Bildung von Nomen – Almanca’da İsim Türetme

almanya bayragi altinda almanca ogrenen ogrenciler Bildung von Nomen - Almanca'da İsim Türetme

Almanca isimler ve isimlerin yapılışı ayrıca isim türetme kurallarıBildung von Nomen: (İsimlerin Yapılışı)

1. Sıfatların sonuna -e eki getirilerek isim türetilir, Artikel her zaman “die” olur. a,o,u harfleri Umlaut alır.

fern: uzak die Ferne: uzaklık
weit: uzak die Weite: uzaklık
rot: kırmızı die Röte: kırmızılık
grün: yeşil die Grüne: yeşillik
kurz: kısa die Kürze: kısalık

2. -heit, -keit, -igkeit ekleriyle isim türetilir,Artikel hep “die” olur.

der Mensch: insan die Menschheit: insanlık
das Kind: çocuk die Kindheit: çocukluk
dumm: aptal die Dummheit: aptallık
klug: zeki die Klugheit: akıllılık,zeka
höflich: nazik die Höflichkeit: nezaket
wirklich: doğru die Wirklichkeit: doğruluk,gerçek


3. -er ve -in ekiyle sona eren isimler genellikle fiillerden türetilir.
-er eki alan isim hep “der”,-in eki alan ise hep “die” Artikeli alır.

arbeiten: çalışmak der Arbeiter: işçi
die Arbeiterin: işçi (bayan)
lehren: öğretmek der Lehrer: öğretmen
die Lehrerin: öğretmen (bayan)
schneiden: kesmek der Schneider: terzi
die Schneiderin: terzi (bayan)
hören: dinlemek der Hörer: dinleyici
die Hörerin: dinleyici (bayan)

4. -ling ekiyle yapılan isimler hep “der” Artikeli alırlar.

früh: erken der Frühling: ilkbahar
lieb: sevimli der Liebling: sevgili
jung: genç der Jüngling: delikanlı
zwei: iki der Zwilling: ikiz
neu: yeni der Neuling: acemi


5. Şehir adlarının sonuna -er ve -in ekleri getirilerek isim türetilir.Şehir adı sesli ile bitiyorsa, araya -n kaynaştırma harfi olarak gelir. -er ile bitenler “der” Artikeli, -in ile bitenler”die” Artikeli alırlar.

Ankara der Ankaraner: Ankaralı
die Ankaranerin: Ankaralı (bayan)

Trabzon der Trabzoner: Trabzonlu
die Trabzonerin:Trabzonlu (bayan)

Berlin der Berliner: Berlinli
die Berlinerin: Berlinli (bayan)

6. -ung ekiyle fiilden isim türetilir,Artikel hep “die” olur.

prüfen: sınav yapmak die Prüfung: sınav
bestellen: ısmarlamak die Bestellung: sipariş
üben: alıştırma yapmak die Übung: alıştırma
beschreiben: tasvir etmek die Beschreibung: betimleme,tasvir

7. -ei ekiyle biten isimler hep “die” Artikeli alırlar.

waschen: yıkamak die Waescherei: çamaşırhane
das Buch: kitap die Bücherei: kitaplık,kütüphane
backen: pişirmek die Baeckerei: fırın
streiten: kavga etmek die Streiterei: karışıklık, kavga


8. -schaft ekiyle biten isimler hep ” die ” Artikeli alır.

der Freund: arkadaş die Freundschaft: arkadaşlık
eigen: kendi,öz die Eigenschaft: özellik

9. -tum ekiyle yapılan isimler “das” Artkeli alırlar.

reich: zengin das Reichtum: zenginlik
der Held: kahraman das Heldentum: kahramanlık
sich irren: yanılmak das Irrtum: yanılgı

10. -chen ve -lein son ekleriyle küçültme yapılır ve Artikel hep “das” olur. Acıma,sevgi ve şefkat anlatılır.
(Kalın sesliler Umlaut alırlar.)

das Bett. yatak das Bettchen: küçük yatak
die Mutter: anne das Mütterchen: annecik
das Kind: çocuk das Kindchen: çocukcağız
der Bruder: erkek kardeş das Brüderchen: kardeşçikBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir