PROJE YÖNETİMİ

Proje yönetimini tanımlamadan önce ilk olarak projenin tanımını yapmak gerekmektir. Proje kısaca bir bireyin herhangi bir konu üzerindeki bir düşüncesinin somut bir hale dönüştürülmesini ifade etmektedir.Proje Yönetimi Nedir?

Proje kapsamında yer alan faaliyetlerin projenin hedef ve amaçlarına ulaşabilmesi amacıyla zaman, maliyet, verimli kaynak yönetimi, tedarik ve raporlama ve yönetimini ifade etmektedir. Proje yönetimi söylem olarak idaresel bir faaliyet gibi görünse de aslında birçok bilimli ilişki içerisindedir. Matematik, yöneylem, sosyal bilimler ve idari bilimler gibi birçok bilimle ilişki içerisindedir. Tarihsel süreç içerisinde insanlar birçok proje planlamış ve bunları hayata geçirmiştir. Ancak büyük boyutlardaki proje sayısı daha kısıtlı boyutlardadır. Bu nedenle de çeşitli nedenlere de bağlı olsa da proje yönetimi kapsamındaki disiplinin gelişmesi ancak II. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşebilmiştir.

Proje Yönetimi Süreçleri Nelerdir?

Temel olarak altı aşamadan oluşan süreçte ilk aşama proje fikrinin doğması aşamasıdır. Daha sonrasında ise proje yapılabilirliğinin araştırılması yer almaktadır. Bu süreci ise projenin tanımlanması, projenin tasarlanması ve projenin onay alması süreci yer almaktadır. Proje yönetimi sürecinin dördüncü aşaması ise proje planlanması sürecidir. Bu süreci ise projenin yürütülmesi, projenin kontrolü ve projenin yönetilmesi süreci takip ederken son aşamayı ise projenin tamamlanması aşaması oluşturmaktadır.

Proje Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

Kar ve kalite artışını sağlarken daha az insan gücü ile daha fazla iş yapılmasını sağlamaktadır. Ürünün pazara çıkış süresinde azalma sağlar ve kontrol sürecini destekler.
Proje yönetimi gerçekleştirmek için bu görevleri üstlenen proje yöneticileri bulunurken bu yöneticilerde de bazı vasıflar aranmaktadır.

Proje Yöneticilerinde İhtiyaç Duyulan Vasıflar

İyi iletişim kurabilen bir birey olmasının yanı sıra disiplinli ve kişilik analizi yapabilen bir birey olması gerekmektedir. Araştırmacı, sorumluluk sahibi, analitik düşünce sahibi ve SWOT analizini iyi yapabilen bir yönetici olması gerekmektedir.
Proje yönetiminin uygulandığı şirketlerde uygulamanın şirketlere kazandırdıkları da bulunmaktadır. Bunlar ise; şirketin kaynaklarını daha stratejik kullanmasını sağlamakla birlikte şirkete ait karlılığı artırmaktadır. Şirket geneli kalite artışını sağlamakla birlikte şirkette daha realist hedeflerin belirlenmesini sağlar.Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.