German Months, Months of the Year in German

German Months, Months of the Year in German 

Die Monate – The Months
DEUTSCH ENGLISCH
Januar
YAHN-oo-ahr
January
Februar February
März
MEHRZ
March
April April
Mai
MYE
May
Juni
YOO-nee
June
Juli
YOO-lee
July
August
ow-GOOST
August
September September
Oktober October
November November
Dezember December


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir