Almanca Artikeller Konu Anlatımı (Geschlechtswort)

Almanca Artikeller Konu Anlatımı (Geschlechtswort)
Gönderi Tarihi: 17.01.2024

Merhaba değerli arkadaşlar, Almanca artikeller konu anlatımı başlıklı bu dersimizde bilhassa Almanca öğrenmeye yeni başlayan arkadaşların merak ettikleri, bazen zorlandıkları ve birçok insanın anlamakta güçlük çektiği Almanca Artikeller konusunu anlatacağız.

Daha ilk derslerimizde Almanca’da cins isimlerin baş harflerinin büyük yazılması gerektiğini ve her bir cins ismin bir artikelinin olduğunu belirtmiştik.

Almanca’da artikeller adlı dersimizde ilk olarak artikelin ne olduğuna, Almanca’da kaç çeşit artikel olduğuna ve bu artikellerin hangi kelimelerin önünde bulunduğuna değineceğiz. Son olarak örneklerle anlattıklarımızı pekiştireceğiz ve Almanca artikeller konu testi ile konumuzu sonlandıracağız.

Almanca artikeller konusu çok çok önemli bir konudur. Çok iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekir. Almanca artikelleri iyice öğrenmeden, kaç çeşit artikelin olduğunu bilmeden Almanca’yı doğru bir şekilde konuşabilmeniz ve yazabilmeniz mümkün değildir. Özellikle ismin halleri ve sıfat tamlamaları gibi konularda artikeller hakkında çok iyi bilgi sahibi olmanız işinizi kolaylaştıracaktır.

Almanca artikeller konu anlatımını okuduktan sonra dersin sonunda bulunan birkaç soruluk Almanca artikeller konu testini çözmenizi tavsiye ederiz. Şimdi konu başlıklarımızı verelim ve dersimize başlayalım.

ALMANCA’DA ARTİKELLER KONU ANLATIMI

ARTİKEL : GESCHLECHTSWORT

Artikel konusu Almanca öğrenenlerin en çok zorlandığı konulardan biri olarak gösterilir genelde.
Bu bölümde bu konuya giriş yapacağız ve anlattıklarımızla bu konunun çok da karmaşık bir konu olmadığını göreceğinizi umuyoruz.
Şunu belirtelim ki, eğer kelimeleri artikelleriyle beraber ezberlerseniz, bu konuda çok fazla bir probleminiz olmayacaktır. Fakat yine de biz bu konuyla ilgili geniş gruplandırmalar yapıp, hangi tür kelimelerin, hangi artikelle kullanıldığını inceleyeceğiz.
Şimdi konumuza geçelim..

Almanca Artikeller

Almanca’da cins isimlerin cinsiyetleri vardır ve bu cinsiyetler üç çeşittir.
Almanca’da cins isimler ya eril cinstir, ya dişi cinstir ya da nötr cinstir. Dolayısıyla ismin cinsiyetine göre de ismin önünde bulunan artikel değişir.

Almanca’da iki çeşit artikel vardır, bunlardan birincisi belirli artikellerdir, ikincisi ise belirsiz artikellerdir.

Almanca’da belirli artikeller der, das ve die artikelleridir.

Almanca’da belirsiz artikeller ise ein ve eine artikelleridir.

İngilizce’de de belirli artikel ve belirsiz artikel kavramı mevcuttur. İngilizce dersi gören arkadaşlar konuyu daha iyi anlayabilirler. İngilizce’de the artikeli belirli artikeldir, a ve an olmak üzere de 2 adet belirsiz artikel vardır. İngilizce’deki belirli artikel ve belirsiz artikel kullanımı Almanca’dakine benzerdir.

Almanca’da belirli artikeller ve belirsiz artikeller olmak üzere iki çeşit artikel olduğunu belirttik.

O halde şimdi der, das ve die artikelleri olarak bilinen Almanca belirli artikeller hakkında bilgiler verelim:

Almanca’da bütün cins isimlerin önünde artikel denilen der, das, die sözcüklerinden biri bulunur. Bu sözcüklerin Türkçe karşılıkları yoktur ve dilimize tam olarak çevrilemezler. Bu kelimeler önünde bulundukları ismin bir parçası gibidirler. Bir ismi öğrenirken muhakkak onun artikelini de sanki isimle beraber tek bir sözcükmüş gibi birlikte öğrenmek gerekir. Bu der das die sözcükleri belirli artikel olarak sınıflandırılır.

Eğer artikelini öğrenmeden sadece kelimeyi ezberlerseniz, öğrendiğiniz kelime pek bir işe yaramayacaktır. Almanca’da ismin halleri, tekillik çoğulluk durumları, sıfat tamlamaları vb. konularda artikellerin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Artikel kelimesi bazı kaynaklarda “tanımlık” ,bazılarında da “tanım edatı” olarak geçer. Bunun yanında artikeller bir çok sözlük ve kaynakta aşağıda gösterilen şekilde kısaltılarak gösterilir. Lütfen gösterilen kısaltma harflerini aklınızdan çıkarmayınız.

Almanca’da cinsiyeti erkek olan cins isimlerin artikeli “der” artikelidir.

Almanca’da cinsiyeti dişi olan cins isimlerin artikeli “die” artikelidir.

Almanca’da cinsiyetsiz olan cins isimlerin artikeli ise “das” artikelidir.

Ancak burada ismin cinsiyeti derken şu hususa dikkat edelim: Almanca’da isimlerin cinsiyetini bilmek zordur, bir ismin cinsiyetini o ismin anlamından yola çıkarak tahmin edemezsiniz. Bu, tamamen gramer ve kelimenin yapısıyla alakalı bir durumdur. Dolayısıyla yeni bir kelime öğrenirken o kelimenin cinsiyetinin ne olduğunu ve artikelinin ne olduğunu ancak sözlüklerden öğrenebilirsiniz. Almanca’da bir kelimenin cinsiyetinin ve artikelinin ne olabileceği hususunda bazı tahmin yöntemleri var ise de yine de en doğrusu Almanca sözlüğe bakıp öğrenmektir.

Almanca artikellere örnekler:

das Buch : Kitap

der Tisch : Masa

die Katze : Kedi

der Baum : Ağaç

die Blume : Çiçek

das Auto : Otomobil

Almanca Artikel Kullanımına Resimli Örnekler

Aşağıdaki görselde Almanca’da artikel kullanımı ile ilgili kelimeler yer almaktadır.
Resimde de görüldüğü gibi erkek cins isimlerin önünde der artikeli, dişi cins isimlerin önünde die artikeli, nötr cins isimlerin önünde ise das artikeli yer almaktadır.

Almanca Artikeller

Almanca Artikeller

Almanca’da kelimelerin cinsiyeti ile anlamı arasında bir ilişki yoktur, yani İngilizce’deki gibi erilleri çağrıştıran isimlerin cinsiyetinin eril, dişil cinsleri çağrıştıran kelimelerin dişil cins olması gibi durum söz konusu değildir.

Almanca’da isimlerin cinsiyeti ancak sözlükten ezberlemekle öğrenilebilir. Belli başlı kategorilerde bulunan isimlerin ne cins olduğu ise gruplandırılmıştır. Almanca’da isimlerin cinsiyetleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Almanca İsimler Konu Anlatımı adlı konumuzu inceleyebilirsiniz.


İlginizi Çekebilir: İnternetten para kazanmak mümkün mü? Reklam izle para kazan uygulamaları hakkında şok gerçekleri okumak için TIKLAYIN
Sadece bir cep telefonu ve internet bağlantısıyla oyun oynayarak ayda ne kadar para kazanabilirsiniz merak ediyor musunuz? Para kazandıran oyunları öğrenmek için TIKLAYIN
Evde para kazanma yolları hakkında ilginç ve gerçek yöntemleri öğrenmek ister misiniz? Evde çalışarak nasıl para kazanırsınız? Öğrenmek için TIKLAYIN

Almanca Artikellerin Sözlüklerde Gösterimi

Almanca artikeller sözlüklerde bizim şimdi yukarıda yazdığımız gibi “der Tisch, die Katze” vb. şeklinde yer almazlar. Kelimeler Almanca sözlüklerde artikelleri ile birlikte yazılmaz. Sadece kelimenin yanına küçük bir işaret konularak o kelimenin artikelinin ne olduğu belirtilir. Artikeller çoğu kaynakta şu şekilde kısaltılarak gösterilir:

der artikeli m veya r harfleri kullanılarak gösterilir.
die artikeli f veya e harfleri kullanılarak gösterilir.
das artikeli n veya s harfleri kullanılarak gösterilir.

Yani bu;
m veya r harfleriyle gösterilen kelimenin artikeli “der” olacak,
f veya e harfleriyle gösterilen kelimenin artikeli “die” olacak,
n veya s harfleriyle gösterilen kelimenin artikeli “das” olacak demektir.

Örneğin;

Bir kelimenin artikeli der ise Almanca sözlüklerde o kelimenin yanına küçük bir r harfi konur

Bir kelimenin artikeli die ise Almanca sözlüklerde kelimenin yanına küçük bir e harfi konur

Bir kelimenin artikeli das ise Almanca sözlüklerde  kelimenin yanına küçük bir s harfi konur

Bu harfler der  die  das artikellerinin son harfleridir.

Bir kelimenin artikeli der ise kelimenin yanına küçük bir r harfi konur, die ise kelimenin yanına e harfi konur, das ise s harfi konur. Bu harfler der-die-das artikellerinin son harfleridir. Örneğin, bir sözlüğe baktığınızda kelimenin yanında bir r harfi görüyorsanız bu bakmış olduğunuz kelimenin artikelinin der olduğu anlamına gelir, aynı şekilde eğer kelimenin yanında bir e harfi varsa o kelimenin artikeli die, s harfi varsa artikeli das olduğu anlaşılır. Bazı sözlükler ise m-f-n harflerini kullanırlar, m-f-n harfleri Maskulinum, Femininum, Neutrum (Erkek cins- Dişi cins-Nötr cins) kelimelerinin baş harfleridir. M harfi der artikelini, F harfi die artikelini, N harfi ise das artikelini temsil eder.Genelde kaynaklar ve sözlükler bu iki kullanımdan birini seçerek kaynağın tümünde ya “m – f – n” harflerini ya da “r – s – e” harflerini kullanırlar.

Almanca Belirli Artikeller ve Belirsiz Artikeller

Değerli arkadaşlar, değindiğimiz gibi Almanca sözcük öğrenirken, yeni bir Almanca kelime öğrenirken muhakkak surette o kelimeyi artikeli ile birlikte öğrenmeliyiz.

Bir kelime öğrenirken bunun artikeli neymiş diye merak edip bakmalıyız. Yeni öğreneceğimiz her bir kelimeyi artikeline göre gruplandırıp beynimize o şekilde yazmalıyız.

Değerli arkadaşlar, cümle içinde kullanacağımız kelimelerin önünde bulunan belirli artikeller ile bilinen, ne kastettiğimiz kolayca anlaşılan, daha önce bahsi geçmiş nesneler anlatılır. Mesela, “elmayı yedim” cümlesinde bahsi geçen elma daha önceden bilinen bir elma olduğu anlaşılıyor. Yani “elmayı yedim” cümlesi ile “o elmayı yedim” cümlesi birbirinin aynı anlamı veriyor. Bu cümlede geçen, bu cümlede kastedilen “elma” demek ki bilinen bir elma, daha önce bahsi geçen, ortada olan bir elma olduğu anlaşılıyor.

Almanca’da belirli artikeller olan der – das – die artikelleri hakkında bilgiler verdik.

Şimdi de Almanca’daki belirsiz artikeller hakkında bilgiler verelim.

Almanca belirsiz artikeller

Almanca’da der – das -die belirli artikellerinin haricinde bir de ein ve eine olmak üzere iki adet belirsiz artikel mevcuttur.

Ein ve eine kelimeleri “bir” veya “her hangi bir” anlamına gelirler. Bu şekilde tercüme edilebilirler.

Peki ein ve eine artikelleri hangi kelimeler ile birlikte kullanılır, hangi kelimelerin önünde ein ve eine artikelleri bulunur?

Erkek cins olan ve cinsiyetsiz olan bütün kelimelerin önünde ein artikeli bulunur.

Dişi cins olan bütün kelimelerin önünde eine artikeli bulunur.

Ya da bu durumu başka bir şekilde de söyleyebiliriz. Az önce yukarıda da değindiğimiz gibi, erkek cins kelimelerin belirli artikeli “der” artikeli idi. Cinsiyetsiz kelimelerin belirli artikeli “das” artikeli idi. Dişi cins kelimelerin artikeli ise “die” artikeli idi.O halde;

Belirli artikeli der ya da das olan kelimelerin belirsiz artikeli ein artikelidir.

Belirli artikeli die olan kelimelerin belirsiz artikeli ise eine artikelidir.

diyebiliriz.

Şimdi diyeceksiniz ki Almanca kelimelerin önünde belirli artikel mi olacak yoksa belirsiz artikel mi olacak? Kelimelerin önünde der – das – die artikellerinden biri mi bulunacak yoksa ein – eine artikellerinden biri mi bulunacak?

Şimdi bu soruya cevap verelim. Aslolan artikel belirli artikeldir, yani der -das -die artikelleridir. Bir kelime öğrenirken, o kelimenin artikeli der mi yoksa das mı yoksa die mi olduğunu öğrenmek yeterlidir. Zaten belirsiz artikeller olan ein ve eine artikellerinin hangi belirli artikel yerine kullanıldığı bellidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Bir Almanca kelimenin belirli artikeli der ise o kelimenin belirsiz artikeli ein artikelidir. Bir Almanca kelimenin belirli artikeli das ise o kelimenin belirsiz artikeli de ein artikelidir, bir Almanca kelimenin belirli artikeli die artikeli ise o kelimenin belirsiz artikeli eine artikelidir.

Eğer cümle içinde kullanılan kelime, kullanılan isim, kullanılan nesne, eşya veya her ne ise, eğer hitap edilen kişi ya da kişiler tarafından da  biliniyorsa, daha önceden bahsi geçmişse, o nesne daha önceden de görülmüş veya hakkında malumat alınmış ise, kısacası bilinen bir nesne ise o halde cümlede kullanılacak olan bu kelimenin önünde belirli artikel yani der – das – die bulunur.

Fakat cümlede kullanılacak olan isim, nesne, eşya, kelime her ne ise, daha önceden bilinen bir nesne değilse, herhangi bir nesne ise, belirsiz bir nesne ise o halde bu kelimenin önünde belirsiz artikel yani ein – eine kullanılır.

Mesela aşağıya aynı nesneyi kullanarak iki farklı cümle yazalım:

  • Ben bir araba aldım
  • O arabayı aldım

Birinci cümleye bakalım, “ben bir araba aldım” diyor. Siz birine ben bir araba aldım derseniz size ne derler? Oooo hayırlı olsun, ne aldın, markası ne, sıfır mı ikinci el mi, kaç lira ve benzeri soruları sorarlar değil mi? Demek ki birinci cümleden de anlaşılacağı gibi, birinci cümlenin içinde bulunan araba kelimesinin önünde belirsiz artikel yani ein veya eine artikellerinden uygun olanı kullanılacak. Peki hangisi kullanılacak? Araba kelimesinin Almanca’sı das Auto kelimesidir. Artikeli das artikelidir. Dolayısıyla das belirli artikelinin yerine ein belirsiz artikeli kullanılacaktır.

İkinci cümleye bakalım. O arabayı aldım diyor. O araba dediğine göre daha önceden bahsi geçmiş bir araba. Gidilmiş, görülmüş veya üzerinde konuşulmuş bir araba olduğu anlaşılıyor. Madem bu ikinci cümlede geçen araba bilinen bir araba o halde bu gibi bir cümlede belirli artikel yani der – das – die artikellerinden biri kullanılacaktır. Araba kelimesinin Almanca’sı das Auto olduğu için bu cümlede das Auto sözcüğü kullanılacaktır.

Belirli artikeller ile belirsiz artikeller arasındaki fark budur.

das Auto : araba

ein Auto : bir araba

das Buch : kitap

ein Buch : bir kitap

der Tisch : masa

ein Tisch : bir masa

Almanca Artikeller Konu Özeti

Değerli arkadaşlar, Almanca artikeller, Almanca belirli artikeller, belirsiz artikeller konularında bilgileri verdik, Almanca artikeller konusu ile ilgili olarak değineceklerimiz bu kadar. Almanca’da artikeller konusu gerçekten üzerinde çok dikkatli bir çalışma yapılması gereken konulardandır. Almanca artikeller konu anlatımı bu nedenle bu kadar detaylı yapılmıştır.

Almanca artikeller konusu çok çok önemli bir konu olduğu için uzun uzun açıklamaya çalıştık.

Almanca’da iki tür artikel grubu mevcuttur.
Almanca’da der, die ve das artikelleri belirli artikel olarak adlandırılır.
Bir de ein ve eine olmak üzere belirsiz artikeller vardır. Sitemizde her iki artikeller ile ilgili olarak da ayrıntılı konu anlatımları mevcuttur.Almanca’da artikellerin iyice öğrenilebilmesi açısından hem belirli artikellerin hem de belirsiz artikellerin iyice çalışılması lazımdır.Şimdi hem belirli artikeller hem de belirsiz artikeller konu linklerimizi verelim.

Almanca Belirli Artikeller Konu Anlatımı

Almanca Belirsiz Artikeller Konu Anlatımı

Almanca’da 3 artikel var: der , das , die

Almanca Artikeller Konu Testi

Şimdi birkaç dakikanızı ayırarak Almanca artikeller konu testimizi çözünüz.

Değerli arkadaşlar Türkiye’nin en büyük ve en popüler Almanca eğitim sitesi olan portalımızda Almanca artikeller hakkında yazılmış bulunan onlarca ders mevcuttur. Sitemizin arama kısmında arama yaparak ya da Almanca artikeller konu başlığına tıklayarak Almanca artikeller hakkında hazırlamış olduğumuz tüm derslere ulaşabilirsiniz.

Almanca derslerimiz hakkında her türlü soru ve görüşlerinizi almancax forumlarına ya da altta bulunan yorum kısmına yazabilirsiniz. Tüm sorularınız almancax üyeleri tarafından tartışılabilir.

Almanca derslerini hangi sırayla takip edeceğinizi bilmiyorsanız sizler için sıraya koyduğumuz Almanca konu anlatımlarımızı inceleyebilirsiniz. Bu sıraya göre Almanca derslerimizi adım adım takip etmeniz mümkündür.

almancax ekibi başarılar diler…