BAG-ONG KURSO SA BAG-ONG GERMAN
Butang PAGSULOD sa A1 termino, HIGH SCHOOL ESTUDYANTE MAKATABANG LIBRO nangita, NIADTONG GUSTO SA PAGKAT-ON SELF-German
CLICK HERE TO INVEST AND BUY THE NEW GERMAN LEARNING BOOK