आमचे सर्वाधिक लोकप्रिय जर्मन धडे सर्व →
1 जर्मन संख्या
2 जर्मन वैयक्तिक Pronouns
3 जर्मन केल्मिलेर
4 जर्मन गाणी
5 जर्मन रंग
6 जर्मन स्वत: ची परिचय कोड
7 दास डॉयचे अल्फाबेट, जर्मन अक्षरे
8 जर्मन Aylar आणि जर्मन सीझन
9 जर्मन व्यवसाय
10 जर्मन शाळा पुरवठादार
11 जर्मन तास (मरतात), जर्मन घड्याळे म्हणू नका, विए स्पॅट इस्त एसएस?
12 जर्मन दिवस, जर्मन सप्ताहांचे दिवस (Wochentage)
13 जर्मन नावाचे बहुविध राज्य (बहुविध अवर्षण अभिव्यक्ती)
14 जर्मन स्वामित्व सर्वनाम
15 जर्मन आइसमिन ह्लेरी (डिकलिनेशन डर सब्स्टेंटेविव्ह)
16 जर्मन नाव-हली (जर्मन निवाड्यासाठी) विषय कथन
17 जर्मन आर्टिकेलर व्याख्यान, जर्मन मजकूर
18 जर्मन विशिष्ट कलाकाराचा (बेस्टिममेर्ट आर्टिकेल)
19 जर्मन आयएसएमएन-ए हली (दतीव) विषय वर्णन
20 जर्मन आर्टिकेलर व्याख्यान अभिव्यक्ती (जीस्लेचेट्सवॉर्ट)
21 Almancada Artikeller वापरण्यासाठी कोठे, कुठे नाही वापर, कसे वापरावे
22 जर्मन नाव -i हली (जर्मन अकस्कॅटिव) विषय कथन
23 जर्मन वर्तमान वेळ (प्रिन्स) आणि जर्मन क्यूमलर
24 जर्मन कोर्स बुक
मूलभूत जर्मन अभ्यासक्रम
1 जर्मन तास (मरतात), जर्मन घड्याळे म्हणू नका, विए स्पॅट इस्त एसएस?
2 जर्मन Aylar आणि जर्मन सीझन
3 जर्मन संख्या
4 जर्मन आर्टिकेलर व्याख्यान, जर्मन मजकूर
5 जर्मन Uncertain Artikeller (Unbestimmte Artikel)
6 जर्मन स्वामित्व सर्वनाम
7 जर्मन टेस्ट
8 दास डॉयचे अल्फाबेट, जर्मन अक्षरे
9 जर्मन दिवस, जर्मन सप्ताहांचे दिवस (Wochentage)
10 जर्मन स्वत: ची परिचय कोड
11 जर्मन ट्रेंबारे वर्बेन (विभक्त वर्क्स)
12 जर्मन वर्तमान वेळ (प्रिन्स) आणि जर्मन क्यूमलर
13 जर्मन आर्टिकेलर व्याख्यान अभिव्यक्ती (जीस्लेचेट्सवॉर्ट)
14 जर्मन भाज्या
15 जर्मन वैयक्तिक Pronouns
16 जर्मन नाव -i हली (जर्मन अकस्कॅटिव) विषय कथन
17 जर्मन आयएसएमएन-ए हली (दतीव) विषय वर्णन
18 जर्मन एकवचनी नावे अनेकवचन नियम
जर्मन वेळ आणि वाक्य उदाहरणे सर्व →
जर्मन केल्मिलेर सर्व →
1 जर्मन शाळा पुरवठादार
2 जर्मन पशु नावे
3 जर्मन शाळा संबंधित अटी (शिक्षण-संबंधित अटी)
4 जर्मन भाज्या
5 जर्मन तुर्की केलीमिलेर (डी हरफी)
6 जर्मन व्यवसाय
7 जर्मन केल्मिलेर
8 जर्मन खरेदी अटी आणि नियमावली
9 जर्मन फुटबॉल अटी
10 जर्मन शब्दकोष बहुवचन शब्दकोष, जर्मन शब्दांचे शब्दकोष
11 जर्मन शब्द आणि तुर्किक (C अक्षर)
12 जर्मन तुर्की केलीमिलेर (वी हरफी)
13 मोन्टॅग म्हणजे काय, मॉन्टग म्हणजे काय?
14 जर्मन तुर्की केलीमिलेटर (के हरफी)
15 जर्मन तुर्की केलीमिलेर (प Harfi)
16 जर्मन तुर्की केलीमिलेर (एन हर्फी)
17 जर्मन तुर्की केलीमिलेटर (एच हरफी)
18 जर्मन घरगुती सामान
19 जर्मन तुर्की केलीमिलेर (जे हरफी)
20 जर्मन घरकाम आणि दैनिक जीवन