Tag: german 11 class expression subject


ການບັນຍາຍຂອງ GERMAN (Präsens), ບັນຍາຍຕົວຢ່າງແລະການອອກ ກຳ ລັງກາຍ
ອ່ານ→
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານ almanx, ບົດລ້າສຸດໃນບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາກັບ almanx …
ອ່ານ→