Akciğer Kanseri Nedir, Akciğer Kanseri Belirtileri, Akciğer Kanseri Neden Olur?

AKCİĞER NEDİR?
Göğüs boşluğunda yer alır. Akciğerler vücuda oksijen girişini sağlamaktadır. Ve solunum yoluyla kanın temizlenmesini sağlamaktadır. Vücutta iki adet akciğer mevcuttur.AKCİĞER KANSERİ NEDİR?

Dünya üzerinde yıllık olarak 1.3 milyon kişinin hayatının sonlanmasına yol açmaktadır.
Erkeklerde kadınlara nazaran daha fazla görülmektedir. Akciğerde yer alan doku ve hücre yapılanmasını kontrol dışı bir biçimde çoğalması sonucu oluşur. Akciğer kanserini ikiye ayırmak mümkündür. Bunlar; küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri şeklindedir. Küçük hücreli akciğer kanseri; akciğer kanserleri içerisinde %15 ‘lik bir kısmı kapsamaktadır. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ise akciğer kanserlerinin birçoğunu kapsamaktadır.

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

Akciğer kanseri kitlenin yerleşmiş olduğu ere göre değişim gösterebilmektedir. Akciğerin üst kısmına yerleşmiş olan bir kitle bazı sinirlerde baskı yaparak kol ve omuzlarda ağrıya, seste kısılmaya, göz kapağında düşüklüğe neden olabilmektedir. En genel akciğer kanseri belirtisi ise sürekli öksürüklerdir. Yutkunmada yaşanan güçlük, hırıltılı bir solunum ve geçmeyen sürekli nefes darlığı, kanlı balgam oluşumu, aşırı zayıflama ve göğüslerde ağrı, yorgunluk, iştah kaybı, yüz ve omuzlarda gerçekleşecek şişmeler ve bu gibi unsurlar akciğer kanserine neden olabilmektedir. Kanserin ileri seviyelerinde kaslarda güçsüzlük, baş dönmesi, zihin karışıklığı, ayak ve el parmak uçlarında batma ve karıncalanmalar meydana gelebilmektedir.

AKCİĞER KANSERİ RİSK UNSURLARI

Aşırı sigara tüketimi de akciğer kanseri riskini artırmaktadır. Bu kanser türüne neden olan sebepler arasında yaş da önemli bir unsurdur. 55 yaş üzeri bireylerde daha fazla görülen bir kanser türüdür. Asbest, hava kirliliği, radon ( ev ya da toprakta bulunan doğal ve kokusuz bir gazdır), genetik yatkınlık, verem hastalığı, daha önce yaşanmış bir akciğer kanseri, radyoaktif uranyum ve bu gibi cevherlere uzun süre maruz kalınması, arsenik gibi kimyasalların uzun süreli solunumu gibi etkenler akciğer kanserine neden olmaktadır.

AKCİĞER KANSERİ TANISI

Düz akciğer röntgeni ile kitle görülen kişilerde öncelikli olarak bilgisayarlı tomografi çekilir. Ardından ise bronoskopi adı verilen bir yöntem ile akciğerden parça alınır. Ve gerekli görülen durularda daha farklı yöntemlerde uygulanmaktadır.

AKCİĞER KANSERİ EVRELERİ

Akciğer kanserinde dört evre söz konusudur. İlk evrede kanser akciğer içerisindedir. İkinci evreye gelindiğinde ise kanser akciğere en yakın lenf bezlerine yayılmıştır. Kanserin her iki akciğer arasında bulunan boşluğa ve akciğer zarına yerleşmesi durumunda üçüncü evreye geçilmiştir. Ve en son evreye gelindiğinde ise kanser kemik, karaciğer ve böbrek üstü bezleri gibi noktalara dağılması durumunu içermektedir. Kanser ilk evrede ise tedavi sürecinde başarı oranı daha yüksektir. Ancak kanser ileri seviyelerde ise kanser tedavi sürecinde kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerin yanı sıra ilaç tedavisi uygulanmaktadır.

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ

Akciğer kanseri erken teşhisi tedavi sürecini kolaylaştırmaktadır. Hastalığın tedavisinde hastanın yaşı, hastanın diğer sağlık sorunları ve hastalığın bulunduğu nokta ve evresi de etkin olmaktadır. Hastalığın tedavisinde temel olarak cerrahi müdahale, kemoterapi, rasyasyon ve ilaç tedavisi uygulanmaktadır. ancak hastalığın tedavisi küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olarak ikiye ayrılabilmektedir. Ve bu iki yöntemde tedavi süreçleri de değişebilmektedir. Küçük hücreli akciğer kanserinde tedavi süreci cerrahi müdahale ile ilerlemekte ve ameliyat esnasında akciğerin bir kısmı veya tamamı alınmaktadır. Bu kanser türü ise daha çok sigara ve bu tip ürünleri tüketen kişilerde görülmektedir. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde ise kanseri ise kanserin daha geniş alanara yayılmış olması nedeniyle kemoterapi veya ışın tedavisi uygulanmaktadır.Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.