TSUNDOKU NEDİR, TSUNDOKU HAKKINDA BİLGİLER

TSUNDOKU NEDİR, TSUNDOKU HAKKINDA BİLGİLER

Tsundoku hastalığı en kısa ifade ile herhangi bir kişinin kendi okuyabileceği miktardan çok daha fazla miktarda kitap satın alması ve sonrasında evde stoklamasına bağlı olarak karakteristik bir hastalığı ifade etmektedir. Hastalık kelime olarak Japonca kökene sahip bir hastalık olarak istiflemek anlamına gelen ‘tsunade’ ve okumak anlamına delen ‘doku’ ifadelerinin birleşmesi sonucunda oluşmuştur. Bu ifade Türkçe ’ye ise herhangi bir kitabı satın aldıktan sonrasında kitabı okumadan bırakarak devam eden ve yaygınlıkla bu şekilde okunmamış başka kitaplarla beraber istifleme işi olarak çevrilmektedir.Tsundoku hastalığı; hiç okunmamış kitapların istiflenmesini ifade etmektedir. Söz konusu hastalığa sahip olan kişiler bir kitabı okumak amacı ile alarak aldığı kitabı hiç okumadan evinde biriktirmeye başlamaktadır. Söz konusu hastalık ile yaygın bir şekilde karıştırılan bibliomania obsesif kompulsif bozuklukta karşılaşılabilen bir zihinsel belirtiyi ifade etmektedir. Hasta bireyler kitap sahibi olabilmeye şiddetli bir istek duymaktadır. Kitap almadan hatta bazı bireyler çalmadan rahat edememektedir ve kişilerde mutsuzluk hissi oluşmaktadır. Ancak söz konusu iki hastalık arasında bağlantı kurmak imkansızdır. Tsundoku hastalığında birey kitapları okumak amacı ile almasına karşın çeşitli nedenlere bağlı olarak okuyamamaktadır.

Tsundoku – bibliomania arasındaki farklar; birbiri ile benzerlik gösteren özelliklerinin yanı sıra birbirinden çok farklı özellikleri bulunmaktadır. Bibliomaniada kişi kitapları okuma amacı olmaksızın alarak istiflerken; tsundokuda kişi kitapları okuma amacıyla almasına rağmen çeşitli nedenlerle okuyamamaktadır. Bibliomania’da kişi okumamış olduğu kitaplara ilişkin herhangi bir duygu hissetmemekle birlikte Tsundoku’da kişi bu durumla alakalı olarak şiddetli bir suçluluk hissinin yoğun olması söz konusudur. Bibliomania hastalığına sahip kişiler almış oldukları kitapları çevresinde farklı bireylere göstermekten çok büyük bir mutluluk duymasının yanında sosyal platformlarda da sıklıkla paylaşmaktadır. Tsundoku rahatsızlığının hakim olduğu kişiler kitapları sergilemekten kaçınmasının yanında iyi okuyucu olduğunu belli etmeye çalışmaktadır.

Tsundokunun oluşumuna neden olan; faktörler tam olarak açıklanamasa da altında yatan birçok neden bulunmaktadır. Kişi söz konusu kitabı tekrar bulamayacağından endişelenmektedir. Hastalığa sahip kişi enteresan bir niteliğe sahip olduğunu düşündüğü bir kitap gördüğü takdirde o ürünü almaktadır. Bunun nedeni ise daha sonra kitabı bulamamaktan korkmaktadır. Kişinin kitabın baskısının sona ereceğine ilişkin korkuları bulunmaktadır. Bu kişiler kitap satın almaktan aşırı mutluluk duymaktadırlar. Birtakım kişiler ise kitap okuyarak kendisini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle de çok fazla kitap almaktadır. Böylece bunları okuyarak daha iyi bir yaşam süreceklerine inanmaktadırlar. Hastalığa sahip birtakım kişiler hayranı olduğu kişiyi takip etmesine bağlı olarak hayranı oldukları kişilerin almış oldukları kitapları alarak onlar gibi iyi olmayı hedeflemektedirler. Birtakım Tsundoku hastaları satın almış olduğu kitabı okuma isteği zamana bağlı olarak azalması nedeni ile bu kitapları bırakarak farklı kitapları almayı hedeflemektedir. Kişi iyi bir okuyucu olduğunu başka bireylere de gösterme ihtiyacı duymaktadır.

Tsundoku belirtileri; kişiden kişiye göre çeşitlilik gösterse de genel olarak belirtilebilecek olanları da mevcuttur. Kişinin okuyabileceği miktardan çok sayıda kitap satın aşması, herhangi başka bir amaçla alışverişe çıkması sonrasında kişinin kendisini kitap satın alırken bulması en temel belirtiler arasındadır. Kitap mağazaları, kitap fuarı ya da bu gibi benzer alanlarda olmaktan mutluluk duymak, almış olduğu ve biriktirmiş olduğu kitapları ilerleyen süre içerisinde bir gün okuyacağına inanmak, satın almış olduğu kitapları okumayı tamamladıktan sonra elde edeceği kazanım miktarını elde ettiğini düşünerek mutluluk hissetmek, kitabı satın alma isteğini bastıramamak, yaşantısını istifçi olarak görmemek, elinde bulunan kitapları paylaşmaktan kaçınmak ve ödünç verememek de belirtiler arasındadır. Ödünç verme durumunda ise tekrar geri alabilmek için zorlamak, dijital kitap almamak ve bu tür kitapları kitap olarak değerlendirmeme, kitaba yapmış olduğu harcamaların gereğinden fazla olduğunu inkar etmek, yeni çıkmış olan kitapların her birisini elde etme isteği, kitap ile ilgili platformlarda keyif almak ve kitap izlemekten mutluluk duymak.

Tsundoku hastalığının tedavisi; diğer birçok hastalıkta olduğu gibi hastalığın teşhisi ile başlamaktadır. Bu sürecin ardından kişinin de bu hastalığı kabul etmesi gerekmektedir. Tedavi sürecinde kişi bu durumu kabullenmesi ve kendisini frenlemesi de mümkün olmaktadır. Ancak hastalık ileri bir seviyeye ulaşmış ve kişinin maddi ve ailevi yaşantısında sorunlara yol açması durumunda uzmana danışması ve yardım alması gerekebilmektedir. Tedavi sürecinde ihtiyaç duyulan durumlarda psikoterapi veya ilaç tedavisi süreci işlenebilmektedir. Bu durumu frenlemek için kişi okuduğu kitapları tamamladıkça satın almalıdır. Dijital ürünleri de tercih etmek  hastalığın frenlenmesinde önemli rol oynamaktadır.  Sesli kitapların tercih edilmesi de hastalık tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Kişinin keyif almadığı türde kitapları almayı tercih etmemek de tedavi sürecinde önemli olmaktadır.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir