Almanca Fiiller (Görüntülü video Almanca dersi)

Almanca fiiller, Almanca fiiller konusu, Almanca fiiller konu anlatımı, Almanca fiiller örnekler, Almanca fiil örnekleri, Almanca’da fiiller, Almanca fiiller dersi, Almanca fiiller video ders.Bu dersimizde Almanca Fiiller ve fiil çekimlerini işleyeceğiz.
Evet, kabul etmek gerekir ki, Almanca’da fiiller ve fiil çekimleri İngilizce’deki kadar kolay değildir, düzenli fiiller, düzensiz fiiller, ayrılan, ayrılmayan derken işler karışıp gidebilir.
Ancak basitten zora doğru bir öğrenme stratejisi ile karıştırmadan anlamak ve öğrenmek mümkündür.
Almanca’da en basitinden bir fiil çekimi şöyledir;
finden:bulmak (fiili)

Ich find e
Du finde st
Er,Sie,Es finde t
Wir finde n
Ihr finde t
Sie finde n

görüldüğü gibi her şahıs farklı ekler almaktadır, her zamanın farklı bir ekle oluşturulduğu da düşünüldüğünde biraz zor gibi gelebilir ancak sistemli bir çalışma ile bu işin üstesinden gelebilirsiniz.

Almanca’da düzenli fiiller ve düzensiz fiiller olmak üzere iki fiil çeşidi vardır.
Şimdi bir noktaya daha dikkatinizi çekelim.
Yukarıdaki çekimde görüldüğü gibi fiillerin mastar eklerini kaldırdık ve geriye kalan fiilin köküne ekler getirerek fiili çekimledik.Fakat Almanca’da fiillerin çok büyük bir bölümünü bu şekilde çekimlenmesine karşın, bu kurala uymayan 200 kadar düzensiz fiil de mevcuttur.

Eğer bir fiilin kökü, fiil çekimlenirken değişmiyorsa o halde bu fiil Düzenli Fiildir denir.
Fakat fiilin kökü çekimlenirken değişiyorsa (değişmesi gerekiyorsa) bu fiil için Düzensiz Fiildir denir.


Fiili çekimlerken fiil kökünün değişip değişmeyeceğini nereden bileceğiz diye sorarsanız;
Bu soruyu cevaplayabilmeniz için bütün düzensiz fiilleri ezberlemeniz gerekir.
Bu aşamada sadece günlük hayatta en çok kullanılanları ezberleyerek işe başlayabilirsiniz.
Fakat şunu özellikle belirtelim ki, bu fiilleri ve çekimlerini ezberlemekten başka bir yol maalesef yok.
Almanca ‘da hangi fiillerin düzenli fiil olduğunu, hangi fiillerin düzensiz fiil olduğunu mutlaka bilmemiz ve ezberlememiz gerekiyor.

Şimdi hocamızın basit ve anlaşılır videosunu izleyerek dersimizi pekiştirelim:

RİSALE-İ NUR’DAN VECİZELERÖmür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gâyesi; Hâlık-ı Kâinat’ı tanımak ve O’na îmân edip ibâdet etmektir.

En bahtiyar odur ki : Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya fedâ etmesin.

Hâlık-ı Rahmân’ın ibâdından istediği en mühim iş, şükürdür.

Amelinizde Rızâ-yı İlâhî olmalı. Eğer O râzı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

Bu dünya fanidir. en büyük dava, baki olan alemi kazanmaktır. insanın i’tikadı sağlam olmazsa, davayı kaybeder.

Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.

Sultan-ı kâinat birdir, her şey’in anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir.

NAMAZIN EHEMMİYETİ NEDİR? TIKLA ÖĞRENİNSANIN EN BÜYÜK DAVASI NEDİR? TIKLA ÖĞRENLİSEDE GÖRDÜĞÜMÜZ DERSLER ALLAH’I BİZE NASIL TANITTIRIYOR? TIKLA ÖĞRENGençlik Rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar.

Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, âhiret mes’uliyetinden ve kabir azabından ve zevâlinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücâzâtlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder.
.
.
.
Eğer istikamet dairesinde gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i İlâhiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrat olarak âhirette gayet parlak ve bâki bir gençlik netice vereceğini, başta Kur’ân olarak çok kat’î âyâtıyla bütün semâvî kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Madem hakikat budur. Ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet, bazan bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette, gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lâzım ve elzemdir.

almancax ekibi başarılar diler…Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.