O Harfi İle Başlayan Almanca Kelimeler

almanca dilbilgisi dersleri O Harfi İle Başlayan Almanca Kelimeler

Almanca O Harfiyle Başlayan Kelimeler, Cümleler ve Türkçe Anlamları. Değerli arkadaşlar aşağıdaki Almanca kelime listesi üyelerimiz tarafından hazırlanmış olup bazı eksikler olabilir. Bilgi vermek maksadı ile hazırlanmıştır. Forum üyelerimiz kendi çalışmalarını yayınlayabilmektedirler. Sizler de forumumuza üye olarak Almanca ders çalışmalarınızı yayınlayabilirsiniz.Burada O harfi ile başlayan Almanca kelimeler yer almaktadır. Eğer günlük hayatta Almanca en çok kullanılan kelimeleri öğrenmek isterseniz şuraya tıklayınız : Almanca Kelimeler

Şimdi kelime ve cümle listemizi verelim:

o. k., in Ordnung? tamam mı?
ob – ip … medik-(Poss.)-(n)-(Fallendung)
obdachlos evsiz
Obelisk dikilitaş
oben < => unten yukar(ı)da < => aşağ(ı)da
oben, Oberseite < => unten, Unterseite yukarı < => aşağı
obendrein, außerdem, darüber hinaus üstelik
Oberbefehlshaber başkomutan
Oberbürgermeister büyükşehir belediye başkanı
Oberfläche yüzey
oberflächlich yüzeysel
oberflächlich (etw. oberfl. machen); Kölscher Wisch üstün körü
Oberseite, nach oben, über, auf; oben, auf üst; üstüne; üstünde
Oberst miralay, albay
Obhut, Asyl finden sığınmak (-e)
obligatorisch, verpflichtend, zwingend, notwendig, unvermeidlich mecburi, zorunlu, zaruri
Obst meyve, meyva
Obst-, Gemüsehändler / -laden manav
Obstkuchen meyveli pasta
Obstsalat meyva salatası
Obstsorten meyvalarObstsorten der Saison, Früchtekorb karışık meyva
obwohl er gestern kam dün gelmesine rağmen
Obwohl man bei einem solchen Wetter keinen Hund vor die Tür jagt bin ich einkaufen gegangen. İnsan bu havada köpeğini bile sokağa atmadığı halde (atmaması rağmen) alışverişe çıktım.
Ochse öküz, sığır
Ochse (auch Schimpfwort) öküz
oder ya da, veya
oder richtiger … daha doğrusu…
Ofen soba
offen gestanden; auf gut Deutsch açıkçası
offen sprechen açık konuşmak
offen, geöffnet; öffentlich; halbnackt, obszön; hell, klar (Farben) < => geschlossen, gedeckt, versteckt, heimlich; dunkel, gedeckt açık < => kapalı / gizli; koyu
offenbar, wohl anlaşılan
offiziell, amtlich resmi (resmen)
Offizier subay
oft, öfter sıksık
Oh Gott Aman Allah!
Oh weh eyvah
ohne … zu merken farkında olmadan (-in)
ohne Fett yağsız
ohne Widerrede, widerspruchslos itiraz etmeden, itirazsız
ohne zu, ohne dass – meden, (- meksizin)
ohne Zwischenfall olaysız
ohnegleichen, beispiellos eşsiz
ohnehin nasıl olsa
ohnmächtig baygın
Ohr kulak
Ohrfeige, Backpfeife tokat
Ohrring küpe
Okra bamya
Oktober ekim
Oktopus ahtapot
Oleander zakkum
Olive zeytin
Olivenöl zeytinyağı
Oma nine
Omelett omlet
Omelett mit Hühnerleber tavuk ciğerli omlet
Omelett mit Wurst sucuklu omlet
Onkel amca. dayı
Onkel (Bruder des Vaters); (Anrede an ältere Männer) amca
Onkel, Bruder der Mutter dayı
Opa dede


Oper opera
Operation ameliyat
Operation (med.) ameliyat (tı)
Operation (med., milit.) operasyon
operieren ameliyat etmek (-i)
operieren ameliyat etmek
operiert werden ameliyat olmak / geçirmek
Opferbereitschaft, Selbstlosigkeit fedakârlık, özveri
Opferfest, Ramadanfest Kurban/Ramazan Bayramı
opferfreudig, opferbereit, aufopfernd fedakâr, özverili
Opium afyon
Opposition muhalefet
opt. Linse mercek
optimistisch, Optimist < => pessimistisch, Pessimist iyimser < => karamsar
orange potakal rengi = oranj = turuncu
Orange, Apfelsine portakal
Orangen auspressen portakal sıkmak
Orangensaft portakal suyu
Orchidee orkide
ordentlich, geordnet, glatt, eben düzengün
ordnen sıraya koymak
ordnen, in Ordnung bringen düzenlemek, düzene sokmak / koymak
Ordnung, (politische) Macht, List, Trick düzen
Ordnung, Reihenfolge tertip
Organisation organizasyon
Orgasmus orgazm
Ort, an dem sich die Männer / Frauen aufhalten selam < => harem
Ort, Platz, Stelle; Boden, Erde yer
Ort, Stadt şehir, kent
Ostanatolisches Gebiet Doğu Anadolu Bölgesi
Osten doğu, şark
Osterfest Paskalya Bayramı
Ostern Paskalya
Ozean okyanusBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir