Ü Harfi İle Başlayan Almanca Kelimeler

Almanca Ü Harfiyle Başlayan Kelimeler ve Cümleler. Değerli arkadaşlar aşağıdaki Almanca kelime listesi üyelerimiz tarafından hazırlanmış olup bazı eksikler olabilir. Bilgi vermek maksadı ile hazırlanmıştır. Forum üyelerimiz kendi çalışmalarını yayınlayabilmektedirler. Sizler de forumumuza üye olarak Almanca ders çalışmalarınızı yayınlayabilirsiniz.Burada Ü harfi ile başlayan Almanca kelimeler yer almaktadır. Eğer günlük hayatta Almanca en çok kullanılan kelimeleri öğrenmek isterseniz şuraya tıklayınız : Almanca Kelimeler

Şimdi kelime listemizi verelim:

üben (intr.) alıştırma yapmak
über … erstaunt / entzückt sein hayran akalmak (-e)
über … reden -e hakkında konuşmak
über die Grenze fahren, die Grenze passieren sınırı geçmek
über dies und jenes (reden) şundan bundan (konuşmak), laklak etmek, gevezelik etmek, havadan sudan konuşmak
über dieses Thema, darüber bu konuda
über ein Thema diskutieren bir konu üzerinde tartışmak
über ein Thema reden bir konu üzerine konuşmak
über etw. mit jmdm. einen Vertrag schließen anlaşma yapmak (-de ile)
über ihn / sie sprechen onun hakkında konuşmak
über jmdn. herziehen, schwatzen, lästern, sich beschweren laf etmek
über, hinsichtlich hakkında
überall her taraf, her yerde
überaus, ziemlich, in hohem Maße, einigermaßen gayet; oldukça
überdrüssig werden (einer Sache / Person), müde sein bıkmak (-den)
übereinander birbirinden
Übereinstimmung zeigen mit -e uyum göstermek
überempfindlich alınganlık
Überfluss, Fruchtbarkeit bereket
Überfluss; Breite bolluk
übergeben; zugeben; (an)liefern; nachgeben, weichen teslim etmek (-e) (-i)
übergroß, riesig (Mensch) <=> sehr klein iri, iri yarı <=> ufacıkk
überlaufen taşmak
überlegen Sie mal bir düşünün
Überlegenheit üstünlük
übermenschlich insan üstüübermorgen yarından sonra, öbürgün, ertesi gün
übernachten gecelemek, konaklamak
übernachten; über Nacht bleiben, die Nacht verbringen geceyi geçirmek
übernehmen devrolmak
überragend, überlegen üstün
überrascht werden basılmak
Überraschung sürpriz
überreichlich bol bol
überschreiten, überwinden aşmak
übersehen görmezden gelmek
übersetzen; wenden, (um)drehen, umblättern çevirmek (-i); tercüme etmek
Übersetzer, Dolmetscher çevirmen, tercüman
Übersetzung çeviri, tercüme
Überstunden fazla mesai
Überstunden machen fazla mesai yapmak
übertragen werden (Krankheit) bulaşmak
übertragen, übergeben devretmek
übertragend, berichtend naklen
übertreiben abartmak
überzeugend inandırıcı
Überzeugung kanı
Übung alıştırma
Ülkü gefällt das Geschenk Ülkü hediyi beğeniyor
Ülkü gefiel das Geschenk hediye Ülkü’nün hoşuna gidiyor = Ülkü hediyeyi beğeniyor
ünterdrückt werden ezilmekBunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.