ŞİZOFRENİ NEDİR?

ŞİZOFRENİ NEDİR?
Beyinde salgılanan bazı maddelerin iletişim bozukluğu nedeni ile açığa çıkan bir hastalıktır. Bu hastalık beyin fonksiyonlarında değişikliklere neden olan bir hastalıktır. Bu hastalık aktif ve pasif olarak iki dönemden oluşur. 15 – 25 yaş aralığında daha çok görülen bir hastalıktır.
ŞİZOFRENİ NEDENLERİ NELERDİR?
Birbirinden farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Beyin yapısının sağlıklı olarak çalışabilmesi için ise beyin hücrelerinin sürekli iletişim halinde olması gerekmektedir. Bu iletişimin ve düzenin de sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi için de dopamin, serotenin ve asetilkoli adı verilen maddelerin sağlanması gerekmektedir. Ve bu dopamin maddesinde oluşan bazı etkiler nedeni ile beyin iletişiminde bazı bozuklukların oluşması nedeniyle şizofreniye neden olmaktadır. Şizofreni hastalığının oluşması yavaş yavaş olabileceği gibi birden bire ortaya çıktığı durumlar da olabilmektedir.
Şizofreninin ilk ortaya çıkan nedenler farklılık gösterebilmekle birlikte hastalığın ileri evrelerinde ise belirtiler her hasta için aynıdır. Ayrıca tedavi sonrasında tam olarak düzeltilemeyen ya da ortadan kaldırılamayan nedenler söz konusudur. Bu durumlarda kendi kendisine konuşmak, ses duymak, bitkinlik ve bitkin bir hal hastalığın ileri boyutunda ortaya çıkabilen belirtilerdendir.
Şizofreniye neden olan başka bir madde ise kalıtımsal unsurlardır. Yani aileden de geçiş yaparak ortaya çıkabilmektedir. Bu unsurdan kaynaklı oluşacak şizofreni hastalığı 10 hastadan birinin hastalık nedenini oluşturmaktadır.
Şizofreni hastalığının nedenleri arasında çevresel nedenler de söz konusudur. Örneğin; bebeklikte çeşitli enfeksiyonlara maruz kalma, çocukluk döneminde fiziksel ya da cinsel istismara maruz kalma, doğum sürecinde düşük oksijen durumu gibi nedenler de bu hastalığa kaynaklık etmektedir.
ŞİZOFRENİ BELİRTİLERİ
Hastanın ilerlemediği dönemde ise ortaya çıkabilecek belirtilere bakılmak gerekirse; iştahsızlık, ilgisizlik, yorgunluk, uyku bozuklukları, alınganlık, sinir bozukluğu, uyku bozukluğu, cinsel istek artışı, dini inançlarda artma, kişisel bakımı aksatma durumu, şüpheci tavırlar sergileme, sonradan içki ve sigaraya başlanması gibi belirtiler görülebilmektedir. Bu hastalığın tüm belirtiler görülebileceği gibi hepsinin görülmemesi gibi durumlar da söz konusudur.
Basit şizofreni hastalarında; içine kapanıklık, sosyal çevreden uzaklaşma, düşünce ve düşünme kabiliyetinde kopukluk ve anlamsız ve alakasız sözcüklükler sarf etme gibi durumlar söz konusudur. Ve olmayan sesleri duyma, olmayan şeylerin görülmesi gibi durumlar söz konusudur. Duygularda azalma, hareket etmede güçsüzlük, odaklanmada zorluk gibi belirtiler görülmektedir. Şizofrenide saldırganlık gibi davranışların görülmesi de düşüktür. Ancak alkol ya da madde bağımlısı olan hastalarda saldırgan davranışlar baskın olabilmektedir.
ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ
Şizofreni tedavisi ilaç ve terapi yöntemleri ile tedavi edilmektedir. İlaç tedavisinin uygulanması sırasında antipsikotik ilaçlar kullanılmaktadır. Kullanılan bu ilaçlar hastalığı tam anlamıyla tedavi edilemese de hastalığın belirtilerinin hafifletilmesinde etkili olmaktadır. Bu ilaçların hastalığın belirtilerini hafifletilmesi noktasında etkili olabilmesi için uzun süreli kullanılması gerekmektedir. Ve hastanın yaşam kalitesinin artırılması hedeflenir. Tedavi sürecinde terapi yönteminin kullanılmasında aynı zamanda ilaçla da desteklenmelidir. Terapiler haftada 1 – 2 kez uygulanmakla beraber terapiler 10 hasta ile birlikte yapılır.
Hastalığın tedavisinde kullanılan bir başka yöntem ise EKT isimli bir yöntemdir. Kesinliği tam olarak kesinleşmemiş olmamakla birlikte kafanın sağ ve soluna yerleştirilen Elekrotlar ile beyinde bozulan dengenin tekrar kurulması hedeflenir.

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.