ຫລັກສູດພາສາເຢຍລະມັນທີ່ນິຍົມຫລາຍທີ່ສຸດ ALL →
1 ຄໍາສັບພາສາເຢຍລະມັນ (ເຈົ້າຂອງ)
2 ວັນເຍຍລະມັນ, ວັນເຍຍລະມັນຂອງອາທິດ (Wochentage)
3 ເດືອນເຢຍລະມັນແລະລະດູການເຍຍລະມັນ
4 ໂມງເຍຍລະມັນ (die uhrzeit), ເວົ້າຊົ່ວໂມງເຢຍລະມັນ, Wie spt ist es?
5 German Numbers
6 ພາສາເຢຍລະມັນຕົນເອງສະແດງອອກ
7 German School Supplies
8 German Textbook
9 ເວລາປະຈຸບັນເຢຍລະມັນ (Präsens) ແລະເຍຍລະມັນ
10 German Pronouns
11 ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາເຍຍລະມັນ
12 German Colors
13 ເພງເຢຍລະມັນ
14 German Words
15 ເຄື່ອງຈັກທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຂອງເຢຍລະມັນ (Unbestimmte Artikel)
16 Specific Articels (Bestimmte Artikel)
17 German Articels Lectures, German Words
18 ໃນພາສາເຢຍລະມັນ, ໃຊ້ບ່ອນທີ່ໃຊ້, ບ່ອນໃດທີ່ຈະນໍາໃຊ້, ວິທີການນໍາໃຊ້ມັນ?
19 ການປະຕິບັດສິລະປະເຍຍລະມັນ (Geschlechtswort)
20 ພາສາເຢຍລະມັນ (Das Deutsche Alphabet)
21 ຊື່ເຍຍລະມັນຂອງ Hali (German Genitiv) ການອ່ານ
22 ຊື່ເຍຍລະມັນ - i Hali (German Akkusativ) Lecture
23 ແນວຄວາມຄິດຂອງຊື່ເຍຍລະມັນ (Declination Der Substantive)
24 ຊື່ເຍຍລະມັນ -E Hali (Dativ) Lecturing
ການຄ້າຈາກເຢຍລະມັນ
Germany Online Shopping