İlluminati Nedir?

İlluminati nedir? Öncelikle dilbilgisi anlamında sizlere bilgi verelim. Latince ismi illuminus sözcüğünden gelmektedir. Aydınlanmışlar, aydınlanmış olanlar kelimesi ile ifade etmektedir. İllimünati hakkında şüphe götürmez gerçekliklerden bir tanesi kelime anlamıdır. Ancak elbette ki özellikle son yıllarda ön plana çıkan farklı anlayışlar da bulunmaktadır. Batıl inançlara, önyargılara ve din ile sosyal hayatın karıştırılması üzerine kurulmuş bir topluluk olarak karşımıza çıkan illimünati günümüzde artık amacından sapmış ve uzun vadeli planlarla dünya düzenini bozmuş bulunmaktadır.İlluminati Nedir?

1776 yılında kurulmuş olan topluluğun aydınlanma çağı döneminde kurulmuş bir topluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Din bu dönemde sosyal hayat üzerinde çok ciddi anlamda etkisi bulunmaktadır. İktidar kötü amaçlar için kullanabilmektedir. Batıl inanışlar ve ön yargılı düşünceler dönemde insanların yaşam tarzlarına etkilemektedir. Bu yüzden illuminati ile birlikte bir aydınlanma çağı karşımıza çıkmaktadır. 1 Mayıs 1776 yılında Adam Weishaupt  tarafından kurulan topluluk masonluğun modeli olarak tanınmaktadır. Topluluğun adına mükemmelleştiriciler olarak belirlemek istemiştir. Ancak örgüt Baveryan İlluminati olarak anılmıştır. Kurucusu ile birlikte toplamda 5 üyesi olan topluluk, Avrupa’da çok hızlı bir şekilde yayılmış ve 10 yıl içinde 2 bine yakın üye edinmiş bulunmaktadır.

İllimünati Sembolleri

İlluminati sembolleri denildiğinde elbette ki birçok farklı sembol bu konuda gösterilmektedir. İlluminati’nin öncelikli olarak bilinen sembolü Heavy Metal işaretidir. Şeytanın boynuzlarını andıran şekilde yapılan bu işaret İlluminati’nin ilk işareti olarak bilinmektedir. Doların üzerinde de bulunan en klasik mason sembolü olarak bilinen tek gözle piramitte İlluminati’nin işaretlerindendir. Damalı zemin sayesinde cinlerle iletişim kurulduğuna inanılıyor. Bu nedenle bu zemin de yine kullanılan işaretlerden biri olarak bilinmektedir. Teorisyenleri göre İllimünati sembol eden bir başka tasarım ise kurukafa ve kemiklerdir. 6 köşeli yıldız illuminaticilerin cinlere hükmetme güçlerini temsil ettiğini inanılırken çift başlı kartal da yine güçlerini temsil etmektedir. Satanizm sembolü olarak da görülen Pentagram İlluminati sembolü olarak da bilinmektedir. Ayrıca güneş aydınlanma ve aydınlık kaynağı olarak bilindiği için sembol olarak geçerken pergel ve gönye de yine çok bilinen mason işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. Orta kısma konulan ‘’g’’ God yani Tanrı’yı anlatırken İllimünati ile ilişkilendirmesi de karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde illimünati denilince en çok görülen sembol ise tek göz sembolüdür. Bu konuda ünlüler de bu sembol ile birçok kez göz önüne gelmişlerdir.

İllüminati Türk Ünlüleri

İllüminati Türk ünlüleri konusunda sizlere paylaşacağımız isimler Türkiye’de ünlenmiş ve İlluminati’ye hizmet ettikleri rivayet edilmekte olan ünlülerdir. Bazıları çeşitli şekillerde ön plana çıkarken horos figürleri ve subliminal mesajlar vermiş bulunmaktadırlar. Bu konuda gerek şarkıcıların kliplerinde gerekse farklı dizi ve filmlerde bu tarz durumlara karşılaşılmaktadır. Atiye’nin ‘’Muamma’’ isimli şarkısının klibinde alnında bulunan tek göz İlluminati simgesi olarak geçmektedir. Bu klip, Number One TV, MTV Türkiye ve çeşitli billboard listelerinde 1 numaraya kadar yükselerek büyük bir başarı yakalamıştır. M TV zaten Masonik Temple Vision olarak bilinmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere masonik bir oluşum olarak bilinmektedir. Yine Türk ünlülerden Can Bonomo da İzmirli Yahudi bir aileye mensuptur. Can klasik bir Yahudi ismi iken Bonomo ibranicede iyi adam anlamına gelmektedir. Damalı zemin ayrıca Yahudi şapkası, göğsündeki dövmesi, Can Bonomo’nun da İlluminati’ye hizmet eden bir Türk olduğunu göstermektedir.
İlluminati’ye hizmet veren Türk ünlülerden biri de Demet Akalın’dır. ‘’Aşkın Açamadığı Kapı’’ şarkısıyla 2004 yılında büyük bir başarı yakalayan Demet Akalın M TV ve Kral TV Müzik ödüllerinde yılın şarkısı ödülünü almış bulunmaktadır. Bu şarkının klibinde sıkça tek göz işaretinin yapmakta ve illüminati’ye dikkat çekmektedir. Ayrıca İlluminatiye hizmet veren önemli isimlerden biri de Türkiye’de müzik sektöründe önemli bir isim olan Tarkan’dır. 2001 yılına kadar tam anlamıyla istediği başarıyı yakalayamayan Tarkan, sonrasında illuminatiye katılmayı uygun bulmuştur. Tarkan, Sabetayist’tir. Yani Müslüman görünümlü bir Yahudi’dir. Tevetoğlu da İbranice bir kelimedir. Ayrıca burada net anlamıyla ortaya çıkmadığı için bahsedilmesi de birçok başka ünlünün bulunduğu da bilinmektedir.

İllüminati Tarihi

İllimünati tarihi denildiğinde ilk olarak 1 Mayıs 1776 tarihi karşımıza çıkmaktadır. Adam Weishaupt isimli hukuk profesörü tarafından kurulmuş gizli bir topluluktur. Sözlük anlamı aydınlanmış olanlar olarak bilinmektedir. Amacı kelime anlamı ile eşdeğer olarak insanları hür kılmak ve dinsel dogmaların sosyal hayata engellemesini önüne geçilmesi amacıyla kurulmuştur. Newtoncu pozitif bilimi geliştirmek için kurulmuş olmasına rağmen dünya siyasi tarihinin en fazla komplo teorisi almış olan topluluğu olarak dikkat çekmektedir. En başta 5 üyesiyle başlayan İllüminati sonrasında 12 kişilik üyeye ulaşan topluluk, daha sonra 80 kişiye ulaşmış bulunmaktadır.
1874 yılında İllimünati gizli siyasi amaçları olduğu görülerek yasaklanmış bulunmaktadır. Alman filozof Hegel’in katılımıyla topluluğa bir nefes ve canlılık gelmiş bulunmaktadır. Eski parlak dönemlerine geri dönmüştür. İllimünati hegel’in tez-antitez kuramı ile birlikte yeni dünya düzeni düşüncesinin geliştiği bir Ütopya topluluğu haline gelmiştir. Myron Fargan’a göre Fransız İhtilali ve açıklanamayan John F. Kennedy suikasti tamamen İlluminati’nin işidir. Dikkat çeken başka bir nokta ise Hollywood film sektörü dahil günümüzde bu örgütün elindedir. 10 adet yöneticisi ve 300’e yakın alt kadrosu bulunan bu grubun içinde tanınmış ünlüler, sanatçılar ve bankacıların bulunduğu iddia edilmektedir.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir