazken buradan hepsini anladım :))))))

 6. rica etsem biriniz bana yazacağım cümleyi perfekt yaparmı acill lütfen …. cümle şu :ıch besuche meine tanta

 7. gerizekalıya anlatır gibi anlatmanıza gerek yoktu sırf uzun olsun diye aynı şeylerı değiştirip değiştirip yazmışsınız kısa anlatın öz anlatın kafayı yedim lan okurken gözlerim kanadı bi kerede anlayabiliyoruz!

  1. Sadece kendinizi düşünmeyiniz. Hiç bilmeyen kişilerde baz alınıyor. Emeğe saygı!!

 8. hocam allah razi olsun emegi gecen herkezden
  ben almanya yeni geldim aile birlesimi icin
  ve suan almanca kursuna basladim ‘
  fakat ögretmenimiz almanca anlattgi icin fazla kafma girmiyordu
  ama sizin sitenizi dun gordugumden beri cok mutlu oldum suan bu konuri isliyoruz
  ve daha iyi anliyorum

  emegi gecen herkeze cok tesekkur ederim allah razi olsun ..

 9. Tek kelimeyle muhteşem.Mükemmel bir bilgi aktarımı var süper.Yapanın ellerine sağlık.On numara

 10. Almanca Perfekt konu anlatımı aynı zamanda Das Perfekt denir ki bunun da anlamı Almanca’da Di’li Geçmiş Zaman demektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir