Aristo

Antik Yunan filozoflarından olan Aristoteles, Aristo kısa adıyla bilinmektedir. M.Ö. 384 ile 322 yılları arasında yaşamış ve fizik, felsefe, gökbilimi, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi birçok alanda eserler yazmıştır. Aristo Kimdir?

Aristo, M.Ö. 384 ile 322 yılları arasında yaşamış Yunan filozoflarındandır. Ünlü Yunan filozoflarından olan Platon’un öğrencisidir. Birçok alanda eserleri olan Aristo, fizik ve matematik gibi alanlarda bu bilimlerin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Ünlü düşünür bunların yanında gökbilim, felsefe, siyaset, zooloji, mantık gibi alanlarda da birçok eser yazmıştır. Yunan tarihinde, Platon’dan sonra gelen en büyük düşünür olarak kabul edilmektedir.Aristo’nun 5 ideali vardır. Bunlar;
-Yasa Egemenliği
-Adalet
-Anayasal Adalet
-İnsanın Sivil Devlette Mükemmeliyeti
-Yurttaşlar arasında eşitlik ve özgürlüktür.

Aristo’nun Hayatı

 Aristo M.Ö. 384 yılında Stageira’da dünyaya gelmiştir. Babası doktor olan Aristo’nun bilim ve tıp alanındaki ilk bilgileri babasından öğrendiği düşünülmektedir. En ünlü Yunan düşünür olan Platon’un Atina’daki akademisine girmiş ve Platon’un öğrencisi olmuştur. Aristo, Platon’dan sonra en ünlü Yunan düşünür olarak kabul görmektedir.


Aristo’nun okumaya olan tutkusu nedeniyle Platon kendisine Okuyucu lakabını takmıştır. Platon hayatını kaybettikten sonra Akademinin başına Platon’un akrabası olan Speusippos geçmiş ve bu durum karşısında Aristo Atina’yı terk etmiştir. Yıllar sonra döndüğü Atina’da Lykeion adıyla bir okul kurmuştur.
Platon’un akademisinde daha çok metafizik ve siyaset gibi konular ele alınırken, Aristo’nun kurduğu Lykeion’da mantık ve bilime büyük önem verilmiştir. Aristo bu dönemde, Büyük İskenderin de hocalığını yapmıştır.
Aristo Atina’dan ayrıldıktan sonra, Assos bölgesine gider ve orada siyasi danışmanlık yapar. Daha sonra bir davet üzerine Midilli’ye giden Aristo, 343 yılında Büyük İskender’i eğitmesi için Pella’ya davet edilir. 8 yıl Pella’da kalan ve Büyük İskender’e eğitmenlik yapan Aristo, 335 yılında Büyük İskender’in tahta geçmesi sonrası Atina’ya döner ve Lykeion okulunu kurar. 323 yılında Büyük İskender’in ölmesi sonrası Atina’da Makedon karşıtı bir yapılanma ortaya çıkar ve Arisyo’ya karşı dine saygısızlıktan dava açılması gündeme gelir. Sokrates ile aynı sonu yaşamak istemeyen Aristo, Atina’yı bir kez daha terk eder ve annesinin yanına yerleşir. Bundan bir yıl sonra M.Ö. 322’de 63 yaşında hayatını kaybeder.


Tüm bilgilerimizin, duyular ve deneyimler ile ortaya çıktığını savunan Aristo, bu yönleri ile deneyci olarak bilinmektedir. Aristo hayatı boyunca mantık, botanik, biyoloji, sanat, siyaset, astronomi, matematik, ekonomi, felsefe, dil, yasalar, psikoloji, tarih, metafizik, zooloji gibi birçok alanda araştırmalar yapmış, eserler yazmış ve bilim dallarının gelişmesine katkıda bulunmuştur.
Günümüze kadar gelmiş eserleri şunlardır;
-De Animia
-Historia Animalium
-De Partibus Animalium
-De Generatione Animalium

Aristo Sözleri

Aristo birçok alanda araştırma yapmış ve araştırmaları ile bilim dallarının gelişmesine katkıda bulunmuştur. Araştırmaları yanında sözleri ile de birçok kişiye rehber olan Aristo’nun günümüze kadar gelmiş sözlerinin başlıcaları şunlardır;
– Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler.
– Siyaset ile ilgilenmeyen aydın insanları bekleyen korkunç bir akıbet vardır. Cahiller tarafından yönetilmek.
– Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek.
– Bütün dünyevi yaşam bir hastalıktır, bir tür duygu oluşumudur. En iyisi hiç doğmamış olmaktır. Eğer insan, bir felaket olup da doğmuşsa, en hızlı şekilde ölmeyi denemelidir.
-Çok süslenenlere bakın, hepsi de gizlenmek istiyordur.
-Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda iyi bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.
-İradene hakim, fakat vicdanına esir ol.


-Kahraman, çevresine ölüm yaymaz, ama ölüme meydan okur.
-Bir bulutla kış olmaz, bir çiçekle yaz gelmez.
-Demokrasiyi karakterize eden şey, yoksulların iktidarıdır.
-Eşitsizliğin en kötü şekli, eşit olmayan şeyleri eşit yapmaya çalışmaktır.
-Felsefe, insanların yaşamı merak etmesinden doğar.
-Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.
-Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.


-Bir bütün olarak zenginlik, onlara sahip olmaktan çok onları kullanmaktır. Zenginliği yaratan şey malın hareketidir.
-Sözün en güzeli, söyleyenin doğru söylediği ve dinleyenin yararlandığı sözdür.
-Dostluk ancak eşitler arasında mümkündür.
-Herkes öfkelenebilir. Ne var ki doğru insana, doğru derecede, doğru zamanda doğru amaçla doğru biçimde öfkelenmek zordur.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir