Artikel nedir?

sinifta almanca ogrenen ogrenciler okulda almanca Artikel nedir?

Almanca’da cins isimlerin önünde artikel bulunur. Almanca cins isimlerin cinsiyetleri vardır ve bu cinsiyetler üç çeşittir. Almanca’da cins isimler ya eril cinstir, ya dişi cinstir ya da nötr cinstir. Dolayısıyla ismin cinsiyetine göre de ismin önünde bulunan artikel değişir.Almanca’da bütün cins isimlerin önünde artikel denilen der, das, die sözcüklerinden biri bulunur. Bu sözcüklerin Türkçe karşılıkları yoktur ve dilimize tam olarak çevrilemezler. Bu kelimeler önünde bulundukları ismin bir parçası gibidirler. Bir ismi öğrenirken muhakkak onun artikelini de sanki isimle beraber tek bir sözcükmüş gibi birlikte öğrenmek gerekir.

Almanca’da erkek cins isimlerin artikeli DER artikelidir
Almanca’da dişi cins isimlerin artikeli DIE artikelidir
Almanca’da nötr cins isimlerin artikeli DAS artikelidir

Yukarıda 3 madde halinde belirtilen kuralların bazı istisnaları vardır. Ancak bu kelimeler azdır.


Artikel kelimesi bazı kaynaklarda “tanımlık” ,bazılarında da “tanım edatı” olarak geçer. Bunun yanında artikeller bir çok sözlük ve kaynakta aşağıda gösterilen şekilde kısaltılarak gösterilir.

Artikeller çoğu kaynakta şu şekilde kısaltılarak gösterilir:

der artikeli veya r harfleri kullanılarak gösterilir.
die artikeli f veya e harfleri kullanılarak gösterilir.
das artikeli veya harfleri kullanılarak gösterilir.

Yani bu;
m veya r harfleriyle gösterilen kelimenin artikeli “der” olacak,
f veya e harfleriyle gösterilen kelimenin artikeli “die” olacak,
n veya s harfleriyle gösterilen kelimenin artikeli “das” olacak demektir.

Bir kelimenin artikeli der ise kelimenin yanına küçük bir r harfi konur, die ise kelimenin yanına e harfi konur, das ise s harfi konur. Bu harfler der-die-das artikellerinin son harfleridir. Örneğin, bir sözlüğe baktığınızda kelimenin yanında bir r harfi görüyorsanız bu bakmış olduğunuz kelimenin artikelinin der olduğu anlamına gelir, aynı şekilde eğer kelimenin yanında bir e harfi varsa o kelimenin artikeli die, s harfi varsa artikeli das olduğu anlaşılır.


Almanca’da iki tür artikel grubu mevcuttur. Almanca’da der, die ve das artikelleri belirli artikel olarak adlandırılır.
Bir de ein ve eine olmak üzere belirsiz artikeller vardır. Sitemizde bu iki tür artikel için de konu anlatımı mevcuttur, aşağıdaki linklere bakınız.

Almanca artikeller konu anlatımı

Belirli artikeller konu anlatımı

Belirsiz artikeller konu anlatımı

Bazı sözlükler ise m-f-n harflerini kullanırlar, m-f-n harfleri Maskulinum, Femininum, Neutrum (Erkek cins- Dişi cins-Nötr cins) kelimelerinin baş harfleridir. M harfi der artikelini, F harfi die artikelini, N harfi ise das artikelini temsil eder.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir