Almanca Saatler (die uhrzeit), Almanca Saatleri Söyleme, Wie spät ist es?

Bu dersimizde Almanca saatler konusunu işleyeceğiz. Almanca saatler konu anlatımı; Almanca saat kaç sorma, Almanca saat söyleme, resmi ve halk dilinde saatleri sorma ve söyleme başlıkları altında özetlenebilir.Öncelikle şunu önemle belirtelim ki Almanca’da saati söyleyebilmek için Almanca sayılar konusuna hakim olmak en azından Almanca 1’den 100’e kadar sayıları çok iyi bilmek lazımdır.

Almanca sayıları tam olarak bilmeden saatleri söyleyebilmemiz zordur. Almanca sayıları tam olarak güzelce öğrenmediyseniz öncelikle sayıları güzelce öğrendikten sonra Almanca saatler konusuna çalışmalısınız. Sayıları bilmeden almanca saatleri öğrenemezsiniz. Bir de Almanca saatleri öğrenirken Türkçede söylediğimiz gibi düşünmemek lazımdır. Detayları aşağıda vereceğiz. Almanca saatler konusu yine diğer birçok konumuz gibi günlük hayatta oldukça sık kullanılmasından dolayı çok çok önemli bir konudur ve iyice öğrenilmesi gerekir, bol bol tekrar yapılması gerekir.

Almanca saatler konusu genellikle lise 9. sınıfların eğitim müfredatında yer almakta olup 10. ve 11. sınıflarda da görülmesi muhtemeldir. Almanca saatler adlı bu dersimizde aşağıdaki konular ayrıntılarıyla birlikte incelenecektir:

 • Almanca saat nasıl sorulur?
 • Almanca tam saatler nasıl söylenir?
 • Almanca buçuklu saatler nasıl söylenir?
 • Almanca çeyrekli saatler nasıl söylenir?
 • Almanca saat ve dakika nasıl söylenir?


Biz bu dersimizde Almanca saatleri olabildiğince her yönüyle ele almaya çalışacağız. Bu dersimizde Almanca tam saatleri, yarım saatleri, çeyrek saatleri ve dakika söylemeyi öğreneceğiz. Ayrıca Almanca saatin kaç olduğunu sormayı ve söylemeyi öğreneceğiz. Ayrıca resmi saatler ile günlük konuşmalardaki saatleri söyleme cümlelerini de öğreneceğiz. Saat kavramı bir zaman dilimidir, yine sitemizde bulunan Almanca günler konusu da bir zaman kavramı olarak öğrenilmelidir. Ayrıca yine sitemizde bulunan Almanca aylar adlı konu da Almanca saatlerden sonra öğrenilmesi gereken konulardandır. Ayrıca yine dilerseniz bunları öğrendikten sonra Almanca mevsimler adlı konumuza da göz atabilirsiniz.

Şimdi yavaş yavaş Almanca saatler adlı konumuza giriş yapalım. Almanca saati sorma ve Almanca sati söyleme konusu genellikle okullarda 9. sınıf öğrencilerine öğretilir, bununla birlikte 9. sınıfta Almanca dersi almayan ya da alan ancak yeteri kadar almayan öğrencilere 10. sınıfta da Almanca saatler konu anlatımı verilebilir.

Bildiğiniz gibi bir gün 24 saattir. Bizler günlük konuşmalarımızda saat sabah sekiz de olsa akşam sekiz de olsa saat kaç dendiği zaman hep sekiz deriz. Yani saat yirmi demeyiz. Günlük konuşmalarda bu geçerlidir. Ancak resmi konuşmalarda, örneğin radyoda, televizyonda, haberlerde ve benzeri ortamlarda saat söylenecekken akşam ise saat yirmi denir, sabah ise saat sekiz denir. Biz günlük konuşmalarda 12 saat üzerinden konuşuruz, ancak resmi konuşmalarda 24 saat üzerinden konuşulur ve 12 den sonraki sayılar da kullanılır.

ALMANCA SAAT NASIL SORULUR?

 • Almanca saatler : die Uhrzeit

Almanca’da saatler aşağıdaki kalıp kullanılarak sorulur.

Almanca Saat Sorma

1. Wie spät ist es?
2. Wieviel Uhr ist es?

Wie spät ist es? ve Wieviel Uhr ist es? soru kalıpları Almanca’da saat kaç? anlamına gelir. İki kalıbı da kullanabilirsiniz, ikisi de aynı anlama gelir.
Almanca’da saat bu şekilde sorulur.

Görüldüğü gibi bu Almanca kalıplar İngilizce’deki What is the time? ve What time is it? soru şekline de bir benzerlik arz ediyor.

Ek bilgi olarak spät kelimesindeki ä harfinin ne anlama geldiğini, nasıl okunduğunu ve klavyesinde bu harf olmayan arkadaşların bu ä harfini nasıl yazabilecekleri hususunda geniş kapsamlı bilgiler Almanca Alfabesi başlıklı konumuzda anlatılmıştır. Dileyen arkadaşlar o konumuzu okuyabilirler.Almanca Saat Söyleme

Almanca’da saatin nasıl sorulduğunu öğrendikten sonra şimdi de saatlerin nasıl söylendiği konusunu ele alalım.Almanca’da saatler günlük konuşmalarda yani resmi olmayan (Informell) konuşmalarda 1-12 arasındaki rakamlarla ifade edilirler. (örneğin saat 3’te, saat beşte gibi)
Resmi görüşme ve yazışmalarda ise (Formell) 12-24 arasındaki rakamlar kullanılır. (örneğin saat 20.00-saat ondokuz otuz gibi).

 • Almanca’da Formell (Offiziell) Saatler
 • Almanca’da Informell (Inoffiziell) Saatler

Almanca’da saatlerin söylenmesi hususunda resmi ve gayri resmi kullanım farkı vardır.Günlük hayattaki kullanıma gayri resmi kullanım denir, Informell denir veyahut Inoffiziell denir.Dolayısıyla karşınıza saatleri Informell söyleme ya da saatleri Inoffiziell söyleme diye bir şey çıktığı zaman günlük hayatta kullanılan gayri resmi söyleniş olduğunu biliniz.

Aynı şekilde, karşınıza saatleri Formell söyleme ya da saatleri Offiziell söyleme diye bir şey çıktığı zaman da resmi hayatta, resmi kurumlarda, haberlerde, televizyonda, radyoda kullanılan resmi kullanım olduğunu biliniz.

O halde Almanca saatler konusunu hem günlük hayatta kullanılan gayri resmi yani Informell kullanım açısından hem de resmi kullanım yani Formell açısından değerlendirmek lazımdır.Biz öncelikle günlük hayatta kullanılan Informell kullanımı göreceğiz.Informell kullanımı öğrendikten sonra konumuzun sonunda Formell kullanıma da örnekler vereceğiz.

İlk olarak Almanca’da tam saatlerin söylenmesi ile konumuza başlayalım.Almanca Tam Saatleri Söyleme

İlk olarak tam saatleri ele alalım. Bu konuya hakim olabilmeniz için sayıları ezbere bilmeniz gerekir.
Tam saatlerin söylenmesinde izlenecek yöntem aşağıdaki gibidir:

Es ist …….. Uhr.

Almanca Tam Saatlere Örnekler:

 • Saat 5 : Es ist fünf Uhr
 • Saat 7 : Es ist sieben Uhr
 • Saat 8 : Es ist acht Uhr
 • Saat 9 : Es ist neun Uhr
 • Saat 10 : Es ist zehn Uhr
 • Saat 12 : Es ist zwölf Uhr

Es ist fünf Uhr

Saat beş

Es ist vier Uhr

Saat dört

Es ist zehn Uhr

Saat on

Es ist elf Uhr

Saat onbir

Almanca’da tam saatlerin söylenmesi gayet kolay olup yukarı verdiğimiz örneklere ek olarak bir de aşağıdaki görseli örnek olarak verelim.

Almanca Saati Söyleme
Almanca Saati Söyleme

Şimdi Almanca’da buçuklu saatlerin nasıl söylendiğine bakalım.Almanca Buçuklu Saatleri Söyleme

Almanca’da buçuklu saatler aşağıdaki yöntem izlenerek söylenir.

Almanca Buçuklu Saatleri Söyleme

Es ist halb ….(+1)….

Yukarıdaki kalıpta noktalar ile boş bırakılan yere, içinde bulunulan zaman değil, bir saat ilerisi söylenir.Yani eğer saat dört buçuk ise, noktalı yere dört rakamı değil, beş rakamı getirilir.
Halb kelimesi buçuk anlamına gelmektedir.
Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

 • Saat dört buçuk : Es ist halb fünf
 • Saat beş buçuk : Es ist halb sechs
 • Saat altı buçuk : Es ist halb sieben
 • Saat on buçuk : Es ist halb elf

Es ist halb sieben

Saat altı buçuk

Es ist halb zwei

Saat bir buçuk

Es ist halb fünf

Saat dört buçuk

Es ist halb vier

Saat üç buçuk

Es ist halb zehn

Saat dokuz buçuk

Es ist halb elf

Saat on buçuk

Es ist halb neun

Saat sekiz buçuk

Almanca’da buçuklu saatler halk arasında günlük konuşmalarda kısaca aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi de söylenebilir:

 • halb sieben : altı buçuk
 • halb acht : yedi buçuk
 • halb elf : on buçuk
 • bir buçuk : halb zwei
 • iki buçuk : halb drei
 • üç buçuk : halb vier

Burada önemli olan, kesinlikle unutulmaması gereken nokta, bir saat ilerisini kullanmak gerektiğidir.

Şimdi de Almanca buçuklu saatleri söyleme ile ilgili resimli örnekler verelim.
Resimli örnekler konunun daha iyi anlaşılarak akılda kalıcı olmasına da yardımcı olmaktadır.

Almanca Buçuklu Saatleri Söyleme
Almanca Buçuklu Saatleri Söyleme

* Almanca’da buçuklu saatler söylenirken bir saat ilerisini söylemeyi unutmayınız.

Almanca Çeyrekli Saatleri Söyleme

Almanca’da çeyrekli saatleri söylemeyi çeyrek geçiyor ve çeyrek var olarak iki aşamada inceleyeceğiz.

Almanca Saatler
Almanca Saatler

Es ist Viertel nach ………………………………..

Es ist Viertel vor ………………………………….

Yukarıda verdiğimiz kalıplar Almanca çeyrekli saatleri söylemek için kullanılmaktadır.

 1. Es ist Viertel nach …………………. kalıbı “çeyrek geçiyor” anlamındadır. Nokta ile boş bırakılan yere saat kaçı çeyrek geçiyor ise o sayı getirilir.
 2. Es ist Viertel vor …………………. kalıbı “çeyrek var” anlamındadır. Nokta ile boş bırakılan yere saat kaça çeyrek var ise o sayı getirilir.

Bu arada unutmadan şunu da belirtelim, Almanca çeyrekli saatleri söyleme kalıbında bulunan “Viertel” kelimesi “çeyrek” anlamına gelmektedir ve bu kelimenin baş harfi daima büyük yazılır.

Almanca Saat Çeyrek Geçiyor Nasıl Denir?

Almanca’da saatleri söylerken çeyrek geçiyor aşağıdaki kalıpta gösterildiği gibi söylenir:

Es ist Viertel nach ……………

Yukarıdaki kalıpta, nach sözcüğü “geçe-geçiyor” anlamına gelir. Saat kaçı çeyrek geçiyor ise noktalı yere o sayı getirilir. Örneğin saat 3’ü çeyrek geçiyor ise o halde noktalı yere de üç yani “drei” yazılması gerekir. Viertel kelimesi çeyrek anlamına gelmektedir. Şimdi vereceğimiz örneklerle konu daha iyi anlaşılacaktır.

Es ist Viertel nach vier

Saat dördü çeyrek geçiyor

Es ist Viertel nach sieben

Saat yediyi çeyrek geçiyor

Es ist Viertel nach neun

Saat dokuzu çeyrek geçiyor

Es ist Viertel nach elf

Saat onu çeyrek geçiyor

Es ist Viertel nach zwölf

Saat onikiyi çeyrek geçiyor

Es ist Viertel nach zwei

Saat ikiyi çeyrek geçiyor

Es ist Viertel nach drei

Saat üçü çeyrek geçiyor

Es ist Viertel nach sechs

Saat altıyı çeyrek geçiyor

Almanca çeyrekli saatlere başka örnekler:

 • Saat beşi çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach fünf
 • Saat sekizi çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach acht
 • Saat dördü çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach vier
 • Saat yediyi çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach sieben

Almanca Saat Çeyrek Var Nasıl Denir?

Almanca’da saatleri söylerken çeyrek var aşağıdaki kalıpta gösterildiği gibi söylenir:

Es ist Viertel vor ……………

Yukarıdaki kalıpta, vor sözcüğü “var, kala” anlamına gelir. Saat kaça çeyrek var ise noktalı yere o sayı getirilir. Örneğin saat 4’e çeyrek var ise o halde noktalı yere de dört yani “vier” yazılması gerekir. Viertel kelimesi çeyrek anlamına gelmektedir. Şimdi vereceğimiz örneklerle konu daha iyi anlaşılacaktır.

Es ist Viertel vor neun

Saat dokuza çeyrek var

Es ist Viertel vor zehn

Saat ona çeyrek var

Es ist Viertel vor elf

Saat onbire çeyrek var

Es ist Viertel vor zwei

Saat ikiye çeyrek var

Es ist Viertel vor vier

Saat dörde çeyrek var

Es ist Viertel vor drei

Saat üçe çeyrek var

Es ist Viertel vor zwölf

Saat onikiye çeyrek var

Es ist Viertel vor fünf

Saat beşe çeyrek var

Es ist Viertel vor sechs

Saat altıya çeyrek var

Almanca çeyrekli saatlere başka örnekler:

 • Saat beşe çeyrek var : Es ist Viertel vor fünf
 • Saat sekize çeyrek var : Es ist Viertel vor acht
 • Saat dörde çeyrek var : Es ist Viertel vor vier
 • Saat yediye çeyrek var : Es ist Viertel vor sieben

Almanca Saatleri Dakikalı Olarak Söyleme

Almanca’da dakikalı saatler aşağıdaki örneğe göre teşkil edilirler.

Es ist ……… vor/nach ………

Yukarıdaki dakikalı saatleri söyleme kalıbında birinci noktalı yere dakikayı, ikinci noktalı yere ise saati getireceğiz.

Burada vor kelimesinin var-kala anlamına geldiğini ve nach kelimesinin geçe-geçiyor anlamına geldiğini az önce de belirtmiştik.

Es ist …………………….. nach ………………………..

Es ist …………………….. vor  …………………………

Yukarıdaki kalıplarda nach kelimesi geçiyor, geçe anlamına gelir, vor kelimesi ise var, kala anlamına gelir. Mesela saat onu beş geçiyor gibi bir saat söylemek için “nach” kelimesi kullanılır. Saat ona beş var gibi bir saati söylemek için ise “vor” kelimesi kullanılır. Yukarıdaki kalıplarda ilk noktalı yere dakika getirilir, ikinci noktalı yere ise saat getirilir. Bunu kesinlikle unutmayınız. Aksi halde saati yanlış söylersiniz. Şimdi Almanca dakikalı saatleri söyleme örneklerimizi görelim.

Es ist fünf nach zehn.

Saat onu beş geçiyor

Es ist zehn nach zwei

Saat ikiyi on geçiyor

Es ist zwanzig nach drei 

Saat üçü yirmi geçiyor

Es ist fünfundzwanzig nach vier 

Saat dördü yirmibeş geçiyor

Es ist elf nach sieben

Saat yediyi onbir geçiyor

Es ist zehn nach fünf

Saat beşi on geçiyor

Şimdi de saat beşe on var tarzındaki Almanca saatlere örnekler verelim.

Es ist fünf vor fünf
Saat beşe beş var

Es ist zehn vor drei
Saat üçe on var

Es ist zwanzig vor acht
Saat sekize yirmi var

Es ist acht vor zwei
Saat ikiye sekiz var

Es ist zehn vor vier
Saat dörde on var

Es ist zwanzig vor sechs
Saat altıya yirmi var

Es ist zwanzig vor sieben
Saat yediye yirmi var

Şimdi hem var hem de geçiyor cinsinden Almanca saatlere örnekler verelim:

 • Saat üçü yirmi geçiyor : Es ist zwanzig nach drei
 • Saat üçe yirmi var : Es ist zwanzig vor drei
 • Saat beşi kırk geçiyor : Es ist vierzig nach fünf
 • Saat beşe kırk var : Es ist vierzig vor fünf
 • Es ist zehn nach zwei : Saat ikiyi on geçiyor
 • Es ist zwanzig nach drei : Saat üçü yirmi geçiyor
 • Es ist fünfundzwanzig nach fünf : Saat beşi yirmibeş geçiyor
 • Es ist elf nach sieben : Saat yediyi onbir geçiyor
 • Es ist fünf vor fünf : Saat beşe beş var
 • Es ist zehn vor vier : Saat dörde on var
 • Es ist zwanzig vor neun : Saat dokuza yirmi var
 • Es ist acht vor elf : Saat onbire sekiz var

Almanca saatleri öğrenebilmek için öncelikle almanca sayılar konusuna hakim olmak gerekir demiştik.
Sitemizde almanca sayılar araması yaparak dilerseniz bunlara da göz atabilirsiniz:

Almanca Saatleri Formell – Offiziell (Resmi) Söyleme

Yukarıdaki tüm konu anlatımlarımızı resmi hayatı dikkate almayarak, günlük hayatta kullanılan biçimiyle yaptık. Ancak resmi konuşma ve yazışma gibi durumlarda saatler 24 saat üzerinden söylenir. Örneğin öğlen saat iki olduğunda ondört denir. Ayrıca resmi saatlerde aşağıda vereceğimiz kalıp kullanılır. Şimdi bu gibi durumlar için de birkaç örnek verelim:

Almanca’da radyoda, televizyonda, haberlerde ve benzeri yerlerde saatler şu şekilde yazılır veya söylenir.

Es ist ……………………. Uhr ………………………

Yukarıdaki kalıpta ilk noktalı yere saati getiririz, ikinci noktalı yere ise dakikayı getiririz.

Es ist zehn Uhr zwanzig

Saat onu yirmi geçiyor

Es ist drei Uhr zehn

Saat üçü on geçiyor

Es ist sieben Uhr vierzig

Saat yedi kırk (yediyi kırk geçiyor)

6:50 : Es ist sechs Uhr fünfzig

9:40 : Es ist neun Uhr vierzig

22:55 : Es ist zweiundzwanzig Uhr fünfundfünfzig

Almanca Saatleri Formell – Offiziell (Resmi) Söylemeye Başka Örnekler:

 • Es ist zehn Uhr zwanzig : Saat onu yirmi geçiyor
 • Es ist acht Uhr fünfundzwanzig : Saat sekizi yirmibeş geçiyor
 • 7. 40 Es ist sieben Uhr vierzig
 • 10. 45 Es ist zehn Uhr fünfundvierzig
 • 20. 55 Es ist zwanzig Uhr fünfundfünfzig
 • 22.30 Es ist zweiundzwanzig Uhr dreißig

Son olarak aşağıda yer alan ve sizler için hazırlamış olduğumuz FORMELL – INFORMELL saat örneklerini içeren görselimizi de mutlaka iyice incelemenizi tavsiye ederiz.

Almanca Saat Sorma ve Söyleme
Almanca Saat Sorma ve Söyleme

Almanca saatler konusunu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bu konu diğer konularımız gibi Almanca saatler hakkında yazılan en geniş kapsamlı bir rehber niteliğinde olup başka kaynaklara ihtiyaç bırakmamaktadır. Almanca öğrenme hayatınızda hepinize başarılar dileriz.

Almanca derslerimiz ile ilgili her türlü soru, görüş ve önerilerinizi almancax forumlarına ya da altta bulunan yorum kısmına yazabilirsiniz. almancax eğitmenleri sorularınızı bekliyor.

Başarılar dileriz.


ALMANCA QUIZ UYGULAMASI YAYINDA

Değerli ziyaretçilerimiz, quiz uygulamamız Android mağazasında yayınlandı. Telefonunuza yükleyerek Almanca testler çözebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla aynı anda yarışabilirsiniz. Ödüllü bilgi yarışmasına uygulamamız üzerinden katılabilirsiniz. Yukarıdaki linke tıklayarak Android uygulama mağazasında uygulamamızı inceleyebilir ve yükleyebilirsiniz. Zaman zaman düzenlenecek olan para ödüllü bilgi yarışmamıza katılmayı unutmayın.


BU SOHBETİ SAKIN İZLEME, DELİ OLURSUN
Bu makale aşağıdaki dillerde de okunabilir


Bunları da beğenebilirsin
87 Yorumlar
 1. berkay diyor

  hocam iyi güzel dionda bu almancada dijital saatleri nasıl yapçaz mesela sekiz 30 gibi ?

 2. Anonim diyor

  Çok güzel olmuş teşekkürler afiyet olsun

 3. sedanur demir diyor

  Çok güzel

 4. ozan samet diyor

  teşekür ederim işime yaradı daha fazla şeyler eklene bilir başarılar

 5. seda moloğlu diyor

  Çok teşekkürler ama nasil sorulduğu yok

 6. İsimli Kahraman diyor

  Teşekkürler . 😀

 7. muhittin diyor

  Çok güzel olmuş çok teşekkür ederim

 8. Anonim diyor

  Güzel ama, dijital saatlerin okunuşu, nasıl soru sorulduğu felan eksin. Daha iyi olabilirdi.

 9. Anonim diyor

  Harika olmus

 10. beren cevheroğlu diyor

  Güzel hazırlanmış.Emeği geçen kişilere teşekkür ediyorum

 11. kgb diyor

  harika kaç derstir hocanın anlatamadıgını 10 dk da ogrendim hazırlayanlardan Allah razı olsun

 12. Defuq diyor

  Güzel tekrar oldu. Emekleriniz için saolun

 13. zayn malik hayranı diyor

  Çok güzel hazırlanmış emeğinize sağlık 🙂

 14. büşbüşbüş diyor

  Çok harika :)) Allah RAZI olsun inşaallah

 15. nur kalem diyor

  saatlerin sonuna Uhr eklenmesi gerekmiyor mu

  1. Anonim diyor

   sadece tam saatlerde gerekiyo

 16. Anonim diyor

  çok sağolun…

 17. Zafer Samet diyor

  Gerçekten başarılı ama tek sorun şimdilerde “formel ve informel” olarak ayrılıyor keşke sizde bu konuyu iki başlık altında anlatsaydınız 🙂

 18. reis1 diyor

  abi danke schön

 19. ertuğrul diyor

  Saat dört buçuk : Es ist halb fünf yamlış yazmışsınız fünf değil vier :))

  1. ertuğrul diyor

   sonradan fark ettim baya yanlış varmış Saat dört buçuk : Es ist halb fünf
   saat beş buçuk : Es ist halb sechs
   Saat altı buçuk : Es ist halb sieben
   saat 10:30 : Es ist halb elf

   1. almancax diyor

    MERHABA, VERMİŞ OLDUĞUMUZ ÖRNEK CÜMLELERDE HERHANGİ BİR YANLIŞLIK YOKTUR.
    SİZ EKSİK ÖĞRENMİŞSİNİZ.

   2. Ahmet diyor

    Almanca buçuk saatlerde bir üstü yazılır yanlış değil yani.

   3. Anonim diyor

    Sen yanlış biliyorsun bence buçuklu saatlerde Almancada bir sonraki saat söylenir

  2. almancax diyor

   MERHABA, VERMİŞ OLDUĞUMUZ ÖRNEK CÜMLELERDE HERHANGİ BİR YANLIŞLIK BULAMADIK.

  3. Burak diyor

   Ertuğrul bir saat ilerisini söylemek kural. Yani bilmeden yorum yazman saçma olmuş kardeşim.

   1. Anonim diyor

    harika müthiş süper çok iyi almanca saatler konusu çok güzelll tebrikler almancax

  4. Anonim diyor

   buçuk larda 1 saat ilerisi söylenir

 20. Anonim diyor

  Lutfen çeyrek kala 20 kala karşı falan ekleyin

 21. ali diyor

  aynen yanlışlık var.sonradan Saat dört buçuk : Es ist halb fünf
  saat beş buçuk : Es ist halb sechs
  Saat altı buçuk : Es ist halb sieben
  saat 10:30 : Es ist halb elfr
  burda

  1. Kerem diyor

   1 saat ilerisi söylenir buçuklu saatlerde gayet doğru.

 22. Hesna Güzel diyor

  Merhaba, sayı kısımlarını keşke sayısal olarak yazsaydınız inanın çok daha iyi olurdu. Mesela Saat beşi kırk geçiyor demişsiniz ve cevap olarakta Es ist vierzig nach fünf demişsiniz. Neden 6’ya yirmi var değil?

  1. almancax diyor

   Sitemizde saatler ile ilgili çok çeşitli ve istediğiniz tarzda alıştırmalar mevcuttur efendim.
   Saygılar..

 23. Anonim diyor

  almancax’ a güvenim sonsuz

 24. eylem diyor

  Gerçekten çok iyi bir site … ÇOK faydalı..Teşekkürler almancax 🙂

 25. Ahmet diyor

  Almancax Sınavıma çok yardımcı oldun teşekkürler ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 26. Anonym diyor

  Çok sağolun

 27. Şiki şiki baba diyor

  Kaç tane site gezdim en iyi anlatım burda on numara beş yıldız?

 28. Gurdal diyor

  Cok iyi anlatilmis saolun

 29. Kaan diyor

  Size ne kadar teşekkür etsem az. öğretmenin saatlerle ilgili yazdırdıklarından daha açıklayıcı… Teşekkürler……

  1. Anonim diyor

   çok iyi hazırlanmış almanca ödev yardımı oluyor bunlar bize
   9. sınıflar almanca derslerinde yardımcı oluyor

 30. Batu diyor

  Elinize kolunuza sağlık aptal aptal sitelerde bi tane istediğimi bulamadım

 31. Anonim diyor

  ÇOK DOĞRU ÇOK GÜZEL BİR SİTE
  ALMANCA SAATLER KONU ANLATIMI HARİKA

 32. Anonim diyor

  ALMANCA SAATLER HARİKA YAAAAAAA
  MÜTHİŞ ALMANCA KONU ANLATIMI VAR BU SİTEDE

 33. Sen diyor

  Teşekkürler

 34. gizem diyor

  Çok güzel

  1. Anonim diyor

   Evet cok uze

 35. Seda diyor

  Harikka tesekkur ederim ellerinize saglik bana cok yardimci oldu

 36. Anonim diyor

  ben bu kadar güzel almanca ders anlatan başka bir site görmedim, sınıfça derslerimizi hep bu siteden çalışıyoruz, almanca öğretmenimiz bize hep bu siteyi tavsiye ediyor.

 37. yaren diyor

  ya allah razı olsun ya o kadar işime yaradı ki allah ne muradınız varsa versin.

 38. Ahmetcan diyor

  Çok iyi olmuş yapanların eline sağlık

 39. Anonim diyor

  Muhteşem

 40. Misafir diyor

  Çok teşekkürler

 41. Rabia diyor

  Yha siz adamsınız eyvallah

 42. Recep diyor

  Abi mukemel ya almanca hocam büyle anlatmıyor.

 43. Neva diyor

  Mükemmelsiniz çok tessekur ederim

 44. Derya diyor

  Superrr gençlik

 45. azeri gardaş diyor

  çok gözel bir site çok yaqşır ben açıkcası çok beqendim

 46. Anonim diyor

  almanca saat söyleme kolaymış yaaa çok saolun almancax

 47. Petek diyor

  Emeğinize sağlık yardımlar için çok teşekkür ederim..

 48. Ahmet diyor

  Valla siz olmazsanız ben napardim bilmiyorum sizin sayenizde bunuda öğrendim çok teşekkürler

 49. heci diyor

  sinavda yardimcim oldu tenkyou so mach

 50. Hıtler diyor

  Teşkkürler yapanların eline sağlık

 51. KFC eatbox diyor

  İlk defa almancadan bişi yapabildim .. teşekkürler almancax

 52. İbrahim çelik diyor

  Gerçekten güzel hazırlanmış.emeğinize sağlık çok yardımcı oldu.

 53. Sezar juniir diyor

  22:30 kısmında bir yanlışlık olabilir mi

  1. Almanca Eğitim Merkezi diyor

   Merhaba, evet bir yanlışlık olmuş, ters yazılmış, uyarınız üzerine derhal düzeltildi.
   İlginiz, uyarınız ve dikkatiniz için teşekkür eder başarılar dileriz.

 54. Buğra diyor

  Es esr perfekt

 55. mary diyor

  danke schön

 56. Anonim diyor

  bir yerde sayılarda yanlış yazmişsınız ama sınavımda yardımcı da oldu

 57. rumeysa diyor

  Almanca saatler konu anlatımı mükemmel olmuş ya, biz de okulda bu siteden çalışıyoz derslerimizi walla bu site olmazsa almanca dersinden kalmıştık

 58. HANDAN diyor

  ALMANCA SAATLER HARİKA BİR KONU ANLATIMI OLMUŞ YA ELLERİNİZE SAĞLIK. BUCA FEN LİSESİNDEN SELAMLAR HERKESE MİLLET HUUUU

 59. DERYA diyor

  ALMANCA SAATLER KONUSU ANCAK BU KADAR GÜZEL, BU KADAR ANLAŞILIR VE BU KADAR AYRINTILI ANLATILABİLİRDİ.
  DAHA İYİSİ OLAMAZ.
  SİZ BU İŞİ BİLİYORSUNUZ SAYGI DEĞER ALMANCAX.COM EKİBİ.
  SELAMLARIMI SUNUYORUM.
  ÜNİVERSİTEDE ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUYAN DİĞER ARKADAŞLARIMLA BİRLİKTE SİTENİZİ TAKDİRE ŞAYAN BULUYORUZ.
  ÇOK SAĞOLUN, İYİ Kİ VARSINIZ GERÇEKTEN.

 60. ferdi diyor

  almanca saat kaç nasıl denir?

 61. seda diyor

  Almanca saatler konusu ne kadar güzel anlatılmış tek kelimeyle harika! resmen bayıldım. bu site gerçekten almanca öğretiyor.
  Gerçek bir eğitim portalı yapmışsınız helal olsun diyorum. diğer siteler gibi üfürükten içerikler yok.
  insanlar gerçekten bir şeyler anlasın öğrensin diye emek harcanmış, gerçekten tebrik ve takdir ediyorum sizleri.

 62. ayla diyor

  Ben bu sitenin konu anlatımına bayılıyorum, ya bu kadar mı güzel anlatılır, gerçekten tebrik ederim 🙂

 63. HEDİYE diyor

  ALMANCA SAATLER ANCAK BU KADAR GÜZEL ANLATILABİLİRDİ GERÇEKTEN ÇOK DETAYLI BİR KONU ANLATIMI. EN GÜZEL ALMANCA SAATLER KONU ANLATIMI BU.

 64. mahmut diyor

  harika bir almanca saatler konusu olmuş en güzel konu anlatımı teşekkürler

 65. zübeyde diyor

  sayenizde almanca saatleri de öğrendim çoook teşekkürler

 66. bedri diyor

  almanca saatler bana çok karışık geliyordu ama biraz toparladım sanırım

 67. MarlinReums diyor

  Классный сайт про спортивные упражнения

 68. selçuk diyor

  çok güzel bir konu anlatımı olmuş saatleri öğrendim sayenizde

 69. GULSAH diyor

  ALMANCA SAATLERİ ÖĞRENDİK

 70. dundar diyor

  ALMANCA SAATLERİ SÖYLEMEYİ ÖĞRENDİM SONUNDA

 71. markus diyor

  harika bir konu anlatımı işte almanca saatler böyle anlatılır!

 72. Charlesapere diyor

  очень интересно, но ничего толкового

 73. Normandew diyor

  + за пост

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.