ANKARA’DA GEZİLEBİLECEK YERLER

ANKARA’DA GEZİLECEK YERLERAnıtkabir

– Ankara’da gidilebilecek noktaların başında yer almaktadır.
– Ekim 1944’te başlanan inşaat 9 yılda ve 4 aşama şeklinde tamamlanmıştır.
– Toprak seviyesinin ayarlanması ve aslanlı yolu kapsayan inşaat 1944 – 1945’te yapılmıştır.
– Mozole ve tören alanını kapsayan inşaat 1949 ve 1950’de yapılmıştır.
– Anıta çıkan yollar, aslanlı yol, tören meydanı, mozole üst döşemesine ait taşların döşemesini kapsamaktadır. 1950’de yapılmıştır.
– Şeref hölü ve çevresinin döşemesini kapsayan dördüncü aşama 1950 1953’te yapılmıştır.

Hamamönü

– Mehmet Akif Ersoy’un Kurtuluş Savaşı döneminde milletvekilliği yaptığı sırada konakladığı ev Mehmet Akif Ersoy Müzesi olarak anılmaktadır.
– 250’ye yakın konağın Superbetin bulunduğu bölgede 19. Yüzyıl Osmanlı Mimarisinden izler barındırmaktadır.
– Örneğin; burada yer alan Karacabey Hamamı; 1440 boyunda Oğuz Boylarından olan Celalettin Karacabey tarafından inşa ettirilmiş bir hamamdır.

Ankara Kalesi

– İlk inşa edildiği dönem hakkında kesin bir tarih yoktur.
– Şehre hâkim bir manzarası olan tepeye kurulmuştur.
– İç kale ve dış kale olarak ikiye ayrılmaktadır.
– Kaleyi oluşturan taşlar 8 – 10 metre yüksekliğe kadar büyük bloktan oluşurken, üst kısımlar tuğlalardan yapılmıştır.
– İç kalede yer alan kulelerin yüksekliği ise 14 ile 16 metre arasında değişmektedir.
– Milattan sonra 600’lerde Sasanilerin burayı tahrip etmesinin ardından Bizanslılar tarafından geri onarılmıştır kale.
– Dönem dönem restore edilen kale Cumhuriyet tarihinde ise 1948’e kadar cumhuriyetimizin ilk müzesi olma özelliği göstermiştir.

Çengelhan Rahmi Koç Müzesi

– Çengelhan 1522 -1523 yıllarında inşa edilmiştir.
– Müzenin açılışı ise Nisan 2005’ e denk gelmektedir.
– Ankara’nın ilk sanayi müzesi olma özelliğini taşımaktadır.
– 7 bin metrekarelik bir alanda kuruludur.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

– Paleolitik çağlardan bugüne dek olan arkeolojik eserlerin kronolojik olarak sergilendiği bir müzedir.
– M. K. Atatürk’ün merkezde Eti Müzesi kurma fikri ile bu müzeye öncülük etmesi ile oluşmuştur.
– Anadolu’da yer alan arkeolojik yapıların sergilendiği müzedir. Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han isimli iki Osmanlı yapıtında yer alır.
– Bu alanda müze için 1938’de başlayan restorasyon çalışmaları 1968’dee tamamlanarak müze faaliyete geçmiştir.
– Müzede sergilenen eserlere bakmak gerekirse kronolojik olarak;
o Paleolitik çağ
o Neolitik çağ
o Kalkolitik çağ
o Eski tunç çağı
o Asur ticaret kolonileri çağı
o Eski Hitit ve Hitit krallığı
o Urartu krallığı
o Lidya dönemi
o M.Ö. 1200’LERDEN günümüze Anadolu uygarlıkları
o Çağlar boyu Ankara şeklinde sınıflandırılabilmektedir.
– İlk olarak Hitit dönemi eserleri sergilenmiştir.
– Müzede yer alan Çatalhöyük şehir planının bulunduğu harita dünyada bilinen en eski haritadır.

Seğmenler Parkı

– 1983’te açılmıştır.
– 67 bin metre karelik bir alana kurulmuş bir yeşil alan özelliği göstermektedir.
– Parkın içerisinde parkın da adını aldığı bir heykel mevcuttur.
İlk Meclis ( Kurtuluş Savaşı Müzesi)
– Meclisin yapımı için inşaat çalışmaları 1915’te başlanmıştır.
– Binanın planı evkaf mimarı Salim Beyce yapılırken inşaat esnasında kolordu askeri mimarı olan Hasip Bey tarafından gerçekleştirilmiştir.
– Aynı zamanda binaya ait en dikkat çeken özellik ise Ankara taşı olarak bilinen Andezit taşından yapılmış olmasıdır.
– 23 Nisan 1920 – 15 Ekim 1924 tarihleri aralığında meclis olarak görev yapmıştır. Bu tarihin ardından ise 1952’ye dek ise Cumhuriyet Halk Fırkasının Genel Merkezi olarak faaliyet gösteren bina 1952 – 1957 tarihleri arasında binanın müzeye dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.
– 23 Nisan 1961’de ise Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ziyaretçilere açılmıştır.
– 1981’de tekrar restore edilen müze 23 Nisan 1981’de Kurtuluş Savaşı Müzesi adını alarak tekrar açılmıştır.

İkinci Meclis

– Cumhuriyet Müzesi olarak anılmaktadır.
– 1924’te kurulmuştur.
– 1923 tarihinde mimar Vedat Tek’in CHF Mahfeli olarak tasarlayarak inşa edilen bina daha sonrasında işlem değiştirmiş ve meclis olarak faaliyet göstermiştir.
– İlk meclisin yetersiz kalmasının ardından ihtiyaç duyulan meclis gereksinimini karşılamıştır.
– 27 Mayıs 1960 tarihine dek işlevini sürdüren meclis 1961 tarihinde meclisin yeni bir binaya taşınmasının ardından Merkezi Anlaşma Teşkilatının binası olarak faaliyetini sürdürmüştür.
– 1979’a kadar bu faaliyetini sürdüren bina daha sonrasında Kültür Bakanlığına devredilmiştir.
– Ön kısmı Cumhuriyet Müzesi olarak planlanan binanın arka kısmı ise Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ait ek hizmet binası olarak kullanılmıştır.
– Müze olan kısım restorasyon çalışmalarının ardından 30 Ekim 1981’de ziyarete açılmıştır.
– 1985’e dek ziyarete açık kalan bina teşhir çalışmaları başlatılmıştır. Ve Ocak 1992’de tekrar ziyarete açılmıştır.

Eymir Gölü

– Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne ait bir göldür.
– Özel bir kanunla 1956!da ODTÜ’ye devredilen arazi 1960’larda yeşillendirilerek, ağaçlandırılmıştır. 1963’te ise Barış Çeşmesi yapılmıştır.
Ulucanlar Cezaevi Müzesi
– İlk adı Cebeci Tevfikhanesi olan cezaevinin zaman içerisisinde aldığı isimlere bakmak gerekirse;
o Cebeci Umumi Hapishanesi
o Ankara Hapishanesi
o Ankara Cebeci Sivil Cezaevi
o Ankara Merkez Kapalı Cezaevi
o Ulucanlar Cezaevi şeklindedir.
– 1925- 2006 tarihleri aralığında faaliyet göstermiş cezaevi 2010 yılına gelindiğinde ise müze olarak ziyarete açılmıştır.
– Cezaevi olarak kullanılmadan önce bir kısmı silah deposu olarak kullanılan binanın bir kısmı ise at yetiştirmek amacıyla kullanılmıştır.
– Ziyaret esnasında Hilton koğuşu, tek kişilik hücreler ve o döneme ait fotoğraf ve belgeler incelenebilmektedir.
Kuğulu Park
– 1958’de yapılan park 1973 – 1977 yıllarında tekrar düzenlenmiştir.
– Kuğu, kaz ve ördekleri ile ön plana çıkan park aslında 24 farklı kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır.
– Sit alanı olarak da belirlenen parkta çeşitli heykelleri görmek de mümkündür.

Tunalı Hilmi Caddesi

– Kuğulu parkın ardından başlayan cadde birçok kafe ve mağazaya ev sahipliği yaparak gençler başta olmak üzere birçok insanın uğrak noktasıdır.

Etnografya Müzesi

– 1930’dan beri faaliyet göstermektedir.
– Selçuklulardan itibaren günümüze dek gelen kültürel birçok eser yer almaktadır.
– Farklı yörelerden toplanmış süs eşyaları, kültürel kıyafetler gibi örnekler görmek mümkündür.
– Müzenin bir diğer özelliği ise M. K. Atatürk’ün na’şının Anıtkabir’e nakline dek burada kalmıştır.
PTT Pul Müzesi
– Dünya pulları, Anadolu Hükümetine ait pullar, Osmanlı Devletine ait pullar, Türkiye Cumhuriyeti Pulları yer almaktadır. Ve bunun yanında 7 ayrı temadan oluşan Tematik pullardan oluşmaktadır.
– Aynı zamanda müze içerisinde geçmişten günümüze posta, istiklal harbinde PTT ve nostaljik PTT alanlarını görmek de mümkündür.
Ziraat Bankası Müzesi
– 20 Kasım 1981’de açılan müze Türkiye’de yer alan ilk ve tek banka müzesi olma özelliğini barındırmaktadır.
– Türkiye bankacılık tarihini gösteren bir müzedir.
Altınköy Açık Hava Müzesi
– 100 yıl öncesine kadar bir köyde yer alması gereken unsurların oluşturulduğu yapay bir köy uygulamasıdır.
– 2 yılda tamamlanmış ve 500 dönüm arazi üzerine kurulmuştur.
– Bir köyde var olması gereken değirmen, köy evi, köy kahvesi gibi ürünler yer almaktadır.

Türk Hava Kurumu Müzesi

– 2002 yılında ziyarete açılmıştır.
– Türk Sivil Havacılık Tarihine ilişkin 747 eser sergilenmektedir.
Kore Anıtı
– Türk Hava Kurumu Müzesi’nin yanında yer alır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ellinci yılında, Kore Cumhuriyeti tarafından 1973’te armağan edilmiştir. Anıtın yanında yer alan duvarda ise Kore’de savaşmış askerlerin adı, baba adı ve rütbeleri yer almaktadır.
– 2010 yılına gelindiğinde ise anıtın yenilenme işlemleri yapılmıştır.

Kocatepe Camii

– 1967 – 1987 tarihleri aralığında inşa edilmiştir. Osmanlı mimari örneklerini görmenin mümkün olduğu caminin halı tasarımında Afyon Ulu Camii örnek alınmıştır.
– Yapının içerisinde yer alan yazılar ise Hamit Aytaç, Mahmut Öncü ve Emin Barın tarafından yazılmıştır.

Mogan Gölü

– Alüvyon set gölleri arasında yer alan bir göldür.
– Gölbaşı’nda yer alan gölde sazan, kadife, gümüş, turna, yayın, kerevit gibi balıklar yer almaktadır.
Harikalar Diyarı
– Ekim 2004’te ziyarete açılan park Harikalar Diyarı kitabında yer alan kahramanların heykellerini de görme olanağı tanımaktadır.

Göksu Parkı

– 2003 yılında yapımına başlanmış ve aynı yıl tamamlanmış yapay bir gölün de bulunduğu bir parktır.
– Piknik alanları mevcut olmakla spor tesisleri de yer almaktadır.
Hava Kuvvetleri Müzesi
– Eylül 1998’te açılmıştır.
– Türk Hava Kuvvetlerinin tarihçesi hakkında bilgilerin olduğu çeşitli sergi ve alanlar mevcuttur.
Atakule
– Ekim 1989’da açılan alışveriş merkezi Türkiye’nin ilk alışveriş merkezi olma özelliği gösterir.
– Alışveriş merkezi ve kule bölümü olarak iki kısımdan oluşur.
Beypazarı
– Türkiye’nin havuç ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan ilçe; eski Ankara konakları ile şirin bir kasaba görünümü oluşturmaktadır.
Soğuksu Milli Parkı
– 1959’da milli park statüsüne kavuşmuş olan parkta; sarıçam, karaçam, köknar ve meşe gibi ağaç türleri ağırlıktadır.

Aqua Vega Akvaryum

– 6000 metrekare bir alan üzerine kurulmuş olan alan 120 ton deniz tuzu kullanılarak oluşturulmuştur.
– 11.500 balık ve omurgasız canlının bulunduğu akvaryumda 120 sürüngen yer almaktadır.
Tabiat Tarihi Müzesi
– Şubat 1968’de hizmete açılmıştır.
– MTA Genel Müdürlüğü’nün kurulduğu günden bugüne dek yapılmış olan araştırma ve incelemelere yer verilmiştir.
– Üç katlı bir bina ve beş ayrı bölümden oluşmaktadır.

Hacı Bayram Veli Cami

– 1427’de yapılan cami 1714 ve 1940 tarihlerinde restore edilmiştir.
– 17 ve 18. Yüzyıla ait camilerin mimari özelliğini barındırmaktadır.

Augustus Tapınağı

– Hacı Bayram Cami’nin yanında yer alan Roma dönemi eseridir.
Estergon Kalesi
– Macaristan’da aynı isimli yapının aynısı olarak inşa edilmiş ve 2005’te açılmıştır.
– Kaleyi ziyaret esnasında; dükkân katı, Ören Köşk Katı, seyir terası gibi bölümler karşınıza çıkmaktadır.
Ankara’da ziyaret edilebilecek diğer noktalara bakmak gerekirse; Julian sütunu, devlet resim ve heykel müzesi, Kızılay meydanı, gençlik parkı, roma hamamı, Atatürk evi müzesi, Gökyay vakfı satranç müzesi, Gordion müzesi, Ahlatlıbel tesisleri parkı, devlet mezarlığı müzesi, vakıf eserleri müzesi, vakıf eserleri müzesi, devlet demiryolları müzesi, Elmadağ kayak merkezi, Sincan evcil hayvanlar parkı, pembe köşk, Sincan evcil hayvanlar parkı, Ankara bağevi, MKE sanayi ve teknoloji müzesi, Kızılcahamam gibi noktalar yer almaktadır.3 thoughts on “ANKARA’DA GEZİLEBİLECEK YERLER

  1. Merhaba benim eklediim makale neden halen oany sürecinde gözüküyor bana yardımcı olurmsunuz

      1. Evet mailinizi gördüm. Geri dönüş sağladığınız için teşekkür ederim. Ben sürekli yazı yazmayı düşünüyorum. Manset resimlerini tamamlayıp tekrar gönderdim. Bilginiz olsun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir