Almanya ‘da Oturum İzni Almak İçin Gereken Belgeler

15

Almanya ‘da Oturum İzni Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? Aşağıda Almanya yabancılar yasasında bulunan oturma izinleri ve çeşitleri yer almaktadır.Almanya Yabancılar Yasası

Almanya oturum izni almak için genel bilgiler

Almanya’ya gelen yabancılar için özel oturma izni yasaları geçerlidir. Alman vatandaşlığına sahip olmayan kişiler yabancı sayılırlar.

Avrupa Birliği Ülkeleri Dışından Gelen Yabancılar

Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlığına sahip olmayan yabancılar, üçüncü ülke vatandaşları (Drittstaatsangehörige) olarak tanımlanır. Burada verilecek bilgiler bu grubun Almanya’daki yasal konumuyla ilgilidir. Avrupa Birliği vatandaşları ile ilgili bilgiler için ayrıca, bkz. Bölüm Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri Vatandaşları ve Aile Üyeleri.

Avrupa Birliği vatandaşı olmayan (Drittstaatsangehörige) yabancıların konumuyla ilgili ayrıntılarAlmanyada İkamet Yasası

Üçüncü ülke vatandaşları Almanya’ya gelişte ve kalma durumunda İkamet Yasası’na tabidirler. İkamet yasası iki ayrı oturma izni tanımlar: Süresiz ‘yerleşme izni’ (Niederlassungserlaubnis) ve süreli ‘oturma izni’ (Aufenthalterlaubnis). Üçüncü ülke vatandaşlarının yasal konumlarıyla ilgili diğer farklılıklar ise ikametin amacına ve buna bağlı olarak verilen oturma iznine göre oluşur.

Ek bilgi: Vize de bir çeşit oturma iznidir. İçerik olarak vize işlemleri için bildirilen oturma amacına bağlı olarak aşağıda açıklanan iki ayrı oturma izni türüne uygundur. Temel fark vizenin yurt dışında ve bir Alman yurtdışı temsilciliği tarafından verilmiş olmasıdır. Vatandaşları Almanya için vize alma zorunluluğunda olan devletler çoğunluktadır. Bu durumda Almanya’ya gelmeden önce yurtdışındaki Alman temsilciliklerine vize için başvurmak gereklidir. Almanya’da planlanan oturma amacını vize için verilen başvuruda doğru şekilde belirtilmelidir.


PARA KAZANDIRAN OYUNLAR SAYESİNDE İNTERNETTEN AYDA 1000 TL PARA KAZANIN

TIKLA, TELEFONUNDAN PARA KAZANMAYA BAŞLA


Almanyada Oturma izni

Oturma izni genelde süreli olarak verilir. Süreli verilen bu izin, çoğu durumda süresiz oturmanın temelini oluşturur. Oturma izni alındıktan belli bir süre sonra ve bazı şartlar yerine getirildiği takdirde yerleşme izni alma hakkı doğar. Oturma izni sadece belli bir amaca bağlı ve süreli olarak verilir. Oturma izniyle ilgili hangi haklara (çalışma olanağı, aile birleşimi, garantili oturma izni) sahip olunduğu konusu bu iznin hangi amaçla (çalışma, yüksek öğrenim, iltica vb.) alındığına bağlıdır.

Almanyada Çalışma

Oturma izni eğer çalışmayı (işverene bağlı veya müteşebbis olarak) öngörüyorsa, alınacak izinle çalışma hakkına kavuşulur. İşverene bağlı olarak çalışanlarla ilgili aşağıdaki şu durum söz konusudur: Yabancılar dairesi oturma izni verilmesi için yabancılar yasasına göre genel şartların yerine getirilmesini kontrol eder. Yabancılar dairesi şartlar yerine getirilmiş ise çalışma dairesinden (Agentur für Arbeit) çalışma izni verilmesi için onay ister. Bu konuda izlenen temel kural, yapılacak işe talip Alman veya eşdeğer uyruklu (örneğin Avrupa Birliği vatandaşları veya uzun bir süreden beri Almanya’da yaşayan üçüncü ülke vatandaşları) kişilerin olup olmamasıdır (Öncelik verme/Vorrangprinzip). Eğer öncelik verilecek kişiler yoksa, çalışma izni verilir. Almanya veya Avrupa Birliği vatandaşlarına eşit çalışma haklarına kavuşabilmek, belli süreler dolduktan sonra da olanaklıdır.

Ek bilgi: Almanya’da yasal olarak yaşamakta olan Türk vatandaşları ve aileleri için çalışma izni alma konularında ayrıcalıklı özel kurallar geçerlidir. Bir işverene bağlı olarak tüm işkollarında çalışma olanağına ulaşabilmek için Türk vatandaşlarının örneğin aynı iş yerinde dört yıl çalışmaları yeterli sayılır.
Dikkat edilecek konu: Adı geçen oturma izni türleri ancak başvuru dilekçeleri verilerek uzatılır veya süresiz oturma iznine çevrilir. Başvurular zamanında yapılmalıdır. Oturma izni bitmeden bu işlemin yapılmasında yarar vardır. Başvurular oturma izninin bitiminden sonra yapılmamalıdır. Böyle bir duruma, önce oturma iznini şekilsel olarak geçersiz konuma getirdiğinden ve bunun sonucunda kazanılan hakların kaybına neden olabileceğinden, fırsat verilmemelidir. Örneğin oturma izninin geçerliliği 18 Şubat günü bitiyorsa, uzatma başvurusu en geç o gün veya daha iyisi bu tarihten önce yapılmalıdır!

Almanya’ya Yerleşme İzni

Yerleşme izni oturma izinleriyle ilgili durumu garanti altına alır. Bu izin zaman ve mekanla kısıtlanamaz ve çalışma dairesinin iznine bağlı olmadan her türlü çalışma hakkını öngörür. Yerleşme izni alınarak her türlü işte çalışılabilir (Bazı meslek dallarıyla ilgili istisnalar vardır: Doktorluk, memuriyeti öngören meslekler vb.).

Genel olarak aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gereklidir:

Oturma iznine beş yıldan beri sahip olma
Beş yıldan beri sosyal sigortalı bir işte çalışma
Geçim masraflarının garantili olması
Kişi ve aile için yeterli büyüklükte konut
Yeterli derecede Almanca bilgisi
Almanya’nın toplumsal ve siyasal yapısı üzerine temel bilgiye sahip olma
Eşlerden birisi eğer diğer eş sosyal sigortalı bir işe sahip olma şartını yerine getiriyorsa, aynı hakka sahip olabilir. Çocuklar için geniş istisnalar vardır. Çocuklar 16 yaşını doldurdukları zaman, eğer beş yıldan beri Almanya’da bulunuyorlarsa ve oturma iznine sahipseler, yerleşme izni alabilirler. Yerleşme izni alma konusunda mülteciler için de özel kurallar vardır. Bu kişiler normal olarak üç yıl sonra yerleşme iznine sahip olabilirler.Bilgi: Oturma izninizin uzatılması durumlarında ilgili kişiyle yerleşme izni almak için hangi şartları yerine getirmeniz konusu üzerine konuşup, bilgi toplamanızda yarar vardır.

Dikkat edilecek konu: Oturma iznine sahip kişiler de yurt dışında kaldıklarında Almanya’daki haklarını kaybedebilirler. Yurt dışında geçirilen her tatil veya her ziyaret doğal olarak oturma haklarınızın yitirilmesi anlamına gelmez. Ama ilgili kişilerin yurt dışına çıkmaları geçici bir zamanı kapsamayıp devamlılık kazanan bir durum ise (örneğin Almanya’daki konutu terk etme), Almanya’daki oturma izni yurt dışına çıkıldığı andan itibaren derhal ve otomatikman kaybolur. Bu gibi durumlarda yurtdışına geçici bir müddet için gidilse bile, tehlike vardır. Altı aydan fazla yurt dışında kalındığında, oturma veya yerleşme izni genellikle doğrudan kaybolur. Bundan dolayı uzun süreli yurt dışı ziyaretleri yapmak niyetinde iseniz, yabancılar dairesiyle durumu konuşmanızda yarar vardır. Hakların kaybedilmemesi için yasalarda istisnai durumlar (askerlik hizmeti veya emeklilik durumu gibi) öngörülmüştür.

Almanyada Çalışma Amaçlı Oturma İzni

Çalışma amacıyla (işverene bağlı olarak veya müteşebbis olarak) verilen oturma izinleri çeşitlidir. Hangi iznin sizin için söz konusu olduğu, amaçlanan işin yapısına göre belirlenir. Buradaki ayrım meslek eğitimine gerek olmayan basit işe, kalifiye işe, yüksek kalifiye işe ve girişimciliğe (müteşebbislik) göre yapılır.

Almanyada Yüksek Öğrenim Amaçlı Oturma İzni

Yüksek öğrenim veya öğrenim yerine başvuru amacıyla bir yabancıya oturma izni verilebilir. Öğrenim yerine başvuru amaçlı oturma süresi en fazla dokuz ay sürer. Öğrenim yerine sahip olarak bir yüksel okula başlayan kişiye iki yıllık oturma izni verilir. Öğrenim süresinde öğrenciler yılda 180 gün yarım günlük veya 90 gün tam günlük işlerde çalışma hakkına sahiptirler. Yüksek okul bünyesinde yardımcı asistanlık gibi işlerde de çalışma olanağı vardır. Öğrenim başarıyla sonuçlandıktan sonra oturma izni, işyeri bulma amacıyla bir yıl daha uzatılabilir. Çalışma amacıyla verilecek oturma izni için sonuçlanan öğrenime uygun bir işin bulunması ve bu işin bir yabancı tarafından yapılabilme olanağının bulunması gereklidir (bu genel olarak, öngörülen işyerinin bir Alman vatandaşı veya bir Avrupa Birliği vatandaşı veya ülkede uzun zamandan beri yaşayan bir üçüncü ülke vatandaşı tarafından doldurulamaması durumunda mümkündür).

Yüksek öğrenim yapmak isteyen yabancı öğrencilerle ilgili bilgiler için Deutsche Akademische Austauschdienst İnternet adresine www.daad.de veya www.campus-germany.de adresine bakınız.

Almanya İçin Aile Birleştirmesi

Üçüncü ülke vatandaşlarıyla ilgili aile birleştirmesi konusundaki kurallar çok ayrıntılıdır (Serbest dolaşım hakkı çerçevesinde AB vatandaşlarıyla ilgili aile birleştirmesi konuları aşağıdadır). Aile üyelerinin birleşme amacıyla yanına gelmek istedikleri kişinin, Almanya’daki oturma statüsü özellikle önemlidir.

Aile üyelerinin Almanya’da çalışma hakları, yanına geldikleri kişinin böyle bir hakka sahip olup olmadığına bağlıdır. Bundan dolayı birleşme amacıyla gelmiş aile üyeleri temelde aynı haklara veya aynı kısıtlamalara tabidir. ( örneğin iş pazarına sadece ikincil şartlarda girme).

Üçüncü ülke vatandaşları statüsündeki kişilerle yapılacak aile birleştirmesi durumlarında diğer bazı şartların da yerine getirilmesi gereklidir (örneğin yeterli büyüklükte konut ve Almanya’daki geçim masraflarının garanti altında olması gibi). İstisnai durumlar ancak sığınma hakkı almış kişilere (iltica hakkı olanlar ve Cenevre Konvansiyonu uyarınca mülteci sayılanlar) uygulanır. Zira bu kişiler için aile birleştirmesi sadece Almanya’da mümkündür. Öte yandan aile birleştirmesi çerçevesinde gelecek olan kişilerle ilgili çeşitli koşullar vardır:

Eşler (aşağıda a), ilgili kişinin çocukları (aşağıda b) ve bazı durumlarda kişinin diğer aile üyeleri (aşağıda c) birleştirme hakkına sahip grubu oluşturur.

a) Eğer Almanya’da yaşayan eş yerleşme iznine sahipse eşini yanına getirme hakkına da sahiptir. Bazı durumlarda sadece oturma izni yeterli sayılabilir. Söz konusu olan durum (oturma izni), sığınma hakkına sahip mülteciler, beş yıldan beri oturma hakkına sahip kişiler ve üçüncü ülke vatandaşının Almanya‘ya geldiğinde evli olması ve eşin bir yılın üzerinde oturmasının beklendiği durumlar için geçerlidir. Bu şartların yerine getirilmemesi halinde (örneğin evliliğin Almanya’ya girişten sonra yapılması gibi), ilgili daire takdir hakkını kullanarak karar verir.
b) Çocuklar, eğer velileri veya bakım hakkına sahip velisi Almanya’da yaşıyorsa ve oturma veya yerleşme iznine sahipse, sadece 16 yaşını dolduruncaya kadar birleşme hakkına sahiptir. Ayrıca söz konusu çocuklar 16 yaşını doldurmuşsa bu hak halen geçerlidir. Böyle bir durumda, Almanca dilini konuşması aranır veya çocuğun Almanya’ya hızlı bir şekilde uyum sağlayacağından yola çıkılır. Aynı durum, çocuğun velileri veya bakım hakkına sahip velisi ile yaşamını Almanya’ya taşıması ve bu kişilerin oturma veya yerleşme iznine sahip olmaları durumunda geçerlidir. Sığınma hakkına sahip kişilerin reşit olmayan çocukları 18 yaşını dolduruncaya kadar birleşme hakkına sahiptir. Eğer bu şartlar yerine getirilmiyorsa, ilgili dairenin çocuk birleştirmesi konusunda olumlu veya olumsuz takdir hakkı vardır. Böyle bir durumda çocuk için sadece mağduriyet durumu geçerliyse birleşmeye izin verilir.
c) Bazı durumlarda ailenin diğer üyeleri (reşit çocuklar veya büyük anne ve babalar) aile birleştirmesi çerçevesinde gelebilirler. Ancak böyle bir durumun koşullarını yerine getirmek zordur. “Çok özel mağduriyet durumu”nun var olması gereklidir. Örneğin her iki tarafta yaşayan aile üyelerinden (Almanya’da ve yurt dışında) bir tarafın hastalık veya yaşlılıktan dolayı diğer bir tarafa bakım için acilen ihtiyacı olması, böyle bir durumu oluşturur.
“Hayat arkadaşlığı” konusunda ek bilgi: Almanya’da eşcinsel kişilerden oluşan beraberlikler/evlilikler mümkündür. Bu tür bir beraberlik durumunda yabancı olan eşcinsel kişi aile birleştirme haklarından diğerleri gibi yararlanır.

Ek bilgi: Alman vatandaşlığına sahip kişilerin aile birleşmesi şartları daha kolaydır. Örneğin böyle bir durumda üçüncü ülke vatandaşı konumunda olan çocuklar, reşit yaşa kadar Almanya‘ya gelebilirler. Geçim taahhüdü gibi konularda garantiler tam olmasa bile böyle bir durum, Almanya’da yaşayan diğer aile üyeleri yurt dışında yaşamaya zorlanamayacağından dolayı, aile birleştirmesini reddetmek için geçerli neden sayılmaz.


“Eşlere bağımsız oturma izni” konusunda ek bilgi: Bazı evlilikler geçimsizlikten ve hatta şiddet uygulandığından dolayı sona erer. Eskiden evli kişilerle ilgili oturma izninin uzatılması söz konusu olduğunda, izin alındığı zamanki şartlar aranırdı. Eğer ilgili kişiler süresiz oturma iznine (şimdi yerleşme izni) halen sahip değillerse ve ayrı bir yaşam sürüyorlarsa, yabancılar dairesi oturma izinlerini uzatmayabiliyordu. Ortaya çıkan bu sonuç, yasa koyucu için kabul edilemeyecek kadar sertti. Bundan dolayı eğer evlilik Almanya’da iki yılın üzerinde devam etmişse, oturma izninin uzatılması evlilik birliğinin ortadan kalkması durumunda bile gerçekleşmektedir. Evlilik iki yıl bitmeden sona ermişse ve mağduriyet durumu varsa (Härtefall) Yabancılar Dairesi eşlere bağımsız oturma izni verebilir. Ağır mağduriyet durumu, yasa koyucuya göre özellikle şiddet kullanan erkeklerden ayrılmak isteyen kadınların durumudur.

Yurt Dışından Gelen Aile Üyeleri ve Diğer Kişilerin Ziyareti

Aile birleştirmesi çerçevesinde istenen şartlar, yurt dışından Almanya’ya ziyaret amacıyla gelen aile üyeleri ve dost kişiler için geçerli değildir. Bu durumda üçüncü ülke vatandaşı statüsünde olan kişilere, Almanya’daki ziyaretleri kısa sürse de, vize alma zorunluluğu vardır. Ziyaretçi olarak gelmek isteyenler Alman yurt dışı temsilciliklerinden ücrete tabi vize almak için, başvuru yapmak zorundadırlar. Alman yurt dışı temsilciliklerinin vize verme konusundaki takdir hakkı geniştir. Özellikle yakın aile üyeleri konusunda ilişkiler göz önünde bulundurularak, vize ile ilgili verilecek kararın çoğunlukla olumlu olmasına çalışılır. Vize ile ilgili kararın olumlu olması için, ziyaretçinin Almanya’daki geçimi konusunda garantilerin verilmiş olması gereklidir. Bu durumda yapılacak olan iş, yerel ‘Yabancılar Dairesi’ne gidip davetlinin Almanya’daki masraflarının üstlenileceği konusunda bir garanti belgesi (Verpflichtungserklärung) imzalamaktır.Yabancılar Dairesi bu işlemin yapılması için belli bir ücret alır.


almanca ogrenme kitabi

Değerli ziyaretçilerimiz, küçükten büyüğe her kesime hitap eden, son derece güzel bir şekilde tasarlanmış olan, renkli, bol resimli ve hem çok ayrıntılı hem de anlaşılır Türkçe konu anlatımı ihtiva eden Almanca öğrenme kitabımızı incelemek ve satın almak için yukarıdaki görsele tıklayabilirsiniz. Kendi kendine Almanca öğrenmek isteyenler ve okul için yardımcı drs kitabı arayanlar için harika bir kitap olduğunu ve herkese kolayca Almanca öğretebileceğini şimdiden gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz.


BU SOHBETİ SAKIN İZLEME, DELİ OLURSUN
Bunları da beğenebilirsin
15 Yorumlar
 1. Anonim diyor

  gezme amaçlı gitmek istiyorum ve ev almak istiyorum serbest mi yurt dışına hic cikmadim daha önce yardımcı olurmusunuz

  1. Teyfik yaviz diyor

   Merhaba arkadaslar Oncelikle seviyeli yorumlariniz icin sizi kutlar selam dileklerimle ALLAH her seyinizin hayrini ve isteklerinizin cani gonlunuzce olmasina yardimci olur insallah Ben av rukatiliyorum oncelikle satirlarima baslamadan once Yurt disina yerlesmek ve vatandasi olmak hayatinin geri kalanini istedigi avrupa ulkelesinde gecirmek isteyenlere sozum (Mumkundur)

   Yasanan ekonomik kriz sonrasi avrupa birligi vadandasi olmanin onu acildi ornek vermek gerekirse ispanya ve yunanistan gayri menkul satin alma karsiliginda oturma izni verecegini acikladi bu habere ragmen 2012 de biz yola ciktik ulke ulke vatandaslik sartlarini arastirdik ozamanki sartlarla simdiki sartlarin arasinda dag kadar fark oldugunu ve kolaylastigina kanaat getirmeklle kalmayip sahit oldugumuz zamanlarla cok sik karsi karsiya geldik guvenc sevgi ve saygi altinda calistigim arkadaslar saolsun diyeyim guven saygi sevgi cercevesi altinda temelli gitmek istiyenler whatsap ulassinlar yada emailden imdatttt@hotmail.com iyi gunler

 2. Ayhan diyor

  Öncelikle gecmiş bayramimız mubarek oksun kendini kurtarmak isteyen her kisinin ALLAH yardımcısı olsun
  1.olarak yurt disinda iki evli teyzemve ikisinde 3 ckcuguva cifte vatandas bir almanyada biri isvicrede 1 daym okul amerikaya gonderdi ve artk oranin cifte vatandasi ve yine almanyada 2yik icinde cifta vatandasi olucak buyuk daymin yanina gitmek istiyorum yasim 17 4ay sonra 18e giricem ben suanda almanca bilmiyorum ingilizceyidesuan ogrenciyim okuyorum ve almanyada yasamak istiyorum hem okul acisindan hemdehayatimi kurtarmak icin

 3. Cristian diyor

  Ben bir moldova vatandaşıyım almanya ya gitmek istiyorum turkiyede yasiyorum ve turk vatandaş olamadım almanya ya hayatimi kurtarmaya gitmek istiyorum hiç okul okuyamadim 19 yaşındayım hiç kimse elimden tutmadı yardımcı olmadı bunu başaracak gucumde param da yok birisi bana yardimci olsun lütfen

 4. almanyacı diyor

  almanya hakkında bilgiler oturum izni nasıl alınır almanyada oturum almak konusu iyiymiş

 5. almancı diyor

  Almanyada çalışmak ve iş bulmak için gereken belgeler nelerdir?

 6. Gürhan diyor

  Merhaba eşim alman&türk vatandaşı ve 4 yaşında 6 yaşında iki çocuğumda alman vatandaşı ve türk vatandaşı sadece ben türk vatandaşıyım.almanyada yasamak ve çalışmak istiyoruz ekonomik nedenlerden dolayı ,nasıl bir yol izlemeliyim almanyada çalışmak için

  1. almancax diyor

   Merhaba. Almancax forumlarinda konu ile ilgili bilgiler mevcuttur. İnceleyiniz. Tesekkurler

 7. ferin diyor

  Hesab edirəm ki, xaricdən ucuz və ən etibarlı məhsul almaq glokalzona aiddir. Uzunmüddətli, sürətli və ucuz istifadə edirəm. Gezicilerden sifariş verən, gəzən şəxs pul qazanır

 8. Adsizz diyor

  Oturum belge iznini konsolosluktanmi aliyoruz nasil oluyo yani.

  1. almancax diyor

   Merhaba, detaylı bilgiyi http://www.almancax.com/forum adresinde Almanya forumlarında bulabilirsiniz.

 9. nida diyor

  Almanyada oturum nasıl alınır öğrendim sonunda, teşekkürler almancax

  1. Manazarov Eldorjon diyor

   Assalomu alaykum man Germaniyada ishlamoqchi man yoshim 37 da Soham avtomabelsozlik qanday hujjat tayyorlasam buladi qayga murojaat qilish kerak

 10. gökhan yıldırım diyor

  eşim alman vatandasi turkıyede yasıyoruz ve iki cocugumuz var su an almanyay yerleşmek istiyoruz ve oturum izni almak için eşim ne yapmalı

 11. ensi diyor

  Me falni per shqetesimin doja te dija pak me shume lidhur me bashkimin familjar ne Gjermani .Une jam martuar me nje shqiptar qe ka nenshtesin gjermane prej 20 vitesh .Doja te dija a ekziston mundesia qe une te mos e jap provimin e gjuhes tek Qendra Goethe por te kem vetem deshmin qe kam ndjekur ate kurs plus qe kam dhe diplome te shkolles se lart bachelor dhe master ne Fakultetin e Shkencave Sociale ne Tirane .Per probleme te mija personale nuk jam ne gjendje ta jap provimin .
  Ju lutem me ktheni pergjigje sa po te mundeni
  Ju faleminderit

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

twenty − 10 =