Almanca Yan Cümleler

almanca ogrenen ogrenciler sinifta Almanca Yan Cümleler

Değerli Arkadaşlar bu ders işleyeceğimiz konu ile cümle çeşitlerini bitirmiş olacağız. Konu başlığımız Almanca Yan Cümleler olacak ve yan cümlelerin nasıl kurulduğu ile yan cümle çeşitleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.Almanca yan cümle çeşitleri adlı bu konumuz forum üyelerimiz tarafından hazırlanmıştır. Özet bilgi ve ders notu niteliğindedir. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederiz. İstifadenize sunarız. Bilgi mahiyetindedir.

Almanca Yan Cümleler

Almanca Yan Cümleler, tek başlarına bir anlam ifade etmeyen birleşik cümlelerdir ve birleştiği temel cümlenin anlamını tamamlamak ya da güçlendirmek için kurulurlar. Yan cümlelerin kurulması temel ya da yan cümlenin başta veya sonda olmasına göre değişiklik gösterebilir, ayrılabilen fiillerin olduğu ve fiilin birden fazla olduğu cümlelerde farklı olabilir. Bununla birlikte Almanca Yan Cümlelerin beş farklı türe ayrıldıkları görülmektedir.

Almanca Yan Cümle Kurma Kuralları

Kısa bir not olarak belirtmek gerekir ki yan cümle kurulurken temel cümle ile virgül kullanılarak ayrılır.

Temel Cümlenin Başta Olması

Temel cümlenin başta olması halinde sonrasında gelen yan cümle öncesi virgül konulur. Kurulan yan cümlede çekimlenmiş fiil sonda yer alırken temel cümlenin sıralaması aynıdır.

Ich komme nicht zu dir, weil es regnet. / Ben size gelmiyorum, çünkü yağmur yağıyor.

Yan Cümlenin Başta Olması

Böyle bir durumda ise ilk önce yan cümle gelir virgül sonrası temel cümle başlar. Temel cümle kurulurken ilk başta çekimlenen fiil bulunur.

Weil er alt ist, bleibt zu Hause. / Yaşlı olduğu için evde kalıyor.

Ayrılabilen Fiillerin Olması

Bu gibi durumlarda ise yukarıda belirtilen yan cümle ve temel cümle kuralları aynı şekilde geçerli oluyor ve çekimlenen fiil temel cümledeki gibi cümle sonuna gidiyor.

Sag mir, wenn du es hast. / Vardığında bana söyle.

Fiilin Birden Fazla Olması

Yardımcı fiillerin geçmiş zaman ya da gelecek zaman ile ilgili cümle kurulduğunda birden fazla olabildikleri görülür. Böyle bir durumda da uyulacak kural çekimlenen fiilin cümle sonu gitmesi olacaktır.

Bevor du kommst, musst du mir versprechen. / Gelmeden önce, bana söz vermek zorundasın.

Almanca Yan Cümle Türleri

İşlevine Göre Yan Cümleler

(Adverbialsatz) Zarf Cümlesi, (Attributsatz) Nitelik ya da İşaret Belirten Cümleler,  (Subjektsatz) Özneyi Açıklayan Yan Cümleler,  (Objektsatz) Nesneyi Açıklayan Yan Cümleler.

Kurdukları İlişkiye Göre Yan Cümleler

(Indirekte Rede) Dolaylı Anlatı, (Infinitivsatz) Mastar Haldeki Cümleler, (Konjunktionalsätze) Bağlaçlar, (Partizipalsätze) Ortaçlar, (Konditionalsätze) Şart Cümleleri,  (Relativsätze) İlgi Cümlesi

(Konjunktionalsätze) Bağlaçlar İle Kurulan Yan Cümleler

Mein Schwester und mein Bruder lieben mich sehr. / Ablam ve ağabeyim beni çok seviyor.

 (Konditionalsätze) Şart Cümleleri

Ich kann Ski fahren, wenn es schneit. / Kar yağarsa kayak yapabilirim.

 (Relativsätze) İlgi Cümlesi

Dieser Ring ist der Ring, den ich vorstellen werde. / Bu yüzük hediye edeceğim yüzük.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir