F Harfi İle Başlayan Almanca Kelimeler

9 sinif almanca dersleri F Harfi İle Başlayan Almanca Kelimeler

Almanca F Harfiyle Başlayan Kelimeler, Cümleler ve Türkçe Anlamları. Değerli arkadaşlar aşağıdaki Almanca kelime listesi üyelerimiz tarafından hazırlanmış olup bazı eksikler olabilir. Bilgi vermek maksadı ile hazırlanmıştır. Forum üyelerimiz kendi çalışmalarını yayınlayabilmektedirler. Sizler de forumumuza üye olarak Almanca ders çalışmalarınızı yayınlayabilirsiniz.Burada F harfi ile başlayan Almanca kelimeler yer almaktadır. Eğer günlük hayatta Almanca en çok kullanılan kelimeleri öğrenmek isterseniz şuraya tıklayınız : Almanca Kelimeler

Şimdi kelime ve cümle listemizi verelim:

Fabrik fabrika
Fächer yelpaze
Fachgebiet uzmanlık alanı
Fachmann, Sachverständiger bilirkişi
Faden, Garn, Senkel, Zwirn iplik
Fähigkeit, Begabung, Talent kabiliyet
Fähigkeit, Talent yetenek
fahren yol almak
Fahrkarte, Ticket bilet
Fahrplan tarife
Fahrrad fahren; aufs Fahrrad steigen bisiklete binmek
Fahrrad, Rad bisiklet
Fahrt ins Blaue, blaue Reise mavi yolculuk
Fahrt, Reise (bestimmt) yolculuk
Fahrzeug, Verkehrsmittel taşıt
Falke şahinFalle tuzak (-ğı)
fallen lassen düşürmek
fallen, hinfallen, (irgendwo) landen; (Lawine:) abgehen düşmek (-e) (-den)
falls (Bedingung) (Nom.) + -diğ-(Poss.) tadirde, (Gen) + -me-(Poss) halinde
falls er kommt gelmesi halinde
Fallschirm paraşüt
falsch verstehen, missverstehen yanlış anlamak
falten, zusammenlegen katlamak
Falter, Schmetterling kelebek
Familie aile
Familienname, Nachname soyadı
Familienstand medeni hali
Fan / Bewunderer / Verehrer der Türkei Türkiye hayranı
fanatisch, leidenschaftlich bağnaz
fanatischer Muslim koyu müslüman
fantasieren, erfinden üydurmak
Farb(stoff), Farbe; Schminke boya
Farbe renk, -gi
Farbe auftragen boya sürmek (-e)
Farbe getrockneter Rosen gülkurusu
Farbe zwischen grün und braun, hellbraune Augenfarbe ela
färben lassen boyat(tır)mak
farbig, bunt < => farblos renkli < => renksiz
Farbstift boya kalemi / boyalı kalem
Farn eğrelti otu
Fasan sülün
Fass fıçı


Fass, Tonne fiçi, varil
Fassade binanın ön yüzü
Fasse dich kurz! Kısa kes!
fast, beinahe az daha
fast, geradezu, als ob; gewissermaßen; schier; ungefähr adeta, sanki
fasten oruç tutmak
Fasten oruç
Fastenfest, Zuckerfest Ramazan Bayramı = Şeker Bayramı
Fastenmonat Ramazan ayı
Fata Morgana serap
faul werden, morsch werden, verderben, verwesen; kariös werden çürümek
faul, verdorben, morsch, kariös; auch: Blauer Fleck çürük
faulenzen tembellik etmek
Faulheit tembellik
Faust yumruk
faxen, fotokopieren, fotografieren, Geld abheben, telegrafieren faks/fotokopi/fotoğraf/para/fteleğraf çekmek (-den)
Februar şubat
Feder, Körperhaar, Flaum tüy
Fee peri
Fehlen, Mangel, Armut yokluk
Fehler, Defekt, Unzulänglichkeit kusur
Fehler, Irrtum, Versehen yanlışlık, hata; kusur
fehlerfrei yanlışsız
fehlerlos < => fehlerhaft hatalı < => hatasız
Fehlgeburt (haben) düşük (yapmak)
Feier, Gratulationsfeierlichkeiten kutlama töreni
Feierabend paydos
Feierabend, Schlusszeit kapaniş saati
Feiertag bayram (gün)
feige yüreksiz
Feige incir
feilen törpülemek
feilschen, aushandeln pazarlık etmek
feindlich düşmanca
Feindschaft düşmanlık
Feld; Acker tarla
Feldlerche çayır kuşu, tarla kuşu
Felsen kaya


Fenchel rezene
Fenster pencere
Fenster putzen cam silmek
Fensterglas pencere camı
Ferien dinlence
Ferngespräch, Inlandsgespräch şehirlerarası (telefon) görüşmesi
Fernsehen televizyon
fernsehen televizyon seyretmek / izlemek = , televisyona bakmak
Fernsteuerung kumanda
Ferse, Hacke ökçe, topuk
fertig, bereit hazır
fertig, vollendet; Gesamtheit tamam (-mı)
Fertig. Aus. Punktum. Bitti!
fest schlafen derin derin uyumak
Festakt, Feierlichkeit; relig. Zeremonie tören
Festessen, Gelage ziyafet
festhalten an sıkı tutunmak (-e)
festigen, stärken sağlamlaştırmak
Festivität şölen
festlegen, festsetzen, feststellen, befestigen tespit etmek
festnehmen, ergreifen yakalamak (-i)
Fete, Fest(veranstaltung) şenlik
fett < => fettfrei, mager yağlı < => yağsız
Fett, Öl yağ
Fettfleck yağ lekesi
feucht nemlifeucht machen, anfeuchten nemlendirmek
feucht werden nemlenmek
Feuchtigkeit nem
Feuer! Yangın var!
Feuer, Brand ateş, yangın
Feuer; Fieber ateş
feuerfest ateşe dayanıklı
Feuerlöscher yangın söndü aracı
feuern auf … ateş etmek (-e)
Feuerwehr itfaiye
Feuerwehrmann ateşböceği
Feuerzeug çakmak
Fichte ladin ağacı
Fichte, Tanne köknar
ficken, bumsen sikmek
fieberhabend; temperamentvoll ateşli
fiebern ateşlenmek
Figur, Form; Art und Weise; Zeichnung, Abbildung şekil (Akk.: şekli)
Filiale, Händler bayii (şube)
Film film
Filmheld yiğit
Filter filitre
Filterkaffee süzme kahve
filtern (durch ein Sieb) süzmek (-i)
Filzlaus am biti
Filzlaus kırkayak
Finanzamt maliye müdürlüğü
Finanzbeamter maliye memuru
finanziell mali
finden; entdecken (keşif); erfinden (icat); ermitteln bulmak (-i)
Finger, Zeh parmak, ayakparmağı
Fingernagel tırnak (-ğı)
Finnland Finlandiya
Firma firma
Firma, Gesellschaft şirket
Firmenschild tabela
Fisch balık
Fischadler deniz tavşancılı
Fischhandlung, Fischer balıkçı
fishing for compliments kompliman avına çıkmak
Fiskus devlet hazinesi
fit, gesund dinç
fit, rüstig zinde
flach, platt yase
Fläche yüzölçümü
Flamingo flaman kuşu, flamingo
Flamme alev
Flasche şişe
Flaschengas tüpgaz
Flaschengas tüpgaz
Flaschenkorken şişe mantarı
flattern kanat çırpmak
flau, gelinde, schwach; hilflos aciz
Fleck leke
fleckig, befleckt lekeli
Fledermaus yarasa
Fleisch et
Fleischbrühe et suyu
Fleischspieß şiş kebap
fleißig < => faul çalışkan < => tembel
Flieder leylak
Fliederfarben eflâtun/leylâk rengi
fliegen uçmak
fliegen lassen, aufsteigen lassen uçurmak
fliehen, das Weite suchen tüymek (-den)
Fliese fayans
fließen akmak, -ar
fließen, rinnen, strömen akmak
fließendes Gewässer, Fluss, Bach akarsu, nehir
Flitterwochen balayı
Floh pire
Flohmarkt bit pazarı
Fluch, Schimpfwort küfür
Fluch, Verwünschung beddua
fluchen küfür etmek
Flugplatz tayyare mayadanı
Flugplatz, Flughafen havaalanı, havalimanı
Flugticket uçak bileti
Flugzeug uçak
Flugzeug, Flugmaschine tayyare
flunkern, lügen, belügen yalan etmek, yalan söylemek
Flur, Korridor koridor
Fluss ırmak, nehir

Fluss, Strom akım, nehir (nehri), ırmak
Flüchtling; Schmuggel-, Schwarz- kaçak
Flügel kanat
flüssig, geläufig akıcı
flüssig; Flüssigkeit sıvı
Flüssiggas sıvı gaz
flüstern fısıldamak
Fohlen, Füllen tay
Folge, Resultat, Ergebnis sonuç (-cu), netice
folgen (einer Sache); anschauen, zuschauen, beobachten izlemek
folgen, befolgen, gehorchen itaat etmek
folgend, nächst, umgehend ardısıra
Folgendes möchte ich besonders hervorheben: Şunu özellikle belirtmek istiyorum:
folglich, dann, in diesem Fall o halde
Folter işkence
Forderung, Anspruch; Nachfrage; Antrag talep (-bi)
Forelle alabalık
Form, Gestalt, Figur, Haarschnitt biçim
Formel formül
formen biçimlendirmek
fortgesetzt / unaufhörlich etw. tun -E-durmak
fortgesetzt werden sürdürülmek
Fortschritte machen in, etw. voranbringen ilerletmek (-i)
fortschrittlich eingestellt ileri görüşlü
fortsetzen sürdürmek
Fortsetzung folgt arkası var, devam var
Fortsetzung nächste Seite devamı arkada
Fortsetzung nächste Woche devamı haftaya
Fotoapparat fotoğraf makinesi
Fotograf fotoğrafçı
Fotografie, die Kunst der Fotografie fotoğrafçılık
fotografieren resim, fotoğraf çekmek
Fötus cenin
Fragen stellen soru sormak
Fragezeichen sonişareti
Fragment fragman
Frankreich, Franzose, französisch Fransa, Fransiz, Fransizca
Frau des Onkels; ugs. für: gute Freundin yenge
Frau, Dame hanım; kadın; bayan
Frau, Gemahlin avrat, karı, eş
Frauenschenkel (Frikadellen gekocht und mit Ei überbacken) kadın budu köftesi
Fräulein; Frau bayan
frech werden yaramazlaşmak
frech, ungezogen yaramaz
frech, verzogen, verwöhnt şımarık (-ğı)
frei özgur

frei, geläufig azade
frei; freiberuflich, selbstständig serbest (çalışan)
frei; unabhängig hür, özgür
Freiheit hürriyet, özgürlük
Freiheitsstrafe hapis cezası
freimütig açıksözlü
Freistaat, Republik cumhuriyet
Freitag cuma
freiwillig; freiwilliger gönüllü
Freizeit boş zaman
fremd, der Fremde; Ausländer yabancı
Fremdenverkehr turizm
Fremdenverkehr, Information turizm danışma
Freude sevinç
Freudenhaus kerhane (fam.)
Freund ahbap
Freund / Fan sein von meraklı olmak (-e)
Freund, Kollege, Gefährte, Freundin < => Feind arkadaş < => düşman
Freunde finden arkadaş edinmek
Freundeskreis arkadaş çevresi
freundliche Bejahung, ja sicher, ja natürlich hay hay
Freundlichkeit erweisen yakınlık göstermek (-e)
Freundschaft dostluk
Freundschaft, Kameradschaft arkadaşlık
freundschaftlich dostça
freut mich (beachte: Perfekt!) memnun oldum
Friede barış
Friedensstifter, Vermittler ara bulucu
Friedhof, Gottesacker, Kirchhof mezarlık
frieren üşümek
frieren, gefrieren (intr.); erstarren donmak
Frikadelle, Fleischklops köfte
frisch (ugs. für: schöne junge Frau = çıtır)< => alt, nicht frisch, altbacken taze < => bayat
frisch gestrichen yeni boyamış
frisch gestrichen yeni boyanmış
frisch, grün (Zweig), jung (Körper) körpe
frisch, knackig) ugs. für: junges Mädchen çıtır
frische Luft schnappen hava almak
froher Mut, innere Freude gönül rahatlığı
Frohes Fest Bayramınız kutlu olsun = iyi bayramlar
Frohes Neues Jahr Yeni yılınız kutlu olsun, yeni yıllar/seneler
Frohes Weihnachtsfest Noel Bayramın(ız) kutlu olsun
Frosch kurbağa
Frost ayaz
frostig, stumpf < => glänzend donuk < => palak
fröhlich sein neşelenmek
fröhlich, vergnügt neşeli
fröhlich, vergnügt, lustig < => verstimmt neşeli, keyifli, şen < => neşesiz
Frömmigkeit dindarlık
Frucht tragend meyveli
fruchtbar bitek
fruchtbar; ergiebig bereketli
Fruchtsaft, Früchtsäfte meyve suyu, meyve suları
früh < => spät erken < => geç
früh aufstehen erken kalkmak
früh kommen erken gelmek
früher eskiden
früher, zuvor; vor evvel, önce (-den)
Frühjahrsmüdigkeit ilkbahar yorgunu
Frühling bahar
Frühling (wörtl.: erster Frühling), im Frühling ilkbahar, ilkbaharda
Frühstück kahvaltı
Frühstück zubereiten kahvaltı hazırlamak
frühstücken kahvaltı yapmak
Fuchs tilki
Fundament, Basis; Grund-, Haupt-, fundamental temel
Fundament, Grundlage altyapı
Fundamentalist dinci
Fundbüro kayıp eşya bürosu

Fundsachen bulunmuş eşya
funktionieren, arbeiten işlemek
furchtbar, fürchterlich, schrecklich, unheimlich korkunç
furchteinflößend korkutucu
Furunkel, Eiterbeule çıban
furzen osurmak
Fußball ayaktopu, futbol
Fußballer futbolcu
Fußballfeld futbol sahası
Fußballmannschaft futbol takımı
Fußballspiel futbol maçı
Fußboden; Fußsohle, Schuhsohle taban
Fußgänger yaya
Fußgängerübergang yaya geçidi
Fußgängerzone yaya bölgesi
Fußleiste süpürgelik
Fußnote dipnot
Fußspuren / Fingerabdrücke ayak izi / parmak izi
Futter (für Tiere) yem, mama
Futterstoff astar
Fügung, Geschick, Los, Schicksal, Verhängnis alınyazısı
Führer, Reiseführer, Leiter rehber, kılavuz, yönetici
Führerschein şoför ehliyeti
Führerscheinprüfung şoförlük sınavı
Füller dalmakalem
Füllfederhalter dolmakalem
fünf beş
fünf nach acht sekizi beş geçiyor
fünf nach halb neun sekiz buçugu beş geçiyor
fünf vor halb neun (Uhr) saat sekiz buçuga beş var
fünf vor neun sekize beş var
für … …için

für … Beifall klatschen, … applaudieren alkışlamak (-i)
für … sein yana olmak (-den)
für … Stunden …saatlik
für … zum Grab werden mezar olmak (-e)
für 500 verkaufen 500-lik satış yapmak
für alle Fälle her ihtimale karşı
für den Unterricht lernen ders çalışmak
für dich (ihn …) senin (onun usw., aber: onlar) için
für ein Lied şarkı için
für eine Einzelperson tek kişilik
für etw. gut sein işe yaramak
für immer; fundiert temelli
für lebendig halten canlı sanmak
für mich zu viel (beim Essen) çok geldi
für nötig erachten ihtiyaç duymak
für unschuldig befinden beraat etmek = suçsuz bulunmak
für wen kimin için
für wie viele Personen? kaç kişilik?
fürchten, sich ängstigen (vor) korkmak (-den)
Fürst, Prinz; Königssohn prens
Fürstin, Prinzessin prensesBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir