Almanca Sayılar Görüntülü Ders, Die Zahlen Almancada Sayılar Video Dersi

Almanca Sayılar Görüntülü Video Ders

Değerli arkadaşlar, daha önceki bir dersimizde Almanca sayılar konusunu detaylıca baştan sonra kadar anlatmıştık. Bu derste Almanca Sayılar konusunu bir videolu yani görüntülü olarak göreceğiz. Zaten bildiğiniz gibi Almanca sayılar konusunun önemine değinmemize gerek yok, zaten her dilde sayılar konusu alfabeden sonra öğrenilmesi gereken ilk konular arasında yer alır.Günlük hayatta hemen her yerde karşılaşacağınız bir konudur.
Bununla beraber öğrendikten sonra bol bol alıştırma ve tekrarlarla öğrenilen bilgileri iyice pekiştirmek lazımdır.
Bu konuda ne kadar çok alıştırma yapılırsa, istenilen sayı da o kadar çok çabuk ve doğru şekilde Almanca’ya çevrilebilecektir.

Almanca sayılar konusunu izlemeden önce Almanca sayılar hakkında biraz bilgi verelim.

0 : null (nul)
1 : eins (ayns)
2 : zwei (svay)
3 : drei (dray)
4 : vier (fi:ır)
5 : fünf (fünf)
6 : sechs (zeks)
7 : sieben (zi:bın)
8 : acht (aht)
9 : neun (no:yn)
10 : zehn (seiyn)
11 : elf (elf)
12 : zwölf (zvölf)

13 : dreizehn (drayseiyn)
14 : vierzehn (fi:ırseiyn)
15 : fünfzehn (fünfseiyn)
16 : sechzehn (zeksseiyn)
17 : siebzehn (zibseiyn)
18 : achtzehn (ahtseiyn)
19 : neunzehn (noynseiyn)
20 : zwanzig (svansig)

Dikkat ederseniz 12’ye kadar sayılarda bir sistem yok.13’ten itibaren ise sistemli bir şekilde ilerliyorlar.
Ancak bu sistemde, 16 ve 17 sayılarının yazılışındaki farklılığa dikkat etmek gerekir..(6 ve 7 sayıları ile karşılaştırınız.Sieben=sieb ve sechs=sech olduğunu göreceksiniz)


Yirmiden sonraki sayılar ise, birler ile onlar basamağının arasına “ve” anlamına gelen “und” kelimesinin konulmasıyla elde edilir.
Fakat burada Türkçe’dekinin aksine birler basamağı önce gelir.
Yani biz 21 derken (yirmi bir) önce onlar basamağını (yirmi) sonra birler basamağını (bir) söylüyoruz.
Almanca’da ise önce bir sonra yirmi söylenir.

Almanca yirmili sayıları da görelim:

21 : ein und zwanzig (ayn und svansih) (bir ve yirmi= yirmi bir)
22 : zwei und zwanzig (svay und svansih) (iki ve yirmi= yirmi iki)
23 : drei und zwanzig (dray und svansih) (üç ve yirmi= yirmi üç )
24 : vier und zwanzig (fi:ığ und zwanzih) (dört ve yirmi= yirmi dört)
25 : fünf und zwanzig (fünf und svansih) (beş ve yirmi= yirmi beş)
26 : sechs und zwanzig (zeks und svansih) (altı ve yirmi= yirmi altı)
27 : sieben und zwanzig (zi:bın und svansih) (yedi ve yirmi= yirmi yedi)
28 : acht und zwanzig (aht und svansih) (sekiz ve yirmi= yirmi sekiz)
29 : neun und zwanzig (noyn und svansih) (dokuz ve yirmi= yirmi dokuz)

Yukarıdaki örneklerimizde de görüldüğü gibi önce birler basamağındaki rakamı yazıyoruz,
“und” kelimesini ekliyoruz ve onlar basamağını yazıyoruz.
Bu kural yüze kadar olan sayıların hepsinde (30-40-50-60-70-80-90 için de) geçerlidir. Yani önce birler basamağı, daha sonra onlar basamağı söylenir.


Bir de şunu belirtelim ki, sayılar çoğunlukla bitişik yazılır ancak biz daha kolay anlaşılabilmesi ve kolayca fark edilmesi için örneklerimizde sayıları yarı ayrı yazdık (örn: neunundzwanzig) gibi.
Bundan sonraki sayıları genelde birleşik olarak yazacağız.

Şimdi Almanca sayılar video dersini izleyelim:Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir