Otizm Nedir, Neden Olur, Otizm Belirtileri, Otizm Tedavisi

Otizm Nedir?İletişim ve sosyal etkileşimle ilgili sorunlar, sınırlı ilgi alanı, tekrarlı davranışlar şeklinde kendini belli eden bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık yaşam boyu devam etmektedir. Kişinin yaşamının ilk üç yılında ortaya çıkmaktadır.

Otizmin Belirtileri

Çocukta başkaları ile göz temasından kaçınması, çocuğa ismi ile seslenildiğinde bakmaması, söylenilen sözcük ve cümleleri duymuyor gibi davranması, bir takım sözcüklerin tekrarlı bir şekilde alakasız ortam ve yerlerde söylenmesi, parmak yordamı ile bir şeyi gösterememe, çocuğun yaşıtlarının oynadığı oyunlara karşı ilgisiz tavırlar sergilemesi, yaşıtlarına göre konuşmada geri kalınması, sallanma, çırpınma ve aşırı hareketlilik gibi davranışlar gözlenmektedir. Bu belirtilere ek olarak gözlerin belirli bir noktaya takılıp kalınması, eşyaların döndürülmesi, sıraya dizilmesi, rutin olarak yaşanan değişikliklere aşırı tepkiler verilmesi, çocuğu kucaklanmak istenmesinde yönelmeme ve tepki gösterme şeklindeki davranışlar da eklenmektedir. Çevreye karşı ilgisiz olabilmektedir. Bir cisme ya da bir parçaya bağlanabilmektedirler. Normal öğrenme metotlarına, tehlikelere ve acıya karşı duyarsızlardır. Yemek yemeleri düzensizdir.

Otizmde Tedavi Yöntemleri

Rahatsızlığın tedavi sürecindeki başarıyı etkileyen en önemli nokta erken teşhis olmasıdır. Otizm etkisi ve şiddeti çocuktan çocuğa farklılık göstermektedir. Bu nedenle de tedavi süreci, yoğunluğu ve şiddeti de değişmektedir. Yine kişiye olarak belirlenebilecek bir yöntemle uygulanana tedavi süreci sonucu otizmli çocuklar iyi reaksiyonlar göstermektedir.

Otizmin Alt Tipleri Nelerdir?

Asperger Sendromu; bu genel olarak otizmli çocuklarda karşılaşılan sosyal ilişkilerdeki ve iletişimdeki problemlere ek olarak kısıtlı ilgi alanları görülmektedir. Çok kısıtlı alanlarda derinlemesine bilgi sahibidirler. Ancak zamanla konuşmaya başlarlar. Normal veya üstün zekâya sahip olmalarının yanında mekanik oyuncaklara ilgilidirler. Davranışsal sorunlarla karşılaşırlar.

Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu; genellikle 3-4 yaşlarında kendini gösterir. Ve bu rahatsızlığın tanısı için 10 yaşından önce gelişme gerekmektedir. Aktivitelerde artış, huzursuzluk, kaygı ve daha öncesinde kazanılan yeteneklerin hızlı bir şekilde kaybedilmesi şeklinde kendini gösterir.

Rett Sendromu; bu rahatsızlık sadece kızlarda görülen bir rahatsızlıktır. En belirgin belirtisi ise normal bir doğumun ardından ilk beş ay normal bir gelişme ve sonrasında bebeğin başının büyümesinin zamanla durması ve kafa çapında karşılaşılan küçülmedir. Bu çocuklar elini bir amaç doğrultusunda kullanmaktan vazgeçer ve tipik el hareketleri ile ayrılırlar. Konuşmaları gelişmez ve yürümeye başlayan çocukların yürümelerinde bozulmalar görülür.

Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk ( Atipik Otizm ); yaygın gelişimsel bozukluk, şizofreni, şizotipal kişilik bozukluğu veya çekingen kişilik bozukluğu için gerekli tanı ölçütleri karşılanmaması durumunda ve mevcut belirtilerin tanı koymak için yetersiz kalması durumunda bütanı konulmaktadır.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir