Mısır Piramitleri

Mısır Piramitleri
Afrika’da yer alan Nil Nehri’nin kıyısında insanoğlunun bilinen en büyük medeniyetlerinden birisi inşa edilmiştir. Bu medeniyette tanrılar için yapılmış olan Mısır Piramitleri ise hala bütün dünyanın dikkatini çekmeyi başaran oluşumlar arasında yer almaktadır. Piramit kelimesi Grekçede ateş anlamında olan piro ile merkezde anlamına gelen amid kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Merkezdeki Ateş anlamına gelmektedir ve bazı inanışlara göre bu piramitlerin dünyanın merkezinde olduğu düşünülmektedir.Mısır Piramitleri Hakkında Bilgiler

Mısır Piramitleri dediğimiz zaman aynı zamanda Dünyanın 7 Harikası içerisinde de yer alan 3 piramit akıllara gelir. Fakat bu piramitlerin tartışıldığı sırada ilk akla gelen piramidin ise krallığın 4’ncü hanedanlığının 2’nci imparatoru Mısır Firavunu olan Khufu’nun bilimsel saptamalarına göre anıt mezar olarak yaptırdığı Büyük Piramit’tir. Bu piramidin MÖ 2560 yılında yaptırıldığı düşünülmektedir. Piramidin diğer bir adı ise Keops Piramidi’dir.
Bu ü tane piramidin tam olarak bir mühendislik ve ustalık başyapıtı olduğunu söyleyebiliriz. Yapıların sahip olduğu dev boyutlar, yerleştiriliş şekiller, kireçtaşı kullanılarak yapılmış olan yapıtların boyutları ve ağırlıkları oldukça dikkat çekicidir.

Mısır Piramitlerinin Tarihi

Mısır Piramitleri hakkında her ne kadar henüz tam olarak bir bilgi yer almıyor olsa da yapıla piramitlerin Firavun’un mumyası ile onun değerli hazineleri ve o devirde yapılmış eşi benzeri olmayan sanat eserlerini saklamak adına yapıldığı düşünülmektedir. Fakat günümüze gelene kadar içerisinde bir sanat eseri veya hazineye rastlanmadı. Dünyada ilk inşa edilmiş olan piramit Sakkara’da yer almaktadır. Yapılışı M.Ö 2620 senesine dayanmaktadır. İlk örneklerde piramitlerin basamaklı şekilde olduğunu görüyoruz ve birçoğu ya tamamlanmamış ya da yapım aşamasında bırakılmıştır. Bu noktadaki ilk örnek M.Ö. 2570 yılında yapımına başlanmış olan Meidum Piramidi’dir. Piramit sekizince basamağın yapılacağı sırada yıkılmıştır.
Piramitleri inşa etmek isteyen kişiler bu durumlardan ders çıkararak daha yüksek piramitler yapabilme adına tabanlarını olabildiğince kalın tutmaya özen göstermiştir. Aynı zamanda eşkenar bir geometri kullanımına da gerek duymuşlardır. Nil Nehri civarında yer alan Dahahur Bölgesi’nde bulunan Bent Piramidi inşa edileceği sırada 3’te 2’lik bölümü tamamlandıktan sonra daha önceden yaşanmış olan tecrübeler baz alınarak eğim açısı düşürülmüştür. Bu yöntemle yükselmeye devam etmiş ve tamamlanmıştır. Sonucunda ise eşi benzeri görülmemiş bir görünüşe sahip olmuştur. Bent Piramidi’nden sonra yapılan bütün piramitler ise daha düşük açılarda inşa edildi.
Önceden tarihçiler ve bilim insanları piramitlerin Mısırlı köleler tarafından yapıldığını düşünüyordu. Fakat 1990 senesinde bir turistin bindiği atın ayağı bir çukura düşer. Bu çukur incelendiği zaman gizemli bir mahzene açıldığı görülür. Açılan bu mahzen piramitlerin yapımı esnasında çalışan ustabaşı ve işçilerin mezarıdır. Mekanın duvarlarının işlemeli olduğu ve ihtişamlı bir görünüşünün olduğu görülmektedir. Bu kadar gösterişli bir mezarın işçi sınıfından olan insanlara yapılmış olması ise burada çalışan kişilerin köle olmadığını gösterir. Daha sonradan bu bölgede yapılmaya başlanan kazılar neticesinde 250’nin üzerinde gömüt bulunmuştur.

Mısır Piramitlerinin Özellikleri

Mısır Piramitleri’ni bu kadar özel yapan ana konunun sahip oldukları özellikleri ve o zamanın teknolojisiyle bunlara nasıl sahip olduklarıdır. Mısır Piramitleri’nin özellikleri arasından bazıları şu şekildedir:

 • -Piramitler, her biri 20 ton ağırlığa sahip olan taşlar kullanılarak inşa edilmiştir. Bu taşların nasıl taşındığı ve temin edildiği bilinmemektedir. Taşların getirilebileceği en yakın mesafenin yüzlerce kilometre uzakta olduğu bilinmektedir.
 • -Yapılan piramit kimin adına yapıldıysa o kişinin odasına yılda 2 defa güneş girer. Güneşin girme tarihleri doğduğu ve tahta çıktığı günlerdir.
 • -Mumyalarda radyoaktif madde bulunmaktadır. Bu yüzden mumyaları ilk bulan 12 bilim insanı kanserden dolayı ölmüştür.
 • -Piramitlerin içi yazları soğuk kışları ise sıcaktır.
 • -Piramitlerin içerisine girildiği zaman radar, ultra sount ve sonar gibi cihazlar çalışmaz.
 • -Piramitlerin üzerinden geçtiği düşünülen meridyen, denizleri ve karaları tam olarak iki eşit parçaya böler.
 • -Piramitlerin içerisinde süt birkaç gün boyunca taze kalır. Sonrasında ise hiç bozulmadan yoğurda dönüşebilmektedir.
 • -Piramitlerin içerisinde suyu 5 hafta beklettikten sonra yüz losyonu olarak kullanabilirsiniz.
 • -Piramidin içerisine bırakılmış olan kirlenmiş su birkaç gün bekledikten sonra arıtılmış hale gelmektedir.
 • -Bitkiler piramidin içerisine konulduğu zaman daha hızlı bir şekilde büyümektedir.
 • -Çöp bidonunun içerisinde yer alan yemek artıkları hiçbir koku oluşmadan piramidin içerisinde mumyalaşabilmektedir.
 • -Yanık, sıyrık ve kesik şeklindeki yaralar piramidin içerisinde daha hızlı bir şekilde iyileşebilir.
 • -Piramitlerde yer alan bazı odaların içerisinde ne olduğu hala tam olarak bilinmemektedir. Araştırmacılardan bazıları ya içerisinde kaybolduklarını ya da birkaç tur attıktan sonra aynı yere geldiklerini belirtmektedir.
 • -Piramitlerin inşası Orion takım yıldızlarının dünyadan MÖ 10500 yılında göründüğü açı ile birebir yaklaşım olarak inşa edildi.

Mısır Piramitlerinin İçinde Ne Var?

Mısır Piramitleri hakkında en fazla merak edilen nokta içerisinde ne olduğu noktasıdır. Taş bloklardan meydana gelmiş olan piramitlerin içerisinde 3 oda olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda Kral Odası ve Kraliçe Odası şeklinde farklı bölümlerde yer almaktadır. Piramitlerde yer alan Kralın Odası diğer boş odaları gösterebilen boşluk gibi bölümler düşünülerek yapılmıştır.
Genellikle Mısır Piramitleri içerisinde yer alan kapılar açılacağı zaman bilim insanları bu anları görüntülemektedir. Birkaç yıl önce piramitlerden birisinde daha önceden açılmamış olan bir kapı açıldı. Bu odada hareketli robotların da yardımıyla bir başka kapı daha bulundu. Fakat bu kapı henüz açılmadı.
Bazı inanışlara göre Mısır Piramitleri’nin içerisinde çok önemli hazineler yer aldığı için bir savunma sistemi ve tuzaklar da kurulmuştur. Fakat yazımızda da belirttiğimiz gibi bu zamana kadar herhangi bir tuzak ile karşılaşılmamıştır.

