Almanca olumsuz cümleler

almanca dersi calisan ilkokul ogrencisi Almanca olumsuz cümleler

Değerli arkadaşlar bu ders işleyeceğimiz konu cümle türlerinde birisi olan Almanca Olumsuz Cümleler. Almanca olumsuz cümleler konu anlatımı dersimiz forum üyelerimiz tarafından hazırlanmış olup ders notu mahiyetindedir. Bilgi amacıyla yazılmıştır.Almancada olumsuz cümleler fiil ve özneye göre değişirler. Cümleye olumsuzluk veren anlam fiil cümlelerinde bahsedilen işin yapılıp yapılmadığı ile ilgili olurken isim cümlelerinde bahsedilen her neyse var olup olmadığı ile ilgili olur. Almanca cümlede olumsuzluk ifadesi kein ve nicht sözcükleri ile sağlanır.

Almanca Olumsuz Cümleler

Almanca Olumsuz Cümleler başlıklı dersimizi işlerken kein kullanımı, nicht kullanımı, kein ve nicht birlikte kullanımı ve diğer olumsuzluk ifade eden kelimeleri ayrı başlıklar halinde işleyeceğiz.

Almancada kein kullanımı

Almancada kein kullanımı artikeli belirsiz isimler ve artikeli olmayan isimler ile bir arada kullanılmaktadır. Ayrıca kein kullanılırken belirsiz artikelin aldığı ein eki gibi, ismin haline göre uygun olan takıyı alabilir.

Artikeli Belirsiz Olan İsimler

Das ist ein Buch. / Das ist kein Notizbuch.

Bu bir kitap. / Bu bir defter değil.

Ich habe meine Katze. / Ich habe keinen Hund.

Benim kedim var. / Benim köpeğim yok.

Artikeli Olmayan İsimler

Ich mache Sport. / Ich spiele keinen Sport.

Spor yapıyorum. / Spor yapmıyorum.

Der Hund liebt Fleisch. / Kühe mögen kein Fleisch.

Köpek et seviyor. / İnek et sevmiyor.

Almancada nicht kullanımı

 Olumsuzluk bildiren nicht birçok farklı kullanıma sahiptir. Bu farklılıkları aşağıda örnek cümlelerle ifade etmeye çalışacağız.

Fiiller ile:

Ich mag es nicht zu lesen. / Ben okumayı sevmiyorum.

Artikeli olan isimler ile:

Das sind nicht meine Feder, es gehörtdir. / Bunlar benim kalemim değil, senin.

Özel isimler ile:

Das ist nicht Paris, Budapest. / Burası Paris değil, Budapeşte.

Sıfatlar ile:

Du bist nicht krank. / Sen hasta değilsin.

Zamirler ile:

Er kam nicht zu mir, er kam zu dir. / O bana gelmedi, sana geldi.

 Zarflar ile:

Ich gehe nicht oft ins Kino. / Ben sık sık sinemaya gitmiyorum.

Kein ve nicht birlikte kullanılması

Almancada bazı durumlarda olumsuzluk bildiren bu iki kelime aynı anda kullanılabilir. Bu özel durum isi ve fiil birleşerek fiil oluşturursa karşımıza çıkar.

Mein Bruder kann nicht Geige spielen. / Kardeşim keman çalamıyor.

 Almancada olumsuzluk bildiren diğer kelimeler.

 Almancada hayır anlamına gelmekte olan nein sözcüğü olumsuzluk bildirir ve soru cümlelerine cevap olarak kullanılır.

Kommst du zu uns? / Nein

Bize gelecek misin? / Hayır

Almancada bazı zıt anlamlı kelimelerin de cümle içinde kullanıldığı zaman olumsuzluk ifade ettiği görülür. Bu kelimeleri aşağıda verilen tabloda görebilirsiniz.

Almanca Sözcük Almancada Zıt Anlamı Türkçe Karşılığı
immer nie / niemals Her zaman – hiçbir zaman
irgendwo nirgendwo Bir yerde – hiçbir yerde
irgendwohin nirgendwohin Bir yere – hiçbir yere
etwas nichts Bir şey – hiçbir şey
jemand niemand Birisi – hiç kimse


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir