FRİGYA UYGARLIĞI

Frigya uygarlığı hakkında bilgiler

Friglerin bilinen ilk kralı Gordion’a da adını vermiş olan Gordias’tır. Hititler’in yıkılmasının ardından Ankara yakınlarında kurulmuştur. Göç yoluyla bu bölgeye gelmiş olan Balkan kökenli bir topluluktur. Gordion başkentli kurulmuştur. Midas en önemli hükümdarı olmakla birlikte en parlak dönemlerinde Eğe’ye kadar genişlemişlerdir. Geçim kaynağını tarım oluşturmaktadır. Üretim kaynaklarına zarar verildiği takdirde ağır cezalar verilmiştir.
Kendilerine ait hiyeroglif ve çivi yazıları bulunmaktaydı. Dini inanışlarda Hititler uygarlığı etkisinde kalmışlardır. Sanat alanında ise kaya mimarisinde ilerleme göstermişlerdir. İlk hayvan öyküleri Frigler tarafından yazılmıştır. Flüt, simbal gibi müzik aletlerini keşfetmekle beraber müzik alanında da ilerlemişlerdir. Müziğin yanı sıra dokumacılığı da ileri seviyelere taşımışlardır.
Gordion (Yassıhöyük), Pessinus (Ballıhisar), Dorylaion (Eskişehir) ve Midas’da (Yazılıkaya) gibi yerleşim erleri bulunmaktaydı.

Frigya’da Dini Yapı

Midas dini açıdan önemli şehirler arasında yer almaktadır. Çok tanrılı bir dini yapı bulunmakla birlikte Güneş Tanrısı Sabazios ve Ay Tanrısı Men en bilinen tanrılardır. Friglerde en ünlü tanrıça ise Kybele’dir. Kibele için en büyük tapınma yeri ise Sivrihisar’da yer alan Pessinus’tur. Burada tanrıçayı temsil eden meteorik bir taş yer almaktaydı. Kybele için yapılan kutsal alanlar kayalıklar üzerinde yer almaktaydı. Bunun nedeni ise tanrıçanın buralarda yaşadığı inancının yer alması idi.

Frigya Dil Yapısı

Hint – Avrupa kökenli bir dile sahip olsalar da yazıları tam anlamıyla çözümlenememiştir.
Kültür ve Ekonomi
Dokumacılık, marangozluk, madencilik gibi alanlarda ilerlemiş olmaları ile birlikte Frigler’e ait bulunan Tümülüslerde çivi kullanılmadan birbirine geçme şeklinde tutturulmuş pano ve mobilyalar bulunmuştur. Bunun yanında fibula denilen çengelli iğne ve makara kulplu kaseler de Frig eserleri arasında yer almaktadır. Frigya’da soylular ölülerini kayalara oyulmuş mezar ya da Tümülüs adındaki yığma mezarlara gömmekte idi. Bu gelenek Frigya’ya Makedonya’dan gelmiştir.

GORDİON (YASSIHÖYÜK)

Kent Büyük İskender’in kenti bağımsızlığını kazandırana dek uzun bir süre Pers’lerin kontrolünde bulunmuştur. Kentte birbirinden farklı birçok yapı yer almaktadır. Kent höyüğü, kent kapısı, kent merkezi, saraylar, megaron, teras yapısı gibi yapılar mevcuttur.

PESSİNUS (BALLIHİSAR)

Pessinus ören yeri, Kibele’nin kutsal yerleşmesi olarak anılmakla birlikte Rahipler Devleti olarak anılmaktadır. Ana tanrıçanın şekilsiz bir taştan yapılmış bir heykelinin gökten indiğine dair bir inanç bulunmaktaydı. Tapınak, nekropol gibi yapılar yer almaktadır.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir