İngilizce Şahıs Zamirleri (personal pronouns) İngilizce Kişi Zamirleri

ingilizce sahis zamirleri İngilizce Şahıs Zamirleri (personal pronouns) İngilizce Kişi Zamirleri

Bu dersimizde İngilizce şahıs zamirleri yani diğer bir deyişle İngilizce kişi zamirleri adlı dersi işleyeceğiz. İngilizce şahıs zamirleri liselerde genellikle 9. sınıf veya tekrar mahiyetinde 10. sınıf ingilizce derslerinde işlenmektedir.İngilizce Şahıs Zamirleri Kaça Ayrılır?

İngilizce öğrenmek ne kadar gerekliyse bu dili doğru bir şekilde öğrenmek de bir o kadar gereklidir. Bu noktada, ilkokuldan itibaren İngilizce derslerinde ilk olarak karşımıza çıkan konulardan birisi şahıs zamirleri olmaktadır. İngilizce şahıs zamirleri; birçok ders kitabında personal pronouns olarak geçer.

Şahıs adlarının yerini tutan kelimelere şahıs zamirleri (personal pronoun) adı verilir. İngilizce şahıs zamirlerini anlamak son derece kolaydır. Türkçede “babam şehir dışına gitti” cümlesini kurarken “o şehir dışına gitti” gibi bir tabir kullanabiliriz. Kısacası, “o bunu yaptı”, “o şuraya gitti” şeklinde ifadeler ile cümlelerin anlamını bozmadan söyleme ayrıcalığına erişiriz. Bu tür cümlelerdeki “o” bir şahıs zamiridir.


İngilizcede tıpkı Türkçede olduğu gibi üç tekil, üç de çoğul olmak üzere altı farklı şahıs zamiri yer alır. Ancak, tekil şahıs zamirleri arasında bulunan “o”; kendi arasında da üçe ayrılır. Bir başka deyişle, erkek, kadın ve eşya ile hayvan için olmak üzere üç farklı şahıs zamiri kullanımı görülür. İşte bu noktada, Türkçe ile İngilizce arasındaki fark ortaya çıkmaktadır. Türkçede Ahmet, Ayşe ve bir kedi için “o” şahıs zamiri kullanırken İngilizcede her bir birey ya da eşya için farklı bir şahıs zamiri kullanılır.

İngilizce şahıs zamirleri üç farklı durumda bulunmaktadır. Nominative; bir iş yapan yani yalın durumda olan zamir iken objective kendisine bir iş yöneltilen, possessive iyelik durumda olan şahıs zamirlerini simgelemektedir.


Nominative Pronouns

Nominative pronouns; herkesin aşina olduğu şahıs zamirlerini ifade eder. Yani bildiğimiz İngilizce şahıs zamirleridir. Bunlar şu şekildedirler.

 • I – Ben
 • You – Sen
 • He – O
 • She – O
 • It – O
 • We – Biz
 • You – Siz
 • They – Onlar

Şahıs zamirlerini çeşitli örneklerle açıklayabiliriz.

 • I am studying English at this moment.
 • You are such a good person.
 • He does not like sleeping for hours.
 • She had good grades at high school.
 • It is a pen. Do not use it.
 • We are going to visit our grandmother next week.
 • Are you going to join us?
 • They don’t want to come to school.

Objective Pronouns

Kendisine iş yöneltilen anlamına gelen şahıs zamirlerini ifade etmektedir.

 • Me – beni, bana
 • You – seni, sana
 • Him – onu, ona
 • Her – onu, ona
 • It – onu, ona
 • Us – bizi, bize
 • You – sizi, size
 • Them – onları, onlara

Objective pronouns ile ilgili çeşitli örnekler verebiliriz.

 • He is talking about me!
 • I do not want to talk to you!
 • Our primary school teacher doesn’t like him
 • Tolga kissed her. Her reaction was surprising.
 • Give it to me! It is our class boardmarker.
 • My father lied to us. He didn’t return at the end of the month.
 • It doesn’t interest you! Please talk about your business!
 • Sarah didn’t invite them because she had an argument with Melisa.

Possessive Pronouns

İyelik bildiren şahıs zamirleri olarak bilinirler.

 • Mine – benimki
 • Yours – seninki
 • His – onunki
 • Hers – onunki
 • Its – onunki
 • Ours – bizimki
 • Yours – sizinki
 • Theirs – onlarınki

Birçok öğrencinin anlamakta zorlandığı possessive pronouns konusunu birkaç örnekle açıklayabiliriz!

 • Did you know that the notebook is mine?
 • My phone doesn’t working! Please give me yours!
 • The house on the corner is his.
 • The pink bag is hers.
 • You should not judge a book by its cover.
 • This home is ours. You can come anytime you want.
 • The dinner is yours. You can eat now.
 • The cat is theirs. It is very attractive.

İngilizce Şahıs Zamirlerinin Toplu Listesi

 • I: Ben / Mine: Benimki / Me: Beni, Bana
 • You: Sen / Yours: Seninki / You: Sana, Seni
 • He: O / His: Onunki / Him: Ona, Onu
 • She: O / Hers: Onunki / Her: Ona, Onu
 • It: O / It: Ona, Onu / Cansız hayvanlar için “onunki” zamiri bulunmaz!
 • We: Biz / Ours: Bizimki / Us: Bizi, Bize
 • You: Siz / Yours: Sizinki / You: Size, Sizi
 • They: Onlar / Theirs: Onlarınki / Them: Onlara, Onları

İngilizce Şahıs Zamirleri İle İlgili Örnek Cümleler

Şahıs zamirlerini anlamak adına alıştırma yapmak önem taşır. Bu noktada, konuyu anlamanız için örnekler ile açıklık getirmeye çalışacağız.

 • ….. am sitting on the sofa.

Bu cümledeki boşluğa tahmin edebileceğiniz üzere “I” yani ben şahıs zamirinin gelmesi gerekir. To be yardımcı fiilinin birinci tekil şahsa göre çekimlenmiş versiyonu “am” olmaktadır. Bu yüzden, cümlenin doğru yazımı; “I am sitting on the sofa” olacaktır.

 • ….. are watching TV. We shouldn’t disturb them.

Boşluğa “They” yani onlar şahıs zamirinin gelmesi gerekir. “You” zamiri de gelebilirdi. Ancak, devamında “onları rahatsız etmemeliyiz” cümlesi yer aldığı için buradaki gerekli olan şahıs zamirinin üçüncü çoğul şahıs zamiri olan “They” olduğunu söyleyebiliriz.

 • Are … from Turkey? I haven’t seen you before.

Buradaki boşluğa ise “You” yani ikinci tekil şahıs zamiri sen gelmelidir. “They” zamiri de gelebilirdi. Ancak, devamında “seni daha önce burada görmedim” cümlesi geldiği için burada kastedilen kişinin ikinci tekil kişi olduğunu anlıyoruz.

 • … is going home. Do you want to say something to him?

Buradaki boşluğa ise “He” gelmelidir. Üçüncü tekil kişi zamiri olan o kullanılmalıdır. She veya It zamiri de gelebilirdi. Ancak, devamında “ona bir şeyler söylemek ister misin” cümlesi geldiği için burada kastedilen kişinin üçüncü tekil kişi olduğunu anlıyoruz.

 • Look at them! ….. are playing football together.

Buradaki boşluğa “They” gelmelidir. Üçüncü çoğul kişi zamiri olan onlar kullanılmalıdır. Zaten, ilk cümlede “onlara bak” denildiği için burada kastedilenin üçüncü çoğul kişi olduğu anlaşılmaktadır.

 • …. is a wonderful day today.

Buradaki boşluğa “It” gelmelidir. Üçüncü tekil kişi zamiri olan o kullanılmalıdır. “Bugün çok güzel bir gün” anlamına gelen bu cümlede doğru kullanımda üçüncü tekil kişiye ihtiyaç duyulur.

 • ….. are speaking English. Our English lessons are helpful for us.

Buradaki boşluğa “We” gelmelidir. Bir başka deyişle, birinci çoğul kişi zamiri olan biz kullanılmalıdır. Diğer cümlede “İngilizce derslerimiz son derece faydalı” cümlesinden de kastedilenin birinci çoğul kişi olduğu anlaşılmaktadır.

 • Is …. Kevin’s sister?

Buradaki boşluğa ise tahmin edebileceğiniz üzere “She” gelmelidir. Bir başka deyişle, üçüncü tekil kişi zamiri kullanılmalıdır. “He” veya “It” zamiri de kullanılabilirdi. Ancak, “Kevin’s sister” tabirinden dolayı kastedilen kişinin bir dişi olduğu anlaşılmaktadır. Bu yüzden, “She” zamiri gerekli olmaktadır.

 • …. are swimming in the pool. I don’t want to invite you.

Buradaki boşluğa ise “You” gelmelidir. Bir başka deyişle, ikinci tekil kişi zamiri olan sen kullanılmalıdır. “We veya “They” zamiri de gelebilirdi. Ancak, ikinci cümlede “seni davet etmek istemedim” denildiği için buradaki doğru şahıs zamirinin “You” olduğunu söyleyebiliriz.

 • Are …. in the cinema? I can’t see them.

Buradaki boşluğa “They” gelmelidir. Üçüncü çoğul kişi zamiri olan onlar kullanılmalıdır. “You” zamiri de gelebilirdi. Fakat, ikinci cümlede “onları göremiyorum” ifadesi kullanıldığı için buradaki doğru şahıs zamirinin “They” olduğunu söyleyebiliriz.İngilizce Objective Forms Alıştırmalar

 • The teacher always gives the students

Bu cümlede “the students” kısmının altı çizilmiştir. Üçüncü çoğul kişiden bahsedildiği için “the students” yerine “them” zamiri kullanılabilir. Bir başka deyişle, “the teacher always gives them homework” şeklinde tekrardan yazılabilecek bir cümledir.

 • I am reading book to my little sister.

Bu cümlede de “my little sister” kısmının altı çizili olduğunu görüyoruz. Üçüncü tekil kişiden bahsedildiği için “my little sister” yerine “her” zamiri kullanılabilir. Bir başka deyişle, “I am reading book to her” şeklinde tekrardan yazılabilecek bir cümledir.

 • The boys are riding their bikes.

Bu cümlede “their bikes” kısmının altı çizilmiştir. Üçüncü çoğul kişiden (cansız) bahsedildiği için “their bikes” yerine “them” zamiri kullanılabilir. Bir başka deyişle, “The boys are riding them” şeklinde tekrardan yazılabilecek bir cümledir.

 • My father is writing a letter to John.

Bu cümlede ise altı çizili John’un yerine üçüncü tekil kişi gelebilir. John bir erkek ismi olduğu için John yerine “him” şahıs zamiri kullanılabilir. Bir başka deyişle, “My father is writing a letter to him”

 • I don’t know the answer.

Bu cümlede altı çizili olan “the answer” yerine üçüncü tekil kişi (cansız) zamiri olan “it” kullanılabilir. Bir başka deyişle, “I don’t know it” şeklinde tekrardan yazılabilecek bir cümledir.

 • Sally is going to see Maria.

Bu cümlede Maria isminin altı çizilmiştir. Maria bir kadın ismi olduğu için Maria yerine üçüncü tekil kişi zamiri kullanılabilir. Bir başka deyişle, “Sally is going to see her” şeklinde yazılabilir.

 • Open the window, please!

Bu cümlede altı çizili olan “the window” yani pencere kelimesinin yerine üçüncü tekil kişi (cansız) zamiri kullanılabilir. Bir başka deyişle, “open it, please” şeklinde tekrardan yazılabilecek bir cümledir.

 • Can you tell the people the way to the airport, please?

Bu cümlede altı çizili olan “the people” yerine “them” zamiri kullanılabilir. Bu yüzden, cümlenin “can you tell them the way to the airport, please” şeklinde yazılabileceğini söylemeliyiz.

 • The books are for Peter.

Peter bir erkek ismidir. Bu yüzden, Peter yerine üçüncü tekil kişi zamiri kullanılabilir. Cümlenin “the boks are for him” şeklinde yazılabileceğini ifade etmek gerekir.

 • Can you help my sister and me, please?

“My sister and me” altı çizili kısım olarak bana ve kardeşime anlamına gelir. Bu noktada, cümlenin “bize yardım edebilir misiniz” anlamını taşıdığından bahsetmek gerekir. “My sister and me” yerine “us” şahıs zamiri yani birinci çoğul kişi zamiri kullanılabilir. Cümlenin “can you help us, please” şeklinde yazılacağını ifade etmek gerekir.

Possessive Pronouns – Possessive Adjectives Alıştırmaları

 • Is this cup ….. (your/yours)?

Cümlenin akışı itibariyle “yours” gelmelidir. “Bu fincan seninki mi?” anlamı içeren bir cümle olduğu için “yours” kullanılmalıdır.

 • The coffee is ….. (my/mine)

Cümlenin akışı itibariyle “mine” gelmelidir. “Bu kahve benimki” anlamı içeren bir cümle olduğu için “mine” kullanılmalıdır.

 • That coat is ….. (her/hers)

Cümlenin akışı itibariyle “hers” gelmelidir. “Bu ceket onunki” anlamı içeren bir cümle olduğu için “hers” kullanılmalıdır.

 • He lives in …. (her/hers) house

Cümlenin akışı itibariyle “her” gelmelidir. “O, onun evinde yaşıyor” anlamı içeren bir cümle olduğu için “her” kullanılmalıdır. “Her house” yani onun evi şeklinde zamirden sonra isim olduğu için “her” kullanılmalıdır.

 • You might want …… (your/yours) phone.

Cümlenin akışı itibariyle “your” gelmelidir. “Senin telefonun” şeklinde bir kullanım olduğu için “yours” yani seninki yerine “your” kullanılmalıdır.

 • The new car is …… (their/theirs)

Cümlenin akışı itibariyle “theirs” gelmelidir. “Bu araba onlarınki” gibi bir kullanım olduğu için “theirs” kullanılmalıdır. “Their” kullanımı ancak cümlenin “Their car is new” şeklinde kurulmasıyla mümkün olabilirdi.

 • She cooked ….. (our/ours) food

Cümlenin akışı itibariyle “our” gelmelidir. Çünkü, “o bizim yemeğimizi pişirdi” anlamı mevcuttur.

 • Don’t stand on …. (my/mine) foot

Cümlenin akışı itibariyle “my” gelmelidir. Çünkü, “my foot” kullanımı mevcuttur.

 • She gave …. (her/hers) suitcase

Cümlenin akışı itibariyle “her” gelmelidir. “Her suitcase” şeklinde kullanım bulunur. Bir başka deyişle, cümlede zamirin ardından isim vardır.

 • I met …… (their/theirs) mother

Cümlenin akışı itibariyle “their” gelmelidir. “Theirs mother” kullanımı mümkün değildir. Burada, “their mother” kalıbının altı çizili olsaydı onun yerine “theirs” kullanılabilirdi. Ancak, bu cümlede böyle bir kullanım söz konusu değildir.

 • Is this …. (their/theirs) coffee?

Cümlenin akışı itibariyle “their” getirilmelidir. Bir önceki örnekte olduğu gibi cümlede zamirin ardından isim yer aldığı için possessive pronouns kullanılamaz.

 • The grey scarf is … (my/mine)

Cümlenin akışı itibariyle “mine” getirilmelidir. Çünkü, cümlede eşyanın kime ait olduğu vurgulanmak istenmektedir. Aksi takdirde, “this is my grey scarf” şeklinde kullanılması gerekli olurdu.

 • That red bike is …. (our/ours)

Cümlenin akışı itibariyle “ours” getirilmelidir. Bu cümlede de eşyanın kime ait olduğu vurgulanmak istenir. “Kırmızı bisiklet benimki” anlamı olduğu için “ours” kullanılmalıdır.