Mısır Piramitleri Nasıl Yapıldı?

Piramitlerin inşası sırasında geliştirilen tekniklerin yüzyılları aşan bir süre içerisinde geliştirildiğini söyleyebiliriz. Firavun Djoser’in hükümdarlığı evresinde inşa edilmiş olan piramit ilk başta basit bir dikdörtgen şekline sahipti. Sonrasında ise içerisinde odaların ve tünellerin olduğu 6 basamaklı olan bir piramit haline gelmiştir.
Piramitlerin inşası sırasında önemli gelişmelerden birisi ise Firavun Snefru döneminde yaşanmıştır. Bu dönem içerisinde en üç tane piramit inşası yapıldı. İlk doğru piramidin de bu dönemde inşa edildiğini söyleyebiliriz. Firavun Snefru’nun mimarları basamaklı piramitlerin yerine düzgün ve pürüzsüz piramitler inşa etmiştir.
Firavunlar piramitlerin inşasının ilerlemesini takip etmesi için yüksek rütbeye sahip olan devlet adamlarını görevlendirmiştir. Piramitlerin sahip olduğu gelişmiş ve karmaşık planlama mekanizmasının tam olarak anlaşılabilmesi için çalışmaların hala devam ettiğini görebiliyoruz. Yapılan bu araştırmalarda sadece piramitlerin inşaları değil aynı zamanda piramitlerin yanında inşa edilmiş olan tapınakları, mezarlıkları ve tekneleri de inceliyor.

Mısır Piramitlerinin Gizemleri

Mısır Piramitleri’nin çeşitli gizemleri olduğu düşünülmektedir. Bu gizemlerden bazılarını sizlere belirttik. Mısır Piramitleri’nin diğer gizemleri ise şu şekildedir:

 • -Dünya haritasını düz olarak baz alırsanız Mısır Piramitleri’nin tam olarak dünyanın ortasında olduğunu görebilirsiniz.
 • -Üç Gize Piramidi’nin gözlemsel ve geometrik ilkelere dayalı olan bir plan çerçevesinde inşa edildiği ve bu planın da doğrudan doğruya astronomik gözlemlerle hazırlandığı ileri sürülmektedir.
 • -Bazı mason ekolleri ve Gül-Haç sembollerinin Büyük Piramit’teki ritlerdeki derecelerin temsil edildiğine inanılmaktadır.
 • -Piramitlerdeki hem dairenin yüzeyinin hem de kürenin hacminin hesabı yapılabilmektedir.

Mısır Piramitleri’nin yapıldığı dönemdeki teknoloji ile yapılması imkanız gibi görünürken günümüzdeki teknolojiyle bile hala nasıl yapıldığı ve ne tür yöntemlerin izlendiği bilenememektedir. İncelendiği zaman özellikleri gereği Mısır Piramitleri’nin birçok gizeme sahip olduğu görünmektedir. Mısır Piramitleri’nin bu gizeminin hala tam olarak çözülememiş olması tarihin en fazla ilgi çeken yapılarından birisi haline gelmesini sağlamıştır. Piramitlerin içerisinde hangi hükümdarın adına yapıldıysa onun naşı yer almaktadır. Teknolojik olan hiçbir alet piramitlerin içerisinde çalışmadığı için incelemeler çok zor bir şekilde yapılmaktadır. Piramitleri inceleyen kişiler piramitlere bakarak mevsimleri, günleri ve ayları tahmin edebilmektedir.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir