Tag: german present time lecture


GERMAN ເວລາປະຈຸບັນແລະ SENTENCES (PRASENS) ປະຈຸບັນຂອງ SENTENCE ເວລານີ້ໃນບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາຂ້ອນຂ້າງແຂງ ...
ອ່ານ→
ການບັນຍາຍຂອງ GERMAN (Präsens), ບັນຍາຍຕົວຢ່າງແລະການອອກ ກຳ ລັງກາຍ
ອ່ານ→
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານ almanx, ບົດລ້າສຸດໃນບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາກັບ almanx …
ອ່ານ→
ປະໂຫຍກແລະການອອກ ກຳ ລັງກາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Prasens ແລະ Prasens ເຢຍລະມັນສະບາຍດີ, ນີ້ແມ່ນ ...
ອ່ານ→