Almanca Zamirler, Şahıs ve İyelik Zamirlerine Örnekler

Sevgili arkadaşlar bu dersimizde Almanca Zamirleri, Şahıs ve İyelik Zamirlerini inceleyeceğiz (bir önceki derslerimizde zaten bu konuyu incelemiştik) şimdi ise örnekler vererek Almanca şahıs ve iyelik (sahiplik) zamirleri konusunu daha iyi anlamanızı sağlayacağız.Almanca şahıs ve şahıslara bağlı iyelik (sahiplik) zamirleri

Almanca şahıs zamirleri:

ich (ben)
du (sen)
er (o eril)
sie (o dişil)
es (o nötr)
wir (biz)
ihr (siz)
sie (onlar)
Sie (siz
, nazik ve resmi hitapta sen yerine kullanılır.)

Yukarıdaki şahıs zamirleri listesine bakarsanız sie kelimesinin 3 anlamı olduğunu görürsünüz.
sie zamirinin hangi anlamda kullanıldığını cümlenin gidişinden, örneğin fiil çekiminden rahatlıkla anlayabiliriz.
Şahıs zamirleri, cümlede en çok özne olarak kullanıldıkları için önemli bir konudur.Hepsinin tek tek ezberlenmesi şarttır.
Aslında Almanca şahıs zamirleri ile çok karşılaşacağınız için bu zamirlerin aklınızdan çıkma ihtimali de bulunmuyor 🙂

Almanca iyelik (sahiplik) zamirleri

Şahıs Erkek-Nötr Dişi
ich : ben mein : benim meine : benim
du : sen dein : senin deine : senin
er : o (erkek) sein : onun seine : onun
sie : o (dişi) ihr : onun ihre : onun
es : o (nötr) sein : onun seine : onun
wir : biz unser : bizim unsere : bizim
ihr : siz euer : sizin eure : sizin
sie : onlar ihr : onların ihre : onların
Sie : siz (nazik) Ihr : sizin Ihre : sizin


Şimdi bu tablonun küçük bir analizini yapalım ve gerekli olan bilgileri verelim:
Tabloda önce şahıs zamirini verdik ki sahip olan kişi belli olsun.Yani solda ilk yazılanlar şahıs zamirleridir, sonrakiler bu şahsa bağlı iyelik zamirleridir.
Tabloda mavi renk ile yazılanlar erkek cins isimlerle birlikte kullanılacak olanlardır.
Örneğin benim babam cümlesinde baba kelimesi eril cins olduğu için mavi renkle yazılan iyelik zamiri kullanılacaktır.
Benim annem cümlesi için ise pembe renkli yazılan iyelik zamiri kullanılacaktır.Çünkü anne (Mutter) kelimesi dişil cinstir ve Mutter kelimesinin artikeli die artikelidir.

Almanca şahıs zamirleri ve Almanca iyelik zamirleri konusu ile ilgili örnekler alttaki videomuzda mevcuttur.
Başarılar dileriz.

RİSALE-İ NUR’DAN VECİZELER

Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gâyesi; Hâlık-ı Kâinat’ı tanımak ve O’na îmân edip ibâdet etmektir.

En bahtiyar odur ki : Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya fedâ etmesin.

Hâlık-ı Rahmân’ın ibâdından istediği en mühim iş, şükürdür.

Amelinizde Rızâ-yı İlâhî olmalı. Eğer O râzı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

Bu dünya fanidir. en büyük dava, baki olan alemi kazanmaktır. insanın i’tikadı sağlam olmazsa, davayı kaybeder.

Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.

Sultan-ı kâinat birdir, her şey’in anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir.

NAMAZIN EHEMMİYETİ NEDİR? TIKLA ÖĞREN İNSANIN EN BÜYÜK DAVASI NEDİR? TIKLA ÖĞREN LİSEDE GÖRDÜĞÜMÜZ DERSLER ALLAH’I BİZE NASIL TANITTIRIYOR? TIKLA ÖĞREN

Gençlik Rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar.

Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, âhiret mes’uliyetinden ve kabir azabından ve zevâlinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücâzâtlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder.
.
.
.
Eğer istikamet dairesinde gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i İlâhiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrat olarak âhirette gayet parlak ve bâki bir gençlik netice vereceğini, başta Kur’ân olarak çok kat’î âyâtıyla bütün semâvî kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Madem hakikat budur. Ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet, bazan bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette, gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lâzım ve elzemdir.

almancax ekibi başarılar diler…Bunları da beğenebilirsin
1 yorum
  1. anan diyor

    baban

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.