Sonuç olarak, İngilizcede şahıs zamirleri son derece kolay anlaşılır türdendir. Nominative, objective, possessive olmak üzere şahıs zamirlerinin üç farklı grupta toplandığını söyleyebiliriz. Bol bol alıştırma yapıldığı takdirde konu kolayca anlaşılacaktır.

Hepimiz ilkokuldan bu yana İngilizce dersi görüyoruz. Kimimiz için büyük bir zevk olan bu ders; bazıları için ise bir an önce bitmesi istenen bir eziyete dönmektedir. Ancak, insanların sınırları aşmak zorunda kaldığı günümüz dünyasında İngilizceye matematik veya fen gibi öğrenilmesi zorunlu bir ders olarak bakmamak gerekir. Çünkü, gerek iş hayatında gerekse de günlük hayatın aklınıza gelebilecek her noktasında İngilizce bilmek bir gereklilikten ziyade zorunluluk haline gelmiştir. İnsanların İngilizce ile ilgili olarak önyargıları bu sebepten dolayı rafa kalkmalıdır. 2020’li yıllarda olduğumuz şu günlerde beş yaşındaki bir anaokulu öğrencisinden 35 yaşındaki bir ofis çalışanına kadar herkes İngilizce öğrenmeye çalışmalıdır.

İngilizce’nin Tarihi

Dünyanın İspanyolca ile beraber en çok konuşulan dili olan İngilizcenin tarihini hiç merak ettiniz mi? İngilizcenin ortaya çıkışı MS 5.yy’a dayanmaktadır. O tarihlerde Britanya topraklarını işgal eden üç Cermen kavminin ayak basması ile İngilizcenin günümüze kadar olan yolculuğu başlamıştır. Cermen kavimlerinin yerleştiği dönemlerde Britanya topraklarında Kelt dili konuşuluyordu. Ancak, bu dili konuşanların işgalciler tarafından farklı yerlere sürgün edilmesi birçok şeyi değiştiren bir gelişme olmuştur.

MS 450 ila 1100 yılları arasında yukarıda bahsettiğimiz istilacı Cermen kavimlerinin eski İngilizce adını verdikleri bir dili konuşmalarına rastlanmaktaydı. Ancak, eski İngilizcenin okunuş veya yazılış açısından günümüzün İngilizcesi ile en ufak bir ortak noktası dahi bulunmuyordu. Günümüz İngilizcesine bakıldığında kullanılan kelimelerin birçoğunun yıllar içerisinde değişime uğrasa dahi bahsettiğimiz eski İngilizceden esinlendiğini söylemeliyiz.

1100 yılıyla beraber ise İngilizce gelişime uğrayarak tıpkı Orta Çağ örneğinde olduğu gibi orta İngilizce dönemine girmiştir. Bu dönem; 1500’lü yılların başına kadar devam etmiştir. 1066 yılında Normandiya dükü olarak bilinen Fatih William’ın İngiltere’yi fethedip işgal etmesiyle beraber toplumda dil konusunda birtakım ayrıcalıklar yaşanmaya başlamıştır.

Hindistan’daki kast sistemi örneğinde olduğu gibi halkın alt kesimi İngilizce konuşurken üst sınıftaki insanların ise Fransızca konuşması söz konusu olmuştur. Bu durumun bir sonucu olarak, 14.yy’a gelindiğinde İngilizcenin içerisine Fransızca kökenli kelimeler eklenmesinden dolayı orta İngilizce adı verilen bir dil ortaya çıkmıştır. Bu dilin günümüzdeki kullanımının olmadığını ve hatta anlaşılmasının sınırlı olduğunu ifade etmeliyiz.

İngilizcenin gelişimi dikkate alındığında son sırada modern İngilizcenin geldiğini söyleyebiliriz. Bu dönemin 1500 ila 1800’lü yılları kapsadığını söyleyebiliriz. 16.yy’da yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin bir neticesi olarak Britanya halkı başka topluluklarla iletişim kurmaya başlamıştır. Rönesans ile beraber birçok yeni kelime ve deyimin dile girmesi söz konusu olmuştur.

Ayrıca, matbaanın icadı da basılı statüdeki bir dilin ortaya çıkmasını hızlandıran bir gelişme olmuştur. Bir sonraki süreçte, Endüstri Devrimi ve teknoloji sayesinde yepyeni kelimelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlanmıştır. Buna ek olarak, geçen zaman ile beraber İngiliz İmparatorluğunun yeryüzünün dörtte birini kaplaması da İngilizcenin gelişimini etkileyen bir faktör olmuştur.

Sonuç olarak, İngilizcenin yıllar boyunca birçok değerli aşamadan geçerek bugünlere geldiğini söyleyebiliriz.

Neden İngilizce Öğrenmeliyiz?

1990’lı yılların başından bu yana istisnasız herkes İngilizce öğrenmenin çok gerekli olduğunu söylemektedir. Ancak, birçok kişinin aklında hatrı sayılır bir emek ve harcayarak İngilizce kişi zamirlerini öğrenmenin ne kadar gerekli olduğuna dair soru işaretleri bulunmaktadır. Okullarda İngilizce eğitimi artık anaokulu seviyesine kadar gelmiş durumda! Bunun yanı sıra, İngilizce bilmeden iş hayatında herhangi bir konuma gelmek imkansız! Bir başka deyişle, İngilizcenin iş ve günlük hayatın her noktasında karşımıza çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

 • Anadili İngilizce olan insanların sayısı 400 milyon olarak bilinse de dünya genelinde neredeyse 1.5 milyar insan İngilizce konuşuyor. İş, eğitim, sanat, kültür ve eğlence dünyasının her noktasında İngilizce en geçerli dil olarak kendisini gösteriyor.
 • İngilizce bildiğiniz takdirde küresel değişime ayak uydurabilirsiniz. Bir başka deyişle, dünyanın her bir köşesinde yaşanan gelişmeleri öğrenme imkanınız olacaktır.
 • İngilizce bilirseniz bu dilde yazılmış kaynakları okumak için Türkçeye çevrilmesini beklemek zorunda kalmazsınız. Yalnızca yurt dışına açılma noktasında değil bulunduğunuz yerde de en iyi olma konusunda İngilizceye ihtiyacınız olacaktır.
 • İngilizce sayesinde kendinize olan güveniniz artacaktır. Yapmış olduğunuz işte başarılı oldukça kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Bunun yanı sıra, İngilizce öğrenip konuştukça çevrenizden saygı göreceksiniz.
 • İngilizceyi okuma, dinleme, yazma ve konuşma kriterleri bakımından orta üzeri bir seviyede öğrendiğiniz takdirde karşınıza çıkan iş veya eğitim fırsatlarını hiçbir şekilde kaçırmamış olacaksınız.
 • Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde eğitim dilinin İngilizce olduğunu söyleyebiliriz. Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi gibi okullarda tüm dersler yüzde yüz İngilizce işlenmektedir. İngilizce bildiğiniz takdirde bu okulların hazırlık atlama sınavlarını geçebilirsiniz. Ayrıca, bölümünüzdeki derslerinizde de başarılı olabilirsiniz.
 • Son olarak, İngilizce şahıs zamirlerini öğrenmenin beyin gelişimi açısından son derece önemli olduğunu söylemeliyiz. Herhangi bir yabancı dili öğrenirken beyniniz alışkın olduğu düşünme sisteminden farklı bir teknik ile çalışmaktadır. Farklı cümle yapılarını akıcı bir şekilde konuşup yazdığınız takdirde hem zihninizi hem de hafızanızı geliştirmiş olursunuz.


3 thoughts on “İngilizce Şahıs Zamirleri (personal pronouns) İngilizce Kişi Zamirleri

 1. İngilizce şahıs zamirleri konu anlatımı güzel ancak örnekler biraz daha basit düzeyde olabilirdi.

 2. ingilizce şahıs zamirleri adlı konu anlatımınızı beğendim, almanca konu anlatımlarınızı da oldukça fazla beğeniyoruz.teşekkür

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir