Almanca Artikeller Der, Das, Die Video Ders

Almanca artikeller, der, das, die artikelleri Almanca video dersimiz. Bu dersimizde Almanca Artikeller yani Der, Das, Die konusunu inceleyeceğiz.Artikel konusu genelde Almanca öğrenenlerin en çok zorlandığı konulardan biri olarak gösterilir.Bu bölümde bu konuya giriş yapacağız ve anlattıklarımızla bu konunun çok da karmaşık bir konu olmadığını göreceğinizi umuyoruz.Şunu belirtelim ki, eğer kelimeleri artikelleriyle beraber ezberlerseniz, bu konuda çok fazla bir probleminiz olmayacaktır.

Almanca’da bütün cins isimlerin önünde artikel denilen “der, das, die” sözcüklerinden biri bulunur.
Der, das, die artikelleri Almanca’nın belirli (olumlu) artikelleridir.
Hemen her ismin önünde bulunurlar ve isimler (yani kelimeler) ezberlenirken kesinlikle artikelleri ile birlikte ezberlenmelidir.
Genelde der artikeli erkek cins, die artikeli dişi cins, das ise nötr cinsi simgeler.
der, das ve die sözcüklerinin Türkçe karşılıkları yoktur ve dilimize tam olarak çevrilemezler. Bu kelimeler önünde bulundukları ismin bir parçası gibidirler.Bir ismi öğrenirken muhakkak onun artikelini de sanki isimle beraber tek bir sözcükmüş gibi birlikte öğrenmek gerekir.
Artikel kelimesi bazı kaynaklarda “tanımlık” ,bazılarında da “tanım edatı” olarak geçer.


Ayrıca ek bilgi olarak  artikeller bir çok sözlük ve kaynakta aşağıda gösterilen şekilde kısaltılarak gösterilir. Lütfen gösterilen kısaltma harflerini aklınızdan çıkarmayınız.
Artikeller çoğu kaynakta şu şekilde kısaltılarak gösterilir:

der artikeli m veya r harfleri kullanılarak gösterilir.
die artikeli f veya e harfleri kullanılarak gösterilir.
das artikeli n veya s harfleri kullanılarak gösterilir.

Almanca’da belirli artikeller ve belirsiz artikeller olmak üzere iki tür artikel grubu mevcuttur. Önümüzdeki bölümde bu grupları inceleyeceğiz.

Konumuzun başında verdiğimiz videoda Almanca artikeller ve Almanca artikellerin nerede ve nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgiler verilmiş olup videoyu izleyerek Almanca artikel konusuna hakim olmanız mümkündür

Başarılar dileriz.

RİSALE-İ NUR’DAN VECİZELERÖmür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gâyesi; Hâlık-ı Kâinat’ı tanımak ve O’na îmân edip ibâdet etmektir.

En bahtiyar odur ki : Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya fedâ etmesin.

Hâlık-ı Rahmân’ın ibâdından istediği en mühim iş, şükürdür.

Amelinizde Rızâ-yı İlâhî olmalı. Eğer O râzı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

Bu dünya fanidir. en büyük dava, baki olan alemi kazanmaktır. insanın i’tikadı sağlam olmazsa, davayı kaybeder.

Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.

Sultan-ı kâinat birdir, her şey’in anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir.

NAMAZIN EHEMMİYETİ NEDİR? TIKLA ÖĞRENİNSANIN EN BÜYÜK DAVASI NEDİR? TIKLA ÖĞRENLİSEDE GÖRDÜĞÜMÜZ DERSLER ALLAH’I BİZE NASIL TANITTIRIYOR? TIKLA ÖĞRENGençlik Rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar.

Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, âhiret mes’uliyetinden ve kabir azabından ve zevâlinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücâzâtlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder.
.
.
.
Eğer istikamet dairesinde gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i İlâhiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrat olarak âhirette gayet parlak ve bâki bir gençlik netice vereceğini, başta Kur’ân olarak çok kat’î âyâtıyla bütün semâvî kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Madem hakikat budur. Ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet, bazan bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette, gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lâzım ve elzemdir.

almancax ekibi başarılar diler…Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.