Tag: german akkusativ


ຫົວຂໍ້ຂອງ i-name ເປັນພາສາເຢຍລະມັນແລະການອອກ ກຳ ລັງກາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊື່ i-name (Akkusativ) ມີຄ່າ ...
ອ່ານ→
GERMAN NAMIN-ıHALİ (AKKUSATIV) ຫົວຂໍ້ ສຳ ລັບຫົວຂໍ້ ສຳ ນວນເຢຍລະມັນ Akkusativ, 9. Akkusativ ເຢຍລະມັນ, ...
ອ່ານ→
ບັນຍາຍແລະອອກ ກຳ ລັງກາຍ ສຳ ລັບຊັ້ນ 9. ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງ, ຂ້າພະເຈົ້າ ...
ອ່ານ→